(HBOM)-Ngă̒i 05/6, ta̠i Bô̠ CHQS tính, Ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 - 16/8/2017) da̒ ho̠p, vân kông nhiê̠m vu̠ cho kác tiếw ban.


Hô̠i ng da̒ thôông kwa Kwiết di̠nh wơ̒l wiê̠c thnh lâ̠p v vân kông nhiê̠m v kác tiếw ban t chức wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính.

 Thew rỉ zúp wiê̠c cho Ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính kỏ 4 tiếw ban, gô̒m: Tiếw ban nô̠i zung zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toa̒n UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw  Tính úy la̒ Tlướng ban; Tiếw ban twiên chwiê̒n, chang chỉ, khanh tiết, ngi lê̠ zo dô̒ng chỉ Bu̒i Ngo̠c Lâm, TUV, Zảm dốc Xớ Văn wả la̒ Tlướng tiếw ban; Tiếw ban Báw dám zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Dức, TUV, Zảm dốc Xớ Ta̒i chỉnh la̒ Tlướng tiếw ban; Tiếw ban an ninh zo dô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh, Vó Zảm dốc Kông an tính la̒ Tlướng tiếw ban.

Kác tiếw ban kỏ nhiê̠m vu̠ tham mưw cho Ban tố chức xâi zư̠ng, vát ha̒nh dê̒ kương twiên chwiê̒n70 xâi zư̠ng va̒ tlướng tha̒nh kuố LLVT tính; xâi zư̠ng kêể wa̠ch tố chức Lê̠ kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tỉnh va̒ dỏn nhâ̠n Hwân chương BVTQ ha̠ng nhi̒, chwấn bị ziển văn  kí niê̠m, kác ba̒i vát biếw tloong kuô̠c kă̠p mă̠t kản bô̠ da̒ ngí hưw, ngí kông tác tlêênh diê̠ ba̒n tính va̒ tloong Lê̠ kí niê̠m; xâi zư̠ng kêể wa̠ch la̒ vim chwiê̒n thôổng "LLVT tính Wa̒ Bi̒nh - 70 năm mô̠ch chă̠ng dươ̒ng vé vang”xâi zư̠ng kêể wa̠ch hiê̠p dô̒ng  vổi hơ̠p twiên chwiê̒n tlêênh kác vương tiê̠n thông tin da̠i chủng; dấi  me̠nh kông tác twiên chwiê̒n dêểnh kác thơ̒ng lớp nhân zân wơ̒l mu̠c dích, ỉ ngiê̠ kuố wiê̠c tố chức Lê̠ kí niê̠m; vổi hơ̠p tố chức kác wa̠t dô̠ng chi ân, thăm hói, tă̠ng kwa̒ za di̒nh thương binh, liê̠t xi̠, za di̒nh kỏ kông kơ̒ng kách ma̠ng; tố chức xâi zư̠ng kêể wa̠ch dám báw an ninh, an toa̒n tloong zi̠p diê̠n tha Lê̠ kí niê̠m và nơi ngí kuố da̠i biếw  khéch wơ̒l zư̠ lê̠.

                                                                       Mạnh Hùng

KÁC TIN KHÁC


Xa̠ Bi̒nh Thanh zư̠ vưng an ninh châ̠t tư̠ tlêênh diê̠ ba̒n

(WBDT) - Xa̠ Bi̒nh Thanh, wiê̠n Kaw Vong kỏ 677 hô̠, 2.675 nhân khấw, khinh khôổng ớ 7 xỏm. Mo̠l zân ớ ni chú iểw la̒ nông - lâm ngiê̠p, thwí xán. Tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ kỏ tiển khả Bi̒nh Thanh - Thung Nai nổl bớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, kỏ mô̠ch xổ zwanh ngiê̠p xán xwât vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng va̒ kơ kwan, tố chức dửng chân. Thơ̒i zan kwa xa̠ Bi̒nh Thanh da̠ ngiêm túc xâi zư̠ng ngi̠ kwiết , kể wa̠ch chiến khai kông tác zư̠ zi̒n AMTT, ta̠w ản kết kwá dảng gi nhâ̠n tloong vong tla̒w Twa̒n zân báw vê̠ANTQ.

Vâ̠n dô̠ng thu ản 26 mẳi kích diê̠n bắt kả khu vư̠c loo̒ng hô̒ khôông Da̒


(HBĐT) -  Vo̒ng Kánh xát Môi tlươ̒ng (Kông an tính) vổi hơ̠p wiê̠n Da̒ Bắc, xa̠ Vâ̒i Nươ tố chức vâ̠n dô̠ng mo̠l zân thu nô̠p kông ku̠ bắt kả bă̒ng xung diê̠n.