(WBDT) – Chí khi̒ ản tâ̠n mă̠t ngỏ kiế wâ̒n kam dang baw vu̠ khai tlải lỉw ke̒nh, mu̠ tôi ka̒ng kám fu̠c hơn nhửng kổ gẳng, ngi̠ lư̠c fi thưởng kuố nư̠ chiển xi̠ zân kwân Bu̒i Thi̠ Tâm ớ xa̠ Kim Xơn (Kim Bôi)


Bu̒i Thi̠ Tâm (chiêw) zởi thiê̠w tha̒nh kwá law dôô̠ng kuố mê̒nh ta̠i Da̠i hô̠i thi duô kwiết thẳng LLVT wiê̠n Kim Bôi zai dwa̠n 2012 – 2017.

Bu̒i Thi̠ Tâm khinh tha va̒ lởn lêênh tloong mô̠ch za di̒nh la̒ ngê̒ nông nge̒w, kă̠p nhê̒w khỏ khăn tloong kuô̠c khôổng. Khâw khi tốt ngiê̠p THPT, Tâm thi dô̠ va̒ thew ho̠c ta̠i Tlươ̒ng Kaw dắng Xư fa̠m Wa̒ Bi̒nh, mong ước khi̒ tha tlươ̒ng ản wơ̒l kwê hương ră̠i ho̠c. Tốt ngiê̠p với tẩm bă̒ng Kứ nhân lo̠i khả, mê Bu̒i Thi̠ Tâm ó xin ản wiê̠c la̒ nhơ mong mỏnh. Khi̒ rỉ, mong ước dối dơ̒i ngăi tlêênh dôô̒ng dất kwê hương bớ no̒ ka̠ ni̒ le̠ ka̠ng thôi thúc Tâm. Dớ thư̠c hiê̠n dê̒w ước rỉ, Bu̒i Thi̠ Tâm ba̒n mân za di̒nh kái ta̠w wâ̒n ta̠p, cha̠ch dá di kác lo̠i kâl ăn tlải zả tli̠ kinh tể thấp chiến la̠i tlôông kam. Tâm nháw: Ban dâ̒w mo̠i tloong nha̒ ủn ó tin, ó dôô̒ng ti̒nh, ó ngăi úng hô̠. Fái vâ̠n dôô̠ng thiết fu̠c mái, nhất la̒ khi̒ ủn dươ tha fương ản, kể wa̠ch chiến dối fu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n, hwa̒n kánh kinh tể za di̒nh. Khi̒ rỉ pổ ủn, mê̠ ủn rơ̒i kác enh, chi̠ tloong za di̒nh hiếw va̒ hổ chơ̠, dôô̠ng viên ủn ủn thư̠c hiê̠n wiê̠c chiến dối, kái ta̠w wâ̒n ta̠p dớ tlôông kam.

Thew rỉ, to̒n bô̠ ziê̠n tích 2 ha wâ̒n, dô̒l rư̒ng kuố za di̒nh chiến la̠i tlôông 1.600 kô̠ kâl kam V2 mân kam Kanh. Kwả chi̒nh chiến dối, thuổng zôổng, Tâm da̒ nhâ̠n ản xư̠ hổ chơ̠, zúp dơ̠ nhiê̠t ti̒nh wơ̒l cho̠n kâl zôổng, kỉ thwâ̠t chăm xóc kâl ban dâ̒w kuố nhửng ngươ̒i kỏ kinh ngiê̠m ớ vu̒ng dất kam Kaw Fong. "Zo mởi bắt thăi baw la̒, ó kỏ kinh ngiê̠m, kỉ thwâ̠t chăm xóc cho rêênh kâl kam nha̒ mê̒nh châ̠m lởn, fát chiến ó dê̒w le̠ ko̒n bi̠ rôi, bêê̠nh... Kỏ khi̒ ngỏ wâ̒n kam hẻw uổ râ̒n, tlôô̠ng da̠ kứ kwă̠n lo mê ó mắt la̒ no̒” Bu̒i Thi̠ Tâm bô̠ la̠i wơ̒l thất ba̠i dâ̒w tiên tlêênh ảng khả khới ngiê̠p la̒ zâ̒w dâ̒i khỏ khăn kuố mê̒nh.

