(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l


Lảnh da̭w wiḙ̂n La̭c Xơn va̒ Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi tă̭ng kwa̒ cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ

Ta̭i ziḙ̂n da̒n, kác ủn dêểnh bớ kác xa̭ da̒ tli̒nh bă̒i nhửng hiếw mắt wê̒l kôông ngḙ̂xổ, nhửng lơ̭i ích va̒ tác ha̭i kuố wiḙ̂c la̭m zung diḙ̂n thwa̭i, mẳi tỉnh, ti vi, ma̭ng internet, ma̭ng xa̭ hô̭i... dổi vởi kuô̭c khôổng kon ngươ̒i, dă̭c biḙ̂t la̒ nhửng tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kon rét. Bớ tỉ kác ủn kới thôông diḙ̂p dê̒ xwất zái fáp thích ửng vởi thể zởi kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Chương chi̒nh ku̒ng da̒ ta̭w kơ hô̭i cho kác ủn ản zaw lưw, chiḙ̂n tlo̒, dổi thwa̭i tlư̭c tiếp ku̒ng lảnh da̭w wiḙ̂n tâ̭p chung baw kác vẩn dê̒ nhơ: xư̭ kâ̒n thiết báw vḙ̂ an twa̒n cho tlé em thôông kwakiếm xwát nô̭i zung thôông tin tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, tlo̒ chơi diḙ̂n tứ, tố chức nhửng hi̒nh thức xinh hwa̭t he̒ mởi la̭, bố ích, kác chương chi̒nh ki̭ năng khr, bô̒i zươ̭ng năng khiểw cho hoo̭c xinh tloong zi̭p he̒...

Thôông kwa ziḙ̂n da̒n nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức cho kác kấp wí dáng, chỉnh kwiê̒n, kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i wê̒l kwiê̒n tham za kuố tlé em, liên kwan dêểnh kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i, foo̒ng ngươ̒ va̒ ha̭n chể kác tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kon rét. Doo̒ng thơ̒i tham vẩn ỉ kiển kon rét wê̒l kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i tlêênh kơ xớ kác ỉ kiển, khwiển ngi̭ kuố tlé e, dê̒ xwất ỉ kiển xâi zư̭ng kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh ma̭nh cho tlé em thể zởi kôông ngḙ̂ xổ.

Zi̭p ni̒ Ki̭ báw chơ̭ tlé em tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlaw tă̭ng 30 khất kwa̒, Tố chức Tâ̒m ni̒n thể zởi tă̭ng 20 khất kwa̒ cho tlé em kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh hoo̭c tâ̭p kuố 4 xa̭ vu̒ng zư̭ ản

Dô̭ Hương


KÁC TIN KHÁC


85 ủn hoo̭c xinh tham za tla̭i he̒ thắp tlaảng ước mơ

(HBDT) – Vươ̒ kwa, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN da̒ ziḙ̂n tha Tla̭i he̒ thắp tlaảng ước mơ thiểw niên tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2018, 85 ủn hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh bớ kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ tham zư̭ chương chi̒nh.

Ước nguyện của Mẹ

(HBĐT) - Trong một ngày tháng 7 nắng đẹp, chúng con về thăm mẹ. Đường vào nhà mẹ ở xóm Múc, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn rợp bóng những hàng cây xanh mát. Trước sân nhà là những nong thuốc lá cây mẹ đang phơi dở dang. Đã bước sang tuổi 101 nhưng mẹ Sự vẫn còn khá minh mẫn, tỉnh táo. Huyện Kỳ Sơn có 4 bà mẹ VNAH nhưng 3 mẹ đã mất, chỉ còn mẹ Nguyễn Thị Sự còn sống.

Kă̭p nhửng bôông hwa diếm 10 tloong ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018

(HBDT) – Dê̒ thi THPT Kuốc zan năm 2018 ản deẻnh zả la̒ khỏ, kỏ tỉnh fân hwả kaw. Xổ ba̒i thi da̭t diếm 10 rất hiểm, chí dểm tlêênh dâ̒w ngỏn thăi. Thâ̭t tư̭ ha̒w tloong ti̒nh hi̒nh rỉ, tính ha kỏ 3 ủn thỉ xinh da̭t diếm 10 twiḙ̂t dổi ớ 3 bô̭ môn khả dă̭c biḙ̂t la̒ môn Li̭ch xứ, Thiểng Fáp va̒ Zảw zṷc kôông zân (ZZKZ). Ká 3 ủn dê̒w la̒ hoo̭c xinh tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ

“Muôl chư̭” tlêênh khṷ thai me̒w

(HBDT) – Khi̒ kâl mâ̭n tloong cha thu hết tlải, kâl khâ̭w tlêênh roo̭ng lêênh xeenh dơ̭i ngă̒i tlố buô̒ng, khi̒ rỉ chi̭ em zân tô̭c Mông xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) kỏ thế dêểnh tlươ̒ng. Chăng kỏ ngăi ớ nha̒ ngỏ kon, dướ ko̭c tlêênh rôổng, dưở dắch thăi, kác kải zoong kon dê̒w dêểnh tlươ̒ng hoo̭c chư̭.

Chú dôô̭ng chiến khai fương ản báw vḙ̂ rư̒ng va̒ foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng thew fương châm 4 ta̭i chô̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w khảng 5, ti̒nh hi̒nh rẳng noỏng găi gắt kẻw za̒i da̒ ziḙ̂n tha ớ bắc bô̭, tlung bô̭, nhiḙ̂t dô̭ fố biến bớ 37 – 40 dô̭. Tính ha la̒ môô̭ch tloong nhửng tloo̭ng diếm wê̒l rẳng noỏng, bớ ngă̒i 3/6 dểnh ka̭ ni̒ nê̒n nhiḙ̂t tiếp tṷc tăng, vươ̭t 40 dô̭ C da̒ ánh hướng nhê̒w dêểnh xán xwất va̒ dơ̒i khôổng, da̭ch tha nhiḙ̂m vṷ hết khức năng nê̒ tloong kông tác foo̒ng chẳl chươ chẳl rư̒ng (FCCCR)