(HBDT) – Thơ̒i zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n ká nước nỏi cung va̒ diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, ti̒nh hwa̭t dôô̭ng “tỉn zṷng den” ziển biển fức ta̭p. Nhă̒m tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá tloong kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den tlênh diḙ̂ ba̒n tính, ha̭n chể fát xinh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí vươ̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 51/CT-TU ngă̒i 4/3/2019 wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh dổi vởi thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den.

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí iêw kâ̒w kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ kác tố chức CT-XH tâ̭p chung lẳnh da̭w, chí da̭w dôô̒ng bô̭, to̒n ziḙ̂n, hiḙ̂w kwá môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm nhơ: Tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t dêểnh kản bô̭, dáng viên va̒ kwâ̒n chủng nhân zân hiếw ro̭hă̒nh vi̭, hâ̭w kwá kuố hwa̭t dôô̭ng tỉn zṷng den, ó tiếp thăi, baw che va̒ tích kư̭c tham za tổ zác kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Nơng kaw vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng dơn vi̭, nhất la̒ kấp kơ xớ xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn, tlươ̒ng hoo̭c... tloong kwán lỉ kản bô̭, dáng viên, kôông chức,viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân. Chú dôô̭ng kỏ biḙ̂n fáp foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n xứ lỉ ki̭p , báw kảw, dê̒ ngi̭ kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n tiển hă̒nh kiếm tla, xác minh, xứ lỉ thew kwi di̭nh. Diḙ̂ fương, dơn vi̭ no̒ dớ xắi tha kác lo̭i thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den gâi bức xúc zư lwâ̭n kwâ̒n chủng nhân zân hwă̭c kỏ kản bô̭, dáng viên báw kê, tiếp thăi, baw che cho hwa̭t dôô̭ng tỉn zṷng den... ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng dơn vi̭ rỉ fái chi̭u chắch nhiḙ̂m tlước Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí thew kwi di̭nh.

Ban kản xư̭ Dáng UBND tính lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước, tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Tăng kươ̒ng kinh fỉ, fương tiḙ̂n, ki̭p thơ̒i dôô̭ng viên, khen thướng kác tâ̭p thế, kả nhân lâ̭p thă̒nh tích xwất xắc tloong foo̒ng ngươ̒i, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước dổi vởi nhă̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n wê̒l an ninh, châ̭t tư̭, dă̭c biḙ̂t la̒ foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den núp boỏng zwanh ngiḙ̂p, rá xwát, kung kấp zanh xắch, thôông tin kác kơ xớ kinh zwanh kâ̒m dô̒, cho wăl tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Dáng wí Kôông an tính nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ ba̒n, kwán lỉ chă̭t kác dổi tươ̭ng kỏ biểw hiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng tỉn zung den, thă̒nh lâ̭p kác tố liên ngă̒nh tố chức kiếm tla hă̒nh chỉnh kác kơ xớ kâ̒m dô̒, cho wăl, kinh zwanh ta̒i chỉnh, zi̭ch vṷ do̒i nơ̭... Tố chức kiếm tla tôống ra̒ xwát kác tiḙ̂m kâ̒m dô̒, kôông ti cho wăl ta̒i chỉnh (kỏ fép, ó kỏ fép). Vớ kác dơ̭t kaw diếm tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m tlêênh fa̭m vi̭ to̒n kuốc dớ dẩw chănh kwiết liḙ̂t vởi kác lo̭i thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den, gẳn ku̒ng dẩw chănh, chiḙ̂t xwả kác dươ̒ng zâi deẻnh ba̭c, tố chức deẻnh ba̭c, lươ̒ dáw, chiểm dwa̭t ta̭i xán thôông kwa kác hi̒nh thức hwi dôô̭ng vổn, tham za "hṷi, ho̭, fươ̒ng”. Chiḙ̂t fả kác băng nhỏm thô̭i fa̭m kỏ tố chức, thô̭i fa̭m kôông ngḙ̂ kaw, xứ zṷng vủ khỉ kwan zṷng, rấp boỏng zwanh ngiḙ̂p dớ hwa̭t dôô̭ng.

Ban Kản xư̭ Dáng Viḙ̂n kiếm xát nhân zân tính va̒ Ban Kản xư̭ Dáng Twa̒ ản Nân zân tính chú chi̒, fổi hơ̭p vởi kác kp kwan liên kwan thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác chwi tổ, xét xứ kác vṷ fa̭m thô̭i, lươ̭ cho̭n mô̭ch xổ ản diếm dớ dươ tha xét xứ kôông khai. Thôôngkwa kôông tác chwi tổ, xét xứ chủ tloo̭ng ngiên kửw, thi̒m tha ngwiên nhân, diê̒w kiḙ̂n zoong deẻnh hă̒nh vi fa̭m thô̭i va̒ nhâ̭n di̭nh, zư̭ bảw wê̒l lo̭i thô̭i fa̭m ni̒ dớ kỏ biḙn fáp ff ngươ̒, dẩw chănh, răn de fa̭m thô̭i va̒ tiên chiê̒n, zảw zṷc chung.

Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính va̒ kác tố chức XH-CT kuố tính fổi hơ̭p chztj chḙ vởi kác kấp chỉnh kwiê̒n, kác kơ kwan chức năng tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nơng kaw nhâ̭n thức cho hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ó wăl tỉn zṷng den, tham za dẩw chănh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Tăng kươ̒ng zảm xát xa̭ hô̭i dổi vởi kơ kwan thư̭c thi fáp lwâ̭t tloong kôông tác dẩw chănh, xứ lỉ thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh xa̭ tỉn zṷng den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em

(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.

Fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm 2019

(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.