(WBD) - Khởm ngă̒i 5/9, mân ha̒ng tliê̠w ho̠c xinh ká nước, hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha da̒ ku̒ng hân hwan bước baw năm ho̠c mởi. Thư̠c hiê̠n thew hưởng zẩn kuố Bô̠ GD&ĐT, dủng 8h khởm, ta̠i tất ká kác tlươ̒ng ho̠c tlêênh diê̠ ba̒n to̒n tính da̒ ku̒ng dô̒ng lwa̠t ziê̠n tha Lê̠ khai záng năm ho̠c 2017 - 2018. Lảnh da̠w Tính wí, HĐN, UBND, UBMTTQ, kác xớ nga̒nh, hô̠i, dwa̒n thêế kác kấp da̒ dêểnh zư̠ va̒ chiê bui mân nga̒nh zảw zu̠c nhân zi̠p khai záng năm ho̠c mởi


Ta̠i tlươ̒ng PT DTNT THPT tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ dểnh zư̠ va̒ chiê bui ku̒ng thâ̒i va̒ tlo̒ nha̒ tlươ̒ng nhân zi̠p năm ho̠c mởi. Zư̠ lê̠ khai záng kuố nha̒ tlươ̒ng ko̒n kỏ lảnh da̠w Xớ Kể wa̠ch va̒ Dâ̒w tư, kác wiê̠n, tha̒nh vổ, zwanh ngiê̠p tlêênh diê̠ ba̒n tính.

Năm ho̠c 2016 - 2017 vươ̒ kwa, chất lươ̠ng 2 mă̠t zảw zu̠c kuố nha̒ tlươ̒ng da̒ tiếp tu̠c nơng lêênh. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 3 zảw viên zói kấp tính, 3 zảw viên zói kấp to̒n kuốc; 162 ho̠c xinh dwa̠t zái tloong kác ki̒ thi kấp tính. Ki̒ thi THPT kuốc za vươ̒ kwa, tlươ̒ng kỏ 206/206 hopc xinh dô̠ tốt ngiê̠p va̒ da̠t bớ diếm xa̒n tlớ lêênh. To̒n tlươ̒ng kỏ hơn 36% ho̠c xinh da̠t ho̠c lư̠c zói, 60% da̠t ho̠c lư̠c khả va̒ khaanh 98% da̠t ha̠nh kiếm lo̠i tốt.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính tă̠ng wa va̒ kwa̒ chúc mơ̒ng nha̒ tlươ̒ng nhân zi̠p năm ho̠c mởi.


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính tlôông kâl lưw niê̠m ta̠i tlươ̒ng PT DTNT THPT tính nhân zi̠p năm ho̠c mởi.

Vát biếw ta̠i lê̠ khai záng, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ biếw zương nhửng tha̒nh tích ma̒ nha̒ tlươ̒ng da̒ da̠t ản tloong năm ho̠c vươ̒ rô̒i. Wơ̒i nhiê̠m vu̠ tloo̠ng tâm năm ho̠c 2017 - 2018, dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: Nha̒ tlươ̒ng kâ̒n ku̠ thêế wả 9 nhỏm zái váp kơ bán cho vu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n thư̠c tể, xâi zư̠ng kể wa̠ch thưpc hiê̠n hiê̠w kwá. Dô̒ng thơ̒i, kwan tâm nơng kaw chất lươ̠ng zảw zu̠c zân tô̠c thiếw xổ, thư̠c hiê̠n dối mởi zảw zu̠c to̒n ziê̠n. Xâi zư̠ng tlươ̒ng PT DTNT THPT tính tlớ the̒nh tlươ̒ng chất lươ̠ng kaw, da̒w ta̠, bô̒i zươ̠ng, ta̠w nguô̒n kản bô̠ la̒ ngươ̒i zân tô̠c thiếw xổ cho tính.

 

                                                                                   P.V

 


KÁC TIN KHÁC


Hô̱i LHPN tính vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 “Xenh – Khe̱ch – Thốch”

(WBDT) – Ngă̒i 24/10 ta̱i xa̱ Vong Vủ, Hô̱i LHPN tính da̒ vổi hơ̱p mân UBND wiê̱n Tân La̱c tố chức lê̱ vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 "Xenh – Khe̱ch – Thốch”, xâi zư̱ng "za di̒nh kiếw mâ̱w’ năm 2017.

Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng: Tlaw 300 khất ho̱c bôống cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 23/10 Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng (thuô̱c Tâ̱p dwa̒n Charm Vít – Ha̒n Kuốc) vổi hơ̱p kơ̒ng Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính tố chức lê̱ tlaw ho̱c bôống cho 300 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017. Zư̱ lê̱ tlaw ho̱c bôống kỏ ba̒ Lee Mi Yon, Kôông xử kiêm Tôống lảnh xư̱ kwản Ha̒n Kuốc ta̱i Viê̱t Nam; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; ông Lee Dae Bong, Chú ti̱ch Tâ̱p dwa̒n Charm Vít va̒ lảnh da̱w kông ti TNHH xân golf Vươ̱ng Wa̒ng; Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính ku̒ng nhê̒w kác thâ̒i kô zảw va̒ 300 ủn ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ kuố 11 wiê̱n, tha̒nh vổ.

Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017

(WBDT) – Khởm ngă̒i 23/9 ta̠i xa̠ Tủ Xơn (Kim Bôi) Bô̠ Ta̒i ngwiên Môi tlươ̒ng vổi hơ̠p mân UBND tính Wa̒ Bi̒nh, Da̠i xử kwản Australia ta̠i Viê̠t Nam tố chức Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ: Vỏ Twẩn Nhân, Thử tlướng Bô̠ TN-MT; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính mân da̠i ziê̠n kác xớ, nga̒nh, kác dwa̒n thế - xa̠ hô̠i, diê̠ vương tloong tính

Thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho bê̠nh nhân chă̠l thâ̠n ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khuô̠ng 14/9 Dwa̒n thanh niên Bảw Wa̒ Bi̒nh, Kông an TP Wa̒ Bi̒nh, Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân tô̠c tính da̒ vổi hơ̠p tố chức thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho 25 bê̠nh nhân dang chă̠l thâ̠n nhân ta̠w ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, mối mô̠ch khất kwa̒ tli̠ zả 300.000 dô̒ng.

Ba̒n zaw 2 Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ

(WBDT) – Hô̱i dô̒ng Dô̱i tha̒nh vổ vươ̒ tố chức lê̱ ba̒n zaw Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho za di̒nh 2 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ ta̱i xỏm Mẳi 4, xa̱ Wa̒ Bi̒nh. Ni kông chi̒nh văng non kuố dô̱i viên tha̒nh vổ cha̒w mư̒ng Da̱i hô̱i Dwa̒n kác kấp, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022.

122 xinh viên mởi kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn ản nhâ̱n ho̱c bôống “Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng”

(WBDT) - "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” la̒ mô̱ch ho̱c bôống năm tloong chương chi̒nh "Vi̒ ngă̒i zaw vát chiến” kuố Bảw Thuối tleé, tha dơ̒i baw năm 2003 vởi 27 khất ho̱c bôống dâ̒w tiên ản tlaw cho các xinh viên mởi tính Kwáng Tli̱. Ku̒ng mân xư̱ úng hô̱ kuố dông dáw ba̱n do̱c Bảw Thuối tleé, mổi năm xổ lươ̱ng khất ho̱c bôống "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” tăng râ̒n, va̱m vi vu̒ng miê̒n miê̒n ku̒ng vớ rôô̱ng. Dêểnh năi, ho̱c bôống da̒ hổ chơ̱ khwáng 15.000 xinh viên mởi hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh mân tlươ̒ng Da̱i ho̱c, Kaw dắng vởi tôống xổ thiền hơn 75 tí dô̒ng. Bớ ho̱c bôống ni̒, nhê̒w xinh viên da̒ tha tlươ̒ng, kor nhê̒w doỏng kóp cho xa̱ hô̱i.