(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl


Rác bi̭ chéw bươ̒ ba̭i thuổng ngâ̒m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ xa̭ Kim Bôi va̒ Kuổi Ha̭ (Kim Bôi)

Nha̒ ba̒ Bu̒i Minh Hă̒ng, ớ xát hỏl Lư̭ng, xa̭ Kuổi Ha̭, bức xúc: Chỉnh kwiê̒n da̒ kẳm biến "Kẩm dố rác” bên nâ̭m hỏl ta̭i ngâ̒m Tla̭i Ối, mê ngăi chơ̒ chân biến kẩm vấn liên tṷc ngâ̭p rác. Nhê̒w khi̒ tha hỏl ngỏ thuổng thẩi la liḙ̂t rác wê̒l chăng nuốt nối kơm.

TLướng xỏm Lư̭ng, xa̭ Kuổi Ha̭ Bu̒i Văn Dích cho mắt: Ti̒nh tla̭ng ni̒ ziḙ̂n tha nhê̒w năm năi, ka chết, rê̒ chết... i chéw thuổng hỏl gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng. Thew fán ánh kuố ngươ̒i zân, kác baw tái to la̒ zo mo̭l ớ khả khác chớ dêểnh chéw. Dâ̒n tôi chươ thi̒m tha ái fáp dớ zái kwiết zứt diếm vẩn dê̒ ni̒.

Di zoo̭c tiển ảng khả liên xa̭ Kuổi Ha̭ - Kim Bôi, kứ kỏ ngâ̒m la̒ kỏ rác. Nẳm ản ti̒nh tla̭ng tlêênh, chỉnh kwiê̒n kác xa̭ cho kẳm kác biến "Kẩm dố rác”, chính kác dươ̭c kẳm biến nhê̒w rác hơn dươ̭c khác

Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Kim Bôi Kwắch Di̒nh Vâ̭n cho mắt: Xa̭ da̒ nẳm ản vẩn dê̒ ni̒, da̒ nhê̒w bâ̭n dươ tha ba̒n tháw, zái kwiết nhưng chươ chiḙ̂t dế. Xa̭ da̒ tư̒ng hwi dôô̭ng kác ngă̒nh, dwa̒n thế tố chức dơ̭t tha kwân zo̭n rác, la̒ xă̭ch kác ngâ̒m, chí ngă̒i khâw rỉ de̒ ngâ̭p rác nhơ ku.. Kuổi khảng 3, nhân zi̭p khảng Thanh niên, xa̭ da̒ hwi dôô̭ng khânh 40 ngươ̒i ớ kác xỏm Koóc Lâ̭m, Bôi Kâw, Xuổi Kon zo̭n xăch rác ta̭i ngâ̒m Koóc, gom ản 2 xe tái chớ dêểnh ba̭i rác. Kôông khức baw ngươ̒i, xoong chí kwa 2 dêm, de̒ kỏ rác nối lê̒w fê̒w chơ̒ hỏl.

Môô̭ch dê̒w dảng lo nga̭i la̒ ti̒nh tla̭ng ô nhiḙ̂m rác ta̭i kác khu vư̭c záp rănh zươ̭ kác xa̭. Diến hi̒nh la̒ khu vư̭c ngâ̒m Tla̭i Ối záp rănh zươ̭ 2 xj Kim Bôi va̒ Kuổi Ha̭. Khu vư̭c ni̒ bi̭ "dá kwa” khi chỉnh kwiê̒n kác xa̭ tố chức kác dơ̭t ro̭n rác. Kác xa̭ chí tâ̭p chng ro̭n tloong diḙ̂ fâ̭n xa̭ mêê̒nh, wiḙ̂c ni̒ dă̭ch tha vẩn dê̒ kôông tác fổi hơ̭p tloong tố chức thư̭c hiḙ̂n kác diếm záp rănh.

Thew Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Kim Bôi Bu̒i Văn Vâ̭n, 2 xa̭ ớ hal bên nâ̭m hỏl, 1 xa̭ chăng la̒ ản, kâ̒n kỏ xư̭ fổi hơ̭p. Xa̭ Kim Bôi ka̭ ni̒ ản nhâ̭p bớ 3 xa̭ Kim Chwi, Kim Tiển, Kim Bôi kṷ. Xa̭ kỏ hơn 3.100 hô̭, 14 xỏm, kỏ 14 lwa fát thănh. Khâw xáp nhâ̭p, ban dâ̒w kỏ nhửng khỏ khăn tloong kwán lỉ, diê̒w hă̒nh vi̒ diḙ̂ ba̒n rôô̭ng hơn. Dà từng là Chú tịch UBNZ xạ Kim Tiển, tôi rút tha kinh ngiệm xứ lỉ ản "diếm den” rác ta̭i khu vư̭c záp rănh zươ̭ xa̭ Kinh Tiển va̒ Kim Bi̒nh. Tlước ni tư̒ng kỏ 1 diếm tâ̭p kết rác tư̭ fát ớ hỏl Chảw chắi tha xỏm Lṷc Dô̒l. Thơ̒i diếm xắi tha zi̭ch tá kủi Châw Fi, ngươ̒i zân chéw ká mẩi chṷc kon kủi chết thuổng hỏl, mu̒i hổl hắch, ruô̒i tlă̒ng bu zâ̒m di. Dâ̒n tôi da̒ tố chức lư̭c lươ̭ng twâ̒n tla liên túc, bắt ản dổi tươ̭ng dêểnh chéw rác...Thơ̒i zan dêểnh dớ xứ lỉ chiḙ̂t dế vẩn dê̒ xá rác bươ̒ ba̭i, nhất la̒ kác khu vư̭c ngâ̒m, hỏl, dâ̒n tôi xḙ tố chức lư̭c lư̭c twâ̒n tla, fṷc bắt...

