(HBDT) – Ó chi̭w ản nhửng wiḙ̂c la̒, ha̒nh vi xai tlải da̭w dức, lwjn thươ̒ng kuố bổ dé, eenh B.V.L da̒ la̒ dơn kới kơ kwan Kôông an tổ kảw ôông B.V.U (Dé năm 1960), ớ xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) kỏ nhửng hă̒nh vi kwan hḙ̂ ti̒nh zṷc vởi chi̭ B.T.L la̒ kon kải roo̭ch, la̒ chi̭ ni̒ kỏ thai. Ó chí têênh rỉ, ôông U ko̒n zâm ô, xâm ha̭i ti̒nh zṷc (XHTZ) dổi vởi chẩw ngwa̭i mởi 12 thuối la̒ kon kải kuố chi̭ L...


Nhê̒w fṷ hwinh va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tham za lớp tâ̭p hwẩn foo̒ng, chôổng xâm hai ti̒nh zṷc tlé em zo Dwa̒n thanh niên Kôông an tính fổi hơ̭p vởi Hoo̭c viḙ̂n Kắnh xát nhân zân tố chức khảng 7/2019.

Kứ 8 zơ̒ kỏ 1 tlé em bi̭ xâm ha̭i tính zṷc

Tlêênh ni chí la̒ 1 tloong xổ rất nhê̒w vṷ wiḙ̂c xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em tlêênh diḙ̂ ba̒n tính thơ̒i zan kwa gâi bức xúc, fẩn nô̭ tloong zư lwâ̭n xa̭ hô̭i. Thew deẻnh zả kuố kơ kwan chức năng, tloong ká nước kứ 8 zơ̒ kwa di thi̒ kỏ 1 tlé em bi̭ XHTZ. Thú fa̭m la̒ mo̭l thân, mo̭l kwen kỏ kwan hḙ̂ kuu̒ng hwiết thôổng chiểm 93%. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, nhửng năm kwa lo̭i hi̒nh thô̭i fa̭m ni̒ ziển biển fức ta̭p. Xổ vṷ, xổ na̭n nhân kuố XHTZ kỏ chiê̒w hưởng za tăng, tỉnh chất, mức dô̭ ka̭ng ngiêm tloo̭ng, dang chớ thee̒nh vẩn dê̒ nhức nhổi. Thew thôổng kê kuố Kôông an tính, bớ năm 2015 – 2019, to̒n tính xắi tha 110 vṷ, 116 dổi tươ̭ng XHTZTE. Tỉnhriêng dêểnh khảng 10/2019 to̒n tính xắi tha 13 vṷ XHTZTE na̭n nhân va̒ thú fa̭m ku̒ng hwiết thôổng. Diến hi̒nh kỏ dổi tươ̭ng Bu̒i Văn Liê̒n (KN 1938) ớ Â n Ngiḙ̂ (La̭c Xơn)nhê̒w lâ̒n hiếp zâm chẩw nô̭i, na̭n nhân mới kỏ 8 thuối. Bu̒i Văn thwi̒ ớ xa̭ Kim Tiển (Kim Bôi) thư̭c hiḙ̂n hă̒nh vi hiếp zâm kon kải roo̭ch tloong xuốt thơ̒i zan kẻw za̒i khânh 10 năm... Thew Thiểw tả Ngwiḙ̂n Hư̭w Dức, Fỏ Zảm dôốc Kôông an tính, kác vi̭ XHTZTE dớ la̭i hâ̭w kwá vô ku̒ng nă̭ng nê̒ va̒ lô za̒i dổi vởi xư̭ fát chiến tâm xinh lỉ, gâi bức xúc tloong zư lwâ̭n xa̭ hô̭i.

Tlêênh thư̭c tể kác vṷ XHTZTE chú iểw xắi tha tlêênh diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c, zân chỉ thấp. Dô̭ thuối dổi tươ̭ng thư̭c hiḙ̂n hă̒nh vi da za̭ng, kả biḙ̂t kỏ dổi tươ̭ng khi̒ fa̭m thô̭i chươ dú 12 thuối, dổi tươ̭ng kaw thuối nhất 81 thuối. Na̭n nhân tâ̭p chung bớ 5 thuối dêểnh zưởi 13 thuối. Dảng củ ỉ kỏ na̭n nhân bi̭ XHTZ bi̭ thiếw năng chỉ twḙ̂, kỏ na̭n nhân mởi chí kỏ hơn 4 thuối.

Ko̒n nhê̒w khỏ khăn tloong kôông tác dẩw chănh, xứ lỉ

"Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m XHTZTE kỏ chiê̒w hưởng za tăng, Kôông an tính da̒ tâ̭p chung tham mưw cho UBNZ tính ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 13/CT-UBND wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m XHTZTE; Thă̒nh lâ̭p Ban Chú nhiḙ̂m thư̭c hiḙ̂n Zư̭ ản dẩw chănh foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m xâm ha̭i tlé em...” Thiể tả Ngwiḙ̂n Hư̭w Dức cho mắt: Ku̒ng vởi tỉ, fổi hơ̭p ku̒ng kác kơ kwan tố chức tiên chiê̒n, tâ̭p hwẩn ki̭ năng foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m XHTZTE cho hoo̭c xinh; tố chức tâ̭p hwẩn nơng kaw năg lư̭c foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m XHTZTE cho lư̭c lươ̭ng chức năng Kôông an kác hwiḙ̂n; fát dôô̭ng foong tla̒w "To̒m zân tham za dẩw chănh foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m”. Xâi zư̭ng kác fiên twa̒ zá dii̭h xem xét vṷ ản zâm ô tlé em dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá tiên chiê̒n chư̭c kwan. 10 khảng dâ̒w năm năi, da̒ tố chức ản 5 fiên twa̒ zá di̭nh ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ TF Hwa̒ Bi̒nh, tâ̭p chung diê̒w tla, xứ lỉ 100% vṷ XHTZTE ản fát hiḙ̂n, tổ kảw dớ xét xứ ngiêm minh, dám báw dủng kwi di̭nh fáp lwâ̭t.

Twi nhiên kôông tác dẩw chănh, xứ lỉ thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh XHTZTE tlêênh diḙ̂ ba̒n tính vấn kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Môô̭ch xổ vṷ ản fiể za di̒nh na̭n nhân chăng tli̒nh bảw, tư̒ chổi zảm di̭nh, gâi khỏ khăn cho kôông tác diê̒w tla xứ lỉ thô̒i fa̭m. Hâ̒w hết vṷ XHTZTE dê̒w ản chi̒nh bảw châ̭m la̒ khỏ khăn cho kôông átc diê̒w tla, thu thâ̭p chửng kở, ta̒i liḙ̂w, dổ vết chửng minh thô̭i fa̭m kă̭p nhê̒w khỏ khăn. "Dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác foo̒ng ngươ̒, zái kwiết vẩn na̭n ni̒,vẩn dê̒ kwan tloo̭ng la̒ za di̒nh nơ̒n kaw vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m, kwan tâm, za̒nh nhê̒w thơ̒i zan cho kon em, fổi hơ̭p vởi nha̒ tlươ̒ng zảw zṷc, tlang bi̭ kiển thức, hiếw mắt nhất di̭nh wê̒l zởi tỉnh, ki̭ năng xứ lỉ khi kă̭p ti̒nh huổng ngwi hiếm...” Thiểw tả Ngwiḙ̂n Hư̭w Dức nhẩn meḙnh

MH


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.