(WBDT) – Chí khi̒ ản tâ̠n mă̠t ngỏ kiế wâ̒n kam dang baw vu̠ khai tlải lỉw ke̒nh, mu̠ tôi ka̒ng kám fu̠c hơn nhửng kổ gẳng, ngi̠ lư̠c fi thưởng kuố nư̠ chiển xi̠ zân kwân Bu̒i Thi̠ Tâm ớ xa̠ Kim Xơn (Kim Bôi)


Bu̒i Thi̠ Tâm (chiêw) zởi thiê̠w tha̒nh kwá law dôô̠ng kuố mê̒nh ta̠i Da̠i hô̠i thi duô kwiết thẳng LLVT wiê̠n Kim Bôi zai dwa̠n 2012 – 2017.

Bu̒i Thi̠ Tâm khinh tha va̒ lởn lêênh tloong mô̠ch za di̒nh la̒ ngê̒ nông nge̒w, kă̠p nhê̒w khỏ khăn tloong kuô̠c khôổng. Khâw khi tốt ngiê̠p THPT, Tâm thi dô̠ va̒ thew ho̠c ta̠i Tlươ̒ng Kaw dắng Xư fa̠m Wa̒ Bi̒nh, mong ước khi̒ tha tlươ̒ng ản wơ̒l kwê hương ră̠i ho̠c. Tốt ngiê̠p với tẩm bă̒ng Kứ nhân lo̠i khả, mê Bu̒i Thi̠ Tâm ó xin ản wiê̠c la̒ nhơ mong mỏnh. Khi̒ rỉ, mong ước dối dơ̒i ngăi tlêênh dôô̒ng dất kwê hương bớ no̒ ka̠ ni̒ le̠ ka̠ng thôi thúc Tâm. Dớ thư̠c hiê̠n dê̒w ước rỉ, Bu̒i Thi̠ Tâm ba̒n mân za di̒nh kái ta̠w wâ̒n ta̠p, cha̠ch dá di kác lo̠i kâl ăn tlải zả tli̠ kinh tể thấp chiến la̠i tlôông kam. Tâm nháw: Ban dâ̒w mo̠i tloong nha̒ ủn ó tin, ó dôô̒ng ti̒nh, ó ngăi úng hô̠. Fái vâ̠n dôô̠ng thiết fu̠c mái, nhất la̒ khi̒ ủn dươ tha fương ản, kể wa̠ch chiến dối fu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n, hwa̒n kánh kinh tể za di̒nh. Khi̒ rỉ pổ ủn, mê̠ ủn rơ̒i kác enh, chi̠ tloong za di̒nh hiếw va̒ hổ chơ̠, dôô̠ng viên ủn ủn thư̠c hiê̠n wiê̠c chiến dối, kái ta̠w wâ̒n ta̠p dớ tlôông kam.

Thew rỉ, to̒n bô̠ ziê̠n tích 2 ha wâ̒n, dô̒l rư̒ng kuố za di̒nh chiến la̠i tlôông 1.600 kô̠ kâl kam V2 mân kam Kanh. Kwả chi̒nh chiến dối, thuổng zôổng, Tâm da̒ nhâ̠n ản xư̠ hổ chơ̠, zúp dơ̠ nhiê̠t ti̒nh wơ̒l cho̠n kâl zôổng, kỉ thwâ̠t chăm xóc kâl ban dâ̒w kuố nhửng ngươ̒i kỏ kinh ngiê̠m ớ vu̒ng dất kam Kaw Fong. "Zo mởi bắt thăi baw la̒, ó kỏ kinh ngiê̠m, kỉ thwâ̠t chăm xóc cho rêênh kâl kam nha̒ mê̒nh châ̠m lởn, fát chiến ó dê̒w le̠ ko̒n bi̠ rôi, bêê̠nh... Kỏ khi̒ ngỏ wâ̒n kam hẻw uổ râ̒n, tlôô̠ng da̠ kứ kwă̠n lo mê ó mắt la̒ no̒” Bu̒i Thi̠ Tâm bô̠ la̠i wơ̒l thất ba̠i dâ̒w tiên tlêênh ảng khả khới ngiê̠p la̒ zâ̒w dâ̒i khỏ khăn kuố mê̒nh.

Thất ba̠i zươ̒ng nhơ ka̠ng la̒ cho ủn ma̠i ni̒ ka̒ng tlớ rêênh me̠nh hơn, nhất la̒ khi̒ tham za baw tlung dô̠i zân kwân kơ dôô̠ng kuố xa̠, ản Ban CHQS wiê̠n Kim Bôi cho di tham kwan kác mô hi̒nh fát chiến kinh tể zoong la̠i hiê̠w kwá kaw nhă̒m thúc dấi foong tla̒w thi duô fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng tloong LLVT wiê̠n. Khi̒ rỉ Bu̒i Thi̠ Tâm ka̒ng kwiết tâm hơn.

