(HBDT) – Nhă̒m zúp cho kon rét kỏ tâm lỉ thái mải ó lo rưới khi̒ baw bêḙ̂nh viḙ̂n, Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Da̒ Bắc dâ̒w tư khu bui chơi co rét ngăi ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ni la̒ mô hi̒nh thiết thư̭c va̒ kỏ ỉ ngiḙ̂ nhân văn xâw xắc bới wiḙ̂c chươ bêḙ̂nh ó chí kâ̒n zu̒ng thuốc ma̒ nhửng vẩn dê̒ tâm lỉ, thư za̭n cho bêḙ̂nh nhân i vô ku̒ng kwan tloo̭ng.
Tlé em bui zôô̭ng ớ Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc

Dâ̒w khảng 7, dâ̒n tôi dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ngăi tlước khu diê̒w tli̭ kuố Khwa Nhi va̒ môô̭ch xổ khwa khác la̒ khu bui chơi cho kon rét tloong khuôn viên khwáng 50m2. Tloong khu kỏ 2 bô̭ kâ̒w tlươ̭t lắp gép, va̒i kon ngươ̭ nhươ̭, kể xích du. Ngỏ kác ủn rét dang bui zôô̭ng chăng ngăi ngi̭ ră̒ng kác ủn dang fái diê̒w tli̭ ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ku̒ng ba̭n ngô̒i tlêênh xích du, thôn Bu̒i Thi̭ Linh, 8 thuối ớ xỏm Mó La, xa̭ Tu Lỉ kế: Tlước ni, thôn rất rưới baw bêḙ̂nh viên. Kứ ngi̭ dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n la̒ rưới tiêm, tắi foo̒ng châ̭t chô̭i. Mẩi khảng tlước thôn bi̭ tâ̭t ớ ớ mă̭t cho rêênh fái baw nă̒m diê̒w tli̭, măl la̒ kỏ khu bui chơi ni̒, thôn ản zôô̭ng kơ̒ngg nhê̒w ba̭n. Kác ba̭n dêểnh ni kỏ ngươ̒i thi̒ di ku̒ng bổ, mḙ̂, kỏ ba̭n thi̒ diê̒w tli̭ za̒i ngă̒i. Thôn chăng rưới bêḙ̂nh viḙ̂n nươ̭.

Ba̒ Dinh Thi̭ Hwể ớ xỏm Fiểw, xa̭ Tiê̒n Fong tlo̒ chiḙ̂n: Tôi di ngỏ thôn dang fái dắi viḙ̂n, twi bi̭ ổm, nhưng ản zôô̭ng tôi thẩi thôn vấn kươ̒i, hwa̭t bát, leenh, kỏ kám zác như thôn khwé hơn...

Ó chí kóp fâ̒n zái twá kăng thắng kuố bêḙ̂nh nhi, bêḙ̂nh nhâ̭n, ngươ̒i nha̒ bḙ̂nh nhân va̒ kác i, bác xi̭, khu bui chơi ko̒n kỏ tác zṷng dổi vởi khá năng fṷc hô̒i kuố bêḙ̂nh nhân. Chi̭ Lo̒ Thi̭ Ko̭i ớ xỏm Ko̒ Făi, xa̭ Tân Minh chiê xé: Thôn nha̒ thôi hăi bi̭ ổm, thươ̒ng xwiên dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n dớ diê̒w tli̭. Mối bâ̭n dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n tôi dươ nỏ kwa ni dớ zôô̭ng. Tlước nỏ rưới bác xi̭ lẳm, kứ thẩi ngăi mă̭c ảw blu la̒ nha̭m. Ka̭ ni̒ nỏ chang ko̒n rưới nươ̭.

Ngỏ kwa hâ̒w hết kác bêḙ̂nh nhi baw viḙ̂n khảm, chươ bêḙ̂nh dê̒w chanh thú baw khu bui chơi. Nhê̒w thôn ớ bên wa̒i bêḙ̂nh viḙ̂n i baw zôô̭ng. Thiểng kươ̒i, zôô̭ng nhơ xuô di dâw dở kuố bêḙ̂nh tâ̭t tloong mo̭l kác ủn. Thẩi kác kon zôô̭ng, kác bơ̭c cha, mḙ i iên tâm hơn wê̒l ti̒nh tla̭ng khức khwé kuố kác kon.

