(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.


 
Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ản thế hiḙ̂n zưởi hi̒nh thức xân khẩw hwả nhă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá wiḙ̂c tiên chiê̒n fáp lwâ̭t dêểnh ngươ̒i zân

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tlung Tha̒nh, Tlướng Foo̒ng Tư fáp hwiḙ̂n cho mắt: Năm nai ká 10/10 xa̭, thi̭ chẩn khuố hwiḙ̂n dê̒w dăng kỉ tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭. Dêểnh ka̭ ni̒ da̒ kỏ 3 dơn vi̭ tố chức xoong hô̭i thi. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng ản tố chức nhă̒m chấn bi̭ cho Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp hwiḙ̂n, kấp tính. 
Ản mắt, tloong nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn luôn koi tloo̭ng wiḙ̂c tiên chiê̒n, fố biển, zaw zṷc fáp lwâ̭t (TCFBZZFL) dêểnh ngươ̒i zân. Tloong kể hwă̭ch TCZZFBFL ha̒ng năm kuố UBND hwiḙ̂n va̒ UBND kác xa̭, thi̭ chẩn dê̒w lôông gép vởi nô̭i zung tiên chiê̒n Hiển fáp năm 2013 va̒ kác văn bán lwâ̭t mới ản thôông kwa. Wiḙ̂c TCFBZZFL ản tố chức zưởi nhê̒w hi̒nh thức nhơ; tiên chiê̒n mô̒m, tố chức kác kuô̭c thi, zaw lưw văn ngḙ̂, twa̭ da̒m...
Ngăi khi Hiển fáp năm 2013 ản thôông kwa va̒ kỏ hưởng zâ̭n thi hă̒nh, khảng 4 năm 2014, UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 125 wê̒l tố chức chiến khai thi hă̒nh Hiển fáp năm 2013, Kể jwă̭ch xổ 130 wê̒l tố chức kuô̭c thi viết "Thi̒m hiếw Hiển fáp Nước Kôông hwa̒ xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂ Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n hwiḙ̂n. Kết kwá thu ản 3.000 ba̒i zư̭ thi. Ku̒ng khi̒ rỉ, Foo̒ng Tư fáp jwiḙ̂n tố chức 1 hô̭i ngi̭ ta̭i hwiḙ̂n cho hơn 100 da̭i biếw la̒ kác bảw kảw viên, tiên chiê̒n viên dớ zởi thiḙ̂w, fố biển wê̒l nô̭i zung, ỉ ngiḙ̂ kuố Hiển faớ. Kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức 10 hô̭i ngi̭ vởi khwáng 2.000 lươ̭t mo̭l tham zư̭.
Da za̭ng hwả kác hi̒nh thức TCFBZZFL, 6 khảng dâ̒w năm nai hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức 41 hô̭i ngi̭ tiên chiê̒n fáp lwâ̭t vởi 2.956 lươ̭t ngươ̒i tham zư̭. Dám báw thơ̒i lươ̭ng 1.185 fút giơ̒ fát thanh tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thanh. Tố chức 51 buối xinh hwa̭t kâw la̭c bô̭, thu hút khânh 200 lươ̭t ngươ̒i thi̒m hiếw, khai thác tú kheéch fáp lwâ̭t ớ kác xa̭. Bớ rỉ nơng kaw kiển thức fáp lwâ̭t cho nhân zân, chăng dớ xắi tha diếm noỏng wê̒l ANCT.

                                                                                        Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Iên Fủ – Kâw chiḙ̂n di la̒ ăn xa – “ản” va̒ “vất”

(HBDT) – Năm 2015, khi̒ vươ̒ hoo̭c xoong kấp THFT, eenh Bu̒i Văn Chươ̒ng, kon dưở ba̒ Bu̒i Thi̭ Tháw, thôn Tlẳng Dả, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) lể zu va̒ kwiết di̭nh di la̒ kôông nhân ớ Thải Ngwiên. Môô̭ch năm khâw chi̭ Bu̒i Thi̭ Mai i thew chẩw lêênh Thải Ngwiên la̒ kôông nhân ớ kôông ti diḙ̂n tứ.

Khỏ khăn tloong xắp xếp kản bô̭ khâw xáp nhâ̭p xa̭ ớ hwiḙ̂n Mai Châw

(HBDT) – Thew thôổng kê, khâw thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, hwiḙ̂n Mai Châw zôi zư tlêênh 130 kản bô̭, kôông chức va̒ 120 kản bô̭ bản chwiên chắch, ni la̒ wiḙ̂c dă̭c biḙ̂t ản hwiḙ̂n kwan tâm.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tích kư̭c hướng ửng foong tla̒w xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p

(HBDT) – Thew zởi thiḙ̂w kuố kác dôô̒ng chỉ Hô̭i Khwiển hoo̭c TF Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n tôi dêểnh tham zư̭ buối xinh hwa̭t chwiên dê̒ "Tư vẩn zinh zươ̭ng, chăm xooc khức khwé” kuố kâw la̭c bô̭ (KLB) 20/10 fươ̒ng Fương Lâm.

Nhâ̭p diê̒w chính 87 thôn, xỏm, khu fổ kuố 7 hwiḙ̂n tloong tính

(HBDT) – Ngă̒i 12/7, UBNZ tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 1706QĐ-UBND wê̒l wiḙ̂c nhâ̭p, diê̒w chính, dă̭ch thên, dối thên va̒ tha̒nh lâ̭p mởi thôn, xỏm, khu fổ thuô̭c 28 xa̭, thi̭ chẩn kuố kác hwiḙ̂n: Tân La̭c, La̭c Xơn, Mai Châw, La̭c Thwí, Kim Bôi, Lương Xơn, Da̒ Bắc va̒ Tân La̭c.