(HBĐT) -  Vo̒ng Kánh xát Môi tlươ̒ng (Kông an tính) vổi hơ̠p wiê̠n Da̒ Bắc, xa̠ Vâ̒i Nươ tố chức vâ̠n dô̠ng mo̠l zân thu nô̠p kông ku̠ bắt kả bă̒ng xung diê̠n.Ngươ̒i zân xỏm Khăng Tlệch, xa̠ Vâ̒i Nươ, Da̒ Bắc zao nô̠p kông ku̠ kích diê̠n cho lư̠c lượng kánh zát Môi tlươ̒ng – Kông an tính.

Thew ra̒ xwát kuố chỉnh kwiê̒n diê̠ vương, hiê̠n tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ Vâ̒i Nươ kỏ khwáng hơn 60 mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả

Mởi ni lư̠c lươ̠ng Kánh xát Môi tlươ̒ng kơ dô̠ng vổi hơ̠p mân Chi ku̠c Thwis xán tố chức hô̠i nghi̠ twiên chwiê̒n cho kác hộ xa̠ Vâ̒i Nươ kỉ kam kết ó xứ zu̠ng kông ku̠ kích diê̠n dớ deẻnh bắt kả. Khâw thơ̒i zan twiên chwiê̒n, ngă̒i 31/5, kác hô̠ zân tư̠ ngwiê̠n zaw nô̠p kông ku̠ kích diê̠n. Tloong mô̠ch ngă̒i , lư̠c lwơ̠ng Kánh xát Môi tlươ̒ng da̒ vâ̠n dô̠ng thu ản 26 mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả va̒ 4 hô̠ kam kết tư̠ hwí mẳi kích diê̠n

Nhă̒m tliê̠t dế ngăn chă̠n ti̒nh tla̠ng zu̒ng mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả, ni lư̠c lươ̠ng Kánh xát Môi tlươ̒ng, wiê̠n Da̒ Bắc va̒ Chỉnh kwiê̒n xa̠ Vâ̒i Nươ xe̠ tiếp tu̠c twiên chwiê̒n, vâ̠n dô̠ng, chiến khai kác biê̠n váp mee̠nh iêw kâ̒w kác hô̠ zaw nô̠p mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả nhă̒m dám báw ngwô̒n lơ̠i thwí xán tlêênh loo̠ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh


                                                                                           Đ.H


KÁC TIN KHÁC


Xa̠ Bi̒nh Thanh zư̠ vưng an ninh châ̠t tư̠ tlêênh diê̠ ba̒n

(WBDT) - Xa̠ Bi̒nh Thanh, wiê̠n Kaw Vong kỏ 677 hô̠, 2.675 nhân khấw, khinh khôổng ớ 7 xỏm. Mo̠l zân ớ ni chú iểw la̒ nông - lâm ngiê̠p, thwí xán. Tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ kỏ tiển khả Bi̒nh Thanh - Thung Nai nổl bớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, kỏ mô̠ch xổ zwanh ngiê̠p xán xwât vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng va̒ kơ kwan, tố chức dửng chân. Thơ̒i zan kwa xa̠ Bi̒nh Thanh da̠ ngiêm túc xâi zư̠ng ngi̠ kwiết , kể wa̠ch chiến khai kông tác zư̠ zi̒n AMTT, ta̠w ản kết kwá dảng gi nhâ̠n tloong vong tla̒w Twa̒n zân báw vê̠ANTQ.

Thôổng nhất vân kông nhiê̠m vu̠ kác tiếw ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tỉnh


(HBOM)-Ngă̒i 05/6, ta̠i Bô̠ CHQS tính, Ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 - 16/8/2017) da̒ ho̠p, vân kông nhiê̠m vu̠ cho kác tiếw ban.