(HBDT) – Thơ̒i zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n ká nước nỏi cung va̒ diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, ti̒nh hwa̭t dôô̭ng “tỉn zṷng den” ziển biển fức ta̭p. Nhă̒m tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá tloong kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den tlênh diḙ̂ ba̒n tính, ha̭n chể fát xinh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí vươ̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 51/CT-TU ngă̒i 4/3/2019 wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh dổi vởi thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den.

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí iêw kâ̒w kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ kác tố chức CT-XH tâ̭p chung lẳnh da̭w, chí da̭w dôô̒ng bô̭, to̒n ziḙ̂n, hiḙ̂w kwá môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm nhơ: Tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t dêểnh kản bô̭, dáng viên va̒ kwâ̒n chủng nhân zân hiếw ro̭hă̒nh vi̭, hâ̭w kwá kuố hwa̭t dôô̭ng tỉn zṷng den, ó tiếp thăi, baw che va̒ tích kư̭c tham za tổ zác kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Nơng kaw vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng dơn vi̭, nhất la̒ kấp kơ xớ xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn, tlươ̒ng hoo̭c... tloong kwán lỉ kản bô̭, dáng viên, kôông chức,viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân. Chú dôô̭ng kỏ biḙ̂n fáp foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n xứ lỉ ki̭p , báw kảw, dê̒ ngi̭ kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n tiển hă̒nh kiếm tla, xác minh, xứ lỉ thew kwi di̭nh. Diḙ̂ fương, dơn vi̭ no̒ dớ xắi tha kác lo̭i thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den gâi bức xúc zư lwâ̭n kwâ̒n chủng nhân zân hwă̭c kỏ kản bô̭, dáng viên báw kê, tiếp thăi, baw che cho hwa̭t dôô̭ng tỉn zṷng den... ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng dơn vi̭ rỉ fái chi̭u chắch nhiḙ̂m tlước Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí thew kwi di̭nh.

Ban kản xư̭ Dáng UBND tính lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước, tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Tăng kươ̒ng kinh fỉ, fương tiḙ̂n, ki̭p thơ̒i dôô̭ng viên, khen thướng kác tâ̭p thế, kả nhân lâ̭p thă̒nh tích xwất xắc tloong foo̒ng ngươ̒i, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước dổi vởi nhă̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n wê̒l an ninh, châ̭t tư̭, dă̭c biḙ̂t la̒ foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den núp boỏng zwanh ngiḙ̂p, rá xwát, kung kấp zanh xắch, thôông tin kác kơ xớ kinh zwanh kâ̒m dô̒, cho wăl tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Dáng wí Kôông an tính nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ ba̒n, kwán lỉ chă̭t kác dổi tươ̭ng kỏ biểw hiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng tỉn zung den, thă̒nh lâ̭p kác tố liên ngă̒nh tố chức kiếm tla hă̒nh chỉnh kác kơ xớ kâ̒m dô̒, cho wăl, kinh zwanh ta̒i chỉnh, zi̭ch vṷ do̒i nơ̭... Tố chức kiếm tla tôống ra̒ xwát kác tiḙ̂m kâ̒m dô̒, kôông ti cho wăl ta̒i chỉnh (kỏ fép, ó kỏ fép). Vớ kác dơ̭t kaw diếm tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m tlêênh fa̭m vi̭ to̒n kuốc dớ dẩw chănh kwiết liḙ̂t vởi kác lo̭i thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den, gẳn ku̒ng dẩw chănh, chiḙ̂t xwả kác dươ̒ng zâi deẻnh ba̭c, tố chức deẻnh ba̭c, lươ̒ dáw, chiểm dwa̭t ta̭i xán thôông kwa kác hi̒nh thức hwi dôô̭ng vổn, tham za "hṷi, ho̭, fươ̒ng”. Chiḙ̂t fả kác băng nhỏm thô̭i fa̭m kỏ tố chức, thô̭i fa̭m kôông ngḙ̂ kaw, xứ zṷng vủ khỉ kwan zṷng, rấp boỏng zwanh ngiḙ̂p dớ hwa̭t dôô̭ng.

Ban Kản xư̭ Dáng Viḙ̂n kiếm xát nhân zân tính va̒ Ban Kản xư̭ Dáng Twa̒ ản Nân zân tính chú chi̒, fổi hơ̭p vởi kác kp kwan liên kwan thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác chwi tổ, xét xứ kác vṷ fa̭m thô̭i, lươ̭ cho̭n mô̭ch xổ ản diếm dớ dươ tha xét xứ kôông khai. Thôôngkwa kôông tác chwi tổ, xét xứ chủ tloo̭ng ngiên kửw, thi̒m tha ngwiên nhân, diê̒w kiḙ̂n zoong deẻnh hă̒nh vi fa̭m thô̭i va̒ nhâ̭n di̭nh, zư̭ bảw wê̒l lo̭i thô̭i fa̭m ni̒ dớ kỏ biḙn fáp ff ngươ̒, dẩw chănh, răn de fa̭m thô̭i va̒ tiên chiê̒n, zảw zṷc chung.

Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính va̒ kác tố chức XH-CT kuố tính fổi hơ̭p chztj chḙ vởi kác kấp chỉnh kwiê̒n, kác kơ kwan chức năng tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nơng kaw nhâ̭n thức cho hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ó wăl tỉn zṷng den, tham za dẩw chănh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den. Tăng kươ̒ng zảm xát xa̭ hô̭i dổi vởi kơ kwan thư̭c thi fáp lwâ̭t tloong kôông tác dẩw chănh, xứ lỉ thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh xa̭ tỉn zṷng den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.

Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.