HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ thêm 16 ngươ̒i tham za bawí hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) tư̭ ngwiḙ̂n. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Tâm La̭c mởi kỏ 100 ngươ̒i tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n. Xo vởi ngươ̒i tloong dô̭ thuối law dôô̭ng kuố hwiḙ̂n chươ tham za BHXH thi̒ xổ lươ̭ng ni̒ kwả thấp.


Kản bô̭ tlam i tể xa̭ Tlung Hwa̒ (Tân La̭c) la̒ tốt kôông tác khảm, chươ bêḙ̂nh cho bêḙ̂nh nhân kỏ thé Báw hiếm i tể (BHIT).

Thew thôổng kê kuố BHXH hwiḙ̂n, ka̭ ni̒ tlêênh di̭e ba̒n hwiḙ̂n ko̒n khwáng 1.000 ngươ̒i chươ tham za BHIT va̒ ha̒ng ngi̒n ngươ̒i tloong dô̭ thuối law dôô̭ng chươ tham za NHIT. Nhửng dổi tươ̭ng ni̒ chú iểw la̒ hô̭ za di̒nh ớ vu̒ng 1, la̒ law dôô̭ng tư̭ zo, kôông nhân ớ zwanh ngiḙ̂p chươ ản chú xứ zṷng law dôô̭ng doỏng BHIT, BHX. Thơ̒i zan kwa, Hwiḙ̂n wí, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c chí da̭w dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, nơng kaw nhâ̭n thức ngươ̒i wê̒l chắch nhiḙ̂m thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch BHXH, BHIT tloong kác thơ̒ng lớp nhân zân, vớ rôô̭ng ma̭ng lửi da̭i lỉ thu... Twi nhiên wiḙ̂c fát chiến dổi tươ̭ng tham za BHIT, dă̭c biḙ̂t la̒ BHXH tư̭ ngwiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Ngwiên nhân zo ngươ̒i zân chươ hiếw ro̭ wê̒l BHXH tư̭ ngwiḙ̂n, chách nhiḙ̂m kác nhân viên da̭i lỉ tloong wiḙ̂c tiên chiê̒n wê̒l Lwâ̭t BHXH, BHIT chươ kaw. Dổi tươ̭ng thu nhâ̭p thấp, chăng ốn di̭nh, di la̒ ăn xa chươ kỏ diê̒u kiḙ̂n tham za.

Dôô̒ng chỉ Ngiḙ̂n Ngo̭c Zương, Zảm dôốc BHXH hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt: Dâ̒n tôi fổi hơ̭p vởi Bưw diḙ̂n hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức tiên chiê̒n chỉnh xách BHXH, BHIT, báw hiếm thất ngiḙ̂p (BHTN), nhất la̒  kwiê̒n lơ̭i, ngiḙ̂ vṷ va̒ chắch nhiḙ̂m kuố dơn vi̭ xứ zṷng law dôô̭ng va̒ ngươ̒i law dôô̭ng bă̒ng kác hi̒nh thức fu̒ hơ̭p nhơ xân khảw hwả, lwa fát thanh, kác hô̭i ngi̭... Vớ rôô̭ng, da̒w a̭w, fát chiến hḙ̂ thôổng da̭i lỉ thu BHXH, BHIT dêểnh thôn, xỏm. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c zaw chí tiêw fát chiến dổi tươ̭ng cho kác kôông tác viên, nhân viên da̭i lỉ thu tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Dôô̒ng thơ̒i hưởng zâ̭n kác kwi di̭nh wê̒l thu, kấp va̒ kwán lỉ xố BHXH, thé BHIT cho ngươ̒i tham za.

BHXH hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n dủng chể dô̭, chỉnh xắch wê̒l BHXH, BHIT, BHTN, dám báw kwiê̒n lô̭ cho mo̭l tham za; phổi hơ̭p vởi Foo̒ng I tể hwiḙ̂n chiến khai tốt wiḙ̂c khảm, chươ bêḙ̂nh cho mo̭l kỏ thé BHIT, zái kwiết ki̭p thơ̒i kác vưởng, vắc tloong khảm, chươ bêḙ̂nh va̒ thanh twản chi fỉ khảm chươ bêênh BHIT. Kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh, dấi meḙnh zaw zi̭ch hô̒ xơ kwa ma̭ng internet va̒ bưw diḙ̂n nhă̒m zám xổ zớ zaw zi̭ch kuố tố chức, kả nhân khi̒ liên hḙ̂ kôông tác, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ tố chức, kả nhân tl zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh wê̒l BHXH, BHIT, BHTN.

Ku̒ng thew dôô̒ng chỉ Ngiḙ̂n Ngo̭c Zương, Zảm dôốc BHXH hwiḙ̂n Tân La̭c, tloong thơ̒i zan dêểnh, ngă̒nh tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, vân dôô̭ng nhỏm dổi tươ̭ng kỏ tiê̒m năng, kỏ thu nhâ̭p như kác hô̭ kinh zwanh, ngươ̒i kỏ lương, zwanh ngiḙ̂p tư nhân, hô̭ nôông zân thu nhâ̭p kaw... Dôô̒ng thơ̒i chanh thú xư̭ úng hô̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, xư̭ tham za kuố kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tloong wiḙ̂c chí da̭w tố chức thư̭c hiḙ̂n BHXH, BHIT.

                                                                                                       Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.

Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.