(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT-TW kuố Bô̭ Chỉnh ti̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh gẳn vởi kác Ngi̭ kwiết kuố T.Ư Dáng, ản kṷ thế baw tư̒ng nhiḙ̂m vṷ kuố diḙ̂ fương ta̭w chiến biển tích kư̭c tlêênh kác lỉnh vư̭c KT-XH kuố hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc.

Ban Thươ̒ng vṷ Hwiḙ̂n wí Da̒ Bắc da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác nô̭i zung Chí thi̭ 05. Tloong rỉ, diếm nối bâ̭t nhất la̒ tố chức ngiêm túc wiḙ̂c xinh hwa̭t chwiên dê̒ năm 2017, 2018 thôông kwa dươ̒ng kết nổl dêểnh kơ xớ ản deẻnh zả hiḙ̂w kwá kaw, xổ lươ̭ng kản bô̭, dáng viên tham za ho tâ̭p kaw hơn nhê̒w. Thươ̒ng thi̒ kản bô̭, dáng viên fái dêểnh hô̭i tlươ̒ng Hwiḙ̂n wí hoo̭c tâ̭p xổ lươ̭ng zởi ha̭n tlêênh 100 ngươ̒i. Wiḙ̂c ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin chiê̒n tlư̭c tiếp dêểnh 20 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n, xổ lươ̭ng kản bô̭, dáng viên zư̭ hoo̭c tâ̭p lêênh dêểnh 1.200 ngươ̒i, như vâ̭i tiết zám ản nhê̒w chi fỉ ớ diḙ̂ a̒n zaw thôông khỏ khăn nhơ Da̒ Bắc.


 

 

Kản bô̭ va̒ ngươ̒i zân xỏm Bai, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tlaw dối wê̒l báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Zaw tlêênh diḙ̂ ba̒n

 

Ban Thươ̒ng vṷ Hwiḙ̂n wí Da̒ Bắc da̒ chí da̭w dươ wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 baw chương chi̒nh, kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, ki̭p thơ̒i nẳm bắt chí da̭w zái kwiết thwá dảng, hơ̭p loo̒ng zân, báw dám an ninh chỉnh tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tloong rỉ, diến hi̒nh nh wiḙ̂c zái foỏng mă̭t bă̒ng tiển dươ̒ng 433 diḙ̂ fâ̭n thi̭ chẩn kuố Dáng bô̭ thi̭ chẩn. Wiḙ̂c khai thác kwă̭ng ớ xa̭ Tân Few. Tloong khảng 8/2016, môô̭ch xổ hô̭ zân xỏm Tla, xa̭ Twa̒n Xơn bức xúc kớ dơn lêênh UBND hwiḙ̂n fán ắnh dơn vi̭ thi kôông tlṷc dươ̒ng 443 kwa diḙ̂ ba̒n xa̭ gâi xế la̒l, dố dất thái thuổng hỏl la̒ thiḙ̂t ha̭i hwa mâ̒w, gâi ô nhiḙ̂m dác xinh hwa̭t. Kác hô̭ zân iêw kâ̒w dơn vi̭ thi kôông fái kỏ chắch nhiḙ̂m khác fṷc hâ̭w kwá va̒ dê̒n bu̒ thiḙ̂t ha̭i. Ban Thươ̒ng Hwiḙ̂n wí da̒ zaw UBND hwiḙ̂n kỏ chắch nhiḙ̂m zái kwiết va̒ da̒ zái kwiết thwá dảng, ốn di̭nh tư tướng nhân zân, chang kỏ hiḙ̂n tươ̭ng khiểw kiḙ̂ kẻw za̒i. Tloong khảng 10/2016, Bêḙ̂nh viên da khwa hwiḙ̂n chôn lấp rác thái i tể chăng dủng kwi di̭nh, gâi bức xúc cho nhân zân deenh kweenh. Kác kơ kwan chức năng kuố hwiḙ̂n, kuố tính da̒ baw kuô̭c diê̒w tla. Dêểnh ka̭ ni̒ vṷ wiḙ̂c da̒ ản zái kwiết thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t.

Thôông kwa wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05, da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w mô hi̒nh hăi, kắch la̒ mpỉ tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Tiêw biếw kỏ mô hi̒nh "Tố dối kôông” xa̭ Záp Dắt kỏ 5 tố ta̭i 5 xỏm Baw, Bă̒ng, xỏm Dắt I, Dắt V va̒ xỏm Tha̒ng La̒ng. Kcá thă̒nh viên zúp kha̒ dối kôông thu hwă̭ch hwa mâ̒w va̒ kác hwa̭t dôô̭ng khác thế hiḙ̂n ti̒nh do̒n kết tloong law dôô̭ng. Mô hi̒nh "Ha̭n chể xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t” ta̭i kác xỏm Dô̒ng Chum, Mươ̒ng Chiê̒ng nhă̒m tiên chiê̒n tloong nhân zân wê̒l wiḙ̂c ha̭n chể xứ zṷn thuốc ziḙ̂t kó, thuốc chư̒ xâw... Mô hi̒nh ruôi kả lôô̒ng fát chiến kinh tể za di̒nh ta̭i kác xa̭ vu̒ng hô̒ kôông Da̒ nhơ Hiê̒n Lương, Tiên Fong, Vâ̒i Nơ, da̒ kóp fâ̒n khai thác tiê̒m năng, kái thiḙ̂n kuô̭c khôổng ngươ̒i zân. Kác mô hi̒nh "La̒ng chăng kỏ kon em dá hoo̭c” ta̭i xỏm Bon, xa̭ Tân Few, mô hi̒nh "Hoo̭c chư viết kuố mo̭l Thă̒i, Thải” zo ôông Lươ̒ng Dức Chôm thư̭c hiḙ̂n ta̭i xa̭ Chung Tha̒nh ka̭ ni̒ da̒ lan rôô̭ng tha nhê̒w xa̭ tloong wiḙ̂n kỏ dôô̒ng ba̒w Tă̒i khinh khôổng, mô hi̒nh "Hoo̭c thiểng dôô̒ng ba̒w Zaw” ớ xa̭ Kaw Xơn, kóp fâ̒n báw tô̒n hửng zả tli̭ văn hwả tốt dḙp kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Zaw... Hwiḙ̂n dang zwi chi̒, nhân rôô̭ng mô hi̒nh kác kơ kwan, ban, ngă̒nh nhâ̭n dơ̭ dâ̒w hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p, da̒ nhâ̭n dơ̭ dâ̒w 14 hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Nhê̒w dơn vi̭ thư̭c hiḙ̂nt tốt Chí hi̭ xổ 05 nhơ: Dáng wí kơ kwan Dáng – Dwa̒n thế, Dáng wí Kwân xư̭ hwiḙ̂n, chi bô̭ Tlung tâm bô̒i zươ̭ng chỉnh tli̭ hwiḙ̂n, chi bô̭ tlươ̒ng PTHT Da̒ Bắc...

Vởi wiḙ̂c hư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Chí thi̭ xổ 05, kwa khânh 3năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ kỏ 18/21 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t chí tiêw Ngi̭ kwiết Dai hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n. Nhê̒w lỉnh vư̭c KT-XH kỏ chiến biển tích kư̭c, hwiḙ̂n kỏ xa̭ Tu Lỉ da̭t chwấn nôông thôn mởi. Thu nhâ̭p i̒nh kwan dâ̒w ngươ̒i da̭t 25 tliḙ̂w dôô̒ng.

Linh Chang


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19