(WBD) - Khởm ngă̒i 5/9, mân ha̒ng tliê̠w ho̠c xinh ká nước, hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha da̒ ku̒ng hân hwan bước baw năm ho̠c mởi. Thư̠c hiê̠n thew hưởng zẩn kuố Bô̠ GD&ĐT, dủng 8h khởm, ta̠i tất ká kác tlươ̒ng ho̠c tlêênh diê̠ ba̒n to̒n tính da̒ ku̒ng dô̒ng lwa̠t ziê̠n tha Lê̠ khai záng năm ho̠c 2017 - 2018. Lảnh da̠w Tính wí, HĐN, UBND, UBMTTQ, kác xớ nga̒nh, hô̠i, dwa̒n thêế kác kấp da̒ dêểnh zư̠ va̒ chiê bui mân nga̒nh zảw zu̠c nhân zi̠p khai záng năm ho̠c mởi


Ta̠i tlươ̒ng PT DTNT THPT tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ dểnh zư̠ va̒ chiê bui ku̒ng thâ̒i va̒ tlo̒ nha̒ tlươ̒ng nhân zi̠p năm ho̠c mởi. Zư̠ lê̠ khai záng kuố nha̒ tlươ̒ng ko̒n kỏ lảnh da̠w Xớ Kể wa̠ch va̒ Dâ̒w tư, kác wiê̠n, tha̒nh vổ, zwanh ngiê̠p tlêênh diê̠ ba̒n tính.

Năm ho̠c 2016 - 2017 vươ̒ kwa, chất lươ̠ng 2 mă̠t zảw zu̠c kuố nha̒ tlươ̒ng da̒ tiếp tu̠c nơng lêênh. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 3 zảw viên zói kấp tính, 3 zảw viên zói kấp to̒n kuốc; 162 ho̠c xinh dwa̠t zái tloong kác ki̒ thi kấp tính. Ki̒ thi THPT kuốc za vươ̒ kwa, tlươ̒ng kỏ 206/206 hopc xinh dô̠ tốt ngiê̠p va̒ da̠t bớ diếm xa̒n tlớ lêênh. To̒n tlươ̒ng kỏ hơn 36% ho̠c xinh da̠t ho̠c lư̠c zói, 60% da̠t ho̠c lư̠c khả va̒ khaanh 98% da̠t ha̠nh kiếm lo̠i tốt.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính tă̠ng wa va̒ kwa̒ chúc mơ̒ng nha̒ tlươ̒ng nhân zi̠p năm ho̠c mởi.


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính tlôông kâl lưw niê̠m ta̠i tlươ̒ng PT DTNT THPT tính nhân zi̠p năm ho̠c mởi.

Vát biếw ta̠i lê̠ khai záng, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ biếw zương nhửng tha̒nh tích ma̒ nha̒ tlươ̒ng da̒ da̠t ản tloong năm ho̠c vươ̒ rô̒i. Wơ̒i nhiê̠m vu̠ tloo̠ng tâm năm ho̠c 2017 - 2018, dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: Nha̒ tlươ̒ng kâ̒n ku̠ thêế wả 9 nhỏm zái váp kơ bán cho vu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n thư̠c tể, xâi zư̠ng kể wa̠ch thưpc hiê̠n hiê̠w kwá. Dô̒ng thơ̒i, kwan tâm nơng kaw chất lươ̠ng zảw zu̠c zân tô̠c thiếw xổ, thư̠c hiê̠n dối mởi zảw zu̠c to̒n ziê̠n. Xâi zư̠ng tlươ̒ng PT DTNT THPT tính tlớ the̒nh tlươ̒ng chất lươ̠ng kaw, da̒w ta̠, bô̒i zươ̠ng, ta̠w nguô̒n kản bô̠ la̒ ngươ̒i zân tô̠c thiếw xổ cho tính.

 

                                                                                   P.V

 


KÁC TIN KHÁC


Ban CHQS wiḙ̂n La̭c Thwí: Fát dôô̭ng foong tla̒w thi duô “La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất”

(WBDT) – Ngă̒i 12/4, Ban CHQS La̭c thwí da̒ tố chức fát dôô̭ng dơ̭t thi duô dă̭c biḙ̂t kỏ chú dê̒: "La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất” hưởng dêểnh cha̒w mư̒ng kí niḙ̂m 70 năm ngă̒i Bác Hô̒ tha lơ̒i kêw go̭i thi duô ải kuốc.

Xa̭ Hang Kiê thăi dối nhơ̒ Zư̭ ản zám nge̒w

(WBDT) - Ảng khả bê tông rôô̭ng thênh thang, da̒ng baw khu xán xwất tlái rôô̭ng, da̒n bo̒ thoong thá kiểm ăn tlêênh dô̒il, da̒n kủi bán diḙ̂, da̒n ka dang fát chiến fâ̒n no̒ cho thẩi kuô̭c khôổng kuố dôô̒ng ba̒w mo̭l Mông, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) dang tlêênh da̒ fát chiến. Thew dôô̒ng chỉ Kha̒ A Váw, Chú ti̭ch UBND xa̭, nhửng thăi dối ni̒ nhơ̒ kỏ xư̭ hổ chơ̭ kuố kác chương chi̒nh, zư̭ ản, tloong dỏ kỏ Zư̭ ản zám nge̒w.

Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tham za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za

(WBDT)- Khởm ngă̒i 14/3, ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức "Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tha za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za”

Xa̭ Na̒ Me̒w vươ̭t khỏ la̒ khwiển hoo̭c

(WBDT) – La̒ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭ biḙ̂t khỏ khăn kuố wiḙ̂n vu̒ng kaw Mai Châw, Na̒ Me̒w kỏ dêểnh 337/351 hô̭ kỏ hô̭ viên khwiển hoo̭c. Năm 2017 xa̭ kỏ 127 hô̭ da̭t zanh hiḙw "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 174 hô̭ tham za foong tla̒w "Ruôi kủi như̭ tiết kiḙ̂m”. Dă̭c bḙ̂t bớ nguô̒n kwi̭ zo hô̭i viên doỏng kóp, wi dôô̭ng bớ kác tố chức, kả nhân háw tâm, baw dâ̒w môix năm hoo̭c xa̭ kỏ ha̒ng tlăm khất kwa̒, hoo̭c bôống dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p.

Tẩm loo̒ng kuố nhửng thâ̒i zảw la̒ “ngư fú” kái thiḙ̂n bươ ăn cho hoo̭c tlo̒

(WBDT) – Tlươ̒ng THCS Tân Zân (Mai Châw) ản tha̒nh lâ̭p năm 2007 khâw khi xa̭ Tân Zân tách bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 116 ho̭c xinh, hơn chṷc lớp ho̭c, khu nô̭i chủ cho hơn 60 ho̭c xinh va̒ hơn chṷc kản bô̭, zảw viên. Da fâ̒n zảw viên. Da fâ̒n zảw viên ta̭i tlươ̒ng la̒ mo̭l ớ thi̭ chẩn Mai Châw, mô̭ch xổ ớ wiḙ̂n khác, kuổi twâ̒n, kuổi khảng mḙ̂ wơ̒l thăm nha̒. Mổi bâ̭n kwăi la̭i tlươ̒ng, kác thâ̒i, kô dê̒w fái vươ̭t kwa nhửng chă̭ng khả khỏ khăn dớ zoong kon chư dêểnh ră̭i cho hoo̭c xinh.

Wi dôô̭ng hơn 30 kản bô̭, chiển xi̭ zúp kác za di̒nh bi̭ xỏ lốc la̒ băl mải nha̒

(WBDT) – Ngă̒i 09/3, Ban CHQS wiḙ̂n Kaw Fong da̒ wi dôô̭ng 20 kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) kơ kwan kwân xư̭ wiḙ̂n mân 12 dôô̒ng chỉ lư̭c lươ̭ng zân kwân kơ dôô̭ng ta̭i xa̭ Xwân Fong tham za zúp dơ̭ 2 za di̒nh ớ xỏm Ka̭n 2 kắc fṷc hâ̭w kwá, la̒ la̭i mải nha̒ khâw bi̭ xỏ meḙnh bất ngơ̒ la̒ băl mải ngăi tloong dêm ngă̒i 08/3