(HBDT) – Khi̒ kâl mâ̭n tloong cha thu hết tlải, kâl khâ̭w tlêênh roo̭ng lêênh xeenh dơ̭i ngă̒i tlố buô̒ng, khi̒ rỉ chi̭ em zân tô̭c Mông xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) kỏ thế dêểnh tlươ̒ng. Chăng kỏ ngăi ớ nha̒ ngỏ kon, dướ ko̭c tlêênh rôổng, dưở dắch thăi, kác kải zoong kon dê̒w dêểnh tlươ̒ng hoo̭c chư̭.


Zảw viên tính ngwiḙ̂n tlươ̒ng THCS Hang Kiê (Mai Châw) tâ̭n ti̒nh hưởng zẩn ủn ma̭ng nhửng nét chư̭ dâ̒w tiên.

Kỏ 60% mo̭l zân chăng khể ản thiểng fố thôông. Tí lḙ̂ ngươ̒i zân vi fa̭m fáp lwâ̭t khả kaw, ớ kách tlung tâm xa̭ Hang Kiên dêểnh ká chṷc kâl xổ da̒ng dất. Khỏ khăn rất nhê̒w da̒ ngăn kán kon chư̭ dêểnh pơ̭i 2 xỏm Thung Mân va̒ Thung Ắng. Mu̒ chư̭, la̭c hâ̭w, táw hôn, dỏl nge̒w la̒ woo̒ng tlo̒n lấn kwấn mái tlew kuô̭c khôổng mo̭l zân ớ ni. Vởi moong muổn zoong dêểnh xư̭ dối thăi cho bán Mông, kác thâ̒i kô zảw tlươ̒ng THCS Hang Kiên B da̒ dêểnh tư̒ng hô̭ za di̒nh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân, nhất la̒ ủn ma̭ng dêểnh tlươ̒ng hoo̭c chư̭.

Dâ̒w khảng 6/2018, 2 lớp hoo̭c xwả mu̒ kuố xa̭ Hang Kiê chỉnh thức ản vớ kỏ khânh 60 hoo̭c viên. Lớp hoo̭c ni̒ khả dă̭c biḙ̂t kỏ hoo̭c viên dú kác lưở thuối bớ 19, 20 cho dêểnh ká nhửng ngươ̒i khânh 50 thuối.

Nháw chiḙ̂n ku̒ng mṷ tôi, Za̒ng I Xông (xỏm Tho̭ A, xa̭ Hang Kiê) cho mắt: Ủn năm năi 19 thuối, tlước ni ho̭c rớ rang lớp 1 thi̒ ngí ớ nha̒, khâw di lể chẩw cho rêênh ó mắt chư̭. Ka̭ ni̒ kỏ lớp hoo̭c xwả mu̒ ủn di hoo̭c. Chăng kỏ ngăi ngỏ kon, ủn fái zoong kon di thew. Mởi dâ̒w i nga̭i lẳm, di hoo̭c ản mẩi ngă̒i thẩi hăi, cho rêênh ủn ma̭ng rú kha̒ di ho kho̭m rêênh ni̒.

Hwa̒n kánh kuố Xông i la̒ nhơ chung cho tất ká ủn ma̭ng dang tham za lớp ho̭c xwả mu̒, kác nga̒nh chức năng ớ Hang Kiê da̒ baw kuô̭c meḙnh, nhưng ti̒nh tla̭ng táw hôn vấn xắi tha. Da xổ kác ủn kải 12, 13 thuối tlớ lêênh da lể chẩw, dé kon. Lể chẩw kỏ ngiḙ̂ la̒ fái ngí hoo̭c. Chươ kế baw muố la̒ lú la̒ roo̭ng, muô̒ kưởi hwăch ngă̒i Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w Mông kẻw za̒i ha̒ng khảng tlơ̒i, nhê̒w za di̒nh cho kon ớ nha̒ ăn Thết. Cho rêênh wiḙ̂c ră̭i chư̭, hoo̭c chư̭ tloong bán Mông da̒ khỏ khăn zơ̒ ka̭ng bi̭ rṷng bớch. Kỏ lḙ thâ̭t khỏ tin tloong dơ̒i khôổng hiḙ̂n da̭i vẩn kỏ nhửng ngươ̒i fṷ nư̭ da̒ 3, 4 dưở kon, khắp lêênh chức ba̒ nô̭i, ba̒ ngwa̭i mởi ản bâ̭n dâ̒w kâ̒m bút.

