(WBDT) – Chí khi̒ ản tâ̠n mă̠t ngỏ kiế wâ̒n kam dang baw vu̠ khai tlải lỉw ke̒nh, mu̠ tôi ka̒ng kám fu̠c hơn nhửng kổ gẳng, ngi̠ lư̠c fi thưởng kuố nư̠ chiển xi̠ zân kwân Bu̒i Thi̠ Tâm ớ xa̠ Kim Xơn (Kim Bôi)


Bu̒i Thi̠ Tâm (chiêw) zởi thiê̠w tha̒nh kwá law dôô̠ng kuố mê̒nh ta̠i Da̠i hô̠i thi duô kwiết thẳng LLVT wiê̠n Kim Bôi zai dwa̠n 2012 – 2017.

Bu̒i Thi̠ Tâm khinh tha va̒ lởn lêênh tloong mô̠ch za di̒nh la̒ ngê̒ nông nge̒w, kă̠p nhê̒w khỏ khăn tloong kuô̠c khôổng. Khâw khi tốt ngiê̠p THPT, Tâm thi dô̠ va̒ thew ho̠c ta̠i Tlươ̒ng Kaw dắng Xư fa̠m Wa̒ Bi̒nh, mong ước khi̒ tha tlươ̒ng ản wơ̒l kwê hương ră̠i ho̠c. Tốt ngiê̠p với tẩm bă̒ng Kứ nhân lo̠i khả, mê Bu̒i Thi̠ Tâm ó xin ản wiê̠c la̒ nhơ mong mỏnh. Khi̒ rỉ, mong ước dối dơ̒i ngăi tlêênh dôô̒ng dất kwê hương bớ no̒ ka̠ ni̒ le̠ ka̠ng thôi thúc Tâm. Dớ thư̠c hiê̠n dê̒w ước rỉ, Bu̒i Thi̠ Tâm ba̒n mân za di̒nh kái ta̠w wâ̒n ta̠p, cha̠ch dá di kác lo̠i kâl ăn tlải zả tli̠ kinh tể thấp chiến la̠i tlôông kam. Tâm nháw: Ban dâ̒w mo̠i tloong nha̒ ủn ó tin, ó dôô̒ng ti̒nh, ó ngăi úng hô̠. Fái vâ̠n dôô̠ng thiết fu̠c mái, nhất la̒ khi̒ ủn dươ tha fương ản, kể wa̠ch chiến dối fu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n, hwa̒n kánh kinh tể za di̒nh. Khi̒ rỉ pổ ủn, mê̠ ủn rơ̒i kác enh, chi̠ tloong za di̒nh hiếw va̒ hổ chơ̠, dôô̠ng viên ủn ủn thư̠c hiê̠n wiê̠c chiến dối, kái ta̠w wâ̒n ta̠p dớ tlôông kam.

Thew rỉ, to̒n bô̠ ziê̠n tích 2 ha wâ̒n, dô̒l rư̒ng kuố za di̒nh chiến la̠i tlôông 1.600 kô̠ kâl kam V2 mân kam Kanh. Kwả chi̒nh chiến dối, thuổng zôổng, Tâm da̒ nhâ̠n ản xư̠ hổ chơ̠, zúp dơ̠ nhiê̠t ti̒nh wơ̒l cho̠n kâl zôổng, kỉ thwâ̠t chăm xóc kâl ban dâ̒w kuố nhửng ngươ̒i kỏ kinh ngiê̠m ớ vu̒ng dất kam Kaw Fong. "Zo mởi bắt thăi baw la̒, ó kỏ kinh ngiê̠m, kỉ thwâ̠t chăm xóc cho rêênh kâl kam nha̒ mê̒nh châ̠m lởn, fát chiến ó dê̒w le̠ ko̒n bi̠ rôi, bêê̠nh... Kỏ khi̒ ngỏ wâ̒n kam hẻw uổ râ̒n, tlôô̠ng da̠ kứ kwă̠n lo mê ó mắt la̒ no̒” Bu̒i Thi̠ Tâm bô̠ la̠i wơ̒l thất ba̠i dâ̒w tiên tlêênh ảng khả khới ngiê̠p la̒ zâ̒w dâ̒i khỏ khăn kuố mê̒nh.

