(HBDT) – Tloong thơ̒i da̭i kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0, thô̭i fa̭m chiḙ̂t dế lơ̭i zuṷng kôông zan maa̭ng (KZM) dớ htư̭c hiḙ̂n kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t. Ni la̒ lo̭i thô̭i fa̭m mởi, tinh vi, xáw kwiḙ̂t. Dớ chiḙ̂t fả thee̒nh kôông kác dưởng râi deẻnh ba̭c kwa ma̭ng la̒ kwả chi̒nh dẩw chănh kuố ác chinh xát hi̒nh xư̭. Dă̭c biḙ̂t xư̭ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, kiếm tla, zảm xát thươ̒ng xwiên kuố tố chức Daáng, vai tlo̒ nêw kương kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng đơn vi̭ tloong dẩw chănh kôô̒ng lo̭i thô̭i fa̭m "tlêênh tlơ̒i ni̒”


Foo̒ng kắnh xát hi̒nh xư̭ (Kôông an tính) chiến khai kể hwă̭ch dẩw chănh kôô̒ng llo̭i thô̭i fa̭m tlêênh khôông zan maa̭ng.

Ziển biển fức ta̭p 

Zo kuô̭c khôổng khỏ khăn, eenh Ha̒ Văn Kwi̒nh, ở xỏm Lâ̒w, xa̭ Mai Ha̭ (Mai Châw) kỏ nhu kâ̒w wăl vổn dớ la̒ ăn. Thông kwa MXH, eenh ản môô̭ch ngươ̒i thên la̒ Bắch mơ̒i wăl vổn ngân ha̒ng Sacombank kỏ la̭i xwất thấp. Khâw khi iểng thiểng mâ̭c dươ̒ng kuố dổi tươ̭ng; eenh Kwi̒nh tin tướng chiến tlước cho dổi tươ̭ng 3 bâ̭n tôống xổ thiê̒n 8,7 tliḙ̂w dôô̒ng dớ ản rái ngân. Khâw khi chiến thiê̒n, eenh Kwi̒nh liên la̭c kôô̒ng dổi tươ̭ng, mê ó thee̒nh kôông. Khâw khi tiếp nhâ̭n dơn chi̒nh, bảw, Daáng wí, lẳnh da̭w Foo̒ng KXHX chí da̭w kác tố chức Daáng chư̭c thuô̭c va̒ kác dô̭i ngiḙ̂p vṷ tiển hă̒nh xác minh, la̒ tlo̭n tha. Ngă̒i 30/6/2021, kác chinh xát da̒ ản lêḙ̂nh bắt khấn kấp dổi tươ̭ng Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, khinh năm 1989, ớ xa̭ Va̭n Thải, hwiḙ̂n Ưửng Hwa̒ (TF Ha̒ Nô̭i). Dổi tươ̭ng nhâ̭n thô̭i, nỏ da̒ chiểm dwa̭t ta̒i xán ngươ̒i khác ha tlăm tliḙ̂w dôô̒ng.

Fát hwi vai tlo̒ ngươ̒i dưửng dâ̒w 

Tloong dẩw chănh kôô̒ng thô̭i fa̭m, nhất la̒ thô̭i fa̭m xứ zuṷng KNK tloong zai dwa̭n chi̒ ni̒, vai tlo̒ ngươ̒i dưửng dâ̒w kỏ ỉ ngiḙ̂ rất kwan tloo̭ng. Tloong xuốt kwả chi̒nh chinh xát, ngươ̒i dưửng dâ̒w xḙ chư̭c tiếp lẳnh da̭w, chí da̭w to̒n bô̭ chwiên ản.

Thew thôổng kê, tloong 3 năm kwa, lư̭c lươ̭ng KXHX to̒n tính da̒ fát hiḙ̂n 594 vṷ, 2616 dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c xứ zuṷng KNK, khới tổ 150 vṷ, 939 bi̭ kan, xứ lỉ hă̒nh chỉnh 444 vṷ, 1.677 dổi tươ̭ng kỏ liên kwan. Kwa dẩw chănh la̒ ro̭ tống xổ thiê̒n deẻnh ba̭c bă̒ng KNK lêênh dêểnh haa̒ng chṷc tí dôô̒ng mối ngă̒i.

Da̭i tả Châ̒n Mă̭nh Hái deẻnh zả, thơ̒i zan dêểnh, ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m KZM ko̒n ziển biển fức ta̭p kỏ nhê̒w fương thức, thú dwa̭n tinh vi, xáw kwiḙ̂t hơn. Vai tlo̒ lẳnh da̭w kuố kấp wí dăk biḙ̂t kwan tloo̭ng, kwiết di̭nh theenhf kôông kuố kwả chi̒nh diê̒w tla, fả ản.KÁC TIN KHÁC


27 khaảng tu̒ cho kác bi̭ kảw fa̭m thô̭i deẻnh ba̭c

HBDT) – Ngă̒i 13/9, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính da̒ vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm xét xứ thew dơn khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw Ngwiḙ̂n Văn Fương (KN 1989); Diinh Thể Hwa̒ng (KN 1987) Dê̒W ớ xa̭ Liên Xơn (Lương Sơn); Dinh Kôông Ha̒ (KN 1964) ớ Kaw Zương (Lương Xơn) dổi vởi bán ản xơ thấm zo TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Kiên kwiết xứ lỉ hă̒nh vi dươ thôông tin xẩw, dôô̭c lênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Kwa nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, lư̭c lươ̭ng chức năng hwiḙ̂n Mai Châw fát hiḙ̂n tlêênh facebook kả nhân kuố H.T.N ớ xa̭ Kun Few dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l chú chương, chỉnh xắch kuố Daáng va̒ Nha̒ nước dổi vởi vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c. Ngăi khi fát hiḙ̂n hiḙ̂n, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ mơ̒i H.T.N lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c, H.T.N da̒ nhâ̭n thức ro̭ nhửng thôông tin mêê̒nh dươ lêênh maa̭ng xa̭ hô̭i (MXH) la̒ khwáng xư̭ thâ̭t, tư̭ ngwiḙ̂n dá, gơx va̒ kam kết chăng tải fa̭m.