(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Kôông an xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) da̒ fổi hơ̭p cha̭t kôô̒ng kác ban, ngă̒nh,do̒n thế tâ̭p chuung tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương chí da̭w kwiết liḙ̂t hwi dôô̭ng khức meenh kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw dám báw ANCT va̒ tham za foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK); chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ fương, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng ngươ̒ ngiḙ̂p vṷ va̒ foo̒ng ngươ̒ xa̭ hô̭i, dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i, chăng dớ fức ta̭p, bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒ tloong mo̭i ti̒nh hi̒nh huổng.Kôông an xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân Lạc) vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân zaw nô̭p vủ khỉ tư̭ chể.

Hô̒i 23h30 ngă̒i 16/2, nhâ̭n ản tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân, Kôông an xa̭ fát hiḙ̂n 8 dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c zưởi hi̒nh thức xoóc diḙ̂ ta̭i zan bếp nha̒ ôông Bu̒i Văn Chănh, xỏm Vỏ, thu zư̭ tlêênh chiểw ba̭c kác tang vâ̭t va̒ 1,25 tliḙ̂w dôô̒ng; xứ fa̭t hă̒nh chỉnh 8 tliḙ̂w dôô̒ng nô̭p ngân xắch Nha̒ nước. Ni la̒ 1 tloong 6 vṷ vi fa̭m fáp lwâ̭t wê̒l châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tloong khảng 3 năm năi.

Xác di̭nh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng dớ ngươ̒i zân nơơng kaw tinh thâ̒n, tư̭ zác chấp hă̒nh kwi di̭nh fáp lwâ̭t, tích kư̭c tham za tổ zác thô̭i fa̭m, foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m la̒ kôông tác tloo̭ng tâm tloong dám báw ANCT ta̭i kơ xớ, lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ kwan tâm xâi zưư̭ng, kuúng kổ va̒ fát chiến kác mô hi̒nh tloong foong tla̒w To̒n zân BVANTK. Dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kỏ 16 mô hi̒nh a twa̒n wê̒l ANCT, gô̒m 12 mô hi̒nh ta̭i kác xỏm, khu zân kư va̒ nha̒ tlơ̒ng, 4 mô hi̒nh wê̒l foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, an ninh kṷm záp rănh, camera zảm xát an ninh va̒ "4 khôông" ớ xómBưới Ka̭i. Kác mô hi̒nh di baw hwa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá, thúc dấi foong tla̒w To̒n zân BVANTK kôô̒ng xư̭ tham za tích kư̭c kuố kwâ̒n chuủng nhân zân, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n ANCT diḙ̂ ba̒n.

Thiểw tả Da̒w Ngoo̭c Thănh, Tlướng Kôông an xa̭ cho mắt: Ỉ thức zư̭ zi̒n ANCT ta̭i kôô̭ng dô̒ng zân kư an nơơng kaw, thế hiḙ̂n vai tlo̒ mối kôông zân la̒ môô̭ch chiển xi̭ kôông an tlêênh mă̭t tlâ̭n BVANTK. Tloong thơ̒ zan dêểnh, lư̭c lươ̭ng Kôông an xa tiếp tṷc chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n kác kể hwă̭ch kuố kấp tlêênh chiến khai hiḙ̂w kwá kác chí thi̭, ngi̭ kwiết dám báw ANCT ta̭i diḙ̂ fương; la̒ tốt kôông tác tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, fổi hơ̭p kôô̒ng kác dwa̒n thế tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t, nhân rôô̭ng kác mô hi̒nh To̒n zân BVANTK.KÁC TIN KHÁC


Kôông an fươ̒ng Tân Hwa̒: Fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n 100% zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển tloong zaw zi̭ch kôông zân

(HBDT) - Nhơ mo̭i khi, ha̒ng ngă̒i zái kwiết xoong wiḙ̂c kơ kwan,Tluung wỉ Bu̒i Văn Hwa̒ng, Da̭i wỉ Hwa̒ng Văn Hiḙ̂p va̒ Da̭i wỉ Ngwiḙ̂n Ănh Thu, Kôông an fươ̒ng Tân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) di wê̒l kơ xớ kuu̒ng tác tó tiên tiên chiê̒n, hỏ chơ̭, hưởng zâ̭n ngươ̒i zân ta̭w ta̒i khwán, dăng kỉ, dăng nhâ̭p tlênh kôống zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển (KZVKCT) fṷc vṷ zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC) rḙ̂ ra̒ng, thwâ̭n lơ̭i.

Kwiết liḙ̂t thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng nươ̒, ngăn chă̭n ngươ̒i zân xwất kắnh tlải fép

(HBDT) - Tưư̒ng tham za xwất kắnh tlải fép (XKTF) la̭i Tluung Kwuốc law dôô̭ng bớ năm 2019, bi̭ lư̭c lươ̭ng chức năng nước xớ ta̭i fát hiḙ̂n, bắt zư̭, duối tlaw tlá wê̒l nước khaảng 1/2021, kâw 2 nămbaảnh khức xứ ngươ̒i, ôông Zương Kim Chuung, khinh năm 1973 ớ xỏm Ma̭, xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) tlơ̒ wê̒l 2 ba̒n thăi tlẳng.

Xa̭ Huu̒ng Xơn: Tiên chiê̒n fáp lwâ̭t ngăn chă̭n ti̒nh tlaa̭ng xwất kắnh tlải fép

(HBDT) - Iểng thew nhưửng dê̒w hăi, dê̒w fái bớ Bỉ thư Chi bô̭ Tliḙ̂w Kim Thwí, haa̒ng hcṷc ngươ̒i zân ớ Ba̒ Ra̒, xa̭ Huu̒ng Xơn (Kim Bôi), haa̒ng chṷc ngươ̒i zân ớ Ba̒ Ra̒, xa̭ Huu̒ng Xơn dá hắn ỉ di̭nh xwất kắnh tlải fép di thi̒m miê̒n dất hưở fải bên biên zởi...

Nơơng kaw nhâ̭n thức wê̒l châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Vởi chú dê̒ "Xâi zưư̭ng văn hwả zaw thôông gẳn kôô̒ng kiếm xwát hiḙ̂w kwá zi̭ch Covid-19", wiḙ̂c chiến khai Năm an twa̒n zaw thôông (ATZT) 2022 daang ản kác ngă̒nh, diḙ̂ fương tâ̭p chuung thư̭c hiḙ̂n. bắt dâ̒w bớ wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n dớ nơơng kaw ỉ thức chấp hă̒nh kwi di̭nh, fáp lwâ̭t dổi vởi ngươ̒i tham za zaw thôông.