Thất ba̠i zươ̒ng nhơ ka̠ng la̒ cho ủn ma̠i ni̒ ka̒ng tlớ rêênh me̠nh hơn, nhất la̒ khi̒ tham za baw tlung dô̠i zân kwân kơ dôô̠ng kuố xa̠, ản Ban CHQS wiê̠n Kim Bôi cho di tham kwan kác mô hi̒nh fát chiến kinh tể zoong la̠i hiê̠w kwá kaw nhă̒m thúc dấi foong tla̒w thi duô fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng tloong LLVT wiê̠n. Khi̒ rỉ Bu̒i Thi̠ Tâm ka̒ng kwiết tâm hơn.

Khớ zâ̠l bớ tloong thất ba̠i, Bu̒i Thi̠ Tâm mô̠ch mê̒nh di xe mẳi wơ̒l Tlươ̒ng Da̠i ho̠c Nông ngiê̠p I Ha̒ Nô̠i dớ thi̒m kă̠p záng viên, chwiên za dâ̒w nga̒nh dê̒ ngi̠ bâ̠w tư vẩn, zúp dơ̠ wơ̒l kỉ thwâ̠t tlôông kam. Kám fu̠c tlước kwiết tâm va̒ ngi̠ lư̠c ku̒ng nhơ khát vo̠ng la̒ zâ̒e chỉnh daảng kuố ủn ma̠i tlé, Tlươ̒ng Da̠i ho̠c Nông ngiê̠p I da̒ kứ kản bô̠ kỉ thwâ̠t wơ̒l tâ̠n nơi kiếm tla, hưởng zẩn kỉ thwâ̠t, fân tích thố nhươ̠ng... Ản xư̠ zúp dơ̠, chí báw tâ̠n ti̒nh, chu dảw wơ̒l kỉ thwâ̠t chăm xóc, kô̠ng mân xư̠ kiên chi̒ kuố Tâm va̒ kác tha̒nh viên tloong za di̒nh, ha̒ng ngă̒i dê̒w zâ̠l rất khởm, miê̠t ma̒i chăm ngỏ tư̒ng kốc kâl kam dang lu̠i ta̒n, hẻw uổ. Như kỏ buô̒ fép, 1.600 kô̠ kâl kam bi̠ rôi, bê̠nh da̒ hô̒i xinh me̠nh, kâl fát chiến xeenh thốch nhơ mô̠ch xư̠ dê̒n dáp xửng daảng vởi nhửng khỏ khăn ma̒ Bu̒i Thi̠ Tâm mân za di̒nh da̒ fái tlái kwa.

Xư̠ the̒nh kôông kuố mô hi̒nh kinh tể da̒ tlớ the̒nh dôô̠ng lư̠c thôi thúc nhê̒w chiển xi̠ "khaw vuông” ớ xa̠ Kim Xơn nỏi riêng va̒ wiê̠n Kim Bôi nỏi chung vươn lêênh twá tlaảng bă̒ng kác mô hi̒nh zoong la̠i hiê̠w kwá kinh tể kaw

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng LLVT tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017

(WBDT) – Ngă̒i 10/10, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh dal tố chức Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng (TDKwT) tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017

Tlaw tă̱ng 280 xe da̱p tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 - 2018

(WBDT) – Tiếp tu̱c thực hiê̱n chương chi̒nh "Dô̒ng ha̒nh ku̒ng kác ủn ho̱c xinh dêểnh tlươ̒ng” zo Dáng wí – Bô̱ CHQS tính vát dô̱ng. Tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 – 2018 kác kơ kwan , dơn vi̱ LLVT tính da̒ vâ̱n dô̱ng kwiên kóp, úng hô̱ , muô tă̱ng 280 xe da̱p cho kác ủn ho̱c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn tlêênh diê̱ ba̒n tính với tôống tli̱ zả tlêênh 300 tliê̱w dô̒ng.

