(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.


 
Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ản thế hiḙ̂n zưởi hi̒nh thức xân khẩw hwả nhă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá wiḙ̂c tiên chiê̒n fáp lwâ̭t dêểnh ngươ̒i zân

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tlung Tha̒nh, Tlướng Foo̒ng Tư fáp hwiḙ̂n cho mắt: Năm nai ká 10/10 xa̭, thi̭ chẩn khuố hwiḙ̂n dê̒w dăng kỉ tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭. Dêểnh ka̭ ni̒ da̒ kỏ 3 dơn vi̭ tố chức xoong hô̭i thi. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng ản tố chức nhă̒m chấn bi̭ cho Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp hwiḙ̂n, kấp tính. 
Ản mắt, tloong nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn luôn koi tloo̭ng wiḙ̂c tiên chiê̒n, fố biển, zaw zṷc fáp lwâ̭t (TCFBZZFL) dêểnh ngươ̒i zân. Tloong kể hwă̭ch TCZZFBFL ha̒ng năm kuố UBND hwiḙ̂n va̒ UBND kác xa̭, thi̭ chẩn dê̒w lôông gép vởi nô̭i zung tiên chiê̒n Hiển fáp năm 2013 va̒ kác văn bán lwâ̭t mới ản thôông kwa. Wiḙ̂c TCFBZZFL ản tố chức zưởi nhê̒w hi̒nh thức nhơ; tiên chiê̒n mô̒m, tố chức kác kuô̭c thi, zaw lưw văn ngḙ̂, twa̭ da̒m...
Ngăi khi Hiển fáp năm 2013 ản thôông kwa va̒ kỏ hưởng zâ̭n thi hă̒nh, khảng 4 năm 2014, UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 125 wê̒l tố chức chiến khai thi hă̒nh Hiển fáp năm 2013, Kể jwă̭ch xổ 130 wê̒l tố chức kuô̭c thi viết "Thi̒m hiếw Hiển fáp Nước Kôông hwa̒ xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂ Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n hwiḙ̂n. Kết kwá thu ản 3.000 ba̒i zư̭ thi. Ku̒ng khi̒ rỉ, Foo̒ng Tư fáp jwiḙ̂n tố chức 1 hô̭i ngi̭ ta̭i hwiḙ̂n cho hơn 100 da̭i biếw la̒ kác bảw kảw viên, tiên chiê̒n viên dớ zởi thiḙ̂w, fố biển wê̒l nô̭i zung, ỉ ngiḙ̂ kuố Hiển faớ. Kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức 10 hô̭i ngi̭ vởi khwáng 2.000 lươ̭t mo̭l tham zư̭.
Da za̭ng hwả kác hi̒nh thức TCFBZZFL, 6 khảng dâ̒w năm nai hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức 41 hô̭i ngi̭ tiên chiê̒n fáp lwâ̭t vởi 2.956 lươ̭t ngươ̒i tham zư̭. Dám báw thơ̒i lươ̭ng 1.185 fút giơ̒ fát thanh tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thanh. Tố chức 51 buối xinh hwa̭t kâw la̭c bô̭, thu hút khânh 200 lươ̭t ngươ̒i thi̒m hiếw, khai thác tú kheéch fáp lwâ̭t ớ kác xa̭. Bớ rỉ nơng kaw kiển thức fáp lwâ̭t cho nhân zân, chăng dớ xắi tha diếm noỏng wê̒l ANCT.

                                                                                        Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Hiḙ̂w kwá bước dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 50

(HBDT) -Chất lươ̭ng zảw zṷc fố thôông (ZZFT) ko̒n thấp xo kôô̒ng iêw kâ̒w, mă̭t bă̒ng kiển thức; ki̭ năng chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi, nhất kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Chương chi̒nh ZZFT ki̒n nă̭ng wê̒l lỉ thwiết, nhḙl wê̒l thư̭c hă̒nh, tỉnh ửng zṷng thấp. Môô̭ch xổ kản bô̭ zảw viên chươ thew ki̭p iêw kâ̒w dối mởi zảw zṷc, thâ̭m chỉ ko̒n vi fa̭m da̭w dức ngê̒ ngiḙ̂p…

Bớ ngă̒i 1/7 hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn ản miḙ̂n hoo̭c fỉ

(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.

Zô̒n khức khắc fṷc hâ̭w kwá, tải thiết khâw thiên tai

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, tính ha chi̭w ánh hướng nă̭ng kuố kác lo̭i thiên tai, gâi thiḙ̂t ha̭i rất lởn wê̒l nha̒ kướ, kác kôông chi̒nh va̒ ká kon ngươ̒i. Cho rêênh kôông tác foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính luôn ản chủ tloo̭ng dă̭ch lêênh ha̒ng dâ̒w.