(HBDT) – Khi̒ kâl mâ̭n tloong cha thu hết tlải, kâl khâ̭w tlêênh roo̭ng lêênh xeenh dơ̭i ngă̒i tlố buô̒ng, khi̒ rỉ chi̭ em zân tô̭c Mông xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) kỏ thế dêểnh tlươ̒ng. Chăng kỏ ngăi ớ nha̒ ngỏ kon, dướ ko̭c tlêênh rôổng, dưở dắch thăi, kác kải zoong kon dê̒w dêểnh tlươ̒ng hoo̭c chư̭.


Zảw viên tính ngwiḙ̂n tlươ̒ng THCS Hang Kiê (Mai Châw) tâ̭n ti̒nh hưởng zẩn ủn ma̭ng nhửng nét chư̭ dâ̒w tiên.

Kỏ 60% mo̭l zân chăng khể ản thiểng fố thôông. Tí lḙ̂ ngươ̒i zân vi fa̭m fáp lwâ̭t khả kaw, ớ kách tlung tâm xa̭ Hang Kiên dêểnh ká chṷc kâl xổ da̒ng dất. Khỏ khăn rất nhê̒w da̒ ngăn kán kon chư̭ dêểnh pơ̭i 2 xỏm Thung Mân va̒ Thung Ắng. Mu̒ chư̭, la̭c hâ̭w, táw hôn, dỏl nge̒w la̒ woo̒ng tlo̒n lấn kwấn mái tlew kuô̭c khôổng mo̭l zân ớ ni. Vởi moong muổn zoong dêểnh xư̭ dối thăi cho bán Mông, kác thâ̒i kô zảw tlươ̒ng THCS Hang Kiên B da̒ dêểnh tư̒ng hô̭ za di̒nh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân, nhất la̒ ủn ma̭ng dêểnh tlươ̒ng hoo̭c chư̭.

Dâ̒w khảng 6/2018, 2 lớp hoo̭c xwả mu̒ kuố xa̭ Hang Kiê chỉnh thức ản vớ kỏ khânh 60 hoo̭c viên. Lớp hoo̭c ni̒ khả dă̭c biḙ̂t kỏ hoo̭c viên dú kác lưở thuối bớ 19, 20 cho dêểnh ká nhửng ngươ̒i khânh 50 thuối.

Nháw chiḙ̂n ku̒ng mṷ tôi, Za̒ng I Xông (xỏm Tho̭ A, xa̭ Hang Kiê) cho mắt: Ủn năm năi 19 thuối, tlước ni ho̭c rớ rang lớp 1 thi̒ ngí ớ nha̒, khâw di lể chẩw cho rêênh ó mắt chư̭. Ka̭ ni̒ kỏ lớp hoo̭c xwả mu̒ ủn di hoo̭c. Chăng kỏ ngăi ngỏ kon, ủn fái zoong kon di thew. Mởi dâ̒w i nga̭i lẳm, di hoo̭c ản mẩi ngă̒i thẩi hăi, cho rêênh ủn ma̭ng rú kha̒ di ho kho̭m rêênh ni̒.

Hwa̒n kánh kuố Xông i la̒ nhơ chung cho tất ká ủn ma̭ng dang tham za lớp ho̭c xwả mu̒, kác nga̒nh chức năng ớ Hang Kiê da̒ baw kuô̭c meḙnh, nhưng ti̒nh tla̭ng táw hôn vấn xắi tha. Da xổ kác ủn kải 12, 13 thuối tlớ lêênh da lể chẩw, dé kon. Lể chẩw kỏ ngiḙ̂ la̒ fái ngí hoo̭c. Chươ kế baw muố la̒ lú la̒ roo̭ng, muô̒ kưởi hwăch ngă̒i Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w Mông kẻw za̒i ha̒ng khảng tlơ̒i, nhê̒w za di̒nh cho kon ớ nha̒ ăn Thết. Cho rêênh wiḙ̂c ră̭i chư̭, hoo̭c chư̭ tloong bán Mông da̒ khỏ khăn zơ̒ ka̭ng bi̭ rṷng bớch. Kỏ lḙ thâ̭t khỏ tin tloong dơ̒i khôổng hiḙ̂n da̭i vẩn kỏ nhửng ngươ̒i fṷ nư̭ da̒ 3, 4 dưở kon, khắp lêênh chức ba̒ nô̭i, ba̒ ngwa̭i mởi ản bâ̭n dâ̒w kâ̒m bút.