Xỏm Me̒ - rẩw ẩn ti̒nh kwân zân tloong xâi zư̱ng nông thôn mởi

Dê̒w ni̒ do̒i hói vái vát wi khức me̱nh kuố khổi da̱i do̒n kết to̒n zân, vát wi zân chú, xâi zư̱ng kơ xớ chỉnh tli̱ vưng me̱nh dớ zái kwiết ki̱p thơ̒i kác mâw thwâ̱n vát xinh tloong nô̱i bô̱ nhân zân, zư̱ vưng xư̱ ốn di̱nh wơ̒l chỉnh tli̱, TTATXH tlêênh diê̱ ba̒n. Vởi kinh ngiê̱m xâi zư̱ng the̒nh kông mô hi̒nh la̒ng, bán văn wả kuốc vo̒ng va̒ an ninh ớ 3 xỏm: Nô̱i (xa̱ Dô̱c Lâ̱p), Mon (xa̱ Vúc Tiển) va̒ Kuôc (xa̱ Vủ Minh), tloong năm 2017, LLVT wiê̱n tiếp tu̱c xâi zư̱ng mô hi̒nh ni̒ ớ xỏm Me̒ (xa̱ Iên Kwang). Tloong dỏ tâ̱p chung baw 2 tiêw chỉ xâi zư̠ng NTM gô̒m: môi tlươ̒ng (xổ 17) va̒ ANTTXH (xổ 19). Mo hi̒nh ni̒ bắt dâ̒w thư̠c hiê̠n bớ ngă̒i 4/1 va̒ wa̒n tha̒nh ngă̒i 17/5/2017 da̒ zoong la̠i cho xỏm Me̒ nhửng xư̠ thăi dối tích kư̠c

Thơ̒i chiến la̒ dô̒ng dô̠i, thơ̒i bi̒nh i vẩn la̒ dô̒ng dô̠i

(WBDT) - Nha̒ ti̒nh ngiê̠ ản ba̒n zaw cho za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w ớ la̒ng Bâ̠l, xa̠ Di̠ch Zảw ngă̒i 11/7/2017 vươ̒ kwa la̒ kẳi nha̒ thử chỉn ma̒ Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ xâi zư̠ng va̒ ba̒n zaw cho kác za di̒nh thương binh - liê̠t xi̠ khỏ khăn wơ̒l nha̒ ớ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n tloong 5 năm tlớ la̠i ni...

Xa̠ Bi̒nh Thanh zư̠ vưng an ninh châ̠t tư̠ tlêênh diê̠ ba̒n

(WBDT) - Xa̠ Bi̒nh Thanh, wiê̠n Kaw Vong kỏ 677 hô̠, 2.675 nhân khấw, khinh khôổng ớ 7 xỏm. Mo̠l zân ớ ni chú iểw la̒ nông - lâm ngiê̠p, thwí xán. Tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ kỏ tiển khả Bi̒nh Thanh - Thung Nai nổl bớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, kỏ mô̠ch xổ zwanh ngiê̠p xán xwât vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng va̒ kơ kwan, tố chức dửng chân. Thơ̒i zan kwa xa̠ Bi̒nh Thanh da̠ ngiêm túc xâi zư̠ng ngi̠ kwiết , kể wa̠ch chiến khai kông tác zư̠ zi̒n AMTT, ta̠w ản kết kwá dảng gi nhâ̠n tloong vong tla̒w Twa̒n zân báw vê̠ANTQ.

Vâ̠n dô̠ng thu ản 26 mẳi kích diê̠n bắt kả khu vư̠c loo̒ng hô̒ khôông Da̒


(HBĐT) -  Vo̒ng Kánh xát Môi tlươ̒ng (Kông an tính) vổi hơ̠p wiê̠n Da̒ Bắc, xa̠ Vâ̒i Nươ tố chức vâ̠n dô̠ng mo̠l zân thu nô̠p kông ku̠ bắt kả bă̒ng xung diê̠n.