(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT-TW kuố Bô̭ Chỉnh ti̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh gẳn vởi kác Ngi̭ kwiết kuố T.Ư Dáng, ản kṷ thế baw tư̒ng nhiḙ̂m vṷ kuố diḙ̂ fương ta̭w chiến biển tích kư̭c tlêênh kác lỉnh vư̭c KT-XH kuố hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc.

Ban Thươ̒ng vṷ Hwiḙ̂n wí Da̒ Bắc da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác nô̭i zung Chí thi̭ 05. Tloong rỉ, diếm nối bâ̭t nhất la̒ tố chức ngiêm túc wiḙ̂c xinh hwa̭t chwiên dê̒ năm 2017, 2018 thôông kwa dươ̒ng kết nổl dêểnh kơ xớ ản deẻnh zả hiḙ̂w kwá kaw, xổ lươ̭ng kản bô̭, dáng viên tham za ho tâ̭p kaw hơn nhê̒w. Thươ̒ng thi̒ kản bô̭, dáng viên fái dêểnh hô̭i tlươ̒ng Hwiḙ̂n wí hoo̭c tâ̭p xổ lươ̭ng zởi ha̭n tlêênh 100 ngươ̒i. Wiḙ̂c ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin chiê̒n tlư̭c tiếp dêểnh 20 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n, xổ lươ̭ng kản bô̭, dáng viên zư̭ hoo̭c tâ̭p lêênh dêểnh 1.200 ngươ̒i, như vâ̭i tiết zám ản nhê̒w chi fỉ ớ diḙ̂ a̒n zaw thôông khỏ khăn nhơ Da̒ Bắc.


 

 

Kản bô̭ va̒ ngươ̒i zân xỏm Bai, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tlaw dối wê̒l báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Zaw tlêênh diḙ̂ ba̒n

 

Ban Thươ̒ng vṷ Hwiḙ̂n wí Da̒ Bắc da̒ chí da̭w dươ wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 baw chương chi̒nh, kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, ki̭p thơ̒i nẳm bắt chí da̭w zái kwiết thwá dảng, hơ̭p loo̒ng zân, báw dám an ninh chỉnh tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tloong rỉ, diến hi̒nh nh wiḙ̂c zái foỏng mă̭t bă̒ng tiển dươ̒ng 433 diḙ̂ fâ̭n thi̭ chẩn kuố Dáng bô̭ thi̭ chẩn. Wiḙ̂c khai thác kwă̭ng ớ xa̭ Tân Few. Tloong khảng 8/2016, môô̭ch xổ hô̭ zân xỏm Tla, xa̭ Twa̒n Xơn bức xúc kớ dơn lêênh UBND hwiḙ̂n fán ắnh dơn vi̭ thi kôông tlṷc dươ̒ng 443 kwa diḙ̂ ba̒n xa̭ gâi xế la̒l, dố dất thái thuổng hỏl la̒ thiḙ̂t ha̭i hwa mâ̒w, gâi ô nhiḙ̂m dác xinh hwa̭t. Kác hô̭ zân iêw kâ̒w dơn vi̭ thi kôông fái kỏ chắch nhiḙ̂m khác fṷc hâ̭w kwá va̒ dê̒n bu̒ thiḙ̂t ha̭i. Ban Thươ̒ng Hwiḙ̂n wí da̒ zaw UBND hwiḙ̂n kỏ chắch nhiḙ̂m zái kwiết va̒ da̒ zái kwiết thwá dảng, ốn di̭nh tư tướng nhân zân, chang kỏ hiḙ̂n tươ̭ng khiểw kiḙ̂ kẻw za̒i. Tloong khảng 10/2016, Bêḙ̂nh viên da khwa hwiḙ̂n chôn lấp rác thái i tể chăng dủng kwi di̭nh, gâi bức xúc cho nhân zân deenh kweenh. Kác kơ kwan chức năng kuố hwiḙ̂n, kuố tính da̒ baw kuô̭c diê̒w tla. Dêểnh ka̭ ni̒ vṷ wiḙ̂c da̒ ản zái kwiết thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t.