Khớ zâ̠l bớ tloong thất ba̠i, Bu̒i Thi̠ Tâm mô̠ch mê̒nh di xe mẳi wơ̒l Tlươ̒ng Da̠i ho̠c Nông ngiê̠p I Ha̒ Nô̠i dớ thi̒m kă̠p záng viên, chwiên za dâ̒w nga̒nh dê̒ ngi̠ bâ̠w tư vẩn, zúp dơ̠ wơ̒l kỉ thwâ̠t tlôông kam. Kám fu̠c tlước kwiết tâm va̒ ngi̠ lư̠c ku̒ng nhơ khát vo̠ng la̒ zâ̒e chỉnh daảng kuố ủn ma̠i tlé, Tlươ̒ng Da̠i ho̠c Nông ngiê̠p I da̒ kứ kản bô̠ kỉ thwâ̠t wơ̒l tâ̠n nơi kiếm tla, hưởng zẩn kỉ thwâ̠t, fân tích thố nhươ̠ng... Ản xư̠ zúp dơ̠, chí báw tâ̠n ti̒nh, chu dảw wơ̒l kỉ thwâ̠t chăm xóc, kô̠ng mân xư̠ kiên chi̒ kuố Tâm va̒ kác tha̒nh viên tloong za di̒nh, ha̒ng ngă̒i dê̒w zâ̠l rất khởm, miê̠t ma̒i chăm ngỏ tư̒ng kốc kâl kam dang lu̠i ta̒n, hẻw uổ. Như kỏ buô̒ fép, 1.600 kô̠ kâl kam bi̠ rôi, bê̠nh da̒ hô̒i xinh me̠nh, kâl fát chiến xeenh thốch nhơ mô̠ch xư̠ dê̒n dáp xửng daảng vởi nhửng khỏ khăn ma̒ Bu̒i Thi̠ Tâm mân za di̒nh da̒ fái tlái kwa.

Xư̠ the̒nh kôông kuố mô hi̒nh kinh tể da̒ tlớ the̒nh dôô̠ng lư̠c thôi thúc nhê̒w chiển xi̠ "khaw vuông” ớ xa̠ Kim Xơn nỏi riêng va̒ wiê̠n Kim Bôi nỏi chung vươn lêênh twá tlaảng bă̒ng kác mô hi̒nh zoong la̠i hiê̠w kwá kinh tể kaw

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Nhửng ngươ̒i chiẻn xi̭ ngăn chă̭n thô̭i fa̭m kwái kwảng “kẳi chết tlẳng”

(HBDT) – Dớ kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng ma twỉ kỏ hiḙ̂w kwá, Foo̒ng Kánh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ (Kôông an tính) da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p lư̭c lươ̭ng kơ xớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác foo̒ng chức năng nẳm chắc ziển biển ti̒nh hi̒nh, fương thức, thú dwa̭n hwa̭t dôô̭ng kuố thô̭i fa̭m ma twỉ. Kwa rỉ xác di̭nh kác diḙ̂ ba̒n va̒ dổi tươ̭ng tloo̭ng diếm, chiến khai kác biḙ̂n fáp dẩw chanh, tâ̭p chung lư̭c lươ̭ng, xác lâ̭p chwiên ản, fương ản kṷ thế deẻnh meḙnh baw kácdawf mổl kung káp nhă̒m chiḙ̂t xwả tâ̭n kốc diếm, tṷ diếm muô baảnh, xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, dă̭c biḙ̂t la̒ thô̭i fa̭m muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ tlêênh tiển kuốc lô̭ 6 bớ kác tính Tâi Bắc di dôô̒ng bă̒ng Bắc Bô̭.

Tôống kết 24 năm thư̭c hiḙ̂n fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

(HBDT) – Ngă̒i 26/6, ta̭i Bô̭ CHQS tính, UBND tính da̒ tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 24 năm thư̭c hiên fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc Foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

Dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ ba̒n kướ ngo̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.

Dẩw chanh hiḙ̂w kwá pơ̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ nam kơ̒ ba̭c, xổ dê̒

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, kác xớ, ban, nga̒nh, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch, chú dôô̭ng chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng – chôổng, foo̒ng ngươ̒. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, dáng viên, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ản dấi meḙnh, nhất la̒ ớ kác diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i

Năm an twa̒n zaw thôông 2018: Zư̭ tlo̭n mơ ước, tương lai kuố kon rét

(HBDT) – Năm An twa̒n zaw thôông (ATZT) 2018 kỏ chú dê̒: "An twa̒n zaw thôông cho kon rét”. Kăn kử kể hwa̭ch kuố wí ban An twa̒n zaw thông (ATZT) kuốc za wơ̒l dám báw châ̭t tư̭ ATZT, UBND tính da̒ ban ha̒nh kể hwa̭ch tố chức thư̭c hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Mṷc dích nơng kaw hiḙ̂w kwá Kwán lỉ Nha̒ nước (KwLNN) tloong kông tác dám báw châ̭t tư̭ ATZT; nơng kaw cháh nhiḙ̂m ngươ̒i thư̭c thi kôông vṷ.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.