(HBDT) – Ngă̒i 25/10, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ GD&ĐT tố chức Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p (XHHT) pớ kơ xớ


To̒n kắnh hô̭i tháw.

Mô hi̒nh TTHTKD ản hi̒nh tha̒nh ớ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ năm 1998 zo Viḙ̂n Khwa hoo̭c Zảw zṷc Viḙ̂t Nam xâi zư̭ng thỉ diếm ta̭i xa̭ Kaw Xơn, hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Dêểnh năm 2006 da̒ kỏ 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zưng TTHTKD. Khâw 20 năm hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến, hḙ̂ thôổng TTHTKD kuố tính da̒ ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, da̭t ản nhê̒w kết kwá tích kư̭c. Kóp fâ̒n xwả mu̒ chư̭, kâ̭p nhâ̭tp kiển thức, ki̭ năng law dôô̭ng cho ngươ̒i zân, nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l kiển thức fáp lwâ̭t...

Twi nhiên, wa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD bôô̭c lô̭ môô̭ch xổ iểw kẻm, ha̭n chể, khỏ khăn, chươ dáp ửng ản kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw, nhất la̒ iêw kâ̒w tloong xâi zư̭ng XHHT tloong thơ̒i kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0 ka̭ ni̒.

Fát biếw tham lwâ̭n ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw thắng thẳn tló tha nhửng khỏ khăn, ha̭n chể, vưởng vắc tloong hwa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD. Dôô̒ng thơ̒i chiê xé kinh ngiḙ̂m, kiển ngi̭ wê̒l wiḙ̂c tư vẩn, hổ chơ̭ dớ dấi meḙnh hwa̭t dôô̭ng kuố kác TTHTKD. Wiḙ̂c fổi hơ̭p kuố Foo̒ng GD&ĐT pơ̭i UBND kấp xa̭ tloong wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kuố hwa̭t dôô̭ng TTHTKD tloong xâi zư̭ng XHHT. Xâi zư̭ng fô̭i ngṷ zảw viên, kôông tác viên... kiển ngi̭, dê̒ xwất kôông tác diê̒w tla nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p, xâi zư̭ng kể hwă̭ch, tố chức kác chwiên dê̒, hwa̭t dôô̭ng ta̭i kác TTHTKD...


Xem bản dịch 

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.

Hô̭i Nôông zân tinh chung thăi chổng rác thái nhươ̭

HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.