(WBDT) – Kản dích NTM năm 2017, ka̭ ni̒ xa̭ Kaw Răm (Lương Xơn) dang kỏ ziḙ̂n ma̭w mởi. Bô̭ mă̭t nôông thôn kuố xa̭ ản tô thêm sắc mâ̒w thươi mởi, hḙ̂ thôổng diḙ̂n, ảng khả, nha̒ tlươ̒ng, tla̭m i tể, chơ̭ va̒ kác kôông chi̒nh fúc lơ̭i tư̒ng bước ản dâ̒w tư nơng kấp da̭t chấn, tinh thân kuố kon ngươ̒i kỏ nhê̒w dối thăi.


Hô̭ zân xỏm Hui, xa̭ Kaw Răn (Lương Xơn) fát chiến mô hi̒nh dắc an twa̒n zoong la̭i thu nhâ̭p khả

 

Tloong chương chi̒nh mṷc tiêw xâi zư̭ng NTM, xa̭ Kaw Răm ản dâ̒w khâw ku̒ng. Ngăi khi bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM, xa̭ tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n thew fương châm Nha̒ nước va̒ nhân zân ku̒ng la̒. Mo̭i chú chương dươ tha dớ nhân zân ba̒n ba̭c, thôổng nhất, khi̒ hiếw ản mṷc dích, ỉ ngiḙ̂ kuố xâi zư̭ng NTM, ngươ̒i zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng la̒ thew. Kỏ nhê̒w tiêw chỉ kâ̒n vổn dâ̒w tư kaw, nhưng kỏ tiêw chỉ vổn dâ̒w tư nhỏ, dă̭c biḙ̂t tiêw chỉ môi tlươ̒ng. Rác thái tha ản thu gom, xứ lỉ thew kwi di̭nh, 100% hô̭ zân chăn ruôi kỏ chuô̒ng, tla̭i dám báw hơ̭p vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng... Xa̭ da̒ xâi zư̭ng 2 diếm tâ̭p kết rác thái ta̭i xỏm Hui, xỏm Dôô̒ng Lâw, kấp fát 15 thu̒ng dơ̭ng rác, 10 xe dấi vâ̭n chiến rác.

 

La̒ xa̭ nă̒m tloong chương chi̒nh 135 ká hal zai dwa̭n cho rêênh Kaw Răm ản Nha̒ nước dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng diḙ̂n, dươ̒ng, tlươ̒ng, tla̭m... tương dổi dâ̒i dú ta̭w kơ xớ thư̭c hiḙ̂n hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ NTM. Năm 2011, khi̒ bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM, xa̭ chươ da̭t tiêw chỉ no̒, dêểnh hết năm 2017 xa̭ hwa̒n tha̒nh 19 tiêw chỉ. Tloong 6 năm, xa wi dôô̭ng nguô̒n lư̭c khânh 91 tí dôô̒ng, tloong dỏ nhân zân doo̒ng kóp khânh 12 tí dôô̒ng, chiểm 13%

 

Kôông tác fát chiến xán xwất, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân ớ 9 xỏm kỏ chiến biển tích kư̭c, da̭t kết kwá khá kwan. Kác xỏm da̒ xâi zư̭ng fương ản fát chiến xán xwất, tăng thu nhâ̭p cho nôông zân nhơ fát chiến kâl kỏ mủi, tlôông zan, dắc hửw kơ, tâ̭p tlung fát chiến kác tlang tla̭i chăn ruôi, kác mô hi̒nh tlôông kâl ăn tlải gẳn ku̒ng kái ta̭w wâ̒n ta̭p.

 

Bớ nguô̒n hổ chơ̭ fát chiến xán xwất thuô̭c Chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM va̒ ngân xách tính, wiḙ̂n, UBND xa̭ tiển ha̒nh tiếp nhâ̭n, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh hổ chơ̭ fát chiến xán xwất zoong la̭i thu nhâ̭p kaw cho nhân zân. Ka̭ ni̒ tôô̒ng da̒n dê tloong xa̭ kỏ 500 kon, tlu, bo̒ 1.500 kon. Xa̭ kỏ 1 mô hi̒nh chăn ruôi ka khḙch kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng, 4 tlang tla̭i ka kwi mô lởn, 28 ha kâl zan ta̭i xỏm Vai Da̒w da̒ cho xán fấm, ziḙ̂n tích kâl kỏ mủi 55 ha ta̭i xỏm Khuô̭c, ziḙ̂n tích 238 ha.

