(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19


Kác lư̭c lươ̭ng chức năng fổi hơ̭p kiếm tla chốt 4 thuô̭c diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn)

Da̭i tả Chi̭nh Văn Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Da̒ thă̒nh lâ̭p 11 chốt kiếm xwát ta̭i kác diếm tlêênh kác tlṷc dươ̒ng baw diḙ̂ ba̒n tính, hwi dôô̭ng 143 dôô̒ng chỉ gô̒m: lư̭c lươ̭ng Kôông a 81 dôô̒ng chỉ; I tể 22; Thănh tla Zaw thôông – Xớ ZT-VT 18 dôô̒ng chỉ thâm kác chốt kiếm xwát zo lẳnh da̭w Kôông an tính chí da̭w chung hwa̭t dôô̭ng 11 chốt kiếm xwát.

Nhiḙ̂m vṷ kuố aksc lư̭c lươ̭ng tham za kác chốt kôông tác la̒ zư̒ng, kiếm xwát mo̭l va̒ zẩi tơ̒, fương tiḙ̂n, ha̒ng hwả nhu iểw fấm fṷc vṷ tloong dơ̭t kắch li̭ to̒n xa̭ hô̭i thew zanh mṷc kuố Bô̭ Kôông thương kwi di̭nh. Dôô̒ng thơ̒i ngăn chă̭n ó dớ chơ kác fương tiḙ̂nmo̭l nhiḙ̂m bêḙ̂nh, ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh baw diḙ̂ ba̒n. Dẩw chănh xứ lỉ kác dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi buôn lâ̭w, dâ̒w kơ, găm ha̒ng... Xứ lỉ kác kác tlươ̒ng hơ̭p chôổng dổi, ó hơ̭p tác thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t va̒ chức năng nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Fổi hơ̭p kiếm xwát kác fương tiḙ̂n nhơ xe chớ kheéch, xe bít, tắc xi va̒ kác lo̭i fương tiḙ̂n khác... Tố chức kiếm tla thân nhiḙ̂t, khai bảw i tể va̒ kác nhiḙ̂m vṷ chwiên môn khác. Thôông kwa kiếm tla i tể, fát hiḙ̂n kác tlươ̒ng hơ̭p ngi kỏ zẩw hiḙ̂w ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh, leenh choỏng bảw kảw Tlung tâm I tể tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch thew kwi di̭nh...

Dô̭ Twẩn (Kôông an tính)


KÁC TIN KHÁC


Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Xứ fa̭t 3 tliḙ̂w dôô̒ng ngươ̒i dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n 1 ka zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

(HBDT) – Ngă̒I 6/2, thew thôông tin bớ Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi, dơn vi̭ ni̒ vươ̒ hwa̒n tất kác hô̒ xơ, tha kwiết di̭nh xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 3 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi Bă̭ch Thi̭ Thơm (KN 2.000) chủ ta̭i xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) vi̒ da̒ dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n môô̭ch bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính