(HBDT) – Ngă̒i 25/10, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ GD&ĐT tố chức Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p (XHHT) pớ kơ xớ


To̒n kắnh hô̭i tháw.

Mô hi̒nh TTHTKD ản hi̒nh tha̒nh ớ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ năm 1998 zo Viḙ̂n Khwa hoo̭c Zảw zṷc Viḙ̂t Nam xâi zư̭ng thỉ diếm ta̭i xa̭ Kaw Xơn, hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Dêểnh năm 2006 da̒ kỏ 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zưng TTHTKD. Khâw 20 năm hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến, hḙ̂ thôổng TTHTKD kuố tính da̒ ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, da̭t ản nhê̒w kết kwá tích kư̭c. Kóp fâ̒n xwả mu̒ chư̭, kâ̭p nhâ̭tp kiển thức, ki̭ năng law dôô̭ng cho ngươ̒i zân, nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l kiển thức fáp lwâ̭t...

Twi nhiên, wa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD bôô̭c lô̭ môô̭ch xổ iểw kẻm, ha̭n chể, khỏ khăn, chươ dáp ửng ản kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw, nhất la̒ iêw kâ̒w tloong xâi zư̭ng XHHT tloong thơ̒i kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0 ka̭ ni̒.

Fát biếw tham lwâ̭n ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw thắng thẳn tló tha nhửng khỏ khăn, ha̭n chể, vưởng vắc tloong hwa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD. Dôô̒ng thơ̒i chiê xé kinh ngiḙ̂m, kiển ngi̭ wê̒l wiḙ̂c tư vẩn, hổ chơ̭ dớ dấi meḙnh hwa̭t dôô̭ng kuố kác TTHTKD. Wiḙ̂c fổi hơ̭p kuố Foo̒ng GD&ĐT pơ̭i UBND kấp xa̭ tloong wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kuố hwa̭t dôô̭ng TTHTKD tloong xâi zư̭ng XHHT. Xâi zư̭ng fô̭i ngṷ zảw viên, kôông tác viên... kiển ngi̭, dê̒ xwất kôông tác diê̒w tla nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p, xâi zư̭ng kể hwă̭ch, tố chức kác chwiên dê̒, hwa̭t dôô̭ng ta̭i kác TTHTKD...


Xem bản dịch 

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Khỏ khăn tloong xắp xếp kản bô̭ khâw xáp nhâ̭p xa̭ ớ hwiḙ̂n Mai Châw

(HBDT) – Thew thôổng kê, khâw thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, hwiḙ̂n Mai Châw zôi zư tlêênh 130 kản bô̭, kôông chức va̒ 120 kản bô̭ bản chwiên chắch, ni la̒ wiḙ̂c dă̭c biḙ̂t ản hwiḙ̂n kwan tâm.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tích kư̭c hướng ửng foong tla̒w xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p

(HBDT) – Thew zởi thiḙ̂w kuố kác dôô̒ng chỉ Hô̭i Khwiển hoo̭c TF Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n tôi dêểnh tham zư̭ buối xinh hwa̭t chwiên dê̒ "Tư vẩn zinh zươ̭ng, chăm xooc khức khwé” kuố kâw la̭c bô̭ (KLB) 20/10 fươ̒ng Fương Lâm.

Nhâ̭p diê̒w chính 87 thôn, xỏm, khu fổ kuố 7 hwiḙ̂n tloong tính

(HBDT) – Ngă̒i 12/7, UBNZ tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 1706QĐ-UBND wê̒l wiḙ̂c nhâ̭p, diê̒w chính, dă̭ch thên, dối thên va̒ tha̒nh lâ̭p mởi thôn, xỏm, khu fổ thuô̭c 28 xa̭, thi̭ chẩn kuố kác hwiḙ̂n: Tân La̭c, La̭c Xơn, Mai Châw, La̭c Thwí, Kim Bôi, Lương Xơn, Da̒ Bắc va̒ Tân La̭c.

Xứ lỉ ngiêm hiḙ̂w tlướng dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c

(HBDT) - Bô̭ ZZ&DT iḙ̂w kâ̒w kác Xớ ZZ&DT tăng kươ̒ng thanh tla, kiếm tla, xứ lỉ ngiêm ngươ̒i dửng dâ̒w kơ xớ zảw zṷc dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c