La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.


Tha̒nh lâ̭p mởi kác tlươ̒ng fố thôông zân tôô̭c nô̭i chủ, fố thôông zân tôô̭c bản chủ (FTZTNC, FTZTBC) la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ ha̒ng dâ̒w ản nga̒nh ZZ&DT chủ tloo̭ng. Tloong năm hoo̭c 2018 – 2019, Xớ ZZ&DT da̒ tham mưw cho UBND tính tha̒nh lâ̭p tlươ̒ng FTZTNC THKX&THFT B Mai Châw tlêênh kơ xớ kiḙ̂n to̒n chức năng, nhiḙ̂m vṷ, dô̭i ngṷ kôông chức, viên chức nhân viên va̒ nơng kấp kơ xớ vâ̭t chất tlươ̒ng FTZTNC THKX B Mai Châw. Kết thúc năm hoo̭c 2018 – 2019 to̒n tính kỏ 13 tlươ̒ng FTZTNC, tloong rỉ kỏ 1 tlươ̒ng FTZTNC THKX&THFT, tăng 1 tlươ̒g xo vởi năm hoo̭c 2017 – 2018. Tôống xổ kỏ 132 lớp, tăng 10 lớp xo vởi năm hoo̭c 2017 – 2018. Dă̭c biḙ̂t kỏ 9/13 tlươ̒ng FTZTNC da̭t chấn kuốc za, chiểm 69% tôống xổ tlươ̒ng.

To̒n tính kỏ 13 tlươ̒ng FTZTBC, tloong rỉ kỏ 2 tlươ̒ng tiếw ho̭c, 5 tlươ̒ng THKX, 6 tlươ̒ng TH&THKX, tôống xổ 2.477 ho̭cx xinh, tloong rỉ kỏ 1.745 hoo̭c xinh ản hướng chể dô̭ hoo̭c xinh bản chủ tlew Ngi̭ di̭nh xổ 116/2016/NĐ-CPTlươ̒ng FT ZTNC THKX&THFT Kim Bôi (Kim Bôi) ản dâ̒w tư kơ xớ vâ̭t chất da̭t chấn fṷc vṷ kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Lương, Fỏ Zảm dôốc Xớ ZZ&DT cho mắt: Xớ luôn kwan tâm chí da̭w kác tlươ̒ng FTZTNC thư̭c hiḙ̂n tốt chương chi̒nh va̒ kể hwa̭ch ră̭i hoo̭c thew kwi di̭ kuố Bô̭ ZZ&DT. 100% hoo̭c xinh kác tlươ̒ng FTZTNC tố chức ra̭i hoo̭c 2 buối/ ngă̒i. Chất lươ̭ng, kết kwá ră̭i hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng, kuố hoo̭c xinh gẳn vởi chách nhiḙ̂m kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên. Zaw kwiê̒n chú dôô̭ng cho kác hiḙ̂w tlướng, kác tlươ̒ng hoo̭c lươ̭ cho̭ fương ản tố chức ră̭i hoo̭c lớp gép, ta̭w diê̒w kiḙ̂n tốt nhất dớ kác ủn kác diếm tlươ̒ng khỏ khăn kỏ kơ hô̭i dêểnh tlươ̒ng. Năm hoo̭c 2018 – 2019, to̒n tinh kỏ 176 lớp gép, 1.786 hoo̭c xinh. 100% kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên ră̭i lớp gép ản tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng wê̒l ki̭ thwâ̭t kwan lỉ va̒ záng ră̭i lớp gép.

Xớ ZZ&DT tiếp tṷc chí da̭w kác tlươ̒ng FTZTNC, FTZTBC fổi hơ̭p vởi kác Ban chsi hwi Kwân xư̭ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác nô̭i vṷ. Tố chức thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác hoo̭c xinh nô̭i chủ, bản chủ như: xâi zư̭ng nô̭i kwi khu nô̭i chủ, nô̭i kwi foo̒ng ớ, kwi tắc ửng xứ văn hwả tloong nha̒ tlươ̒ng, xâi zư̭ng lổi khôổng văn minh, thanh li̭ch kuố ho xinh zân tô̭c bản chủ, nô̭i chủ. Tố chức hưởng zâ̭n va̒ ta̭w  cho hoo̭c xinh kỏ nê̒ nếp, ỉ thức, fương fáp tư̭ hoo̭c. Ka̭ ni̒ kác nha̒ tlươ̒ng dê̒w kỏ foo̒ng ớ cho hoo̭c xinh tươg dỏi xa̭ch xḙ, bếp nổ ăn dám báw an twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm. Kác chể dô̭ chỉnh xách dổi vởi hoo̭c xinh zân tôô̭c ản thư̭c hiḙ̂n dâ̒i dú. 100% tlươ̒ng FTZTNC tố chức khảm khức khwé di̭nh ki̒ cho hoo̭c xinh ngăi bớ dâ̒w năm ho̭c, cú dôô̭ng tiên chiê̒n foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh tloong nha̒ tlươ̒ng.

