(WBDT) – Dơ̭t mươ za̒w li̭ch xứ tloong kác ngă̒i 9-12/10 vươ̒ kwa da̒ gâi thiê̠t ha̠i lởn wơ̒l mo̠l va̒ ta̒i xán dổi mân to̒n tính nói chung, Tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh nỏi riêng. Tloong lúc khỏ khăn, vởi tinh thâ̒n hết lê̒ong fu̠c vu̠ nhân zân, ha̒ng tlăm cản bô̠ (CB), chiển xi̠ (CX), dwa̒n viên thanh niên Kông an tha̒nh fổ ó nhảl vất vá, ngă̒i dêm tha khức zúp dôô̒ng ba̒w vu̒ng bi̭ thiê̠t ha̠i da̒ dớ la̠i ti̒nh kám thốch de̠p tloong nhân zân. Tloong rỉ wiê̠c la̒ kuố dô̒ng chỉ Ngwiển Dức Tiê̠n, lải xe Kông an TF Wa̒ Bi̒nh zán zi̠ mê ản KB, CX va̒ nhân zân mển fu̠c


Baw dêm ngă̒i 9, tlaảng tha ngă̒i 10/10 zo mươ to kẻw za̒i, lươ̠ng rác lởn zô̒n wơ̒l bớ nhê̒w dươ̠c, Kông ti thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh xá 8 kướ xá lu̠, zân la̒ng cha̒i thuô̠c tố 4, fươ̒ng Tân Thi̠nh nhảw nhác khi̒ nha̒ nôối, lôô̒ng bee̒, dô̒ da̠c bi̠ kuổn tlô̒i di. Chấp ha̒nh lâ̠nh kấp tlêênh, bớ nhê̒w ngă̒i tlước rỉ, Ngwiển Dức Tiê̠n mân kác CX, KB tlư̠c ngiêm túc ta̠i dơn vi̠ va̒ nhiê̠t ti̒nh tham za zúp zân. Khởm ngă̒i 10/10, enh mân kác KB, CX zúp kác hô̠ zân la̒ng cha̒i. Dêểnh khwáng 9 h, khâw khi new ản nha̒ thwiê̒n kuổi ku̒ng an twa̒n, enh xin fép lảnh da̠w dơn vi̠ chanh thú wơ̒l nha̒ kỏ wiê̠c kấp. Lảnh da̠w dơn vi̠ hói tha mê̠ mắt vơ̠ enh go̠i diê̠n bảw bớ dêm zấp nha̒ kuố za di̒nh enh bi̠ lươ̠ng lởn dất, khu̠ bớ tlêênh dô̒i xa̠t thuổng bu̒l lấp kwả nướ. Vơ̠ kon enh măl ví chă̠l thwát thân, la̠i nha̒ ha̒ng xỏm ớ nhơ̒. Iểng xoong lảnh da̠w dơn vi̠ mân KB, CX dê̒w xúc dôô̠ng.

Enh Tiê̠n tâm xư̠: Kông an la̒ Kông an kuố nhân zân, bớ nhân zân ma̒ tha, vi̒ nhân zân ma̒ fu̠c vu̠, cho rêênh zúp zân la̒ chách nhiê̠m va̒ bốn fâ̠n. KB, CX di ká ngă̒i dê̒w nho̠c, dang kỏ lâ̠nh tlư̠c 100% mê̒nh la̒ lải xe fái xă̠n xa̒ng dươ enh ủn di ửng kửw khi̒ kỏ lâ̠nh. Nểw vi̒ mê̒nh ma̒ ó ki̠p thơ̒i kửw ản nhửng ngươ̒i zân khác thi̒ ẳi nẳi lẳm. Nha̒ mê̒nh chí kỏ mô̠ch nha̒, wa̒i rỉ ko̒n baw nhiêw nha̒ dang kă̠p ngwi hiếm kâ̒n zúp dơ̠, vơ̠ kon mê̒nh ó kan chi la̒ fúc rơ̒i.