Vi̒ la̒ lớp hoo̭c dă̭c biḙ̂t, va̭n dôô̭ng hoo̭c xinh dêểnh lớp da̒ khỏ, wiḙ̂c ră̭i cho ubr ma̭ng chứ ản, viết ản chư̭ ka̭ng khỏ hơn. Chăng kỏ mo̭l ngỏ kon, da fâ̒n ủn ma̭n fái zoong kon dêểnh lớp. Kon rét dưở nha̭m, dưở chă̭l, zắi, kwẩi dắi... la̒ cho wiḙ̂c kán lỉ lớp hoo̭c thư̭c xư̭ khỏ. Kác thâ̒i kô chươ kỏ kinh ngiḙ̂m tố chức lớp ră̭i xwả mu̒ chư̭.

Kô zảw Dô̭ Thi̭ Ngo̭c Nga̒, zảw viên tlươ̒ng THCS Hang Kiê B cho mắt: Kác ủn ma̭ng kâ̒m bút dê̒w kửng thăi, khỏ tâ̭p viết. Nhê̒w ủn ma̭ng chăng khể ản thiểng fố thôông cho rêênh zảw viên kă̭p nhê̒w tlớ nga̭i tloong wiḙ̂c záng ră̭i, hưởng zẩn. Kác ủn ma̭ng di hoo̭c ó dê̒w, buối hoo̭c, buối ngí, lớp liên tṷc kỏ hoo̭c viên mởi, khá năng va̒ nhâ̭n thức môix ngươ̒i khác kha̒. Vi̒ thiể zảw viên fái tâ̭n tính ră̭i tư̒ng chi̭ em. Khỏ khăn la̒ thiể, thương kác ỉ bả kỏ ngươ̒i wa̒i 40, khânh 50 thuối chươ viết ản thên mêê̒nh, cho rêênh kác thâ̒i kác kô dôô̭ng viên kha̒ kổ gẳng, kiên chi̒.

Dớ vâ̭n dôô̭ng, thu hút hoo̭c viên dêểnh lớp, wa̒i xư̭ tâ̭n ti̒nh, tâm hwiết, hết loo̒ng kuố dô̭i ngṷ zảw viên, tlươ̒ng THCS Hang Kiê B da̒ chấn bi̭ kheéch, zẩi ku̒ng nhơ linh hwa̭t wê̒l thơ̒i zan tố chức lớp. Tlước ni, môô̭ch xổ nhỏm hoo̭c xảw mu̒ chư̭ nhó lé tố chức baw ban dêm nhưng chăng ản zwi chi̒, hiḙ̂w kwá chươ kaw. Ka̭ ni̒ chanh thú khi̒ ỉ bả nôông nha̒n, lớp hoo̭c ản tố chức thươ̒ng xwiên baw tất ká kác ngă̒i tloong twâ̒n. Hiḙ̂n zớ dang ka̭ ngí he̒, da fâ̒n thâ̒i kô zảw THCS Hang Kiê B la̒ mo̭l ớ vu̒ng khác dêểnh kôông tác, cho rêênh wiḙ̂n Mai Châw da̒ kỏ fương ản hổ chơ̭ zảw viên ớ kác tlươ̒ng mắt thiểng Mông, hiếw văn hwả Mông, tư̒ng kỏ kinh ngiḙ̂m ră̭i xwả mu̒ chư̭ dêểnh hổ chơ̭ nha̒ tlươ̒ng tloong thơ̒i zan ngí he̒.

Zu̒ ko̒n nhê̒w zan nan, kỏ xư̭ kwiết tâm kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kuố nga̒nh zảw zṷc tính nha̒ nhất la̒ kác thâ̒i ko zảw tlêênh vu̒ng caw Mai Châw, hi vo̭ng chang mởi dang vớ tha ớ vu̒ng dất nho̭c nhă̒n ni̒. Mắt chư̭ xḙ zúp cho ngươ̒i zân Hang Kiê kỏ nhâ̭n thức mởi, kách khôổng mởi, bắt dâ̒w bớ wiḙ̂c ba̒i tlư̒ na̭n táw hôn, ó vi fa̭m fáp lwâ̭t, tiếp thu chi thức dớ xâi zư̭ng kuô̭c khôổng van minh, ro ẩm

PV

KÁC TIN KHÁC


Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19