(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018


Tiêw fấm chiê̒n thôông an twa̒n thư̭c fấm kuố Hô̭i LHPN xa̭ Xwất Hwả.

Tham za dêm zaw lưw kỏ kác dô̭i chiê̒n thôông dêểnh bớ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an wiḙ̂n, kác xa̭ vu̒ng wiḙ̂n va̒ dông nhê̒w kản bô̭, hô̭i viên nhân zân dêểnh ngỏ, kố vṷ

Ta̭i dêm zaw lưw kác Dô̭i tiên chiê̒n Fṷ nư̭ da̒ biếw ziḙ̂n nhê̒w tiết mṷc ka muổ nha̭c dă̭c xắc chú dê̒ ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ti̒nh iêw kwê hương dất nước, kwê hương La̭c Xơn anh hu̒ng. Khản zá ản ngỏ thướng thức kác tiếw fấm dâ̒i ỉ ngiḙ̂ wê̒l kiển thức foo̒ng chổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twỉ; kiển thức an twa̒n thư̭c fấm. Kwa rỉ nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức kuố nhân zân dă̭c biḙ̂t la̒ lớp tlé wê̒l tác ha̭i kuố ma twỉ ku̒ng nhơ kách foo̒ng chổng HIV/AIDS; nơng kaw ỉ thức cho mo̭i ngươ̒i tloong wiḙ̂c lươ̭ cho̭n thư̭c fấm xa̭ch, chể biển thức ăn hơ̭p vḙ̂ xinh, tleẻnh ngô̭ dôô̭c thư̭c fấm, ngăn chă̭n kác zi̭ch bêḙ̂nh kwa dươ̒ng tiêw hwả báw vḙ̂ khức khwé kon ngươ̒i.

 

Dô̭ Hương (Hwiḙ̂n dwa̒n La̭c Xơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Báw tô̒n, fát chiến la̒ng ngê̒ chwiê̒n thôổng zḙ̂t thố kấm

(HBĐT) - Xác di̭nh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố la̒ng ngê̒ chwiê̒n thôổng tloong wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả zân tô̭c, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể nôông thôn hwiḙ̂n La̭c Xơn dang tư̒ng bước khôi fṷc thúc dấi la̒ng ngê̒ chwiê̒n thôổng fát chiến fu̒ hơ̭p xu thể tiêw zu̒ng kuố thi̭ tlươ̒ng. Dêểnh ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 2 la̒ng nge̒ chwiê̒n thôổng ản kôông nhâ̭n. Tloong rỉ kỏ la̒ng ngê̒ chwiê̒n thôổng zḙ̂t thố kấm la̒ng Lṷc xa̭ Iên Ngiḙ̂p (ản kôông nhâ̭n baw khảng 10/2013) dang ản HTX zḙ̂t thố kấm Lṷc Ngiḙ̂p Tha̒nh báw tô̒n, fát chiến, ta̭w niê̒m tin cho thể hḙ̂ tlé tiếp nổl ngê̒ chwiê̒n thôổng

Tlươ̒ng Tiếw ho̭c Iên La̭c (Iên Thwí): Dối mởi fương fáp ră̭i thew hưởng lể ho̭c xinh la̒ tlung tâm

(HBDT) – Năm ho̭c 2018 – 2019, Tlươ̒ng Tiếw ho̭c Iên La̭c (Iên Thwí) zwi chi̒ 22 lớp ho̭c kỏ tlênh 700 ho̭c xinh. Tloong năm năi, na̒ tlươ̒ng tiếp tṷc dối mởi, nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc, fẩn dẩw zư̭ vưng tlươ̒ng chấn kuốc za mức dô̭ 2

Khai chương Tlung tâm xố xổ tư̭ cho̭n diḙ̂n twản Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 4/10, Kôông ti TNHH môô̭ch tha̒nh viên xố xổ kiển thiết Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p vởi Kôông ti Xố xổ diḙ̂n twản Viḙ̂t Nam fát ha̒nh xố xổ Vietlott ta̭i Hwa̒ Bi̒nh tố chức khai chương Tlung tâm xố xổ tư̭ cho̭n diḙ̂n twản Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w kác ban, nga̒nh dwa̒n thế, zwanh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tha mă̭t mô hi̒nh “Chi hô̭i fṷ nư̭ 5 khôông 3 xă̭ch” gẳn ku̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̭i wiḙ̂n Mai Châw

(HBDT) – Ngă̒i 19/9, ta̭i Hang Kiê, Hô̭i LHPN tính Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i LHPN hwiḙ̂n Mai Châw tố chức tha mă̭t mô hi̒nh "Chi hô̭i fṷ nư̭ 5 khôông 3 xă̭ch” gẳn ku̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021

Xa̭ Na̒ Fo̒n nơng kaw chất lươ̭ng zân xổ

(HBDT) – Na̒ Fo̒n (Mai Châw) la̒ xa̭ 3 năm liên tiếp ó kỏ tlươ̒ng hơ̭p dé kon thử 3, ó xắi tha táw hôn, hôn nhân kâ̭n hwiết thôổng, chăng kỏ tlươ̒ng hơ̭p vắc bêḙ̂nh Thalassemia. Ngươ̒i zân tích kư̭c hướng ửng, ngiêm chính chấp ha̒nh tốt chỉnh xách zân xổ kuố Dáng va̒ Nha̒ nước. Chất lươ̭ng zân xổ ớ Na̒ Fo̒n ản tư̒ng bước nơng kaw, fṷc vṷ tốt xư̭ ngiḙ̂p fát chiến KT-XH.