(WBDT) - Nhân ri̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh liê̠t xi̠ (27/7/1947 - 27/7/2017), khởm ngă̒i 19/7 do̒n kông tác kuố tính zo Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng do̒n da̒ dêểnh thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Tham za ku̒ng do̒n kỏ lảnh da̠w Bô̠ CHQS tính; Xớ LĐ-TB&XH; Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính; lảnh da̠w va̒ da̠i ziê̠n kác ban, nga̒nh tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh


Do̒n da̒ dêểnh thăm, hói, tă̠ng kwa̒ kuố Chú ti̠ch nước, Tính úy - HĐND - UBND - MTTQ tính, Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính va̒ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh cho 2 mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan va̒ Ngwiển Thi̠ Chố. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan, khinh năm 1919, ớ ta̠i tố 4, vươ̒ng Dô̒ng Tiển kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Dức Kôi va̒ Ngwiển Dức Ta̠w. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Ngwiển Thi̠ Chố. khinh năm 1926, xỏm Mẳi 2, xa̠ Wa̒ Bi̒nh kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Văn Xắc va̒ Ngwiển Văn Thâ̠n, hi xinh tloong khảng chiển chôổng Mi̠ kửw nước.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính thăm hói, tă̠ng kwa̒ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan.

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính da̒ bă̒i tó mắt ơn dêểnh kác ba̒ mê̠ Viê̠t Nam hu̒ng da̒ kỏ kông xinh tha̒nh va̒ rwôi zươ̠ng nhửng ngươ̒i kon hi xinh cho dô̠c lâ̠p tư̠ zo kuố Tố kuốc. Dô̒ng chỉ ân kâ̒n thăm hói khức khwé kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng, chúc kác Mê̠ me̠nh khwé, khôổng lô, la̒ chổ zươ̠ tinh thâ̒n cho kon chẩw ho̠c tâ̠p, law dô̠ng, kôổng hiển vát chiến kinh tể, kóp vâ̒n xâi zư̠ng kwê hương ngă̒i ka̠ng zâ̒w de̠p. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính khắng di̠nh: Vát wi chiê̒n thôổng "OỎng rác nhở ngwô̒n”, nhửng năm kwa, tính ha nỏi riêng kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c chăm ngoỏ ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Baw nhửng ngă̒i ni̒, ku̒ng mân ká nước, tính ha kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng chi ân thế hiê̠n tẩm loo̒ng mắt ơn dổi vởi nhửng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Dô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̠ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương tiếp tu̠c kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c kwam tâm chăm lo dơ̒i khôổng kác dổi tươ̠ng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng tlêênh diê̠ ba̒n.

 

                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.