KÁC TIN KHÁC


Tă̭ng kwa̒ na̭n nhân chất dôô̭c za kam/dioxin hwiḙ̂n Lương Xơn

(HBDT) – Khởm 22/7, hưởng dêểnh kí niḙ̂m 60 năm thám hwa̭ za kam ớ Viḙ̂t Nam (10/8/1961), DWA̒N lẳnh da̭w Hô̭i Na̭n nhân chất dôô̭c za kam (CDZK) /dioxin tính, hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ dêểnh thăm, tă̭ng kwa̒, tlaw xe lăn cho na̭n nhân CDZK xa̭ Kư Iên, Liên Xơn, Thănh Kaw (Lương Xơn). Kuu̒ng tham za kỏ da̭i ziḙ̂n kấp wí, dwa̒n thế kác xa̭.