(WBDT) – Ngă̒i 26/10 ta̠i Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒, Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ Wa̒ Bi̒nh (Xớ LĐ-TB&XH) vớ Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ Hái Zương, Hưng Iên, Kaw Bă̒ng, Ha̒ Nô̠i, Bắc Ninh, Bắc Zang, Diê̠n Biên va̒ Wa̒ Bi̒nh


Kản bô̠ Chung tâm zi̠ch v wiê̠c la̒ hưng zẩnơ̒i law dôô̠ng thi̒m hiếw thôông tin ti Viên zaw dch wiê̠c l online.

Tham za tiển zupng tlư̠c tiếp ta̠i Viên zaw zịch wiê̠c la̒ tính Wa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 40 xinh viên tlươ̒ng Kaw dắng Văn wả Ngê̠ thwâ̠t Tâi Bắc va̒ 8 zwanh ngiê̠p kỏ nhu kâ̒w tiến zu̠ng law dôô̠ng, gô̒m: Kông ti TNHH Thư̠c vấm xa̠ch Wa̒ Bi̒nh, Kông ti CP Dâ̒w tư vát chiến Anh Ki̒, Kông ti Xán xwất ha̒ng măi mă̠c ESQUEL VN – Wa̒ Bi̒nh, Tôống kông ti CP BC Viettel – Chi nhảnh Wa̒ Bi̒nh, Báw ta̒ng khôông zan văn wả Mươ̒ng, Kông ti CP miể dươ̒ng Wa̒ Bi̒nh, Kông ti CP Thương ma̠i va̒ dâ̒w tư ngwiên liê̠w mởi ta̠i Wa̒ Bi̒nh, Kông ti măi xwất khấw Sông Da̒.

Thôông kwa kôống thông tin http:vlhoabinh.vieclamvietnam.gov.vn, kác nha̒ tiến zu̠ng va̒ ngươ̒i law dôô̠ng thi̒m wiê̠c tư̠ dăng kỉ hô̒ xơ tlêênh mu̠c "Sàn việc làm”. , Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ tính xe̠ thư̠c hiê̠n kôông tác kết nổl va̒ kiếm zwiê̠t hô̒ xơ. Tham za Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online, kác tố chức, zwanh ngiê̠p lươ̠ cho̠n hô̒ xơ ửng kứ viên ớ mo̠i khi̒, mo̠i nơi thew nhu kâ̒w, kinh ngiê̠m va̒ dô̠ thuối. Ngươ̒i law dôô̠ng i ản lươ̠ cho̠n zwanh ngiê̠p vu̒ hơ̠p mân kôông wiê̠c mê̒nh mong hảw tlêênh die̠ ba̒n 8 tính, tha̒nh vổ.


                                                                             P.V

KÁC TIN KHÁC


Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.

Di chơ̭ fiên Baw La khươ muô̒ văng chá

(HBDT) – Hết mu̒o văng dẳng, khâw nhửng kơn mươ to, tlêênh khṷ kaw mâl zăng tlẳng, ba̒ kon mo̭l Thải ớ xa̭ Baw La (Mai Châw) dee̒ kơm kỏi di da̒w xán vâ̭t ngon nhất, nhi̒ xử ni̒. Nỏ la̒ mô̭ch lo̭i văng chí to bă̒ng ngỏn thăi tló, mo̭c tlêênh khṷ kaw. Ớ ni ko̒n hôốc la̒ văng chá, vỉ von dớ la̒ văng ‘ngỏn thăi”

Di chơ̭ fiên Baw La khươ muô̒ văng chá

(HBDT) – Hết mu̒o văng dẳng, khâw nhửng kơn mươ to, tlêênh khṷ kaw mâl zăng tlẳng, ba̒ kon mo̭l Thải ớ xa̭ Baw La (Mai Châw) dee̒ kơm kỏi di da̒w xán vâ̭t ngon nhất, nhi̒ xử ni̒. Nỏ la̒ mô̭ch lo̭i văng chí to bă̒ng ngỏn thăi tló, mo̭c tlêênh khṷ kaw. Ớ ni ko̒n hôốc la̒ văng chá, vỉ von dớ la̒ văng ‘ngỏn thăi”