(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.Kôông an hwiḙ̂n Tân Lâ̒cl wiḙ̂c kôô̒ng dổi tươ̭ng L.T.P wê̒l hă̒nh vi dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Dổi tươ̭ng bi̭ Kôông an hwiḙ̂n tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t la̒ L.T.P, khinh năm 1991, ớ thi̭ chẩn Ma̭n Dức. Thew xác minh, ngă̒i 25/3/2020, tlêênh ta̒i khwán facebook kả nhân kuố mêê̒nh, L.T.P dăng tái 1 ba̒i viết ke̒m thew môô̭ch hi̒nh ắnh kỏ nô̭i zung xai xư̭ thâ̭t wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c. Thôông tin thôông bảw wê̒l môô̭ch tlươ̒g hơ̭p vươ̒ di nước wa̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n thi̭ châ̭n Ma̭n Dức zương tỉnh vởi Covid-19. Dôô̒ng thơ̒i hô ha̒w ngươ̒i zân tích chư̭ lương thư̭c, thư̭c fấm dớ fươ̒ng ngươ̒ tlươ̒ng hơ̭p fái kắch li za̒i ngă̒i. Thôông tin tlêênh da̒ gâi hwang mang, lo lẳng tloong kwâ̒n chủng nhân zân.

Khâw khi dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t, L.T.P da̒ ản Kôông an hwiḙ̂n tliḙ̂w tâ̭p lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c vởi lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ nhâ̭n wiḙ̂c dăng tái thôông tin tlêênh chăng facebook kả nhân la̒ xai xư̭ thâ̭t. Wiḙ̂c dăng tái nhă̒m mṷc dích kâw view, like. Khâw rỉ kơ kwan chức năng da̒ iêw kâ̒w dổi tươ̭ng gơ̭ dá thôông tin khói chang facebook kả nhân.

Xác dinh ni la̒ ha̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t, kăn kử ta̭i diếm a, khwán 3, Diê̒w 64 Ngi̭ di̭nh 174/2013/NĐ-CP ngă̒i 11/3/2013 kwi di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c bưw chỉnh viển thôông, kôông ngḙ̂ thôông tin va̒ tâ̒n xổ vô tiển diḙ̂n. Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha kwiết di̭nh xứ fa̭t hă̒nh chỉnh dổi vởi dổi tươ̭ng L.T.P xổ thiê̒n 10 tliḙw dôô̒ng.


P.V


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Xứ fa̭t 3 tliḙ̂w dôô̒ng ngươ̒i dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n 1 ka zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

(HBDT) – Ngă̒I 6/2, thew thôông tin bớ Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi, dơn vi̭ ni̒ vươ̒ hwa̒n tất kác hô̒ xơ, tha kwiết di̭nh xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 3 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi Bă̭ch Thi̭ Thơm (KN 2.000) chủ ta̭i xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) vi̒ da̒ dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n môô̭ch bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

Hwiḙ̂n Iên Thwí xiết chă̭t kwán lỉ law dôô̭ng bớ Tlung Kwuốc wê̒l nước dê̒ foo̒ng zi̭ch Corona

(HBDT) – Kỏ 240 ngươ̒i la̒ wiḙ̂c ta̭i Tlung Kwuốc, 102 ngươ̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n ăn Thết, Iên thwí la̒ môô̭ch tloong nhửng hwiḙ̂n kỏ law dôô̭ng “chul” ta̭i Tlung Kwuốc nhê̒w nhất ka̭ ni̒. Ylước ziển biển kăng thắng kuố zi̭ch bêḙ̂nh viêm fối Corona, lư̭c lươ̭ng chức năng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fổi hơ̭p xiết chă̭t kwán lỉ, ra̒ xwát, nẳm ti̒nh hi̒nh dổi tươ̭ng mo̭l law dôô̭ng bớ Tlugn Kwuôxs tlớ wê̒l tloong thơ̒i zan ngí Thết Ngwiên dản 2020

Tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, zảm xát wê̒l kwán lỉ dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, kôông tác kwán lỉ dất dai (KLDD) ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c vi fa̭m fáp lwâ̭t tloong lỉnh vư̭c ni̒ vấn ko̒n tô̒n ta̭i. Dớ zái kwiết zứt diếm kác vẩn dê̒ fát xinh tloong kôông tác KLDD, UBNZ tính chí da̭w Thănh tla tính, Xớ TN&MT tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l lỉnh vư̭c dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.