(WBDT) - Kéch ni hơn 1 khảng, ba̒ Lê Hái Thiên (Vỏ Chủ ti̠ch Hô̠i hửw nghi̠ Viê̠t Nam - La̒o tính Wa̒ Bi̒nh) vinh zư̠ la̒ tha̒nh viên kuố tính dỏn dwa̒n kông tác kuố Vỏ Chú ti̠ch nước Kô̠ng wa̒ zân chú nhân zân La̒w dêểnh thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Wa̒ Bi̒nh. Bất ngơ̒ măng thiểng cha̒w kuố mô̠ch vi̠ khéch mô̠ng za̠: "ổi, kải Thiên, kải khwé chớ... 7 năm hơ mê kă̠p kải”. Ngươ̒i khể thiểng mển rỉ dỏ la̒ ba̒ Xún Thon Xăi Nha Chắc (ngwiên Da̠i xử dă̠c mê̠nh to̒n kwiê̒n kuố La̒o ta̠i Viê̠t Nam). Thăi bắt, mă̠t mơ̒ng, 2 ngươ̒i kă̠p kha̒ nhơ 2 ủn ma̠ng ro̠ch lô ngă̒i kă̠p la̠i...


B Lê Th Hái Thiên, Vỏ Chú tch Hô̠i hu ngh Viê̠t Nam - Lo,(th 4 bớ vảl dăm la̠i) ti Liên wan hửw ngh nhân zân Viê̠t - Loti Viê̠t Nam.

Bớ ngă̒i ko̒n rét khôổng ở Thải Lan mê ba̒ Lê Thi̠ Hái Thiên da̒ kỏ nhửng kám nhâ̠n dă̠c biê̠t wơ̒l dất nước La̒o, nhất la̒ khi̒ mê̠ deé kuố ba̒ rơ̒i enh dưở ba̒ bớ Thải Lan da̒ tlớ the̒nh "chiển xi̠ bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒” tham za chiển dẩw ta̠i La̒o baw nhửng năm khảng thanh xuân nhất kuố kuô̠c dơ̒i. Bán thân ngươ̒i mê̠ (ba̒ Lê Thi̠ Hwan, la̠w tha̒nh kách ma̠ng, năi da̒ vất ) va̒ enh dưở da̒ ản tlaw tă̠ng nhửng vâ̒n thướng kaw kwỉ kuố Nha̒ nước La̒o. Nhửng tâm wiết, ti̒nh kám mân dất nước, kách ma̠ng La̒w ản mê̠ va̒ enh dưở chiê̒n la̠i cho ba̒ rất tư̠ nhiên.

Khi̒ tlước iểng thew thiểng báw kuố Bác Hô̒, Viê̠t kiê̒w wơ̒l la̠i kwê hương tham za xâi zư̠ng dất nước, ba̒ da̒ kỏ nhửng tâm tư va̒ mong hảw la̒ no̒ dớ luôn kỏ mổi liên hê̠, gẳn bỏ zươ̠ nhửng ngươ̒i tư̒ng khinh khôổng, kông tác ta̠i La̒o kỏ chung mô̠ch "mải nha̒”. Bớ rỉ ó chí la̒ mổi chiê xeé mân kha̒ ma̒ khu hơn ko̒n la̒ "kâ̒w nổl” mân za di̒nh, mo̠l thân va̒ nhửng ngươ̒i ba̠n La̒o ta̠i nước La̒o. Kaw hơn la̒ dớ thúc dấi, doỏng kóp baw xư̠ vát chiến hửw ngi̠ kuố 2 zân tô̠c. Vi̒ rêênh thiể, "Hô̠i thân nhân nhân Viê̠t kiê̒w La̒o - Thải Lan” (tiê̒n thân kuố Hô̠i hu ngh Viê̠t Nam - Lo chi̒ ni̒) zo ba̒ tâm wiết gâi zư̠ng lêênh da̒ ản UBND tính cho vép tha̒nh lâ̠p va̒ di baw wa̠t dô̠ng bớ năm 1997

Ba̒ cho hăi: "Zu̒ thên hôốc tlước ni hấng nhơ hiê̠n năi, mo̠i nổ lư̠c kuố kác hô̠i viên dê̒w hưởng dêểnh da̠i do̒n kết zân tô̠c, thúc dấi kông tác dổi ngwa̠i nhân zân”.

