(HBDT) – Ngă̒i 8/4, Văn foo̒ng UBND tính kỏ Kôông văn xổ 1979/VPUBND-KGVX wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Thew rỉ xét Bảw kảw xổ 93/BC-SYT ngă̒i 4/4/2019 wê̒l wiḙ̂c kỏ tlươ̒ng hơ̭p ngi za̭i ta̭i xa̭ Tlung Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn, dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn Kứw kỏ ỉ kiển nhơ khâw: Iêw kâ̒w Xớ I tể, Xớ NN&PTNT, kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n ngiêm kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw tloong Kể hwă̭ch xổ 95/KH-BCDPCD kuố Ban chí da̭w foo̒ng, chôổng zi̭ch kuố tính wê̒l wiḙ̂c foo̒ng, ể bêḙ̂nh za̭i ớ ngươ̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Kể hwă̭ch xổ 154/KH-UBND ngă̒i 3/1/2018 kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng va̒ khôổng chể bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính năm 2019; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Chí thi̭ xổ 09/CT-UBND tính ngă̒i 2/7/2018 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổnḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bảw kảw Chú ti̭ch UBND tính thew kwi di̭nh.

PV


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19