Dô̒ng chỉ Fa̭m Kwuốc Twẩn, Fỏ zảm dôốc Tlung tâm bêḙ̂nh viên I tể Da̒ Bắc cho mắt: Nhă̒m fṷc vṷ bêḙ̂nh nhân tốt nhất, tloong thơ̒i zan kwa, wa̒i kơ xớ vâ̭t chất fṷc vṷ chwiên môn, Tlung tâm I tể hwiḙ̂n chủ tloo̭ng dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng nhơ kâl xeenh, fân luô̒ng, xắp xếp la̭i khu dớ ô tô, xe mẳi, kái ta̭w foo̒ng bêḙ̂nh nhân, nha̒ vḙ̂ xinh... Dổi vởi khu bui chơi cho rét dươ ba whwa̭t dôô̭ng bớ khảng 2/2019. Twi chươ kỏ die̒w kiḙ̂n dâ̒w tư nhê̒w tlo̒ zôô̭ng, nhửng ản nhê̒w bơ̭c fṷ hwinh úng hô̭. Dâ̒n tôi xác di̭nh khu bui chơi la̒ môô̭ch fâ̒n kwan tloong tloong bêḙ̂nh viḙ̂n nhă̒m mṷc dích xwa zi̭w kơn dâw bêḙ̂nh tâ̭t khi̒ dêểnh ni diê̒w tli̭. Tôi moong muổn mô hi̒nh ni̒ ngă̒i ka̭ng ản nhân rô̭ng, dô̒ng thơ̒i nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, zúp dơ̭ kuố kác nha̒ háw tâm, kôô̭ng df xa̭ hô̭i dổi vởi tlé em dang chi̭w thiḙ̂t tho̒i wê̒l bêḙ̂nh tâ̭t.


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Ba̒n zaw nha̒ mải ẩm ti̒nh thương cho hô̭i viên nge̒w hwiḙ̂n La̭c Thwí

(HBDT) – Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c thwí vươ̒ tố chức lḙ̂ ba̒n zaw nha̒ mải ẩm ti̒nh thương cho za di̒nh hô̭i viên nge̒w Bu̒i Thi̭ Thaw, thôn Rô̭c Chṷ, xa̭ Khwan Zṷ

Hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 gâi thhiḙ̂t ha̭i cho nhê̒w diḙ̂ fương

(HBDT) – Zo ánh hướng kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i 3 – 4/8 kỏ mươ to dêểnh rất to. Nhơ̒ chú dôô̭ng tloong kôông tác ửng fỏ, cho rêênh chăng kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l mo̭l. Twi nhiên tỉnh dêểnh 16h ngă̒i 4/8, kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l nha̒ kướ, ta̒i xán, hwa mâ̒w, chăn ruôi, zaw thông... Kṷ thế nhơ khâw:

“Hwiḙ̂n 30a” Kim Bôi fẩn dẩw zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Thew Kwiết di̭nh kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c fê zwiḙ̂t zanh xách thôn dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK), xa̭ khu vư̭c I, II, III thuô̭c vu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2016 – 2020, hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ 1 thi̭ chẩn khu vư̭c I, 11 xa̭ khu vư̭c II, 16 khu vư̭c III. Tloong tôống xổ 28 xa̭, thi̭ chẩn, 158 xỏm, khu to̒n hwiḙ̂n kỏ 20 xa̭, 8 xỏm thuô̭c ziḙ̂n dâ̒w Chương chi̒nh 135. Ni chính la̒ kác diḙ̂ ba̒n fái chi̭w áp lư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Deenh kweenh kết kwá ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019

(HBĐT) - (HBDT) – Năm 2019, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p THFT kwuốc za kuố tính ha la̒ 86,46%, zám 9,57% xo vởi năm 2018. Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ diếm thi tlung bi̒nh THFT kwuốc za thấp thử 3 to̒n kwuốc va̒ chăng nă̒m tloong zanh xách nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w diếm kaw. Twi nhiên xo vởi năm 2018, kết kwá thi năm năi kỏ 8/9 môn thi kỏ diếm tlung bi̒nh kaw hơn. Bức chanh diếm thi THFT kwuốc za năm 2019 kâ̒n ản ngỏ môô̭ch kách kheéch kwan, to̒n ziḙ̂n dớ ká xa̭ hô̭i ku̒ng chung thăi vởi nga̒nh Zảw zṷc nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c

Fát hwi vai tlo̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ tlêênh 83 vâ̭n zân, 74,14% la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ. Xác di̭nh vai tlo̒ kwan tloong ngươ̒i kỏ wi tỉn (NKWT) dôô̒ng ba̒w ZTTX, Wí ban MTTQ tính, Ban Zân tôô̭c tính da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dớ fát hwi vai tlo̒ kuố kác vi̭ ni̒.

Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.