(HBĐT) -  Vo̒ng Kánh xát Môi tlươ̒ng (Kông an tính) vổi hơ̠p wiê̠n Da̒ Bắc, xa̠ Vâ̒i Nươ tố chức vâ̠n dô̠ng mo̠l zân thu nô̠p kông ku̠ bắt kả bă̒ng xung diê̠n.Ngươ̒i zân xỏm Khăng Tlệch, xa̠ Vâ̒i Nươ, Da̒ Bắc zao nô̠p kông ku̠ kích diê̠n cho lư̠c lượng kánh zát Môi tlươ̒ng – Kông an tính.

Thew ra̒ xwát kuố chỉnh kwiê̒n diê̠ vương, hiê̠n tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ Vâ̒i Nươ kỏ khwáng hơn 60 mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả

Mởi ni lư̠c lươ̠ng Kánh xát Môi tlươ̒ng kơ dô̠ng vổi hơ̠p mân Chi ku̠c Thwis xán tố chức hô̠i nghi̠ twiên chwiê̒n cho kác hộ xa̠ Vâ̒i Nươ kỉ kam kết ó xứ zu̠ng kông ku̠ kích diê̠n dớ deẻnh bắt kả. Khâw thơ̒i zan twiên chwiê̒n, ngă̒i 31/5, kác hô̠ zân tư̠ ngwiê̠n zaw nô̠p kông ku̠ kích diê̠n. Tloong mô̠ch ngă̒i , lư̠c lwơ̠ng Kánh xát Môi tlươ̒ng da̒ vâ̠n dô̠ng thu ản 26 mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả va̒ 4 hô̠ kam kết tư̠ hwí mẳi kích diê̠n

Nhă̒m tliê̠t dế ngăn chă̠n ti̒nh tla̠ng zu̒ng mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả, ni lư̠c lươ̠ng Kánh xát Môi tlươ̒ng, wiê̠n Da̒ Bắc va̒ Chỉnh kwiê̒n xa̠ Vâ̒i Nươ xe̠ tiếp tu̠c twiên chwiê̒n, vâ̠n dô̠ng, chiến khai kác biê̠n váp mee̠nh iêw kâ̒w kác hô̠ zaw nô̠p mẳi kích diê̠n deẻnh bắt kả nhă̒m dám báw ngwô̒n lơ̠i thwí xán tlêênh loo̠ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh


                                                                                           Đ.H


KÁC TIN KHÁC