KÁC TIN KHÁC


Xwân ẩm áp tloong kăn nha̒ “Ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i”

(HBDT) – Tha kwân năm 1982, kư̭w chiển binh (KCB) Bu̒i Văn Vỉnh, xỏm Be Wa̒i, xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) tlớ wê̒l diḙ̂ fương. Kinh tể za di̒nh ôông khỏ khăn, chú iểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Nhê̒w năm liê̒n, za di̒nh ôông Vỉnh thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w. Ká za di̒nh khinh khôổng tloong ngôi nha̒ xa̒n ziḙ̂n tích 15m2 da̒ thuổng kấp châ̒m tloo̭ng, fái xứ zṷng ba̭t che mươ, chẳn xỏ, ngăn xỏ leḙnh muô̒ chả.

Xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i

(HBDT) – Zởi chức tính Hô̒ Bắc (Tlung Kwuốc) thôông bảw, xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i va̒ WHO da̒ ban bổ ti̒nh tla̭ng khấn kấp tlêênh to̒n kâ̒w dổi vởi zi̭ch bêḙ̂nh ni̒.

Hwiḙ̂n Kaw Fong xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Hô̭i Khwiển hoo̭c hwiḙ̂n Kaw Fong ka̭ ni̒ kỏ 88 chi hô̭i, 11.621 hô̭i viên, tăng 429 hô̭i viên xo vởi năm 2018. Xác di̭nh ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c, nhiḙ̂m vṷ ni̒ luôn ản kác kấp Hô̭i kwan tâm chủ tloo̭ng.