 

Tloong kwi hwa̭ch za̒i ha̭n dêểnh năm 2020, UBND xa̭ Kaw Răm kwi hwa̭ch vu̒ng xán xwất tlôô̒ng cho̭t, chăn ruôi tâ̭p tlung dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̭ng fát chiến. Tiếp tṷc vớ rôô̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh dắc hửw kơ, dắc an twa̒n, kác mô hi̒nh kâl ăn tlải gẳn ku̒ng kái ta̭w wâ̒n ta̭p, kái ta̭w va̒ fát chiến chăn ruôi. Năm 2011, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i kuố xa̭ da̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 17%. Dêểnh năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 26,2 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 7,1%. Xa̭ kỏ 7/9 xỏm da̭t tiêw chấn la̒ng văn wả, 90% hô̭ zân xứ zṷng dác hơ̭p vḙ̂ xinh, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tham za BHYT da̭t 91%...

 

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Thươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Kaw Răm cho mắt: Ban chí da̭w NTM xa̭xác di̭nh "ó dắi kwê̒nh” tlêênh kết kwá da̒ da̭t ản, xa̭ xḙ nơng kaw kác tiêw chỉ, zư vưng zanh hiḙ̂w xa̭ NTM, xâi zư̭ng kác tiêw chỉ ngă̒i ka̭ng bê̒n vưng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác tiêw chỉ wơ̒l zaw thôông, thwí lơ̭i, mô hi̒nh fát chiến xán xwất. Kinh tể fát chiến thi̒ thu nhâ̭p ngươ̒i zân tăng lêênh, mṷc tiew xa̭ hưởng dêểnh la̒ no̒ cho dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản xung túc, la̒ng xa̭ văn minh, khḙch thốch hơn...

Hái Linh

 


KÁC TIN KHÁC


Wê̒l Fủ Lai thướng thức ra̭w la̒ng Di̒nh

(HBDT) – Khâw ha̒ng vṷ thu hwă̭ch lo̭, kác za di̒nh ớ la̒ng Di̒nh, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) thươ̒ng zu̒ng lo̭ rếp mởi hải, zoong dái khô rô̒i zu̒ng kổl xăi lâ̭t po tlẩw nổ kơm, tlô̭l men lả, ú dú ngă̒i khảng rô̒i nổ thew bỉ kwiết riêng kỏ kuố la̒ng nổ rêênh ra̭w, dâ̭m hương vi̭ riêng kỏ.

Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ - Tlươ̒ng “hal tốt”

(HBDT) – Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlước la̒ tlươ̒ng kấp I – II Khôông Da̒, tha̒nh lâ̭p khảng 8/1976 thew nhu kâ̒w fát chiến văn hwả – zảw zṷc fṷc vṷ kon em kant bô̭, kôông nhân viên Tôống kôông ti xâi zư̭ng thwí diḙ̂n Khôông Da̒. Tlươ̒ng kỏ 45 kản bô̭, zảw viên, 4 tố kôông tác, gô̒m Tố chwiên môn khwa hoo̭c xa̭ hô̭i, Tố chwiên môn khwa hoo̭c tư̭ nhiên, Tố chwiên môn thế ngư̭ va̒ Tố văn foo̒ng.

Kiếm tla thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za

(HBDT) – ngă̒i 5/11 dwa̒n kiếm tla kuố Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w tính da̒ kỏ buối la̒ wiḙ̂c thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za

Thanh niên hwiḙ̂n Mai Châw dối mởi tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t cho dwa̒n viên, thanh niên (DVTN) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, dấi lu̒i tai tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, Hwiḙ̂n Dwa̒n Mai Châw da̒ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t (TCFBZZFL) dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn. Mởi ni, hwiḙ̂n Mai Châw da̒ thee̒nh lâ̭p "Kâw la̭c bô̭ (KLB) Thuối tlé pơ̭i fáp lwâ̭t” pơ̭i nhê̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i thiết thư̭c.

Zaw lưw “Thiểng Viḙ̂t kuố kác ủn” cho hoo̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ năm hoo̭c 2018 - 2019

(HBDT) – Ngă̒i 31/10 ta̭i xa̭ Hang Kiê, Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức zaw lưw "Thiểng Viḙ̂t kuố kác ủn” cho hoo̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ năm hoo̭c 2018 - 2019

Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p pớ kơ xớ

(HBDT) – Ngă̒i 25/10, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ GD&ĐT tố chức Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p (XHHT) pớ kơ xớ