(WBDT) - Nhân ri̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh liê̠t xi̠ (27/7/1947 - 27/7/2017), khởm ngă̒i 19/7 do̒n kông tác kuố tính zo Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng do̒n da̒ dêểnh thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Tham za ku̒ng do̒n kỏ lảnh da̠w Bô̠ CHQS tính; Xớ LĐ-TB&XH; Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính; lảnh da̠w va̒ da̠i ziê̠n kác ban, nga̒nh tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh


Do̒n da̒ dêểnh thăm, hói, tă̠ng kwa̒ kuố Chú ti̠ch nước, Tính úy - HĐND - UBND - MTTQ tính, Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính va̒ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh cho 2 mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan va̒ Ngwiển Thi̠ Chố. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan, khinh năm 1919, ớ ta̠i tố 4, vươ̒ng Dô̒ng Tiển kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Dức Kôi va̒ Ngwiển Dức Ta̠w. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Ngwiển Thi̠ Chố. khinh năm 1926, xỏm Mẳi 2, xa̠ Wa̒ Bi̒nh kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Văn Xắc va̒ Ngwiển Văn Thâ̠n, hi xinh tloong khảng chiển chôổng Mi̠ kửw nước.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính thăm hói, tă̠ng kwa̒ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan.

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính da̒ bă̒i tó mắt ơn dêểnh kác ba̒ mê̠ Viê̠t Nam hu̒ng da̒ kỏ kông xinh tha̒nh va̒ rwôi zươ̠ng nhửng ngươ̒i kon hi xinh cho dô̠c lâ̠p tư̠ zo kuố Tố kuốc. Dô̒ng chỉ ân kâ̒n thăm hói khức khwé kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng, chúc kác Mê̠ me̠nh khwé, khôổng lô, la̒ chổ zươ̠ tinh thâ̒n cho kon chẩw ho̠c tâ̠p, law dô̠ng, kôổng hiển vát chiến kinh tể, kóp vâ̒n xâi zư̠ng kwê hương ngă̒i ka̠ng zâ̒w de̠p. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính khắng di̠nh: Vát wi chiê̒n thôổng "OỎng rác nhở ngwô̒n”, nhửng năm kwa, tính ha nỏi riêng kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c chăm ngoỏ ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Baw nhửng ngă̒i ni̒, ku̒ng mân ká nước, tính ha kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng chi ân thế hiê̠n tẩm loo̒ng mắt ơn dổi vởi nhửng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Dô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̠ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương tiếp tu̠c kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c kwam tâm chăm lo dơ̒i khôổng kác dổi tươ̠ng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng tlêênh diê̠ ba̒n.

 

                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i la̒ “kâ̒w nổl” cho ti̒nh hửw ngi̠ Viê̠t - La̒o ở Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Kéch ni hơn 1 khảng, ba̒ Lê Hái Thiên (Vỏ Chủ ti̠ch Hô̠i hửw nghi̠ Viê̠t Nam - La̒o tính Wa̒ Bi̒nh) vinh zư̠ la̒ tha̒nh viên kuố tính dỏn dwa̒n kông tác kuố Vỏ Chú ti̠ch nước Kô̠ng wa̒ zân chú nhân zân La̒w dêểnh thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Wa̒ Bi̒nh. Bất ngơ̒ măng thiểng cha̒w kuố mô̠ch vi̠ khéch mô̠ng za̠: "ổi, kải Thiên, kải khwé chớ... 7 năm hơ mê kă̠p kải”. Ngươ̒i khể thiểng mển rỉ dỏ la̒ ba̒ Xún Thon Xăi Nha Chắc (ngwiên Da̠i xử dă̠c mê̠nh to̒n kwiê̒n kuố La̒o ta̠i Viê̠t Nam). Thăi bắt, mă̠t mơ̒ng, 2 ngươ̒i kă̠p kha̒ nhơ 2 ủn ma̠ng ro̠ch lô ngă̒i kă̠p la̠i...

Hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha hân hwan bước baw năm ho̠c mởi

(WBD) - Khởm ngă̒i 5/9, mân ha̒ng tliê̠w ho̠c xinh ká nước, hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha da̒ ku̒ng hân hwan bước baw năm ho̠c mởi. Thư̠c hiê̠n thew hưởng zẩn kuố Bô̠ GD&ĐT, dủng 8h khởm, ta̠i tất ká kác tlươ̒ng ho̠c tlêênh diê̠ ba̒n to̒n tính da̒ ku̒ng dô̒ng lwa̠t ziê̠n tha Lê̠ khai záng năm ho̠c 2017 - 2018. Lảnh da̠w Tính wí, HĐN, UBND, UBMTTQ, kác xớ nga̒nh, hô̠i, dwa̒n thêế kác kấp da̒ dêểnh zư̠ va̒ chiê bui mân nga̒nh zảw zu̠c nhân zi̠p khai záng năm ho̠c mởi

Úng hô̱ “Kwi̱ Khwiển ho̱c” tính 300 tliê̱w dô̒ng

(WBDT) – Ngă̒i 25/8, Kông dwa̒n Bô̱ GTVT va̒ Tâ̱p dwa̒n Râ̒w khỉ Viê̱t Nam tlaw tă̱ng "Kwi̱ Khwiển ho̱c” tính xổ thiê̒n 300 tliê̱w dô̒ng. Zư̱ buối tlaw tă̱ng, kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính.

Da̱i hô̱i Da̱i biếw Phâ̱t zảw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i 16 – 17/8 ta̱i Kung Văn wả tính da̒ ziê̱n tha Da̱i hô̱i Da̱i biếw Phâ̱t zảw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022. Zư̱ Da̱i kỏ lảnh da̱w zảw hô̱i Phâ̱t zảw Viê̱t Nam; kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w UBND – HĐND tính, Ban Zân vâ̱n Tính wí, mô̱ch xổ xớ nga̒nh kuố tính va̒ hơn 400 phâ̱t từ tiêw biếw tlêênh diê̱ ba̒n to̒n tính

Tha kwâ chiển zi̠ch “Ki̒ ngí hô̒ng” năm 2017

(WBDT) - Ta̠i xa̠ Thươ̠ng Bi̒ (Kim Bôi), Tính dwa̒n vwa vổi hơ̠p mân Wiê̠n dwa̒n Kim Bôi tố chức Lê̠ tha kwân va̒ chiến khai kác wa̠t dô̠ng hướng ửng chiển zi̠ch ti̒nh ngwiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” kấp tính năm 2017. Tham za kỏ 300 ĐVTN, kông nhân, kông chức, viên chức thwô̠c kác dơn vi̠: Xa̠ Thươ̠ng Bi̒, Ha̠ Bi̒, Kin Tiển, Chung Bi̒, Xơn Thwí, Vỉnh Dô̒ng, Dwa̒n thanh niên Kông an wiê̠n, CLB kản bô̠ tleé tính, Dwa̒n thanh niên chi nhảnh xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh va̒ dông dáw ba̒ kon nhân zân xỏm Dâ̒m Xảng, xa̠ Thươ̠ng Bi̒

96,94% thỉ xinh ản kông nhâ̠n tốt ngiê̠p THPT Kuốc za 2017

(WBDT) - Xớ GDĐT vươ̒ bảw kảw kết kwá ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017