(HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.

Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tloong to̒n tính ản deẻnh zả dê̒w kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Năm 2018, to̒n tính ản deẻnh zả, kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c tíh kư̭c ká wê̒l xổ va chất lươ̭ng. Năm 2018, to̒n tính kỏ khânh 125 ngi̒n za di̒nh hoo̭c tâ̭p, 914 zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, 1.234 kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p kấp thôn va̒ 562 dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p da̒ kỏ tác dôô̭ng to lởn la̒ nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c kóp fâ̒n fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Wê̒l chương chi̒nh fổi hơ̭p zươ̭ Hô̭i Khwiển hoo̭c va̒ Liên dwa̒n law dôô̭ng tính wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p tloong KNVCLD” zai dwa̭n 2012 - 2018 cho thẩi xư̭ fổi hơ̭p chă̭t zươ̭ 2 ngă̒nh da̒ kóp fâ̒n nơng kaw nhâ̭n thức kuố kản bô̭, dwa̒n viên, KNVCLD wê̒l tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p, tcíh kư̭c vâ̭n dôô̭ng za di̒nh, ngươ̒i thân xâi zư̭ng za di̒nh hcoo̭ tâ̭p. Tloong 5 năm kwa, to̒n tính kỏ 100% kản bô̭, kôông chức, viên chức kấp tính, hwiḙ̂n ản da̒w ta̭w, dáp ửng tiêw chwấn kwi di̭nh, tlêênh 90% kôông nhân law dôô̭ng ta̭i kác khu kôông ngiḙ̂p, chể xwất kỏ chi̒nh dô̭ hoo̭c vẩn THPT hwă̭c tương dương; 40% kản bô̭, kôông chức, viên chức kỏ chi̒nh dô̭ ngwa̭i ngư̭ bơc 2 va̒ 20% chi̒nh dô̭ bơ̭c 3.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw bă̒ng khen kuố UBND tính cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.


Lẳnh da̭w Tlung ương Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam tlaw Bă̒ng khen kuố Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

Wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâp năm 2018, ká tính zwi chi̒ 100% kác xỏm, bán, tố zân fổ kỏ chi hô̭i khwiển hoo̭c, tôống xổ Ban khwiển hoo̭c la̒ 1.513 ban. Tloong năm da̒ kết na̭p thêm 7.271 hô̭i viên, nơng tí lḙ̂ hô̭i viên to̒n tính lêênh 24,19% zân xổ to̒n tính. Kôông tác xâi zư̭ng, fát chiến Kwi̭ Khwiển hoo̭c tiếp tṷc ản kwan tâm, tôống kwi̭ khwiển hoo̭c to̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 25,39 tí dôô̒ng. Năm 2018, Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ ză̒nh hơn 9 tíaf tă̭ng hoo̭c bôống cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ.

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ tiển hă̒nh tháw lwâ̭n, thôổng nhất wê̒l kết kwá kôông tác khwiển hoo̭c năm 2018, kết kwá kôông tác fổi hơ̭p zươ̭ Hô̭i Khwiển hoo̭c va̒ Liên dwa̒n law dôô̭ng tính ku̒ng nhơ fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ chiến khai thơ̒i zan dêểnh.

Fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n va̒ biếw zương nhửng kết kwá kuố kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i. Wê̒l fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ kác kấp, kác ngă̒nh, kác diḙ̂ fương tloong tính kâ̒n kwan tâm dấi meḙnh kôông átc tiên chiê̒n nơng kaw nhâ̭n thức kuố to̒n xa̭ hô̭i wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p...

Nhân zi̭p ni̒, Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam, UBND ính, LDLD tính da̒ tlaw bă̒ng khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i. Hô̭i Khwiển hoo̭c tlaw zẩi khen cho ngươ̒i law dôô̭ng, xảng ta̭w năm 2018.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em

(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.

Fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm 2019

(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.