Kác nha̒ tlươ̒ng la̒ tốt kôông tác thư̭c hiḙ̂n hưởn ngiḙ̂p, ră̭i ngê̒ tloong tlươ̒ng FTZTNC, tăng kươ̒ng kôông tác tư vẩn hưởng ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh kuổi kấp THKX va̒ THFT. Môô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng tăng kươ̒ng law dôô̭ng xán xwất kái thiḙ̂n kuô̭c khôổng nhơ tố chức tlôông thâw xeenh fṷc vṷ bếp ăn, ruôi za xúc, za kâ̒m... kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng.

Dôô̒ng chỉ Fỏ Zảm dôốc Xớ ZZ&DT khắng di̭nh: wiḙ̂c fát chiến kwi mô, mang lưởi kác tlươ̒ng FTZTNC, FTZTBC tlêênh diḙ̂ ba̒n tính cho thẩi xư̭ kwan tâm kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương dổi vỉ zảw zṷc nỏi chung, zảw zṷc zân tôô̭c thiếw xổ nỏi riêng. Bớ rỉ, chất lươ̭ng kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản nơng lêênh dảng kế. Năm hoo̭c 2018 – 2019, tí lḙ̂ hoo̭c xinh da̭t hoo̭c lư̭c zói tloong kác tlươ̒ng FTZTNC da̭t 12,4%, ha̭nh kiếm tốt da̭t 85,81%. Ni xḙ la̒ nguô̒n kản bô̭ kác zân tô̭c thiếw xổ chất lươ̭ng, tiê̒m năng cho tính.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Iên Fủ – Kâw chiḙ̂n di la̒ ăn xa – “ản” va̒ “vất”

(HBDT) – Năm 2015, khi̒ vươ̒ hoo̭c xoong kấp THFT, eenh Bu̒i Văn Chươ̒ng, kon dưở ba̒ Bu̒i Thi̭ Tháw, thôn Tlẳng Dả, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) lể zu va̒ kwiết di̭nh di la̒ kôông nhân ớ Thải Ngwiên. Môô̭ch năm khâw chi̭ Bu̒i Thi̭ Mai i thew chẩw lêênh Thải Ngwiên la̒ kôông nhân ớ kôông ti diḙ̂n tứ.

Khỏ khăn tloong xắp xếp kản bô̭ khâw xáp nhâ̭p xa̭ ớ hwiḙ̂n Mai Châw

(HBDT) – Thew thôổng kê, khâw thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, hwiḙ̂n Mai Châw zôi zư tlêênh 130 kản bô̭, kôông chức va̒ 120 kản bô̭ bản chwiên chắch, ni la̒ wiḙ̂c dă̭c biḙ̂t ản hwiḙ̂n kwan tâm.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tích kư̭c hướng ửng foong tla̒w xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p

(HBDT) – Thew zởi thiḙ̂w kuố kác dôô̒ng chỉ Hô̭i Khwiển hoo̭c TF Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n tôi dêểnh tham zư̭ buối xinh hwa̭t chwiên dê̒ "Tư vẩn zinh zươ̭ng, chăm xooc khức khwé” kuố kâw la̭c bô̭ (KLB) 20/10 fươ̒ng Fương Lâm.

Nhâ̭p diê̒w chính 87 thôn, xỏm, khu fổ kuố 7 hwiḙ̂n tloong tính

(HBDT) – Ngă̒i 12/7, UBNZ tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 1706QĐ-UBND wê̒l wiḙ̂c nhâ̭p, diê̒w chính, dă̭ch thên, dối thên va̒ tha̒nh lâ̭p mởi thôn, xỏm, khu fổ thuô̭c 28 xa̭, thi̭ chẩn kuố kác hwiḙ̂n: Tân La̭c, La̭c Xơn, Mai Châw, La̭c Thwí, Kim Bôi, Lương Xơn, Da̒ Bắc va̒ Tân La̭c.