(WBDT) - Nhân ri̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh liê̠t xi̠ (27/7/1947 - 27/7/2017), khởm ngă̒i 19/7 do̒n kông tác kuố tính zo Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng do̒n da̒ dêểnh thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Tham za ku̒ng do̒n kỏ lảnh da̠w Bô̠ CHQS tính; Xớ LĐ-TB&XH; Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính; lảnh da̠w va̒ da̠i ziê̠n kác ban, nga̒nh tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh


Do̒n da̒ dêểnh thăm, hói, tă̠ng kwa̒ kuố Chú ti̠ch nước, Tính úy - HĐND - UBND - MTTQ tính, Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính va̒ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh cho 2 mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan va̒ Ngwiển Thi̠ Chố. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan, khinh năm 1919, ớ ta̠i tố 4, vươ̒ng Dô̒ng Tiển kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Dức Kôi va̒ Ngwiển Dức Ta̠w. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Ngwiển Thi̠ Chố. khinh năm 1926, xỏm Mẳi 2, xa̠ Wa̒ Bi̒nh kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Văn Xắc va̒ Ngwiển Văn Thâ̠n, hi xinh tloong khảng chiển chôổng Mi̠ kửw nước.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính thăm hói, tă̠ng kwa̒ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan.

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính da̒ bă̒i tó mắt ơn dêểnh kác ba̒ mê̠ Viê̠t Nam hu̒ng da̒ kỏ kông xinh tha̒nh va̒ rwôi zươ̠ng nhửng ngươ̒i kon hi xinh cho dô̠c lâ̠p tư̠ zo kuố Tố kuốc. Dô̒ng chỉ ân kâ̒n thăm hói khức khwé kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng, chúc kác Mê̠ me̠nh khwé, khôổng lô, la̒ chổ zươ̠ tinh thâ̒n cho kon chẩw ho̠c tâ̠p, law dô̠ng, kôổng hiển vát chiến kinh tể, kóp vâ̒n xâi zư̠ng kwê hương ngă̒i ka̠ng zâ̒w de̠p. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính khắng di̠nh: Vát wi chiê̒n thôổng "OỎng rác nhở ngwô̒n”, nhửng năm kwa, tính ha nỏi riêng kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c chăm ngoỏ ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Baw nhửng ngă̒i ni̒, ku̒ng mân ká nước, tính ha kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng chi ân thế hiê̠n tẩm loo̒ng mắt ơn dổi vởi nhửng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Dô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̠ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương tiếp tu̠c kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c kwam tâm chăm lo dơ̒i khôổng kác dổi tươ̠ng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng tlêênh diê̠ ba̒n.

 

                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Hô̱i LHPN tính vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 “Xenh – Khe̱ch – Thốch”

(WBDT) – Ngă̒i 24/10 ta̱i xa̱ Vong Vủ, Hô̱i LHPN tính da̒ vổi hơ̱p mân UBND wiê̱n Tân La̱c tố chức lê̱ vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 "Xenh – Khe̱ch – Thốch”, xâi zư̱ng "za di̒nh kiếw mâ̱w’ năm 2017.

Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng: Tlaw 300 khất ho̱c bôống cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 23/10 Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng (thuô̱c Tâ̱p dwa̒n Charm Vít – Ha̒n Kuốc) vổi hơ̱p kơ̒ng Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính tố chức lê̱ tlaw ho̱c bôống cho 300 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017. Zư̱ lê̱ tlaw ho̱c bôống kỏ ba̒ Lee Mi Yon, Kôông xử kiêm Tôống lảnh xư̱ kwản Ha̒n Kuốc ta̱i Viê̱t Nam; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; ông Lee Dae Bong, Chú ti̱ch Tâ̱p dwa̒n Charm Vít va̒ lảnh da̱w kông ti TNHH xân golf Vươ̱ng Wa̒ng; Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính ku̒ng nhê̒w kác thâ̒i kô zảw va̒ 300 ủn ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ kuố 11 wiê̱n, tha̒nh vổ.

Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017

(WBDT) – Khởm ngă̒i 23/9 ta̠i xa̠ Tủ Xơn (Kim Bôi) Bô̠ Ta̒i ngwiên Môi tlươ̒ng vổi hơ̠p mân UBND tính Wa̒ Bi̒nh, Da̠i xử kwản Australia ta̠i Viê̠t Nam tố chức Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ: Vỏ Twẩn Nhân, Thử tlướng Bô̠ TN-MT; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính mân da̠i ziê̠n kác xớ, nga̒nh, kác dwa̒n thế - xa̠ hô̠i, diê̠ vương tloong tính

Thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho bê̠nh nhân chă̠l thâ̠n ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khuô̠ng 14/9 Dwa̒n thanh niên Bảw Wa̒ Bi̒nh, Kông an TP Wa̒ Bi̒nh, Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân tô̠c tính da̒ vổi hơ̠p tố chức thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho 25 bê̠nh nhân dang chă̠l thâ̠n nhân ta̠w ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, mối mô̠ch khất kwa̒ tli̠ zả 300.000 dô̒ng.

Ba̒n zaw 2 Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ

(WBDT) – Hô̱i dô̒ng Dô̱i tha̒nh vổ vươ̒ tố chức lê̱ ba̒n zaw Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho za di̒nh 2 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ ta̱i xỏm Mẳi 4, xa̱ Wa̒ Bi̒nh. Ni kông chi̒nh văng non kuố dô̱i viên tha̒nh vổ cha̒w mư̒ng Da̱i hô̱i Dwa̒n kác kấp, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022.

122 xinh viên mởi kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn ản nhâ̱n ho̱c bôống “Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng”

(WBDT) - "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” la̒ mô̱ch ho̱c bôống năm tloong chương chi̒nh "Vi̒ ngă̒i zaw vát chiến” kuố Bảw Thuối tleé, tha dơ̒i baw năm 2003 vởi 27 khất ho̱c bôống dâ̒w tiên ản tlaw cho các xinh viên mởi tính Kwáng Tli̱. Ku̒ng mân xư̱ úng hô̱ kuố dông dáw ba̱n do̱c Bảw Thuối tleé, mổi năm xổ lươ̱ng khất ho̱c bôống "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” tăng râ̒n, va̱m vi vu̒ng miê̒n miê̒n ku̒ng vớ rôô̱ng. Dêểnh năi, ho̱c bôống da̒ hổ chơ̱ khwáng 15.000 xinh viên mởi hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh mân tlươ̒ng Da̱i ho̱c, Kaw dắng vởi tôống xổ thiền hơn 75 tí dô̒ng. Bớ ho̱c bôống ni̒, nhê̒w xinh viên da̒ tha tlươ̒ng, kor nhê̒w doỏng kóp cho xa̱ hô̱i.