(HBDT) – NGă̒i 10-7, Hô̭i Kư̭w Thanh niên xung foong (TNXF) tính tố chức Lḙ̂ kí niḙ̂m 70 năm Ngă̒i chiê̒n thôổng lư̭c lươ̭ng TNXF Viḙ̂t Nam (15/7/1950 – 15/7/2020), 15 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i Kư̭w TNXF tính (23/9/2005 – 23/9/2020). Zư̭ lḙ̂ kí niḙ̂m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, ngă̒nh, xớ, dwa̒n thế kuố tính va̒ nhê̒w hô̭i viên Kư̭w TNXF tính.Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí tăng wa chúc mơơ̒ng Hô̭i Kưw Thanh niên xung foong tính. 

Kác da̭i biêw da̒ ku̒ng ôn la̭i chiê̒n thôổng vé vang 70 năm kwa kuố lcư̭ lươ̭ng TNXF Viḙ̂t Nam. Ngă̒i 15/7/1950, dô̭i TNXF kôông tác T.Ư ản thee̒nh lâ̭p, la̒ tiê̒n thân kuố lư̭c lươ̭ng TMXF măi ni̒. Ban dâ̒w hô̭i kỏ kỏ 225 hô̭i viên, dêểnh chi̒ ni̒, dax kỏ tlêênh 50 va̭n hô̭i viên. Tloong nhửng năm khảng chiến chănh chôổng Pháp, Mi̭ , lư̭c lươ̭ng TNXF da̒ kỏ nhê̒w doỏng kóp to lởn kóp fâ̒n dớ kuô̭c khảng chiển di dêểnh thẳng lơ̭i.

Dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác bô̭, ngă̒nh tham mưw Chỉnh fú zái kwiết chế dô̭, chỉnh xắch cho kác kư̭w TNXF. Kwa rỉ 5.653 ngươ̒i ản kôông nhâ̭n la̒ liḙ̂t xi̭n, 26.800 thương binh, 7.300 ngươ̒i ản hướng chơ̭ kấp 1 bâ̭n, 5.200 ản hướng chể dô̭ chất dôô̭c za kam/ dioxin va̒ 1.420 kon em ản hướng chể dô̭ va̒ chất dôô̭c hwả hoo̭c…

Tính ha chi̒ ni̒ kỏ 9/10 Hô̭i kấp hwiḙ̂n, 103 Hô̭i kấp xa̭, fươ̒ng, cthi̭ chẩn va̒ 90 chi hô̭i chư̭c thuô̭c, tôống 3.588 hô̭i viên, kỏ 4.000 lươ̭t hô̭i viên ản hướng kác chể dô̭, chỉnh xắch; xâi mởi 14 nha̒, xướ chươ̭ 5 nha̒ ti̒nh ngiḙ̂ dôô̒ng dô̭i. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2020 xâi zư̭ng mởi 4 nha̒, khới kôông 1 nha̒ bă̒ng nhê̒w nguô̒n vổn khác kha̒, tôống zả tli̭ ha̒ng tí dôô̒ng. Wa̒i tha ko̒n tă̭ng nhê̒w xố tiết kiḙ̂m cho hô̭i viên nge̒w.

Fát biếw ta̭i Lḙ̂ kí niḙ̂m, dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí bă̒i tó loo̒ng mắt ơn xâw xắc, xư̭ kỉnh tloo̭ng dổi vởi kác doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng TNXF ká nước nỏi chung va̒ TNXF tính nha̒ nỏi riêng. Chúc mư̒ng nhửng kết kwá da̭t ản kuố kác kấp Hô̭i TNXF da̒ da̭t ant tloong fát chiến KT-XH ớ tính. Dôô̒ng chi̒ đê̒ ngi̭ kác kấp Hô̭i tiếp tṷc do̒n kết, xảng ta̭w, nơơng kaw vai tlo̒, zúp dơ̭ khá fát chiến, nổl tiếp chiê̒n thôổng xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp.

Nhân zi̭p ni̒, T.Ư Hội TNXF da̒ tlaw hwi hiḙ̂w Kư̭w TNXF cho 10 kả nhân; UBNZ tính tă̭ng Bă̒ng khen cho 14 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w Hô̭i. Hô̭i Kư̭w TNXF tính tă̭ng 15 xố tiết kiḙ̂m tli̭ zả 3 tliḙ̂w dôô̒ng/ xố cho hô̭i viên va̒ 28 khất kwa̒ cho cho hô̭i viên kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn, 10 khất kwa̒ cho nư̭ Kư̭w TNXF. Ku̒ng tloong zi̭p ni̒, Hô̭i KTNXF tính zởi thiḙ̂w kuổn kheéch Li̭ch xứ TNXF tính Hwa̒ Bi̒nh 1951 - 1990.


Twẩn Hưng

KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.