HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ thêm 16 ngươ̒i tham za bawí hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) tư̭ ngwiḙ̂n. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Tâm La̭c mởi kỏ 100 ngươ̒i tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n. Xo vởi ngươ̒i tloong dô̭ thuối law dôô̭ng kuố hwiḙ̂n chươ tham za BHXH thi̒ xổ lươ̭ng ni̒ kwả thấp.


Kản bô̭ tlam i tể xa̭ Tlung Hwa̒ (Tân La̭c) la̒ tốt kôông tác khảm, chươ bêḙ̂nh cho bêḙ̂nh nhân kỏ thé Báw hiếm i tể (BHIT).

Thew thôổng kê kuố BHXH hwiḙ̂n, ka̭ ni̒ tlêênh di̭e ba̒n hwiḙ̂n ko̒n khwáng 1.000 ngươ̒i chươ tham za BHIT va̒ ha̒ng ngi̒n ngươ̒i tloong dô̭ thuối law dôô̭ng chươ tham za NHIT. Nhửng dổi tươ̭ng ni̒ chú iểw la̒ hô̭ za di̒nh ớ vu̒ng 1, la̒ law dôô̭ng tư̭ zo, kôông nhân ớ zwanh ngiḙ̂p chươ ản chú xứ zṷng law dôô̭ng doỏng BHIT, BHX. Thơ̒i zan kwa, Hwiḙ̂n wí, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c chí da̭w dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, nơng kaw nhâ̭n thức ngươ̒i wê̒l chắch nhiḙ̂m thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch BHXH, BHIT tloong kác thơ̒ng lớp nhân zân, vớ rôô̭ng ma̭ng lửi da̭i lỉ thu... Twi nhiên wiḙ̂c fát chiến dổi tươ̭ng tham za BHIT, dă̭c biḙ̂t la̒ BHXH tư̭ ngwiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Ngwiên nhân zo ngươ̒i zân chươ hiếw ro̭ wê̒l BHXH tư̭ ngwiḙ̂n, chách nhiḙ̂m kác nhân viên da̭i lỉ tloong wiḙ̂c tiên chiê̒n wê̒l Lwâ̭t BHXH, BHIT chươ kaw. Dổi tươ̭ng thu nhâ̭p thấp, chăng ốn di̭nh, di la̒ ăn xa chươ kỏ diê̒u kiḙ̂n tham za.

Dôô̒ng chỉ Ngiḙ̂n Ngo̭c Zương, Zảm dôốc BHXH hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt: Dâ̒n tôi fổi hơ̭p vởi Bưw diḙ̂n hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức tiên chiê̒n chỉnh xách BHXH, BHIT, báw hiếm thất ngiḙ̂p (BHTN), nhất la̒  kwiê̒n lơ̭i, ngiḙ̂ vṷ va̒ chắch nhiḙ̂m kuố dơn vi̭ xứ zṷng law dôô̭ng va̒ ngươ̒i law dôô̭ng bă̒ng kác hi̒nh thức fu̒ hơ̭p nhơ xân khảw hwả, lwa fát thanh, kác hô̭i ngi̭... Vớ rôô̭ng, da̒w a̭w, fát chiến hḙ̂ thôổng da̭i lỉ thu BHXH, BHIT dêểnh thôn, xỏm. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c zaw chí tiêw fát chiến dổi tươ̭ng cho kác kôông tác viên, nhân viên da̭i lỉ thu tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Dôô̒ng thơ̒i hưởng zâ̭n kác kwi di̭nh wê̒l thu, kấp va̒ kwán lỉ xố BHXH, thé BHIT cho ngươ̒i tham za.

BHXH hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n dủng chể dô̭, chỉnh xắch wê̒l BHXH, BHIT, BHTN, dám báw kwiê̒n lô̭ cho mo̭l tham za; phổi hơ̭p vởi Foo̒ng I tể hwiḙ̂n chiến khai tốt wiḙ̂c khảm, chươ bêḙ̂nh cho mo̭l kỏ thé BHIT, zái kwiết ki̭p thơ̒i kác vưởng, vắc tloong khảm, chươ bêḙ̂nh va̒ thanh twản chi fỉ khảm chươ bêênh BHIT. Kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh, dấi meḙnh zaw zi̭ch hô̒ xơ kwa ma̭ng internet va̒ bưw diḙ̂n nhă̒m zám xổ zớ zaw zi̭ch kuố tố chức, kả nhân khi̒ liên hḙ̂ kôông tác, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ tố chức, kả nhân tl zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh wê̒l BHXH, BHIT, BHTN.

Ku̒ng thew dôô̒ng chỉ Ngiḙ̂n Ngo̭c Zương, Zảm dôốc BHXH hwiḙ̂n Tân La̭c, tloong thơ̒i zan dêểnh, ngă̒nh tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, vân dôô̭ng nhỏm dổi tươ̭ng kỏ tiê̒m năng, kỏ thu nhâ̭p như kác hô̭ kinh zwanh, ngươ̒i kỏ lương, zwanh ngiḙ̂p tư nhân, hô̭ nôông zân thu nhâ̭p kaw... Dôô̒ng thơ̒i chanh thú xư̭ úng hô̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, xư̭ tham za kuố kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tloong wiḙ̂c chí da̭w tố chức thư̭c hiḙ̂n BHXH, BHIT.

                                                                                                       Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em

(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.

Fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm 2019

(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.