(HBDT) – Ngă̒i 25/10, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ GD&ĐT tố chức Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p (XHHT) pớ kơ xớ


To̒n kắnh hô̭i tháw.

Mô hi̒nh TTHTKD ản hi̒nh tha̒nh ớ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ năm 1998 zo Viḙ̂n Khwa hoo̭c Zảw zṷc Viḙ̂t Nam xâi zư̭ng thỉ diếm ta̭i xa̭ Kaw Xơn, hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Dêểnh năm 2006 da̒ kỏ 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zưng TTHTKD. Khâw 20 năm hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến, hḙ̂ thôổng TTHTKD kuố tính da̒ ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, da̭t ản nhê̒w kết kwá tích kư̭c. Kóp fâ̒n xwả mu̒ chư̭, kâ̭p nhâ̭tp kiển thức, ki̭ năng law dôô̭ng cho ngươ̒i zân, nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l kiển thức fáp lwâ̭t...

Twi nhiên, wa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD bôô̭c lô̭ môô̭ch xổ iểw kẻm, ha̭n chể, khỏ khăn, chươ dáp ửng ản kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw, nhất la̒ iêw kâ̒w tloong xâi zư̭ng XHHT tloong thơ̒i kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0 ka̭ ni̒.

Fát biếw tham lwâ̭n ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw thắng thẳn tló tha nhửng khỏ khăn, ha̭n chể, vưởng vắc tloong hwa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD. Dôô̒ng thơ̒i chiê xé kinh ngiḙ̂m, kiển ngi̭ wê̒l wiḙ̂c tư vẩn, hổ chơ̭ dớ dấi meḙnh hwa̭t dôô̭ng kuố kác TTHTKD. Wiḙ̂c fổi hơ̭p kuố Foo̒ng GD&ĐT pơ̭i UBND kấp xa̭ tloong wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kuố hwa̭t dôô̭ng TTHTKD tloong xâi zư̭ng XHHT. Xâi zư̭ng fô̭i ngṷ zảw viên, kôông tác viên... kiển ngi̭, dê̒ xwất kôông tác diê̒w tla nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p, xâi zư̭ng kể hwă̭ch, tố chức kác chwiên dê̒, hwa̭t dôô̭ng ta̭i kác TTHTKD...


Xem bản dịch 

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


24433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n foo̒ng, chôổng Covid-19

(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.