HBDT) – Ngă̒i 13/9, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính da̒ vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm xét xứ thew dơn khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw Ngwiḙ̂n Văn Fương (KN 1989); Diinh Thể Hwa̒ng (KN 1987) Dê̒W ớ xa̭ Liên Xơn (Lương Sơn); Dinh Kôông Ha̒ (KN 1964) ớ Kaw Zương (Lương Xơn) dổi vởi bán ản xơ thấm zo TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ.


Ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, Ngwiḙ̂n Văn Fương, Dinh Thể Hwaa̒ng va̒ Dinh Kôông Ha̒ da̒ ản HDXX chấp nhâ̭n khaảng kảw chiến bớ ản tu̒ la̭i tu̒ tlew.

Thew hô̒ xơ vṷ ản, baw khwáng 22h30’ ngă̒i 14/1/2021, Ngwiḙ̂n Văn Fương, Ngwiḙ̂n Văn Loong, Dinh Thể Hwaa̒ng, Ngwiḙ̂n Thă̒nh Tôn kă̭p kha̒ ta̭i kwản biê xỏm Xoo̒ng, xa̭ Liên Xơn. Khâw rỉ 4 ngươ̒i rú kha̒ wê̒l nha̒ Fương dớ deẻnh ba̭c. Khi̒ rỉ Fương, Loong va̒ Tôn wê̒l nha̒ Fương tlước, ko̒n Hwa̒ng di dỏn Vṷ Kươ̒ng dêểnh nha̒ Fương dớ dê̒w deẻnh ba̭c.

Nhỏm dổi tươ̭ng ni̒ da̒ deẻnh ba̭c bă̒ng hi̒nh thức xóc diḙ̂ thua, ản tỉnh bă̒ng thiê̒n. Mắt nhỏm ni̒ daang deẻnh ba̭c, Kwắch Văn Lân, Dinh Kôông Ha̒, Bu̒i Văn Binh, Bu̒i Văn Foong dêểnh dê̒w tham za. Tloong khi deẻnh ba̭c, Fương kỏ thu thiê̒n diḙ̂n, dác va̒ zo̭n zḙp nha̒ kướ mối ngươ̒i 100 ngi̒n dôô̒ng. Kác dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c dêểnh 00h30' ngă̒i 15/1/2021 thi̒ bi̭ Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn bắt kwá taang, thu zư̭ tlêênh chiểw ba̭c xổ thiê̒n 6.360.000 dôô̒ng kuu̒ng kác zuṷng kṷ fṷc vṷ deẻnh ba̭c. Tloong kwả chi̒nh bắt zư̭ Fương, Loong, Foong, Bi̒nh Ha̒, Hwa̒ng dá chă̭l. Khâw khi ản vâ̭n dôô̭ng kác dổi tươ̭ng da̒ dêểnh kơ kwan kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn xin dâ̒w thủ.

Tta̭i fiên twa̒ xét xứ xơ thấm, TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ twiên fa̭t Ngwiḙ̂n Văn Fương 9 khaảng tu̒; Dinh Thể Hwaa̒ng 9 khaảng tu̒; Kwắch Văn Lân 10 khaảng tu̒; Dinh Kôông Ha̒ 9 khaảng tu̒; Ngwiḙ̂n Văn Loong, Ngwiḙ̂n Thă̒nh Tôn, Bu̒i Văn Binh, Bu̒i Văn Foong, mối ngươ̒i 7 khaảng tu̒ nhuưng cho hướng ản tlew.

Cho ră̒ng mức ản tlêênh la̒ kwả nă̭ng, Ngwiḙ̂n Văn Fương, Dinh Thể Hwa̒ng va̒ Dinh Kôông Ha̒ la̒ dơn khaảng kảw xin ản kái ta̭w ó zam zư̭. Twi nhiên ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, kác bi̭ kảw da̒ xin thăi dối nô̭i zuung khaảng kảw chwiến la̭i hướng ản tlew. Khâw khi xem xét, ngỏ la̭i to̒n bô̭ nô̭i z vṷ ản, HDXX TANZ tính da̒ chấp nhâ̭n khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw, twiên fa̭t Ngwiḙ̂n Văn Fương, Dinh Thể Hwa̒ng va̒ Dinh Kôông Ha̒ mối ngươ̒i 9 khaảng tu̒ mê cho hướng ản tlew.KÁC TIN KHÁC


TF Hwa̒ Bi̒nh: Ta̭m zư̒ng hwa̭t dôô̭ng kơ xớ kinh dwănh karaoke chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl

(HBDT) - Rut kinh ngiḙ̂m pớ kác vṷ chẳi, Kông an TF Hwa̒ Bi̒nh iêw kâ̒w 14 kơ xớ kinh dwănh karaoke tế khắc fṷc kác thiểw xót vi̒ chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl (FCCC).

 


Thắp tlảng foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc

(HBDT) - Nhơ thươ̒ng ngă̒i, duủng 22h ha̒ng ngă̒i khi̒ thiểng chuông nha̒ thơ̒ Mươ̒ng Riḙ̂c, xa̭ Mi̭ Thă̒nh (La̭c Xơn) vang lêênh, hâ̒w nhơ kác za di̒nh dê̒w ta̭m zưư̒ng mo̭i ko̒n dang rớ, thắt de̒n, kiếm tla kướ, tla nẻw kướ di dắi...

Tha mă̭t “ Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”

(HBDT) – Khuô̭ng 17/8, WBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha mă̭t "Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”. Zư̭ lḙ̂ tha mă̭t kỏ da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w kác Kṷc ngiḙ̂p bṷ Bô̭ Kâng An. Wê̒l fiể tính, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, lă̭nh da̭w Kâng an tính kôô̒ng lă̭nh da̭w WBNZ thă̒nh fổ.

Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc xa̭ Tủ Lỉ

(HBDT) – Khuô̭ng 8/8, Ban Chí da̭w (BCD) 09 xa̭ Tủ Tỉ (Da̒ Bắc) tố chức Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBVANTK) năm 2022, Tham zư̭ kôô̒ng chuung pui pơ̭i Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n Nhân zân xa̭ Tủ Lỉ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TT WBNZ tính, Tlướng BCD 09 kuố tính; lă̭nh da̭w hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôô̒ng dôông dáw Nhân zân diḙ̂ fương.