(HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.

Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tloong to̒n tính ản deẻnh zả dê̒w kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Năm 2018, to̒n tính ản deẻnh zả, kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c tíh kư̭c ká wê̒l xổ va chất lươ̭ng. Năm 2018, to̒n tính kỏ khânh 125 ngi̒n za di̒nh hoo̭c tâ̭p, 914 zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, 1.234 kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p kấp thôn va̒ 562 dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p da̒ kỏ tác dôô̭ng to lởn la̒ nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c kóp fâ̒n fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Wê̒l chương chi̒nh fổi hơ̭p zươ̭ Hô̭i Khwiển hoo̭c va̒ Liên dwa̒n law dôô̭ng tính wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p tloong KNVCLD” zai dwa̭n 2012 - 2018 cho thẩi xư̭ fổi hơ̭p chă̭t zươ̭ 2 ngă̒nh da̒ kóp fâ̒n nơng kaw nhâ̭n thức kuố kản bô̭, dwa̒n viên, KNVCLD wê̒l tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p, tcíh kư̭c vâ̭n dôô̭ng za di̒nh, ngươ̒i thân xâi zư̭ng za di̒nh hcoo̭ tâ̭p. Tloong 5 năm kwa, to̒n tính kỏ 100% kản bô̭, kôông chức, viên chức kấp tính, hwiḙ̂n ản da̒w ta̭w, dáp ửng tiêw chwấn kwi di̭nh, tlêênh 90% kôông nhân law dôô̭ng ta̭i kác khu kôông ngiḙ̂p, chể xwất kỏ chi̒nh dô̭ hoo̭c vẩn THPT hwă̭c tương dương; 40% kản bô̭, kôông chức, viên chức kỏ chi̒nh dô̭ ngwa̭i ngư̭ bơc 2 va̒ 20% chi̒nh dô̭ bơ̭c 3.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw bă̒ng khen kuố UBND tính cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.


Lẳnh da̭w Tlung ương Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam tlaw Bă̒ng khen kuố Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

Wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâp năm 2018, ká tính zwi chi̒ 100% kác xỏm, bán, tố zân fổ kỏ chi hô̭i khwiển hoo̭c, tôống xổ Ban khwiển hoo̭c la̒ 1.513 ban. Tloong năm da̒ kết na̭p thêm 7.271 hô̭i viên, nơng tí lḙ̂ hô̭i viên to̒n tính lêênh 24,19% zân xổ to̒n tính. Kôông tác xâi zư̭ng, fát chiến Kwi̭ Khwiển hoo̭c tiếp tṷc ản kwan tâm, tôống kwi̭ khwiển hoo̭c to̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 25,39 tí dôô̒ng. Năm 2018, Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ ză̒nh hơn 9 tíaf tă̭ng hoo̭c bôống cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ.

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ tiển hă̒nh tháw lwâ̭n, thôổng nhất wê̒l kết kwá kôông tác khwiển hoo̭c năm 2018, kết kwá kôông tác fổi hơ̭p zươ̭ Hô̭i Khwiển hoo̭c va̒ Liên dwa̒n law dôô̭ng tính ku̒ng nhơ fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ chiến khai thơ̒i zan dêểnh.

Fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n va̒ biếw zương nhửng kết kwá kuố kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i. Wê̒l fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ kác kấp, kác ngă̒nh, kác diḙ̂ fương tloong tính kâ̒n kwan tâm dấi meḙnh kôông átc tiên chiê̒n nơng kaw nhâ̭n thức kuố to̒n xa̭ hô̭i wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p...

Nhân zi̭p ni̒, Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam, UBND ính, LDLD tính da̒ tlaw bă̒ng khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i. Hô̭i Khwiển hoo̭c tlaw zẩi khen cho ngươ̒i law dôô̭ng, xảng ta̭w năm 2018.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.

Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.