(WBDT) - Nhân ri̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh liê̠t xi̠ (27/7/1947 - 27/7/2017), khởm ngă̒i 19/7 do̒n kông tác kuố tính zo Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng do̒n da̒ dêểnh thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Tham za ku̒ng do̒n kỏ lảnh da̠w Bô̠ CHQS tính; Xớ LĐ-TB&XH; Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính; lảnh da̠w va̒ da̠i ziê̠n kác ban, nga̒nh tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh


Do̒n da̒ dêểnh thăm, hói, tă̠ng kwa̒ kuố Chú ti̠ch nước, Tính úy - HĐND - UBND - MTTQ tính, Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính va̒ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh cho 2 mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan va̒ Ngwiển Thi̠ Chố. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan, khinh năm 1919, ớ ta̠i tố 4, vươ̒ng Dô̒ng Tiển kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Dức Kôi va̒ Ngwiển Dức Ta̠w. Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Ngwiển Thi̠ Chố. khinh năm 1926, xỏm Mẳi 2, xa̠ Wa̒ Bi̒nh kỏ 2 kon la̒ liê̠t xi̠ Ngwiển Văn Xắc va̒ Ngwiển Văn Thâ̠n, hi xinh tloong khảng chiển chôổng Mi̠ kửw nước.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính thăm hói, tă̠ng kwa̒ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng Da̒w Thi̠ Dan.

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính da̒ bă̒i tó mắt ơn dêểnh kác ba̒ mê̠ Viê̠t Nam hu̒ng da̒ kỏ kông xinh tha̒nh va̒ rwôi zươ̠ng nhửng ngươ̒i kon hi xinh cho dô̠c lâ̠p tư̠ zo kuố Tố kuốc. Dô̒ng chỉ ân kâ̒n thăm hói khức khwé kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng, chúc kác Mê̠ me̠nh khwé, khôổng lô, la̒ chổ zươ̠ tinh thâ̒n cho kon chẩw ho̠c tâ̠p, law dô̠ng, kôổng hiển vát chiến kinh tể, kóp vâ̒n xâi zư̠ng kwê hương ngă̒i ka̠ng zâ̒w de̠p. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính khắng di̠nh: Vát wi chiê̒n thôổng "OỎng rác nhở ngwô̒n”, nhửng năm kwa, tính ha nỏi riêng kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c chăm ngoỏ ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Baw nhửng ngă̒i ni̒, ku̒ng mân ká nước, tính ha kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng chi ân thế hiê̠n tẩm loo̒ng mắt ơn dổi vởi nhửng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng. Dô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̠ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương tiếp tu̠c kỏ nhê̒w wa̠t dô̠ng thiết thư̠c kwam tâm chăm lo dơ̒i khôổng kác dổi tươ̠ng ngươ̒i kỏ kông mân kách ma̠ng tlêênh diê̠ ba̒n.

 

                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Mít tinh, ziê̠w ha̒nh hướng ửng Khảng ha̒nh dô̠ng vo̒ng chôổng ma twỉ


(WBDT) - TP Wa̒ Bi̒nh vươ̒ tố chức mít tinh, ziê̠w ha̒nh hướng ửng Khảng ha̒nh dô̠ng vo̒ng chôổng ma twỉ năm 2017

Báw hiếm i tể - sư̠ an tâm kuố ngươ̒i nge̒w

(WBDT) - Wiê̠n Kim Bôi la̒ 1 tloong 2 dơn vi̠ kuố tính (Kim Bôi va̒ Da̒ Bắc) ản hướng kác chỉnh xách hổ chơ̠ zám nge̒w kuố Nha̒ nước thew Ngi̠ kwiết 30A kuố Chỉnh vú. Tloong dỏ kỏ chỉnh xách hổ chơ̠ 100% thé BHYT cho hô̠ nghe̒w, hô̠ kâ̠n nge̒w va̒ mo̠l zân tô̠c thiếw xổ.

Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2017

WBDT - Ngă̒i 13/6, Ban chí da̠w vâ̠n dô̠ng hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức lê̠ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̠i hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ lảnh da̠w Ban chí da̠w hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tính, Hô̠i chư thâ̠p dó tính, Tha̒nh úy, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bình.

Mô̠ch xổ diếm mởi kâ̒n lưu ỉ tloong ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017

(HBOM)-Vẩn dê̒ dâ̒w tiên kâ̒n vái dớ ỉ so mân mo̠i năm, ki̒ thi năm năi ản tố chức khởm hơn khwáng 10 ngă̒i. Bớ khởm ngă̒i 21/6 hô̠i dôô̒ng thi bắt dâ̒w la̒ viê̠c; khuô̠ng ku̒ng ngă̒i bắt dâ̒w tố chức cho thỉ sinh la̒ thú tu̠c zư̠ thi. Ngă̒i 22/6 thi bô̠ môn ngử văn, toản; ngă̒i 22/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHTN, ngoa̠i ngư̠ va̒ khởm ngă̒i 24/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHXH.