(WBDT) – Kản dích NTM năm 2017, ka̭ ni̒ xa̭ Kaw Răm (Lương Xơn) dang kỏ ziḙ̂n ma̭w mởi. Bô̭ mă̭t nôông thôn kuố xa̭ ản tô thêm sắc mâ̒w thươi mởi, hḙ̂ thôổng diḙ̂n, ảng khả, nha̒ tlươ̒ng, tla̭m i tể, chơ̭ va̒ kác kôông chi̒nh fúc lơ̭i tư̒ng bước ản dâ̒w tư nơng kấp da̭t chấn, tinh thân kuố kon ngươ̒i kỏ nhê̒w dối thăi.


Hô̭ zân xỏm Hui, xa̭ Kaw Răn (Lương Xơn) fát chiến mô hi̒nh dắc an twa̒n zoong la̭i thu nhâ̭p khả

 

Tloong chương chi̒nh mṷc tiêw xâi zư̭ng NTM, xa̭ Kaw Răm ản dâ̒w khâw ku̒ng. Ngăi khi bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM, xa̭ tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n thew fương châm Nha̒ nước va̒ nhân zân ku̒ng la̒. Mo̭i chú chương dươ tha dớ nhân zân ba̒n ba̭c, thôổng nhất, khi̒ hiếw ản mṷc dích, ỉ ngiḙ̂ kuố xâi zư̭ng NTM, ngươ̒i zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng la̒ thew. Kỏ nhê̒w tiêw chỉ kâ̒n vổn dâ̒w tư kaw, nhưng kỏ tiêw chỉ vổn dâ̒w tư nhỏ, dă̭c biḙ̂t tiêw chỉ môi tlươ̒ng. Rác thái tha ản thu gom, xứ lỉ thew kwi di̭nh, 100% hô̭ zân chăn ruôi kỏ chuô̒ng, tla̭i dám báw hơ̭p vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng... Xa̭ da̒ xâi zư̭ng 2 diếm tâ̭p kết rác thái ta̭i xỏm Hui, xỏm Dôô̒ng Lâw, kấp fát 15 thu̒ng dơ̭ng rác, 10 xe dấi vâ̭n chiến rác.

 

La̒ xa̭ nă̒m tloong chương chi̒nh 135 ká hal zai dwa̭n cho rêênh Kaw Răm ản Nha̒ nước dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng diḙ̂n, dươ̒ng, tlươ̒ng, tla̭m... tương dổi dâ̒i dú ta̭w kơ xớ thư̭c hiḙ̂n hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ NTM. Năm 2011, khi̒ bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM, xa̭ chươ da̭t tiêw chỉ no̒, dêểnh hết năm 2017 xa̭ hwa̒n tha̒nh 19 tiêw chỉ. Tloong 6 năm, xa wi dôô̭ng nguô̒n lư̭c khânh 91 tí dôô̒ng, tloong dỏ nhân zân doo̒ng kóp khânh 12 tí dôô̒ng, chiểm 13%

 

Kôông tác fát chiến xán xwất, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân ớ 9 xỏm kỏ chiến biển tích kư̭c, da̭t kết kwá khá kwan. Kác xỏm da̒ xâi zư̭ng fương ản fát chiến xán xwất, tăng thu nhâ̭p cho nôông zân nhơ fát chiến kâl kỏ mủi, tlôông zan, dắc hửw kơ, tâ̭p tlung fát chiến kác tlang tla̭i chăn ruôi, kác mô hi̒nh tlôông kâl ăn tlải gẳn ku̒ng kái ta̭w wâ̒n ta̭p.

 

Bớ nguô̒n hổ chơ̭ fát chiến xán xwất thuô̭c Chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM va̒ ngân xách tính, wiḙ̂n, UBND xa̭ tiển ha̒nh tiếp nhâ̭n, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh hổ chơ̭ fát chiến xán xwất zoong la̭i thu nhâ̭p kaw cho nhân zân. Ka̭ ni̒ tôô̒ng da̒n dê tloong xa̭ kỏ 500 kon, tlu, bo̒ 1.500 kon. Xa̭ kỏ 1 mô hi̒nh chăn ruôi ka khḙch kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng, 4 tlang tla̭i ka kwi mô lởn, 28 ha kâl zan ta̭i xỏm Vai Da̒w da̒ cho xán fấm, ziḙ̂n tích kâl kỏ mủi 55 ha ta̭i xỏm Khuô̭c, ziḙ̂n tích 238 ha.

