(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

 


Ban Zảm hiḙ̂w nh tlươ̒ng khen thướng zảw viên kỏ thnh tích xwất xắc tlong năm hoo̭c 2017 – 2018. 


Ban Zảm hiḙ̂w nh tlươ̒ng khen thướng hoo̭xinh kỏ thnh tích xwất xắc tlong năm hoo̭c 2017 - 2018. 

Năm hoo̭c 2017 – 201, nha̒ tlươ̒ng kỏ 43 lớp, 1351 hoo̭c xinh, tloong rỉ kỏ 168 hoo̭c xinh zân tôô̭c, kỏ 12 hḙ̂ chwiên, kác lớp ó chwiên chất lươ̭ng kaw. Ka̭ ni̒ nha̒ tlươ̒ng kỏ 134 kản bô̭, nhân viên, zảw viên (KB, NV, ZV), tloong dỏ kỏ 1 Tiển xi̭, 02 ngiên kửw xinh, 52 Tha̭c xi̭

Tiếp tṷc khắng di̭nh va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc, năm hoo̭c vươ̒ rô̒i nha̒ tlươ̒ng kỏ nhê̒w zái fáp, xảng kiển nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá zảw zṷc to̒n ziḙ̂n, dă̭c biḙt la̒ chất lươ̭ng zảw zṷc da̭w dức, văn hwả. Kwan tâm dối mởi fương fáp ră̭i hoo̭c, kiếm tla, dối mởi kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc, hwa̭t dôô̭ng tâ̭p thế, gẳn hoo̭c ku̒ng ha̒nh, lỉ thwiết va̒ thư̭c tể, zúp hoo̭c xinh kỏ nhửng ki̭ năng khôổng kơ bán.

Kết kwá, kṷ thế năm hoo̭c 2017 – 2018, nha̒ tlươ̒ng da̒ kỏ 1.044 hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n, 338 hoo̭c xinh zói kấp tính, 43 zái hoo̭c xinh zói kác tlươ̒ng chwiên khu vư̭c Zwiên Hái 27 hoo̭c xinh zói kuốc za, 14 hoo̭c xinh zu hoo̭c Nga, Nhâ̭t Bán. 

Wê̒l dô̭i ngṷ zảw viên da̒ kỏ 110 zảw viên, nhân viên da̭t zanh hiḙ̂w Law dôô̭ng Tiên tiển, 19 chiển xi̭ thi duô kấp kơ xớ, 1 zảw viên zói kấp kuốc za, 2 zái kuốc tể wơ̒l ửng zṷng hḙ̂ diê̒w ha̒nh Androi tlêênh diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t kỏ 1 zảw viên ản foong tă̭ng zanh hiḙw Nha̒ zảw Ưw tủ.

Wa̒i wiḙ̂c nhiḙm vṷ tâ̭p chung fát hiḙ̂n, bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh zói thew kác bô̭ môn chwiên, nha̒ tlươ̒ng ko̒n kwan tâm tố chức kác kâw la̭c bô̭ (KLB) thế thaw: boỏng dả, diê̒n kinh, boỏng rố, boỏng chwiê̒n, dả kâ̒w, kâ̒w lôông, aerobichcs, KLB bơi lô̭i, KLB âm nha̭c zắi hiḙ̂n da̭i, KLB nhiếp ánh va̒ hô̭i hwa̭ nhă̒m fát chiến năng khiểw, xớ thích, dáp ửng iêw kâ̒w zảw zṷc to̒n ziḙ̂n cho kon em kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh.

Ta̭i buối lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c, nha̒ tlươ̒ng da̒ twiên zương khen thướng kác dôô̒ng chỉ kản bô̭, zảw viên, nhân viên va̒ hoo̭c xinh kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong năm hoo̭c vươ̒ kwa.


                                                                                  Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.