(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

 


Ban Zảm hiḙ̂w nh tlươ̒ng khen thướng zảw viên kỏ thnh tích xwất xắc tlong năm hoo̭c 2017 – 2018. 


Ban Zảm hiḙ̂w nh tlươ̒ng khen thướng hoo̭xinh kỏ thnh tích xwất xắc tlong năm hoo̭c 2017 - 2018. 

Năm hoo̭c 2017 – 201, nha̒ tlươ̒ng kỏ 43 lớp, 1351 hoo̭c xinh, tloong rỉ kỏ 168 hoo̭c xinh zân tôô̭c, kỏ 12 hḙ̂ chwiên, kác lớp ó chwiên chất lươ̭ng kaw. Ka̭ ni̒ nha̒ tlươ̒ng kỏ 134 kản bô̭, nhân viên, zảw viên (KB, NV, ZV), tloong dỏ kỏ 1 Tiển xi̭, 02 ngiên kửw xinh, 52 Tha̭c xi̭

Tiếp tṷc khắng di̭nh va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc, năm hoo̭c vươ̒ rô̒i nha̒ tlươ̒ng kỏ nhê̒w zái fáp, xảng kiển nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá zảw zṷc to̒n ziḙ̂n, dă̭c biḙt la̒ chất lươ̭ng zảw zṷc da̭w dức, văn hwả. Kwan tâm dối mởi fương fáp ră̭i hoo̭c, kiếm tla, dối mởi kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc, hwa̭t dôô̭ng tâ̭p thế, gẳn hoo̭c ku̒ng ha̒nh, lỉ thwiết va̒ thư̭c tể, zúp hoo̭c xinh kỏ nhửng ki̭ năng khôổng kơ bán.

Kết kwá, kṷ thế năm hoo̭c 2017 – 2018, nha̒ tlươ̒ng da̒ kỏ 1.044 hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n, 338 hoo̭c xinh zói kấp tính, 43 zái hoo̭c xinh zói kác tlươ̒ng chwiên khu vư̭c Zwiên Hái 27 hoo̭c xinh zói kuốc za, 14 hoo̭c xinh zu hoo̭c Nga, Nhâ̭t Bán. 

Wê̒l dô̭i ngṷ zảw viên da̒ kỏ 110 zảw viên, nhân viên da̭t zanh hiḙ̂w Law dôô̭ng Tiên tiển, 19 chiển xi̭ thi duô kấp kơ xớ, 1 zảw viên zói kấp kuốc za, 2 zái kuốc tể wơ̒l ửng zṷng hḙ̂ diê̒w ha̒nh Androi tlêênh diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t kỏ 1 zảw viên ản foong tă̭ng zanh hiḙw Nha̒ zảw Ưw tủ.

Wa̒i wiḙ̂c nhiḙm vṷ tâ̭p chung fát hiḙ̂n, bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh zói thew kác bô̭ môn chwiên, nha̒ tlươ̒ng ko̒n kwan tâm tố chức kác kâw la̭c bô̭ (KLB) thế thaw: boỏng dả, diê̒n kinh, boỏng rố, boỏng chwiê̒n, dả kâ̒w, kâ̒w lôông, aerobichcs, KLB bơi lô̭i, KLB âm nha̭c zắi hiḙ̂n da̭i, KLB nhiếp ánh va̒ hô̭i hwa̭ nhă̒m fát chiến năng khiểw, xớ thích, dáp ửng iêw kâ̒w zảw zṷc to̒n ziḙ̂n cho kon em kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh.

Ta̭i buối lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c, nha̒ tlươ̒ng da̒ twiên zương khen thướng kác dôô̒ng chỉ kản bô̭, zảw viên, nhân viên va̒ hoo̭c xinh kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong năm hoo̭c vươ̒ kwa.


                                                                                  Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Xơ kết hoo̭c ki̒ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 1018 - 2019

(HBDT)- Ngă̒I 21/1, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức Lḙ̂ xơ kết hoo̭c ki̒ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 1018 - 2019

Xa̭ Pu̒ Bin xâi zư̭ng nôông thôn mởi ko̒n nhê̒w thắch thức

(HBDT) – Khâw 6 năm chiến khai Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), xa̭ Pu̒ Bin (Mai Châw) mới da̭t 8/19 tiêw chỉ. Kác tiêw chỉ khỏ nhơ dươ̒ng zaw thôông nôông thôn, kơ xớ vâ̭t chất văn hwả, thu nhâ̭p, hô̭ nge̒w... vấn la̒ "ba̒i tỏn” khỏ vởi chỉnh kwiê̒n diê fương.

Tă̭ng 400 bô̭ ba̒n kể mởi cho tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ

(HBDT) - Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ ka̭ ni̒ kỏ 45 lớp, 1.409 hoo̭c xinh. Kơ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ thuổng kấp, chăng dôô̒ng bô̭. Ka̭ ni̒ mới kỏ 15/45 lớp ản tlang bi̭ xổ ba̒n kể da̭t tiêw chwấn. 30/45 lớp hoo̭c ko̒n la̭i fái xứ zṷng ba̒n kể xướ di, xướ la̭i nhê̒w lâ̒n, bo̭ koong vêênh, mổl moo̭ch, chăng dám báw iêw kâ̒w.

Xa̭ Hơ̭p Tha̒nh dươ fáp lwâ̭t baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Nă̒m ớ ha̭ zu khôông Da̒, Hơ̭p Tha̒nh (Ki̒ Xơn) la̒ xa̭ thwâ̒n nôông, kinh tể chú ểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Năm 2016 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn nôông thôn mởi (NTM). Ku̒ng kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xak luôn chủ tloo̭ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, vâ̭n dôô̭ng nhân zân chấp ha̒nh tốt chú chương, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước, kóp fâ̒n zư̭ ốn di̭nh an ninh châ̭t tư (ANCT) – châ̭t tư an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Tlaw xư̭ tư̭ tin cho hoo̭c xinh tlước kuô̭c Kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

(HBDT) – Kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018 cho thẩi kỏ 7.135/7.664 ba̒i thi môn thiểng Anh, chiểm hơn 93% kuố hoo̭c xinh ti̒nh ha da̭t diếm thi zưở tlung bi̒nh. Nơng kaw chất lươ̭ng ră̭i hcoo̭ ngwa̭i ngư̭ la̒ iêw kâ̒w kâ̒n thiết kuố ngă̒nh Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính ha ka̭ ni̒, nhất la̒ tloong ti̒nh hi̒nh nước mêê̒nh dang bước baw thơ̒i ki̒ hô̭i nhâ̭p meḙnh, khu, rôô̭ng, chiến thew Kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

Chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.