(WBDT) - Xớ GDĐT vươ̒ bảw kảw kết kwá ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017


Thew rỉ kỏ 7.942 thí xinh dăng kỉ zư̠ thi, 7.897 thí xinh zư̠ thi, 45 thỉ xinh dá thi. 7.491 thi xinh dăng kỉ xét tốt ngiê̠p THPT da̒ zư̠ thi va̒ 7.262 thỉ xin ản kông nhâ̠n tốt ngiê̠p THPT da̠t 96,94%. Tloong dỏ khổi THPT 97,71%, khổi GDTX 92,60%, thỉ xinh tư̠ zo 66,08%. Kác dơn vi̠ THPT tlươ̒ng chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠, PTDT nô̠i chủ tính, THPT Lủng Vân, THPT Kha̒w Bẳi, PTDTNT THCS va̒ THPT Ngo̠c Xơn, TTGDNN - GDTX Ki̒ Xơn, TTGDNN - GDTX Iên Thwí da̠t tốt ngiê̠p 100%. 

Thew thôổng kê xơ bô̠ ki̒ thi kuốc za năm 2017 to̒n tính kỏ 28 ba̒i thi da̠t diếm 10 va̒ tlêênh 70 thỉ xinh kỏ tôống diếm kác môn tloong mô̠ch tố hơ̠p xét twiến xinh da̠i ho̠c bớ 27 diếm tlớ lêênh (chươ kô̠ng diếm ưw tiên) tloong dỏ khổi A kỏ 26 ho̠c xinh, khổi B kỏ 15 ho̠c xinh, khổi C kỏ 15 ho̠c xinh, khổi D kỏ 6 ho̠c xinh, khổi A1 kỏ 5 ho̠c xinh va̒ tố hơ̠p twản văn xứ kỏ 5 ho̠c xinh. Thỉ xinh Dinh Thi̠ Tháw zân tô̠c Mươ̒ng, kwê xa̠ Xwất Wả, wiê̠n La̠c Xơn, ho̠c xinh tlươ̒ng PTDTNT THPT tính da̠t 2 diếm 10 môn Li̠ch xứ va̒ Diê̠ lỉ. Thỉ xinh Trâ̒n Zwi Linh ho̠c xinh tlươ̒ng THPT La̠c Xơn da̠t 2 diếm 10 môn Wả Ho̠c và Xinh Ho̠c


                                                                                              V.L


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.