(HBDT) – Năm 2015, khi̒ vươ̒ hoo̭c xoong kấp THFT, eenh Bu̒i Văn Chươ̒ng, kon dưở ba̒ Bu̒i Thi̭ Tháw, thôn Tlẳng Dả, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) lể zu va̒ kwiết di̭nh di la̒ kôông nhân ớ Thải Ngwiên. Môô̭ch năm khâw chi̭ Bu̒i Thi̭ Mai i thew chẩw lêênh Thải Ngwiên la̒ kôông nhân ớ kôông ti diḙ̂n tứ.

Khânh 5 năm năi, hai vơ̭ chôô̒ng dá hal kon la̭i cho ông ba̒ nôi dớ di la̒. Ba̒ Tháw cho mắt: Dưở dâ̒w ản 18 khảng thi̒ vơ̭ chôô̒ng nỏ di, dưở thử 2 ôông ba̒ fái chăm bớ khi̒ 10 khảng thuối. Twi vất vá, xoong kon kải tu chỉ la̒ ăn, kới hiê̒n wê̒l xướ xang ản nha̒ kướ. Ngă̒i kác kon di, nha̒ kṷ chươ kỏ chi, zơ̒ da̒ xâi mởi, muô ản xe mẳi, ti vi, tú leḙnh, mẳi ză̭t, kỏ thiê̒n lo cho kon nỏ... tôi i thẩi mơ̒ng.

Kâw chiḙ̂n kuố za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Tháw ó fái la̒ hiểm ớ xa̭ iên Fủ. Ziḙ̂n tích dất ít, cho rêênh nhê̒w năm năi, Iên Fủ có law dôô̭ng di la̒ ăn xa dôông nhất nhi̒ hwiḙ̂n La̭c Xơn. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Niêm, Tlướng Kôông an xa̭ Iên Fủ cho mắt: Chươ kỏ kon xổ thổng kê kṷ thế kwa kác năm, ớ thơ̒i diếm ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ khwáng 400 law dôô̭ng dăng kỉ tă̭m vẳng dớ di law dôô̭ng.

Nhê̒w za di̒nh kỏ kon di la̒ kôông nhân ta̭i Bắc Ninh, Thải Ngwiên ản mắt tlước ni chú iểw mo̭i ngươ̒i di law dôô̭ng tư̭ zo, nam la̒ fṷ hô̒, nư̭ la̒ zúp wiḙ̂c za di̒nh. Ka̭ ni̒ thanh niên Iên Fủ di law dôô̭ng ớ kác kôông ti diḙ̂n tứ, măi mă̭c ta̭i kác khu kôông ngiḙ̂p. Nhửng kă̭p ôông ba̒ tlée dê̒w di la̒ kôông nhân. Khi kả hal vơ̭ chôô̒ng dê̒w la̒ môô̭ch kôông ti lởi tiến zṷng, zư̭ ản vổn wê̒l cho za di̒nh.  Eenh Bu̒i Văn Hái ớ xỏm Bơ̭ kỏ kon dưở di la̒ kôông ti ớ Kwể Vo̭ - Bắc Ninh 2 khảng năi, cho mắt: Baw rỉ ku̒ng la̒ law dôô̭ng fố thôông nhưng kác kon fái thi thứ thăi ngê̒, la̒ wiḙ̂c thew zâi chwiê̒n, kí lwâ̭t law dôô̭ng khắt khe. Như vâ̭i re̒n liḙ̂n kon mo̭l. Lương khảng ốn di̭nh, nhê̒w kôông ti kỏ nha̒ ớ cho kôông nhân cho rêênh i dơ̭ lo wê̒l an ninh châ̭t tư̭. Nha̒ kỏ kon di la̒ kôông nhân ớ Thải Ngwiên, kinh tể za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Tháw, xỏm Tlẳng Dả, xa̭ Ien Fủ (La̭c Xơn). Kỏ nhê̒w kái thiḙ̂n.

Wa̒i mă̭t ản tha, kâw chiḙ̂n law dôô̭ng di la̒ ăn xa ớ Iên Fủ kỏ nhê̒w khwáng châ̒m. Dó la̒ ti̒nh hi̒nh thanh niên zỉnh baw tai – tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i xoong zoong wê̒l diḙ̂ fương gâi vất an ninh châ̭t tư̭. Khảng 6/2019, Kôông an xa̭ Iên Fủ bắt kwá tang Bu̒i Văn Chinh, xỏm Tlẳng Dả wê̒l thô̭i buôn baảnh ma twỉ. Bổ vất khởm, kỏ mêê̒nh mḙ̂ Chinh ruôi 2 kon khôn lởn. Bước baw thối thanh niên, Chinh thew fươ̒ng ba̭n kiểm wiḙ̂c la̒ ớ Ha̒ Nô̭i, lể vơ̭, dé kon. Ản mẩi năm Chinh ngiḙ̂n ma twỉ, vơ̭ dá di dớ la̭i kon kải cho mḙ̂ Chinh ruôi, Chinh thew nhâ̭p dươ̒ng zâi vâ̭n chiến ma twỉ. Ngă̒i 13/6/2019 Bu̒i Văn Chinh bi̭ Kôông an xa̭ Iên Fủ bắt kwá tang ta̒ng chư̭ 6 kỏi heroin. Chinh ó fó la̒ tlươ̒ng hơ̭p zwi nhất ớ ni. Thew Tlươ̒ng Kôông an xa̭ Iên Fủ, tỉnh dêểnh ka̭ ni̒ ta̭i xa̭ kỏ hơn 51 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n. Tloong rỉ hâ̒w hết la̒ nhửng ngươ̒i di la̒ ăn xa tlớ wê̒l, fâ̒n da la̒ law dôô̭ng tư̭ zo nhơ di xẩi rố ớ Xơn La, hải Ka̒ fê ớ Tâi ngwiên hă̭wc di la̒ fu hô̒ ớ kác tha̒nh fổ lởn.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Dức, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Iên Fủ cho mắt: Thanh niên di la̒ ăn xa zoong la̭i hiḙ̂w kwá tích kư̭c cho xa̭, dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản nơng lêênh, bô̭ mă̭t nôông thôn thăi dối. Mă̭t tlải zo nhê̒w thanh niên chăng zư̭ ản mêê̒nh, zỉnh baw tḙ̂ na̭n ma twỉ, ti̒nh, n thôn thiểw law dôô̭ng, chí kỏ ngươ̒i kha̒ chăm kon rét. Nhe̒w năm kwa kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ kwan tâm chí da̭w di̭nh hưởng kác law dôô̭ng lươ̭ cho̭n di la̒  ớ kác zwanh ngiḙ̂p kỏ lương ốn di̭nh, ản doỏng BHXH va̒ dám báw ANCT. Wa̒i tha xa̭ fổi hơ̭p vởi nga̒nh LD-TB&XH tố chức da̒w ta̭w ngê̒ cho ngươ̒i law dôô̭ng kỏ kơ hô̭i ản tiến zṷng baw, kỏ mức lương dám báw. Twi nhiên wê̒l lô za̒i, dâ̒n tôi moong muổn kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kỏ zái fáp fát chiến kinh tể, thu hút zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n dớ ngươ̒i law dôô̭ng kỏ thế thi̒m ản wiḙ̂c la̒ ta̭i diḙ̂ fương.
                                                                                                      F.L

KÁC TIN KHÁC


Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.

Hô̭i Nôông zân tinh chung thăi chổng rác thái nhươ̭

HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.