(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.Tlước tiên Ki̒ Xơn kwan tâm da̒w ta̭w nơng kaw chi̒nh dô̭ chwiên môn, ngiḙ̂p vṷ cho dô̭i ngṷ kản bô̭ kác kấp la̒ kôông tác tlé em. Dô̭i ngṷ kản bô̭ tloong kôông tác tlé em tích kư̭c tham za kác lớp tâ̭n hwẩn wê̒l nơng kaw năng lư̭c cho kôông tác báw vḙ̂ chăm xoóc tlé em zo Xớ LD – TB&XH tố chức nhơ: Tâ̭p hwẩn wê̒l kwán lỉ ka, ki̭ năng gi chép hô̒ xơ cho kác chỉnh xắch liên kwan dêểnh tlé em. Tham za hô̭i ngi̭ foo̒ng chôổng xâm ha̭i tlé em... Wa̒i tha hwiḙ̂n Ki̒ Xơn ko̒n nhâ̭n ản xư̭ dâ̒w tư, hổ chơ̭ kuố tố chức Childfund ta̭i kác xa̭ Hơ̭p Tha̒nh, Hơ̭p Thi̭nh, Fủ Minh va̒ Zân Ha̭. Tố chức Childfund da̒ zúp dơ̭ kác diḙ̂ fương wê̒l kơ xớ, vâ̭t chất, xâi zư̭ng xân chơi cho tlé em; hưởng zâ̭n dô̭i ngṷ kản bô̭ la̒ kôông tác tlé em va̒ fṷ hwinh nẳm ản nhửng ki̭ năng kơ bán dớ báw vḙ̂ tlé em, fân tích, deẻnh zả nhửng ngwi kơ kuố vẩn na̭n xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em va̒ xư̭ ngwi hiếm kuố tai na̭n duổi nước dang ri̒nh râ̭p deenh kweenh tlé em.Hoo̭c xinh tlươ̒ng THPT Ki̒ Xơn thư̭c hă̒nh ki̭ năng xơ kửw khi̒ kă̭p ngươ̒i chết dẳm

Foo̒ng  LD – TB&XH hwiḙ̂n fổi hơ̭p chă̭t chḙ vởi Hô̭i Liên hiḙ̂ fṷ nư̭, Dwa̒n Thanh niên, Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n tốc chứ chiê̒n thôông wê̒l foo̒ng chôổng, xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ foo̒ng, chôổng duổi nước ớ tlé em. Kác buối twa̭ da̒m, nỏi chiḙ̂n chwiên dê̒ ản tố chức thươ̒ng xwiên nhă̒m nơng kaw ỉ thức tư̭ báw vḙ̂ kuố tlé em, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ tlé em ản tư̭ zo khể lêênh thiểng khể kuố mêê̒nh.

Ka̭ ni̒, ti̒nh tla̭ng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em tlêênh diḙ̂ ba̒n tính vấn ziển biển fức ta̭p, twi nhiên bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn chăng xắi tha tlươ̒ng hơ̭p tlé em bi̭ xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Bă̒ng, Fỏ Tlươ̒ng Fo̒ng Foo̒ng  LD – TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn cho mắt: Dớ la̒ tốt kôông tác báw vḙ̂, chăm xóc tlé em, ngă̒i 27/3/2019, UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ kỏ Kôông văn xổ 334 hưởng zâ̭n kôông tác báw vḙ̂, chăm xoóc tlé em năm 2019. Tloong thơ̒i zan dêểnh, dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kác kấp, ngă̒nh dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, zảw zṷc fáp lwâ̭t wê̒l thư̭c hiḙ̂n kác kwiê̒n tlé em, báw vḙ̂ tlé em. Ngiêm chính thư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Tlé em, Ngi̭ di̭nh xổ 56/2017 NĐ-CP kwi di̭nh chi tiết môô̭ch xổ dỉê̒w kuố Lwâ̭t Tlé em. Tăng kươ̒ng zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng, hưởng zâ̭n kiển thức, ki̭ năngchăm xoóc, báw vḙ̂ tlé em, foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức dêểnh kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dớ chú dôô̭ng foo̒ng ngươ̒ duổi nước, kác xa̭, thi̭ chẩn ven kh kâ̒n tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, nhắc nhớ hoo̭c xinh tloong buối hoo̭c, zơ̒ xinh hwa̭t ó ản tha khôông, hỏl. Dôô̒ng thơ̒i dă̭ch biến bảw nơi kỏ ngwi kơ xắi tha duổi nước, la̒ ra̒w chẳn kweenh aw, hô̒, vớ lớp ră̭i bơi cho tlé em. Dám báw wiḙ̂c tiếp nhâ̭n, xứ lỉ thôông tin, thôông bảw, tổ zác wê̒l ba̭w lư̭c, xâm ha̭i tlé em. Tích kư̭c tiên chiê̒n, kwáng bả wê̒l tôống da̒i diḙ̂n thwa̭i kuốc za báw vḙ̂ tlé em 111. Kiên kwiết xứ lỉ ngươ̒i kỏ hă̒nh vi ba̭w lư̭c, xâm ha̭i tlé wem, vi fa̭m kwiê̒n tlé em va̒ ngươ̒i thư̭c hiḙ̂n ó dâ̒i dú chắch nhiḙ̂m áw vḙ̂ tlé em.


Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng zái fáp foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m xâm ha̭i tlé em

(HBDT) - Kuổi năm hoo̭c 2018 – 2019, Tlươ̒ng THCS Iên la̭c (La̭c Thwí) tố chức hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả nhă̒m nơng kaw ỉ thức tham za zaw thôông dươ̒ng bô̭, dă̭c biḙ̂t la̒ kác biḙ̂m fáp foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé vi̭ thă̒nh niên.

 


Hwiḙ̂n Mai Châw kấp rút chấn bi̭ cho ki̒ thi THPT kuốc za

(HBDT) - Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 chí ko̒n it ngă̒i nươ̭ xḙ ziḙ̂n tha. Ta̭i Hwiḙ̂n Mai Châw, kác ban, ngă̒nh tích kư̭c chấn bi̭ dâ̒i dú kơ xớ vâ̭t chất, chang thiết bi̭ kâ̒n thiết fṷc vṷ ki̒ thi dám báw ngiêm túc, an twa̒n, chất lươ̭ng

Tlươ̒ng THPT IÊn Thwí C: Kwan tâm nơng kaw ỉ thưc hoo̭c xinh tloong wiḙ̂c ôn thi THPT Kuốc za

(HBDT) – Kết kwá wiḙ̂c thi thứ THPT Kuốc za năm 2019 kuố tlươ̒ng THPT Iên Thwí C (Iên Thwí) cho thẩi chí kỏ 68% hoo̭c xinh dú diê̒w kiḙ̂n thi tốt ngiḙ̂p. Twi kết kwá thi thứ mang tỉnh tham káw va̒ bi̭ tác dôô̭ng bới nhê̒w iểw tổ như kết kwá thi thứ xét diếm ho̭c ki̒ I, hoo̭c xinh chươ tâ̭p chung tâm lỉ, dê̒ thi khỏ... Nhửng kon xổ da̒ la̒ cho Ban Zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng ngiêm túc, khấn chương kỏ nhửng zái fáp thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tac ôn thi. Tloong dỏ tâ̭p chung baw wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức cho hoo̭c xinh ôn tâ̭p.

Hiḙ̂w kwá wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w bi̒nh xét kuổi năm 2018, hwiḙ̂n Iên Thwí ka̭ ni̒ kỏ khânh 76% xổ hô̭ za di̒nh hoo̭c tâ̭p, 42% zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, khânh 60% kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p kấp thôn va̒ khânh 63% dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p kấp xa̭. Tất ká kác chí tiêw ni̒ dê̒w da̭t, vươ̭t xo vởi kể hwă̭ch bớ 12 – 33%. Iên Thwí chinh la̒ diḙ̂ fương zẩn dâw to̒n tính wê̒l thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 kuố Thú tưởng Chỉnh fú xâi zư̭ng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng.

Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong