(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.Kôông an hwiḙ̂n Tân Lâ̒cl wiḙ̂c kôô̒ng dổi tươ̭ng L.T.P wê̒l hă̒nh vi dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Dổi tươ̭ng bi̭ Kôông an hwiḙ̂n tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t la̒ L.T.P, khinh năm 1991, ớ thi̭ chẩn Ma̭n Dức. Thew xác minh, ngă̒i 25/3/2020, tlêênh ta̒i khwán facebook kả nhân kuố mêê̒nh, L.T.P dăng tái 1 ba̒i viết ke̒m thew môô̭ch hi̒nh ắnh kỏ nô̭i zung xai xư̭ thâ̭t wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c. Thôông tin thôông bảw wê̒l môô̭ch tlươ̒g hơ̭p vươ̒ di nước wa̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n thi̭ châ̭n Ma̭n Dức zương tỉnh vởi Covid-19. Dôô̒ng thơ̒i hô ha̒w ngươ̒i zân tích chư̭ lương thư̭c, thư̭c fấm dớ fươ̒ng ngươ̒ tlươ̒ng hơ̭p fái kắch li za̒i ngă̒i. Thôông tin tlêênh da̒ gâi hwang mang, lo lẳng tloong kwâ̒n chủng nhân zân.

Khâw khi dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t, L.T.P da̒ ản Kôông an hwiḙ̂n tliḙ̂w tâ̭p lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c vởi lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ nhâ̭n wiḙ̂c dăng tái thôông tin tlêênh chăng facebook kả nhân la̒ xai xư̭ thâ̭t. Wiḙ̂c dăng tái nhă̒m mṷc dích kâw view, like. Khâw rỉ kơ kwan chức năng da̒ iêw kâ̒w dổi tươ̭ng gơ̭ dá thôông tin khói chang facebook kả nhân.

Xác dinh ni la̒ ha̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t, kăn kử ta̭i diếm a, khwán 3, Diê̒w 64 Ngi̭ di̭nh 174/2013/NĐ-CP ngă̒i 11/3/2013 kwi di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c bưw chỉnh viển thôông, kôông ngḙ̂ thôông tin va̒ tâ̒n xổ vô tiển diḙ̂n. Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha kwiết di̭nh xứ fa̭t hă̒nh chỉnh dổi vởi dổi tươ̭ng L.T.P xổ thiê̒n 10 tliḙw dôô̒ng.


P.V


KÁC TIN KHÁC


Kuúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ dám báw an ninh châ̭t tư̭ ta̭i hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ la̒ 2 xa̭ vuu̒ng kaw thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, zân xổ khânh 6 ngi̒n mo̭l, tloong rỉ zân tôô̭c Môông chiểm 98,83%, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw; ha̭ thơơ̒ng KT-XH ko̒n nhê̒w khỏ khăn; nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t nhân zân ko̒n ha̭n chể, ANCT – CHTATXH, nhất la̒ thô̭i fa̭m ma twỉ ziển biển fức ta̭p.

Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n