(WBDT) – Kản dích NTM năm 2017, ka̭ ni̒ xa̭ Kaw Răm (Lương Xơn) dang kỏ ziḙ̂n ma̭w mởi. Bô̭ mă̭t nôông thôn kuố xa̭ ản tô thêm sắc mâ̒w thươi mởi, hḙ̂ thôổng diḙ̂n, ảng khả, nha̒ tlươ̒ng, tla̭m i tể, chơ̭ va̒ kác kôông chi̒nh fúc lơ̭i tư̒ng bước ản dâ̒w tư nơng kấp da̭t chấn, tinh thân kuố kon ngươ̒i kỏ nhê̒w dối thăi.


Hô̭ zân xỏm Hui, xa̭ Kaw Răn (Lương Xơn) fát chiến mô hi̒nh dắc an twa̒n zoong la̭i thu nhâ̭p khả

 

Tloong chương chi̒nh mṷc tiêw xâi zư̭ng NTM, xa̭ Kaw Răm ản dâ̒w khâw ku̒ng. Ngăi khi bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM, xa̭ tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n thew fương châm Nha̒ nước va̒ nhân zân ku̒ng la̒. Mo̭i chú chương dươ tha dớ nhân zân ba̒n ba̭c, thôổng nhất, khi̒ hiếw ản mṷc dích, ỉ ngiḙ̂ kuố xâi zư̭ng NTM, ngươ̒i zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng la̒ thew. Kỏ nhê̒w tiêw chỉ kâ̒n vổn dâ̒w tư kaw, nhưng kỏ tiêw chỉ vổn dâ̒w tư nhỏ, dă̭c biḙ̂t tiêw chỉ môi tlươ̒ng. Rác thái tha ản thu gom, xứ lỉ thew kwi di̭nh, 100% hô̭ zân chăn ruôi kỏ chuô̒ng, tla̭i dám báw hơ̭p vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng... Xa̭ da̒ xâi zư̭ng 2 diếm tâ̭p kết rác thái ta̭i xỏm Hui, xỏm Dôô̒ng Lâw, kấp fát 15 thu̒ng dơ̭ng rác, 10 xe dấi vâ̭n chiến rác.

 

La̒ xa̭ nă̒m tloong chương chi̒nh 135 ká hal zai dwa̭n cho rêênh Kaw Răm ản Nha̒ nước dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng diḙ̂n, dươ̒ng, tlươ̒ng, tla̭m... tương dổi dâ̒i dú ta̭w kơ xớ thư̭c hiḙ̂n hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ NTM. Năm 2011, khi̒ bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM, xa̭ chươ da̭t tiêw chỉ no̒, dêểnh hết năm 2017 xa̭ hwa̒n tha̒nh 19 tiêw chỉ. Tloong 6 năm, xa wi dôô̭ng nguô̒n lư̭c khânh 91 tí dôô̒ng, tloong dỏ nhân zân doo̒ng kóp khânh 12 tí dôô̒ng, chiểm 13%

 

Kôông tác fát chiến xán xwất, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân ớ 9 xỏm kỏ chiến biển tích kư̭c, da̭t kết kwá khá kwan. Kác xỏm da̒ xâi zư̭ng fương ản fát chiến xán xwất, tăng thu nhâ̭p cho nôông zân nhơ fát chiến kâl kỏ mủi, tlôông zan, dắc hửw kơ, tâ̭p tlung fát chiến kác tlang tla̭i chăn ruôi, kác mô hi̒nh tlôông kâl ăn tlải gẳn ku̒ng kái ta̭w wâ̒n ta̭p.

 

Bớ nguô̒n hổ chơ̭ fát chiến xán xwất thuô̭c Chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM va̒ ngân xách tính, wiḙ̂n, UBND xa̭ tiển ha̒nh tiếp nhâ̭n, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh hổ chơ̭ fát chiến xán xwất zoong la̭i thu nhâ̭p kaw cho nhân zân. Ka̭ ni̒ tôô̒ng da̒n dê tloong xa̭ kỏ 500 kon, tlu, bo̒ 1.500 kon. Xa̭ kỏ 1 mô hi̒nh chăn ruôi ka khḙch kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng, 4 tlang tla̭i ka kwi mô lởn, 28 ha kâl zan ta̭i xỏm Vai Da̒w da̒ cho xán fấm, ziḙ̂n tích kâl kỏ mủi 55 ha ta̭i xỏm Khuô̭c, ziḙ̂n tích 238 ha.

 

Tloong kwi hwa̭ch za̒i ha̭n dêểnh năm 2020, UBND xa̭ Kaw Răm kwi hwa̭ch vu̒ng xán xwất tlôô̒ng cho̭t, chăn ruôi tâ̭p tlung dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̭ng fát chiến. Tiếp tṷc vớ rôô̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh dắc hửw kơ, dắc an twa̒n, kác mô hi̒nh kâl ăn tlải gẳn ku̒ng kái ta̭w wâ̒n ta̭p, kái ta̭w va̒ fát chiến chăn ruôi. Năm 2011, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i kuố xa̭ da̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 17%. Dêểnh năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 26,2 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 7,1%. Xa̭ kỏ 7/9 xỏm da̭t tiêw chấn la̒ng văn wả, 90% hô̭ zân xứ zṷng dác hơ̭p vḙ̂ xinh, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tham za BHYT da̭t 91%...

 

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Thươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Kaw Răm cho mắt: Ban chí da̭w NTM xa̭xác di̭nh "ó dắi kwê̒nh” tlêênh kết kwá da̒ da̭t ản, xa̭ xḙ nơng kaw kác tiêw chỉ, zư vưng zanh hiḙ̂w xa̭ NTM, xâi zư̭ng kác tiêw chỉ ngă̒i ka̭ng bê̒n vưng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác tiêw chỉ wơ̒l zaw thôông, thwí lơ̭i, mô hi̒nh fát chiến xán xwất. Kinh tể fát chiến thi̒ thu nhâ̭p ngươ̒i zân tăng lêênh, mṷc tiew xa̭ hưởng dêểnh la̒ no̒ cho dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản xung túc, la̒ng xa̭ văn minh, khḙch thốch hơn...

Hái Linh

 


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.