Tlaw dối kôô̒ng Fỏ tlướng Foo̒ng TN&MT hwiḙ̂n Kim Bôi Bu̒i Zwi Hưng ản mắt, ti̒nh tla̭ng dố rác ó dủng dươ̭c kwi di̭nh ó chí ziḙ̂n tha ớ xa̭ Kim Bô̭i, Kuổi Ha̭ ma̒ ko̒n nhê̒w dươ̭c khác. Kṷ thế tlêênh tiển dươ̒ng 12B khu vư̭c xỏm Mở Dả, thi̭ chẩn Bo; khu vư̭c záp rănh xa̭ Xa̒w Bẳi va̒ Mi̭ Hwa̒... ngươ̒i dố rác tha mẻ khả xổ lươ̭ng lởn, ánh hướng dêểnh kắnh kwan dô thi̭, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng. UBNZ hwiḙ̂n chí da̭w HTX vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng Xơn Ha̒ thu gom, vâ̭n chiến dớ xứ lỉ nhửng chỉnh kwiê̒n xa̭ chươ kỏ biḙ̂n fáp xứ lỉ, ngăn chă̭n chiḙ̂t dế.

Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, ngă̒i 12/2/2020, UBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ ban hă̒nh Kôông văn xổ 100/UBND-TNMT xứ lỉ wiḙ̂c dố rác thái chăng dủng kwi di̭nh. Iêw kâ̒w kác UBNZ kác xa̭, thi̭ chẩn tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác za di̒nh, hô̭ kinh zwănh tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n tốt wiḙ̂c thu gom, xứ lỉ rác thái thẳn, ó chéw rác bươ̒ ba̭i ta̭i khu vư̭c kôông kôô̭ng... Chí da̭w kác tlươ̒ng khu, xỏm, kôông an xa̭ thă̒nh lâ̭p kác tó kiếm tla, thươ̒ng xwiên thew ro̭i, xứ lỉ ngiêm kác tlươ̒ng hơ̭p kổ ti̒nh vi fa̭m. Chú dôô̭ng ngiên kửw, bổ chỉ kác dươ̭c ta̭p két rác fu̒ hơ̭p, fổi hơ̭p HTX Vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng Xơn Ha̒ va̒ chí da̭w kác tố vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng thư̭c hiḙ̂n tốt wiḙ̂c thu gom, vâ̭n chiến rác thái thẳn xinh hwa̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n, chăng dớ ti̒nh tla̭ng tlêênh tiếp ziḙ̂n.

Kấm Lḙ̂

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Xứ fa̭t 3 tliḙ̂w dôô̒ng ngươ̒i dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n 1 ka zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

(HBDT) – Ngă̒I 6/2, thew thôông tin bớ Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi, dơn vi̭ ni̒ vươ̒ hwa̒n tất kác hô̒ xơ, tha kwiết di̭nh xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 3 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi Bă̭ch Thi̭ Thơm (KN 2.000) chủ ta̭i xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) vi̒ da̒ dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n môô̭ch bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

Hwiḙ̂n Iên Thwí xiết chă̭t kwán lỉ law dôô̭ng bớ Tlung Kwuốc wê̒l nước dê̒ foo̒ng zi̭ch Corona

(HBDT) – Kỏ 240 ngươ̒i la̒ wiḙ̂c ta̭i Tlung Kwuốc, 102 ngươ̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n ăn Thết, Iên thwí la̒ môô̭ch tloong nhửng hwiḙ̂n kỏ law dôô̭ng “chul” ta̭i Tlung Kwuốc nhê̒w nhất ka̭ ni̒. Ylước ziển biển kăng thắng kuố zi̭ch bêḙ̂nh viêm fối Corona, lư̭c lươ̭ng chức năng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fổi hơ̭p xiết chă̭t kwán lỉ, ra̒ xwát, nẳm ti̒nh hi̒nh dổi tươ̭ng mo̭l law dôô̭ng bớ Tlugn Kwuôxs tlớ wê̒l tloong thơ̒i zan ngí Thết Ngwiên dản 2020

Tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, zảm xát wê̒l kwán lỉ dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, kôông tác kwán lỉ dất dai (KLDD) ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c vi fa̭m fáp lwâ̭t tloong lỉnh vư̭c ni̒ vấn ko̒n tô̒n ta̭i. Dớ zái kwiết zứt diếm kác vẩn dê̒ fát xinh tloong kôông tác KLDD, UBNZ tính chí da̭w Thănh tla tính, Xớ TN&MT tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l lỉnh vư̭c dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.