 

Tloong kwi hwa̭ch za̒i ha̭n dêểnh năm 2020, UBND xa̭ Kaw Răm kwi hwa̭ch vu̒ng xán xwất tlôô̒ng cho̭t, chăn ruôi tâ̭p tlung dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̭ng fát chiến. Tiếp tṷc vớ rôô̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh dắc hửw kơ, dắc an twa̒n, kác mô hi̒nh kâl ăn tlải gẳn ku̒ng kái ta̭w wâ̒n ta̭p, kái ta̭w va̒ fát chiến chăn ruôi. Năm 2011, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i kuố xa̭ da̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 17%. Dêểnh năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 26,2 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 7,1%. Xa̭ kỏ 7/9 xỏm da̭t tiêw chấn la̒ng văn wả, 90% hô̭ zân xứ zṷng dác hơ̭p vḙ̂ xinh, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tham za BHYT da̭t 91%...

 

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Thươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Kaw Răm cho mắt: Ban chí da̭w NTM xa̭xác di̭nh "ó dắi kwê̒nh” tlêênh kết kwá da̒ da̭t ản, xa̭ xḙ nơng kaw kác tiêw chỉ, zư vưng zanh hiḙ̂w xa̭ NTM, xâi zư̭ng kác tiêw chỉ ngă̒i ka̭ng bê̒n vưng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác tiêw chỉ wơ̒l zaw thôông, thwí lơ̭i, mô hi̒nh fát chiến xán xwất. Kinh tể fát chiến thi̒ thu nhâ̭p ngươ̒i zân tăng lêênh, mṷc tiew xa̭ hưởng dêểnh la̒ no̒ cho dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản xung túc, la̒ng xa̭ văn minh, khḙch thốch hơn...

Hái Linh

 


KÁC TIN KHÁC


Xơ kết hoo̭c ki̒ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 1018 - 2019

(HBDT)- Ngă̒I 21/1, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức Lḙ̂ xơ kết hoo̭c ki̒ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 1018 - 2019

Xa̭ Pu̒ Bin xâi zư̭ng nôông thôn mởi ko̒n nhê̒w thắch thức

(HBDT) – Khâw 6 năm chiến khai Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), xa̭ Pu̒ Bin (Mai Châw) mới da̭t 8/19 tiêw chỉ. Kác tiêw chỉ khỏ nhơ dươ̒ng zaw thôông nôông thôn, kơ xớ vâ̭t chất văn hwả, thu nhâ̭p, hô̭ nge̒w... vấn la̒ "ba̒i tỏn” khỏ vởi chỉnh kwiê̒n diê fương.

Tă̭ng 400 bô̭ ba̒n kể mởi cho tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ

(HBDT) - Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ ka̭ ni̒ kỏ 45 lớp, 1.409 hoo̭c xinh. Kơ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ thuổng kấp, chăng dôô̒ng bô̭. Ka̭ ni̒ mới kỏ 15/45 lớp ản tlang bi̭ xổ ba̒n kể da̭t tiêw chwấn. 30/45 lớp hoo̭c ko̒n la̭i fái xứ zṷng ba̒n kể xướ di, xướ la̭i nhê̒w lâ̒n, bo̭ koong vêênh, mổl moo̭ch, chăng dám báw iêw kâ̒w.

Xa̭ Hơ̭p Tha̒nh dươ fáp lwâ̭t baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Nă̒m ớ ha̭ zu khôông Da̒, Hơ̭p Tha̒nh (Ki̒ Xơn) la̒ xa̭ thwâ̒n nôông, kinh tể chú ểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Năm 2016 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn nôông thôn mởi (NTM). Ku̒ng kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xak luôn chủ tloo̭ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, vâ̭n dôô̭ng nhân zân chấp ha̒nh tốt chú chương, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước, kóp fâ̒n zư̭ ốn di̭nh an ninh châ̭t tư (ANCT) – châ̭t tư an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Tlaw xư̭ tư̭ tin cho hoo̭c xinh tlước kuô̭c Kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

(HBDT) – Kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018 cho thẩi kỏ 7.135/7.664 ba̒i thi môn thiểng Anh, chiểm hơn 93% kuố hoo̭c xinh ti̒nh ha da̭t diếm thi zưở tlung bi̒nh. Nơng kaw chất lươ̭ng ră̭i hcoo̭ ngwa̭i ngư̭ la̒ iêw kâ̒w kâ̒n thiết kuố ngă̒nh Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính ha ka̭ ni̒, nhất la̒ tloong ti̒nh hi̒nh nước mêê̒nh dang bước baw thơ̒i ki̒ hô̭i nhâ̭p meḙnh, khu, rôô̭ng, chiến thew Kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

Chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.