(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

 


Ban Zảm hiḙ̂w nh tlươ̒ng khen thướng zảw viên kỏ thnh tích xwất xắc tlong năm hoo̭c 2017 – 2018. 


Ban Zảm hiḙ̂w nh tlươ̒ng khen thướng hoo̭xinh kỏ thnh tích xwất xắc tlong năm hoo̭c 2017 - 2018. 

Năm hoo̭c 2017 – 201, nha̒ tlươ̒ng kỏ 43 lớp, 1351 hoo̭c xinh, tloong rỉ kỏ 168 hoo̭c xinh zân tôô̭c, kỏ 12 hḙ̂ chwiên, kác lớp ó chwiên chất lươ̭ng kaw. Ka̭ ni̒ nha̒ tlươ̒ng kỏ 134 kản bô̭, nhân viên, zảw viên (KB, NV, ZV), tloong dỏ kỏ 1 Tiển xi̭, 02 ngiên kửw xinh, 52 Tha̭c xi̭

Tiếp tṷc khắng di̭nh va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc, năm hoo̭c vươ̒ rô̒i nha̒ tlươ̒ng kỏ nhê̒w zái fáp, xảng kiển nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá zảw zṷc to̒n ziḙ̂n, dă̭c biḙt la̒ chất lươ̭ng zảw zṷc da̭w dức, văn hwả. Kwan tâm dối mởi fương fáp ră̭i hoo̭c, kiếm tla, dối mởi kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc, hwa̭t dôô̭ng tâ̭p thế, gẳn hoo̭c ku̒ng ha̒nh, lỉ thwiết va̒ thư̭c tể, zúp hoo̭c xinh kỏ nhửng ki̭ năng khôổng kơ bán.

Kết kwá, kṷ thế năm hoo̭c 2017 – 2018, nha̒ tlươ̒ng da̒ kỏ 1.044 hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n, 338 hoo̭c xinh zói kấp tính, 43 zái hoo̭c xinh zói kác tlươ̒ng chwiên khu vư̭c Zwiên Hái 27 hoo̭c xinh zói kuốc za, 14 hoo̭c xinh zu hoo̭c Nga, Nhâ̭t Bán. 

Wê̒l dô̭i ngṷ zảw viên da̒ kỏ 110 zảw viên, nhân viên da̭t zanh hiḙ̂w Law dôô̭ng Tiên tiển, 19 chiển xi̭ thi duô kấp kơ xớ, 1 zảw viên zói kấp kuốc za, 2 zái kuốc tể wơ̒l ửng zṷng hḙ̂ diê̒w ha̒nh Androi tlêênh diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t kỏ 1 zảw viên ản foong tă̭ng zanh hiḙw Nha̒ zảw Ưw tủ.

Wa̒i wiḙ̂c nhiḙm vṷ tâ̭p chung fát hiḙ̂n, bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh zói thew kác bô̭ môn chwiên, nha̒ tlươ̒ng ko̒n kwan tâm tố chức kác kâw la̭c bô̭ (KLB) thế thaw: boỏng dả, diê̒n kinh, boỏng rố, boỏng chwiê̒n, dả kâ̒w, kâ̒w lôông, aerobichcs, KLB bơi lô̭i, KLB âm nha̭c zắi hiḙ̂n da̭i, KLB nhiếp ánh va̒ hô̭i hwa̭ nhă̒m fát chiến năng khiểw, xớ thích, dáp ửng iêw kâ̒w zảw zṷc to̒n ziḙ̂n cho kon em kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh.

Ta̭i buối lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c, nha̒ tlươ̒ng da̒ twiên zương khen thướng kác dôô̒ng chỉ kản bô̭, zảw viên, nhân viên va̒ hoo̭c xinh kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong năm hoo̭c vươ̒ kwa.


                                                                                  Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


85 ủn hoo̭c xinh tham za tla̭i he̒ thắp tlaảng ước mơ

(HBDT) – Vươ̒ kwa, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN da̒ ziḙ̂n tha Tla̭i he̒ thắp tlaảng ước mơ thiểw niên tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2018, 85 ủn hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh bớ kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ tham zư̭ chương chi̒nh.

Ước nguyện của Mẹ

(HBĐT) - Trong một ngày tháng 7 nắng đẹp, chúng con về thăm mẹ. Đường vào nhà mẹ ở xóm Múc, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn rợp bóng những hàng cây xanh mát. Trước sân nhà là những nong thuốc lá cây mẹ đang phơi dở dang. Đã bước sang tuổi 101 nhưng mẹ Sự vẫn còn khá minh mẫn, tỉnh táo. Huyện Kỳ Sơn có 4 bà mẹ VNAH nhưng 3 mẹ đã mất, chỉ còn mẹ Nguyễn Thị Sự còn sống.

Kă̭p nhửng bôông hwa diếm 10 tloong ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018

(HBDT) – Dê̒ thi THPT Kuốc zan năm 2018 ản deẻnh zả la̒ khỏ, kỏ tỉnh fân hwả kaw. Xổ ba̒i thi da̭t diếm 10 rất hiểm, chí dểm tlêênh dâ̒w ngỏn thăi. Thâ̭t tư̭ ha̒w tloong ti̒nh hi̒nh rỉ, tính ha kỏ 3 ủn thỉ xinh da̭t diếm 10 twiḙ̂t dổi ớ 3 bô̭ môn khả dă̭c biḙ̂t la̒ môn Li̭ch xứ, Thiểng Fáp va̒ Zảw zṷc kôông zân (ZZKZ). Ká 3 ủn dê̒w la̒ hoo̭c xinh tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ

“Muôl chư̭” tlêênh khṷ thai me̒w

(HBDT) – Khi̒ kâl mâ̭n tloong cha thu hết tlải, kâl khâ̭w tlêênh roo̭ng lêênh xeenh dơ̭i ngă̒i tlố buô̒ng, khi̒ rỉ chi̭ em zân tô̭c Mông xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) kỏ thế dêểnh tlươ̒ng. Chăng kỏ ngăi ớ nha̒ ngỏ kon, dướ ko̭c tlêênh rôổng, dưở dắch thăi, kác kải zoong kon dê̒w dêểnh tlươ̒ng hoo̭c chư̭.

Chú dôô̭ng chiến khai fương ản báw vḙ̂ rư̒ng va̒ foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng thew fương châm 4 ta̭i chô̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w khảng 5, ti̒nh hi̒nh rẳng noỏng găi gắt kẻw za̒i da̒ ziḙ̂n tha ớ bắc bô̭, tlung bô̭, nhiḙ̂t dô̭ fố biến bớ 37 – 40 dô̭. Tính ha la̒ môô̭ch tloong nhửng tloo̭ng diếm wê̒l rẳng noỏng, bớ ngă̒i 3/6 dểnh ka̭ ni̒ nê̒n nhiḙ̂t tiếp tṷc tăng, vươ̭t 40 dô̭ C da̒ ánh hướng nhê̒w dêểnh xán xwất va̒ dơ̒i khôổng, da̭ch tha nhiḙ̂m vṷ hết khức năng nê̒ tloong kông tác foo̒ng chẳl chươ chẳl rư̒ng (FCCCR)