Thất ba̠i zươ̒ng nhơ ka̠ng la̒ cho ủn ma̠i ni̒ ka̒ng tlớ rêênh me̠nh hơn, nhất la̒ khi̒ tham za baw tlung dô̠i zân kwân kơ dôô̠ng kuố xa̠, ản Ban CHQS wiê̠n Kim Bôi cho di tham kwan kác mô hi̒nh fát chiến kinh tể zoong la̠i hiê̠w kwá kaw nhă̒m thúc dấi foong tla̒w thi duô fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng tloong LLVT wiê̠n. Khi̒ rỉ Bu̒i Thi̠ Tâm ka̒ng kwiết tâm hơn.

Khớ zâ̠l bớ tloong thất ba̠i, Bu̒i Thi̠ Tâm mô̠ch mê̒nh di xe mẳi wơ̒l Tlươ̒ng Da̠i ho̠c Nông ngiê̠p I Ha̒ Nô̠i dớ thi̒m kă̠p záng viên, chwiên za dâ̒w nga̒nh dê̒ ngi̠ bâ̠w tư vẩn, zúp dơ̠ wơ̒l kỉ thwâ̠t tlôông kam. Kám fu̠c tlước kwiết tâm va̒ ngi̠ lư̠c ku̒ng nhơ khát vo̠ng la̒ zâ̒e chỉnh daảng kuố ủn ma̠i tlé, Tlươ̒ng Da̠i ho̠c Nông ngiê̠p I da̒ kứ kản bô̠ kỉ thwâ̠t wơ̒l tâ̠n nơi kiếm tla, hưởng zẩn kỉ thwâ̠t, fân tích thố nhươ̠ng... Ản xư̠ zúp dơ̠, chí báw tâ̠n ti̒nh, chu dảw wơ̒l kỉ thwâ̠t chăm xóc, kô̠ng mân xư̠ kiên chi̒ kuố Tâm va̒ kác tha̒nh viên tloong za di̒nh, ha̒ng ngă̒i dê̒w zâ̠l rất khởm, miê̠t ma̒i chăm ngỏ tư̒ng kốc kâl kam dang lu̠i ta̒n, hẻw uổ. Như kỏ buô̒ fép, 1.600 kô̠ kâl kam bi̠ rôi, bê̠nh da̒ hô̒i xinh me̠nh, kâl fát chiến xeenh thốch nhơ mô̠ch xư̠ dê̒n dáp xửng daảng vởi nhửng khỏ khăn ma̒ Bu̒i Thi̠ Tâm mân za di̒nh da̒ fái tlái kwa.

Xư̠ the̒nh kôông kuố mô hi̒nh kinh tể da̒ tlớ the̒nh dôô̠ng lư̠c thôi thúc nhê̒w chiển xi̠ "khaw vuông” ớ xa̠ Kim Xơn nỏi riêng va̒ wiê̠n Kim Bôi nỏi chung vươn lêênh twá tlaảng bă̒ng kác mô hi̒nh zoong la̠i hiê̠w kwá kinh tể kaw

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Liḙ̂n tâ̭p chiến tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i 13-15/3, Do̒n kôông tác kuố Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ kỏ kuô̭c kiếm tla kôông tác Liḙ̂n tâ̭p chiến tla̭ng thải xa̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ta̭i Bô̭ CHQS tính

Zán zi̭ tẩm kương ngươ̒i chiển xi̠ Kông an

(WBDT) – Dơ̭t mươ za̒w li̭ch xứ tloong kác ngă̒i 9-12/10 vươ̒ kwa da̒ gâi thiê̠t ha̠i lởn wơ̒l mo̠l va̒ ta̒i xán dổi mân to̒n tính nói chung, Tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh nỏi riêng. Tloong lúc khỏ khăn, vởi tinh thâ̒n hết lê̒ong fu̠c vu̠ nhân zân, ha̒ng tlăm cản bô̠ (CB), chiển xi̠ (CX), dwa̒n viên thanh niên Kông an tha̒nh fổ ó nhảl vất vá, ngă̒i dêm tha khức zúp dôô̒ng ba̒w vu̒ng bi̭ thiê̠t ha̠i da̒ dớ la̠i ti̒nh kám thốch de̠p tloong nhân zân. Tloong rỉ wiê̠c la̒ kuố dô̒ng chỉ Ngwiển Dức Tiê̠n, lải xe Kông an TF Wa̒ Bi̒nh zán zi̠ mê ản KB, CX va̒ nhân zân mển fu̠c