(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l


Lảnh da̭w wiḙ̂n La̭c Xơn va̒ Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi tă̭ng kwa̒ cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ

Ta̭i ziḙ̂n da̒n, kác ủn dêểnh bớ kác xa̭ da̒ tli̒nh bă̒i nhửng hiếw mắt wê̒l kôông ngḙ̂xổ, nhửng lơ̭i ích va̒ tác ha̭i kuố wiḙ̂c la̭m zung diḙ̂n thwa̭i, mẳi tỉnh, ti vi, ma̭ng internet, ma̭ng xa̭ hô̭i... dổi vởi kuô̭c khôổng kon ngươ̒i, dă̭c biḙ̂t la̒ nhửng tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kon rét. Bớ tỉ kác ủn kới thôông diḙ̂p dê̒ xwất zái fáp thích ửng vởi thể zởi kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Chương chi̒nh ku̒ng da̒ ta̭w kơ hô̭i cho kác ủn ản zaw lưw, chiḙ̂n tlo̒, dổi thwa̭i tlư̭c tiếp ku̒ng lảnh da̭w wiḙ̂n tâ̭p chung baw kác vẩn dê̒ nhơ: xư̭ kâ̒n thiết báw vḙ̂ an twa̒n cho tlé em thôông kwakiếm xwát nô̭i zung thôông tin tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, tlo̒ chơi diḙ̂n tứ, tố chức nhửng hi̒nh thức xinh hwa̭t he̒ mởi la̭, bố ích, kác chương chi̒nh ki̭ năng khr, bô̒i zươ̭ng năng khiểw cho hoo̭c xinh tloong zi̭p he̒...

Thôông kwa ziḙ̂n da̒n nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức cho kác kấp wí dáng, chỉnh kwiê̒n, kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i wê̒l kwiê̒n tham za kuố tlé em, liên kwan dêểnh kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i, foo̒ng ngươ̒ va̒ ha̭n chể kác tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kon rét. Doo̒ng thơ̒i tham vẩn ỉ kiển kon rét wê̒l kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i tlêênh kơ xớ kác ỉ kiển, khwiển ngi̭ kuố tlé e, dê̒ xwất ỉ kiển xâi zư̭ng kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh ma̭nh cho tlé em thể zởi kôông ngḙ̂ xổ.

Zi̭p ni̒ Ki̭ báw chơ̭ tlé em tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlaw tă̭ng 30 khất kwa̒, Tố chức Tâ̒m ni̒n thể zởi tă̭ng 20 khất kwa̒ cho tlé em kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh hoo̭c tâ̭p kuố 4 xa̭ vu̒ng zư̭ ản

Dô̭ Hương


KÁC TIN KHÁC


Wê̒l Fủ Lai thướng thức ra̭w la̒ng Di̒nh

(HBDT) – Khâw ha̒ng vṷ thu hwă̭ch lo̭, kác za di̒nh ớ la̒ng Di̒nh, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) thươ̒ng zu̒ng lo̭ rếp mởi hải, zoong dái khô rô̒i zu̒ng kổl xăi lâ̭t po tlẩw nổ kơm, tlô̭l men lả, ú dú ngă̒i khảng rô̒i nổ thew bỉ kwiết riêng kỏ kuố la̒ng nổ rêênh ra̭w, dâ̭m hương vi̭ riêng kỏ.

Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ - Tlươ̒ng “hal tốt”

(HBDT) – Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlước la̒ tlươ̒ng kấp I – II Khôông Da̒, tha̒nh lâ̭p khảng 8/1976 thew nhu kâ̒w fát chiến văn hwả – zảw zṷc fṷc vṷ kon em kant bô̭, kôông nhân viên Tôống kôông ti xâi zư̭ng thwí diḙ̂n Khôông Da̒. Tlươ̒ng kỏ 45 kản bô̭, zảw viên, 4 tố kôông tác, gô̒m Tố chwiên môn khwa hoo̭c xa̭ hô̭i, Tố chwiên môn khwa hoo̭c tư̭ nhiên, Tố chwiên môn thế ngư̭ va̒ Tố văn foo̒ng.

Kiếm tla thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za

(HBDT) – ngă̒i 5/11 dwa̒n kiếm tla kuố Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w tính da̒ kỏ buối la̒ wiḙ̂c thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za

Thanh niên hwiḙ̂n Mai Châw dối mởi tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t cho dwa̒n viên, thanh niên (DVTN) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, dấi lu̒i tai tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, Hwiḙ̂n Dwa̒n Mai Châw da̒ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t (TCFBZZFL) dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn. Mởi ni, hwiḙ̂n Mai Châw da̒ thee̒nh lâ̭p "Kâw la̭c bô̭ (KLB) Thuối tlé pơ̭i fáp lwâ̭t” pơ̭i nhê̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i thiết thư̭c.

Zaw lưw “Thiểng Viḙ̂t kuố kác ủn” cho hoo̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ năm hoo̭c 2018 - 2019

(HBDT) – Ngă̒i 31/10 ta̭i xa̭ Hang Kiê, Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức zaw lưw "Thiểng Viḙ̂t kuố kác ủn” cho hoo̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ năm hoo̭c 2018 - 2019

Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p pớ kơ xớ

(HBDT) – Ngă̒i 25/10, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ GD&ĐT tố chức Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p (XHHT) pớ kơ xớ