Khâw rỉ KB,CX Kông an TF Wa̒ Bi̒nh ku̒ng dêểnh zúp za di̒nh enh zi chiến ta̒i xán. Khi̒ dêểnh nơi, ngôl nha̒ ma̒ enh chă̠l văl ngân ha̒ng , ố nha̒, dôô̒ng dô̠i ớ dơn vi̠, da̒ bi̠ dất, khu̠ la̒ tlốc ngiêng, ta̒i xán khânh nhơ hư hoóng hết, vơ̠ enh dang nha̠m mân kác kon. Kác kon enh thẩi bổ wơ̒l dê̒w chơl, dưở kon lởn chư̒ng 4 thuối hói: "Bổ hới mê̒nh ó wơ̒l ản nha̒ nươ̠ a̒ ?” Kâw hói hô̒n nhiên rỉ kuố kon rét dã nhơ khwét khu baw tlôô̠ng da̠ dâ̒n tôi, vi̒ rỉ i chính la̒ kâw tlá lơ̒i, za di̒nh enh thuô̠c ziê̠n fái zi rơ̒i khấn kấp. Wiê̠c la̒ kuố enh rất bi̒nh zi̠ mê dảng tlân tloo̠ng, xửng dửang la̒ tẩm kương lể wiê̠c zúp zân la̒ tlêênh hết.

Khinh nawm 1984, hơn 10 năm tloong nga̒nh, mă̠c zu̒ hwa̒n kánh kinh tể khỏ khawn, mê enh Ngwiển Dức Tiê̠n luôn fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh tốt nhiê̠m vu̠, ản lảnh da̠w dơn vi̠ deẻnh zả kaw.


                                                                      CTV

KÁC TIN KHÁC


Mai ChâwZiḙ̂n tâ̭p khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) wiḙ̂n năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 2/8, UBND wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Ziḙ̂n tâ̭p KVFT va̒ foo̒ng chôổng khúng bổ (FCKB) năm 2018. Zư̭ va̒ chí da̭w ziển tâ̭p kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Ban chí da̭w ziển tâ̭p tính, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, Thươ̒ng chư̭c UBND tính, lảnh da̭w kác ban, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND, Tă̭ng kí niḙ̂m chương chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒ dă̒i

(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i

Nhửng ngươ̒i chiẻn xi̭ ngăn chă̭n thô̭i fa̭m kwái kwảng “kẳi chết tlẳng”

(HBDT) – Dớ kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng ma twỉ kỏ hiḙ̂w kwá, Foo̒ng Kánh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ (Kôông an tính) da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p lư̭c lươ̭ng kơ xớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác foo̒ng chức năng nẳm chắc ziển biển ti̒nh hi̒nh, fương thức, thú dwa̭n hwa̭t dôô̭ng kuố thô̭i fa̭m ma twỉ. Kwa rỉ xác di̭nh kác diḙ̂ ba̒n va̒ dổi tươ̭ng tloo̭ng diếm, chiến khai kác biḙ̂n fáp dẩw chanh, tâ̭p chung lư̭c lươ̭ng, xác lâ̭p chwiên ản, fương ản kṷ thế deẻnh meḙnh baw kácdawf mổl kung káp nhă̒m chiḙ̂t xwả tâ̭n kốc diếm, tṷ diếm muô baảnh, xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, dă̭c biḙ̂t la̒ thô̭i fa̭m muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ tlêênh tiển kuốc lô̭ 6 bớ kác tính Tâi Bắc di dôô̒ng bă̒ng Bắc Bô̭.

Tôống kết 24 năm thư̭c hiḙ̂n fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

(HBDT) – Ngă̒i 26/6, ta̭i Bô̭ CHQS tính, UBND tính da̒ tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 24 năm thư̭c hiên fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc Foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

Dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ ba̒n kướ ngo̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.

Dẩw chanh hiḙ̂w kwá pơ̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ nam kơ̒ ba̭c, xổ dê̒

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, kác xớ, ban, nga̒nh, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch, chú dôô̭ng chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng – chôổng, foo̒ng ngươ̒. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, dáng viên, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ản dấi meḙnh, nhất la̒ ớ kác diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i