Thôông kwa wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05, da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w mô hi̒nh hăi, kắch la̒ mpỉ tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Tiêw biếw kỏ mô hi̒nh "Tố dối kôông” xa̭ Záp Dắt kỏ 5 tố ta̭i 5 xỏm Baw, Bă̒ng, xỏm Dắt I, Dắt V va̒ xỏm Tha̒ng La̒ng. Kcá thă̒nh viên zúp kha̒ dối kôông thu hwă̭ch hwa mâ̒w va̒ kác hwa̭t dôô̭ng khác thế hiḙ̂n ti̒nh do̒n kết tloong law dôô̭ng. Mô hi̒nh "Ha̭n chể xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t” ta̭i kác xỏm Dô̒ng Chum, Mươ̒ng Chiê̒ng nhă̒m tiên chiê̒n tloong nhân zân wê̒l wiḙ̂c ha̭n chể xứ zṷn thuốc ziḙ̂t kó, thuốc chư̒ xâw... Mô hi̒nh ruôi kả lôô̒ng fát chiến kinh tể za di̒nh ta̭i kác xa̭ vu̒ng hô̒ kôông Da̒ nhơ Hiê̒n Lương, Tiên Fong, Vâ̒i Nơ, da̒ kóp fâ̒n khai thác tiê̒m năng, kái thiḙ̂n kuô̭c khôổng ngươ̒i zân. Kác mô hi̒nh "La̒ng chăng kỏ kon em dá hoo̭c” ta̭i xỏm Bon, xa̭ Tân Few, mô hi̒nh "Hoo̭c chư viết kuố mo̭l Thă̒i, Thải” zo ôông Lươ̒ng Dức Chôm thư̭c hiḙ̂n ta̭i xa̭ Chung Tha̒nh ka̭ ni̒ da̒ lan rôô̭ng tha nhê̒w xa̭ tloong wiḙ̂n kỏ dôô̒ng ba̒w Tă̒i khinh khôổng, mô hi̒nh "Hoo̭c thiểng dôô̒ng ba̒w Zaw” ớ xa̭ Kaw Xơn, kóp fâ̒n báw tô̒n hửng zả tli̭ văn hwả tốt dḙp kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Zaw... Hwiḙ̂n dang zwi chi̒, nhân rôô̭ng mô hi̒nh kác kơ kwan, ban, ngă̒nh nhâ̭n dơ̭ dâ̒w hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p, da̒ nhâ̭n dơ̭ dâ̒w 14 hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Nhê̒w dơn vi̭ thư̭c hiḙ̂nt tốt Chí hi̭ xổ 05 nhơ: Dáng wí kơ kwan Dáng – Dwa̒n thế, Dáng wí Kwân xư̭ hwiḙ̂n, chi bô̭ Tlung tâm bô̒i zươ̭ng chỉnh tli̭ hwiḙ̂n, chi bô̭ tlươ̒ng PTHT Da̒ Bắc...

Vởi wiḙ̂c hư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Chí thi̭ xổ 05, kwa khânh 3năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ kỏ 18/21 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t chí tiêw Ngi̭ kwiết Dai hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n. Nhê̒w lỉnh vư̭c KT-XH kỏ chiến biển tích kư̭c, hwiḙ̂n kỏ xa̭ Tu Lỉ da̭t chwấn nôông thôn mởi. Thu nhâ̭p i̒nh kwan dâ̒w ngươ̒i da̭t 25 tliḙ̂w dôô̒ng.

Linh Chang


KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Iên Thươ̭ng nêw kương tlaảng

(HBDT) – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) kỏ 219 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 6 cho hô̭i va̒ 12 fân hô̭i. Nhơ̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc va̒ fát hwi vai tlo̒ NKT, zwi chi̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô "Thuối kaw kương tlaảng”, Hô̭i thu hút 100% NKT bớ 60 thuối tlớ lêênh tham za tố chức Hô̭i. kwả chi̒nh xinh hwa̭t va̒ hwa̭t dôô̭ng, kản bô̭, hô̭i viên NKT tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w chấp hă̒nh tố chú chương, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước. Ku̒ng do̒n kết chng thăi xâi zư̭ng NTM, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng xenh – kheḙch – dḙp, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH kuố di̭e fương.

Hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp

(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.

Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.