(HBDT) – Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n


Lảnh da̭w Bô̭ CHKX tính, hwiḙ̂n Iên Thwí thăm mô hi̒nh "La̒ng văn, KF-AN” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngo̭c Lương. 

Tlêênh kơ xớ kháw xát thư̭c tla̭ng ớ diḙ̂ fương, bớ dâ̒w năm 2020, Ban CHKX hwiḙ̂n da̒ tố chức ngiên kửw xâi zư̭ng, chiến khai mô hi̒nh "La̒ng văn hwả KF-AN” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngo̭c Lương. Tlung tả Bu̒i Di̒nh Văn, Chí hwi tlướng Ban CHKX hwiḙ̂n cho mắt: Kwả chi̒nh chiến khai thư̭c hiḙ̂n thew fương châm ""kiên tri̒, bước di vưng chắc. Nhân zân úng hô̭, kản bô̭ di dâ̒w”. Mô hi̒nh ""La̒ng văn hwả, KF-AN"”la̒ mô hi̒nh ó mởi. Tlước rỉ, mô hi̒nh ni̒ da̒ ản chiến khai ớ xỏm Khang, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m va̒ xỏm Tân Fúc (xa̭ Báw Hiḙ̂w) i da̒ ản Ban CHKX hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông.

Khâw khi mô hi̒nh ản thôông kwa, kơ kwan kwân xư̭ hwiḙ̂n da̒ tham mưw kấp wí, chỉnh kwiê̒n kuu̒ng kấp lẳnh da̭w, chí da̭w, fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế cho kác thă̒nh viên. Tố chức ho̭p ba̒n kôô̒ng lẳnh da̭w kác xa̭, kản bô̭ chú chốt xỏm dớ chiến khai kác nô̭i zung kuố mô hi̒nh

Bă̒ng nhửng wiḙ̂c la̒ kṷ thế, lư̭c lươ̭ng vṷ chang hwiḙ̂n da̒ fát hwi vai tlo̒ noo̒ng kốt, chư̭c tiếp ku̒ng nhân zân dâ̒w tư, nơơng kấp, bê tôông hwả hơn 425 m ảng khả liên xỏm; thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân la̒ dươ̒ng zaw thôông thôn, dám báw tiết kiḙ̂m, hiḙ̂w kwá; xướ chươ̭, chính chang nha̒ văn hwả xỏm tli̭ zả 185 tliḙ̂w dôô̒ng; xâi mởi kôống la̒ng văn hwả tli̭ zả 200 tliḙ̂w dôô̒ng. Kản bô̭, chiển xi̭ lư̭ dwa̒n 299 – Binh chúng Kôông binh fát ro̭n, xây 115m tương baw, kwét vôi ve nha̒ văn hwả 451m2, na̭w vét 2,5 km mương, zúp 3 za di̒nh chỉnh xắch tu xướ nha̒ kướ, khảm bêḙ̂nh, tư vẩn thuốc cho 25 dổi tươ̭ng chỉnh xắch… Tôống zả tli̭ xâi zư̭ng mô hi̒nh "La̒ng văn hwả KF-AN” khânh 1 tí dôô̒ng.

Bớ hiḙ̂w kwá mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, KF-AN” nhê̒w mô hi̒nh la̒ kinh tể zói da̒ xwất hiḙ̂n, kóp fâ̒n xwả dỏl, zám nge̒w, nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân. Năm 2020, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i xỏm Da̭i Dôô̒ng da̭t 55 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,74%.

Ôông Ngwiḙ̂n Văn Zương, kư̭w chiển binh "La̒ng văn hwả, KF-AN” xỏm Da̭i Dôô̒ng fẩn khới cho mắt: "Tlước ni, dơ̒i khôổng kinh tể ớ ni chú iểw zươ̭ baw kâl lo̭, kâl la̭c, bớ khi xâi zư̭ng "La̒ng văn hwả, KF-AN” ngươ̒i zân ản kản bô̭ kác kấp kwan tâm, xâi zư̭ng mô hi̒nh la̒ kinh tể, tlôông bưới hư̭w kơ, mô hi̒nh nhaf kheḙch, vươ̒n dḙp… bớ rỉ dơ̒i khôổng nhân zân nơơng kaw kwa tư̒ng năm”.

Ôông Dinh Khwất Voo̭ng, Tlướng la̒ng văn hwả AN-KF xỏm Da̭i Dôô̒ng chiê xé: "Ka̭ ni̒ nhân zân fản khới va̒ twiḙ̂t dổi tin tướng baw Dáng, Nha̒ nước, ka̭ ni̒ chi bô̭ kỏ 25 dáng viên, dơ̒i khôổng kinh tể, vâ̭t chất, tin thâ̒n kỏ nhê̒w tiển bô̭, áp zṷng khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t, zả tli̭ 1ha ziḙ̂n tích dất da̭t tlêênh 100 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm”

Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n deẻnh zả wê̒l ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả KF-AN” thôông kwa wiḙ̂c xâi zư̭ng dớ tiếp tṷc kúng kổ, chiến khai, xâi zư̭ng nôông tHÔn MỞi, thắt chă̭t mổi kwan hḙ̂ mẩw thi̭t kwân -zân"

Bớ nhửng kết kwá bước dâ̒w xâi zư̭ng "La̒ng văn hwả KF-AN” ớ xỏm Da̭i Dôô̒ng va̒ xỏm Khang, xỏm Tân Fúc, kỏ thế khắng di̭nh: Ni la̒ chú chương dủng dẳn, xát thư̭c tể, dáp ửng ản ngwiḙ̂n voo̭ng chỉnh dảng kuố Nhân zân, hơ̭p loo̒ng zân, thiết thưc, kóp fâ̒n tăng kường KF-AN ớ kơ xớ, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw foong tla̒w thi duô "Kwân dô̭i chung khức xâi zư̭ng NTM”” tloong LLVC hwiḙ̂n


KÁC TIN KHÁC


Ô nhiḙ̂m thiển ô̒n bớ karaoke tư̭ fát

(HBDT) – Thơ̒i zan khânh ni, ti̒nh tlaa̭ng hát karaoke tư̭ fát ta̭i kác za di̒nh kỏ chê̒w hưởng tăng, gâi khỏ chi̭w, bức xúc cho nhửng ngươ̒i ha̒ng xỏm va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Ti̒nh la̒ng, ngiḙ̂ xỏm kỏ dươ̭c bi̭ 'khấch vé"”chí vi̒ ô nhiḙ̂m thiểng ô̒n.