(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.


 
Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ản thế hiḙ̂n zưởi hi̒nh thức xân khẩw hwả nhă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá wiḙ̂c tiên chiê̒n fáp lwâ̭t dêểnh ngươ̒i zân

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tlung Tha̒nh, Tlướng Foo̒ng Tư fáp hwiḙ̂n cho mắt: Năm nai ká 10/10 xa̭, thi̭ chẩn khuố hwiḙ̂n dê̒w dăng kỉ tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭. Dêểnh ka̭ ni̒ da̒ kỏ 3 dơn vi̭ tố chức xoong hô̭i thi. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng ản tố chức nhă̒m chấn bi̭ cho Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp hwiḙ̂n, kấp tính. 
Ản mắt, tloong nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn luôn koi tloo̭ng wiḙ̂c tiên chiê̒n, fố biển, zaw zṷc fáp lwâ̭t (TCFBZZFL) dêểnh ngươ̒i zân. Tloong kể hwă̭ch TCZZFBFL ha̒ng năm kuố UBND hwiḙ̂n va̒ UBND kác xa̭, thi̭ chẩn dê̒w lôông gép vởi nô̭i zung tiên chiê̒n Hiển fáp năm 2013 va̒ kác văn bán lwâ̭t mới ản thôông kwa. Wiḙ̂c TCFBZZFL ản tố chức zưởi nhê̒w hi̒nh thức nhơ; tiên chiê̒n mô̒m, tố chức kác kuô̭c thi, zaw lưw văn ngḙ̂, twa̭ da̒m...
Ngăi khi Hiển fáp năm 2013 ản thôông kwa va̒ kỏ hưởng zâ̭n thi hă̒nh, khảng 4 năm 2014, UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 125 wê̒l tố chức chiến khai thi hă̒nh Hiển fáp năm 2013, Kể jwă̭ch xổ 130 wê̒l tố chức kuô̭c thi viết "Thi̒m hiếw Hiển fáp Nước Kôông hwa̒ xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂ Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n hwiḙ̂n. Kết kwá thu ản 3.000 ba̒i zư̭ thi. Ku̒ng khi̒ rỉ, Foo̒ng Tư fáp jwiḙ̂n tố chức 1 hô̭i ngi̭ ta̭i hwiḙ̂n cho hơn 100 da̭i biếw la̒ kác bảw kảw viên, tiên chiê̒n viên dớ zởi thiḙ̂w, fố biển wê̒l nô̭i zung, ỉ ngiḙ̂ kuố Hiển faớ. Kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức 10 hô̭i ngi̭ vởi khwáng 2.000 lươ̭t mo̭l tham zư̭.
Da za̭ng hwả kác hi̒nh thức TCFBZZFL, 6 khảng dâ̒w năm nai hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức 41 hô̭i ngi̭ tiên chiê̒n fáp lwâ̭t vởi 2.956 lươ̭t ngươ̒i tham zư̭. Dám báw thơ̒i lươ̭ng 1.185 fút giơ̒ fát thanh tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thanh. Tố chức 51 buối xinh hwa̭t kâw la̭c bô̭, thu hút khânh 200 lươ̭t ngươ̒i thi̒m hiếw, khai thác tú kheéch fáp lwâ̭t ớ kác xa̭. Bớ rỉ nơng kaw kiển thức fáp lwâ̭t cho nhân zân, chăng dớ xắi tha diếm noỏng wê̒l ANCT.

                                                                                        Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.

Hô̭i Nôông zân tinh chung thăi chổng rác thái nhươ̭

HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.