Vi̒ la̒ lớp hoo̭c dă̭c biḙ̂t, va̭n dôô̭ng hoo̭c xinh dêểnh lớp da̒ khỏ, wiḙ̂c ră̭i cho ubr ma̭ng chứ ản, viết ản chư̭ ka̭ng khỏ hơn. Chăng kỏ mo̭l ngỏ kon, da fâ̒n ủn ma̭n fái zoong kon dêểnh lớp. Kon rét dưở nha̭m, dưở chă̭l, zắi, kwẩi dắi... la̒ cho wiḙ̂c kán lỉ lớp hoo̭c thư̭c xư̭ khỏ. Kác thâ̒i kô chươ kỏ kinh ngiḙ̂m tố chức lớp ră̭i xwả mu̒ chư̭.

Kô zảw Dô̭ Thi̭ Ngo̭c Nga̒, zảw viên tlươ̒ng THCS Hang Kiê B cho mắt: Kác ủn ma̭ng kâ̒m bút dê̒w kửng thăi, khỏ tâ̭p viết. Nhê̒w ủn ma̭ng chăng khể ản thiểng fố thôông cho rêênh zảw viên kă̭p nhê̒w tlớ nga̭i tloong wiḙ̂c záng ră̭i, hưởng zẩn. Kác ủn ma̭ng di hoo̭c ó dê̒w, buối hoo̭c, buối ngí, lớp liên tṷc kỏ hoo̭c viên mởi, khá năng va̒ nhâ̭n thức môix ngươ̒i khác kha̒. Vi̒ thiể zảw viên fái tâ̭n tính ră̭i tư̒ng chi̭ em. Khỏ khăn la̒ thiể, thương kác ỉ bả kỏ ngươ̒i wa̒i 40, khânh 50 thuối chươ viết ản thên mêê̒nh, cho rêênh kác thâ̒i kác kô dôô̭ng viên kha̒ kổ gẳng, kiên chi̒.

Dớ vâ̭n dôô̭ng, thu hút hoo̭c viên dêểnh lớp, wa̒i xư̭ tâ̭n ti̒nh, tâm hwiết, hết loo̒ng kuố dô̭i ngṷ zảw viên, tlươ̒ng THCS Hang Kiê B da̒ chấn bi̭ kheéch, zẩi ku̒ng nhơ linh hwa̭t wê̒l thơ̒i zan tố chức lớp. Tlước ni, môô̭ch xổ nhỏm hoo̭c xảw mu̒ chư̭ nhó lé tố chức baw ban dêm nhưng chăng ản zwi chi̒, hiḙ̂w kwá chươ kaw. Ka̭ ni̒ chanh thú khi̒ ỉ bả nôông nha̒n, lớp hoo̭c ản tố chức thươ̒ng xwiên baw tất ká kác ngă̒i tloong twâ̒n. Hiḙ̂n zớ dang ka̭ ngí he̒, da fâ̒n thâ̒i kô zảw THCS Hang Kiê B la̒ mo̭l ớ vu̒ng khác dêểnh kôông tác, cho rêênh wiḙ̂n Mai Châw da̒ kỏ fương ản hổ chơ̭ zảw viên ớ kác tlươ̒ng mắt thiểng Mông, hiếw văn hwả Mông, tư̒ng kỏ kinh ngiḙ̂m ră̭i xwả mu̒ chư̭ dêểnh hổ chơ̭ nha̒ tlươ̒ng tloong thơ̒i zan ngí he̒.

Zu̒ ko̒n nhê̒w zan nan, kỏ xư̭ kwiết tâm kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kuố nga̒nh zảw zṷc tính nha̒ nhất la̒ kác thâ̒i ko zảw tlêênh vu̒ng caw Mai Châw, hi vo̭ng chang mởi dang vớ tha ớ vu̒ng dất nho̭c nhă̒n ni̒. Mắt chư̭ xḙ zúp cho ngươ̒i zân Hang Kiê kỏ nhâ̭n thức mởi, kách khôổng mởi, bắt dâ̒w bớ wiḙ̂c ba̒i tlư̒ na̭n táw hôn, ó vi fa̭m fáp lwâ̭t, tiếp thu chi thức dớ xâi zư̭ng kuô̭c khôổng van minh, ro ẩm

PV

KÁC TIN KHÁC


Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.