Zu̒ bâ̠n kông wiê̠c Nha̒ nước (khi̒ tlước), hăi wiê̠c riêng kuố kông ti hiê̠n năi, ba̒ vẩn za̒nh thơ̒i zan hơ̠p lỉ dớ tố chức kác wa̠t dô̠ng kă̠p mă̠t, zaw lưw văn wả, văn ngê̠ tloong kác zi̠p Tết kố chiê̒n La̒o hăi kác khảng kaw diếm "Năm do̒n kết hửw ngi̠ Viê̠t Nam - La̒o”. Năm 2012 ba̒ la̒ 1/50 da̠i biếw kuố Viê̠t Nam ản tham za kác wa̠t dô̠ng "Năm do̒n kết” mân 50 da̠i biếw La̒o ta̠i Viê̠t Nam. Nhửng bâ̠n ká 2 do̒n dêểnh kác diê̠ zanh, zi tích gẳn mân xư̠ ngiê̠p kách ma̠ng Viê̠t Nam, La̒o ku̒ng nhơ nhơ kác vi̠ lảnh tu̠ kuố 2 nước (Ha̒ nô̠i, Twiên Kwang, Phủ Tho̠), ka̒ng vun dắp tloong ba̒ kon ti̒nh kám, chách nhiê̠m vởi ti̒nh do̒n kết, hửw ngi̠ kuố 2 zân tô̠c.

Vởi lơ̠i thể thông tha̠w thiểng khêể, am hiếw wơ̒l dơ̒i khôổng văn wả, tinh thâ̒n ku̒ng nhơ vong tu̠c tâ̠p kwản nước La̒o, mối bâ̠n kă̠p kác ba̠n La̒o (ta̠i La̒o va̒ Wa̒ Bi̒nh), ba̒ thư̠c xư̠ la̒ "kâ̒w nổl” dớ nhửng ngươ̒i ba̠n 2 nước thêm hiếw kha̒, gẳn bỏ mân kha̒ hơn. Ba̒ vẩn nhở nhơ in kác năm do̒n kết hửw ngi̠ Viê̠t Nam - La̒o tlước ni hăi nhửng lâ̒n ba̒ ku̒ng mân hô̠i thân nhân tố chức kă̠p mă̠t zaw lưw kác ba̠n xinh viên La̒o ho̠c tâ̠p ta̠i Viê̠t Nam lêênh thăm Wa̒ Bi̒nh

Vởi nhửng doỏng kóp rỉ, hô̠i va̒ kả nhân ba̒ da̒ ản Chú nhiê̠m wí ban ngươ̒i Viê̠t Nam ớ nước wa̒i, Hô̠i liên la̠c ngươ̒i Viê̠t Nam ớ nước wa̒i tă̠ng nhê̒w bă̒ng khen, zẩi khen. Năm 2014 Hô̠i da̒ ản Thú tưởng Chỉnh vú tă̠ng bă̒ng khen vi̒ kỏ nhê̒w doỏng kóp baw xư̠ the̒nh kông kuố năm do̒n kết hửw ngi̠ Viê̠t Nam - La̒o.

Hiê̠n năi, vởi kương vi̠ la̒ wí viên thươ̒ng vu̠ Liên hiê̠p kác tố chức hửw ngi̠ tính nhiê̠m ki̒ 2017 - 2022, Vỏ Chú tch Hô̠i hu ngh Viê̠t Nam - Lo, ba̒ dang ấp ú nhửng ỉ tướng mởi nhă̒m kỏ nhửng doỏng kóp hiê̠w kwá hơn nươ̠ baw wa̠t dô̠ng chung kuố Liên hiê̠p val hô̠i


                                                                      P.V

KÁC TIN KHÁC


Hô̱i LHPN tính vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 “Xenh – Khe̱ch – Thốch”

(WBDT) – Ngă̒i 24/10 ta̱i xa̱ Vong Vủ, Hô̱i LHPN tính da̒ vổi hơ̱p mân UBND wiê̱n Tân La̱c tố chức lê̱ vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 "Xenh – Khe̱ch – Thốch”, xâi zư̱ng "za di̒nh kiếw mâ̱w’ năm 2017.

Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng: Tlaw 300 khất ho̱c bôống cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 23/10 Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng (thuô̱c Tâ̱p dwa̒n Charm Vít – Ha̒n Kuốc) vổi hơ̱p kơ̒ng Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính tố chức lê̱ tlaw ho̱c bôống cho 300 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017. Zư̱ lê̱ tlaw ho̱c bôống kỏ ba̒ Lee Mi Yon, Kôông xử kiêm Tôống lảnh xư̱ kwản Ha̒n Kuốc ta̱i Viê̱t Nam; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; ông Lee Dae Bong, Chú ti̱ch Tâ̱p dwa̒n Charm Vít va̒ lảnh da̱w kông ti TNHH xân golf Vươ̱ng Wa̒ng; Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính ku̒ng nhê̒w kác thâ̒i kô zảw va̒ 300 ủn ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ kuố 11 wiê̱n, tha̒nh vổ.

Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017

(WBDT) – Khởm ngă̒i 23/9 ta̠i xa̠ Tủ Xơn (Kim Bôi) Bô̠ Ta̒i ngwiên Môi tlươ̒ng vổi hơ̠p mân UBND tính Wa̒ Bi̒nh, Da̠i xử kwản Australia ta̠i Viê̠t Nam tố chức Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ: Vỏ Twẩn Nhân, Thử tlướng Bô̠ TN-MT; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính mân da̠i ziê̠n kác xớ, nga̒nh, kác dwa̒n thế - xa̠ hô̠i, diê̠ vương tloong tính

Thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho bê̠nh nhân chă̠l thâ̠n ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khuô̠ng 14/9 Dwa̒n thanh niên Bảw Wa̒ Bi̒nh, Kông an TP Wa̒ Bi̒nh, Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân tô̠c tính da̒ vổi hơ̠p tố chức thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho 25 bê̠nh nhân dang chă̠l thâ̠n nhân ta̠w ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, mối mô̠ch khất kwa̒ tli̠ zả 300.000 dô̒ng.

Ba̒n zaw 2 Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ

(WBDT) – Hô̱i dô̒ng Dô̱i tha̒nh vổ vươ̒ tố chức lê̱ ba̒n zaw Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho za di̒nh 2 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ ta̱i xỏm Mẳi 4, xa̱ Wa̒ Bi̒nh. Ni kông chi̒nh văng non kuố dô̱i viên tha̒nh vổ cha̒w mư̒ng Da̱i hô̱i Dwa̒n kác kấp, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022.

122 xinh viên mởi kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn ản nhâ̱n ho̱c bôống “Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng”

(WBDT) - "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” la̒ mô̱ch ho̱c bôống năm tloong chương chi̒nh "Vi̒ ngă̒i zaw vát chiến” kuố Bảw Thuối tleé, tha dơ̒i baw năm 2003 vởi 27 khất ho̱c bôống dâ̒w tiên ản tlaw cho các xinh viên mởi tính Kwáng Tli̱. Ku̒ng mân xư̱ úng hô̱ kuố dông dáw ba̱n do̱c Bảw Thuối tleé, mổi năm xổ lươ̱ng khất ho̱c bôống "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” tăng râ̒n, va̱m vi vu̒ng miê̒n miê̒n ku̒ng vớ rôô̱ng. Dêểnh năi, ho̱c bôống da̒ hổ chơ̱ khwáng 15.000 xinh viên mởi hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh mân tlươ̒ng Da̱i ho̱c, Kaw dắng vởi tôống xổ thiền hơn 75 tí dô̒ng. Bớ ho̱c bôống ni̒, nhê̒w xinh viên da̒ tha tlươ̒ng, kor nhê̒w doỏng kóp cho xa̱ hô̱i.