(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

KB, CX Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính) tlaw dối, nơng kaw chi̒nh dô̭ ngiḙ̂p vṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Thiểw tả Ngwiển Ngo̭c Zúng, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ cho mắt: Kỏ vi̭ chỉ la̒ kướ ngo̭ vu̒ng Tâi Bắc, kỏ twiển Kuốc lô̭ 6 nổl kác tính Tâi Bắc thuổng thú dô Ha̒ Nô̭i, kỏ tiển dươ̒ng thwí khôông Da̒, Hwa̒ Bi̒nh kỏ hḙ̂ thôổng zaw thôông tương dổi thwâ̭n lơ̭i cho fát chiến KT-XH, i la̒ diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm thô̭i fa̭m ma twỉ lơ̭i zṷng. Ma twỉ ó chí ản vâ̭n chiến xổ lươ̭ng lởn, thú dwa̭n bo̭n thô̭i fa̭m ka̒ng ngă̒i tinh vi, manh dôô̭ng, liê̒w li̭nh. Dă̭c biḙ̂t ó chí kỏ "diém noỏng” ma twỉ ớ 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ ko̒ (Mai Châw), vu̒ng záp ranh 2 xa̭ xa̭ Loỏng Luông (Vân Hô̒ - Xơn La), Kwan Hwả (Thanh Hwả) ku̒ng la̒ diḙ̂ ba̒n kác dổi tươ̭ng tu̒ tha, tlổn chwi na̭ thươ̒ng xwiên kâw kết, móc nổl kác dổi tươ̭ng ớ kác tính, hi̒nh tha̒nh rêênh kác dươ̒ng râi muô baảnh ma twỉ xổ lươ̭ng lởn liên tính, xwiên kuốc za. Thew rỉ, KB, CX Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xác di̭nh fái vưng va̒ng dớ vươ̭t kwa khỏ khăn, ngwi hiếm ku̒ng nhửng thú dwa̭n muô chuô̭c, zṷ zô̭ kuố bo̭n thô̭i fa̭m dớ hwa̒n tha̒nh mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm 6 dê̒w Bác Hô̒ ră̭i lư̭c lươ̭ng Kôông an nhân zân, nhửng năm kwa Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ da̒ chú dôô̭ng tham mưw kấp wí, chỉnh kwiê̒n, Ban Zảm dốc Kôông an tính xâi zư̭ng, thư̭c hiḙ̂n kác dê̒ ản, fương ản, kể hwa̭ch dẩw chanh chḙ̂t fả kác dươ̒ng râi ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Tham mưw, chí da̭w, hưởng zân Kôông an kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá dê̒ ản "Xâi zư̭ng ba̭n ó kỏ ma twỉ”. Chiến khai nhê̒w zái fáp chiḙ̂t fả kác diếm baảnh leé, ó dớ hi̒nh tha̒nh kác tṷ diếm fức ta̭p wơ̒l ma twỉ, dái meḙnh kôông tác zái kwiết mo̭l ngiḙ̂n ma twỉ, khwanh vu̒ng dớ ha̭n chể fát xinh kon ngiḙ̂n mởi, tư̒ng bước la̒ zám mo̭l ngiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Năm 2017 lư̭c lươ̭ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ to̒n tính da̒ dẩw chanh, bắt zư̭ 149 vṷ, 177 dổi tươ̭ng a̭m thô̭i wơ̒l ma twỉ, thu zư̭ tlêênh 60 bẻnh heroin, 11.085 viên ma twỉ tôống hơ̭p, 451,18g ma twỉ za̭ng dư̭, 73,48g ketamin, 6,1g thuốc lắc, 54,81g thuốc fiḙ̂n, 6 xe ô tô, 19 mô tô, tlêênh 112 tliḙ̂w dôô̒ng, 13.000 USD

Tloong kwỉ 1/2018, lư̭c lươ̭ng dẩw chanh, bắt zư̭ 14 doổi tươ̭ng, thu zư̭ 1.128,18g heroin, 310 viên ma twỉ tôống hơ̭p, 2,74g ma twỉ dư̭, 3,73g ketamin, 3 xe ô tô, 2 khấw khủng tư̭ chể... Tloong dỏ da̒ dẩw chanh bóc gơ̭ tha̒nh kôông nhê̒w dươ̒ng râi muô, baảnh ma twỉ xổ lươ̭ng lởn, diê̒w tla bắt zư̭ nhê̒w dổi tươ̭ng chú mưw kâ̒m dâ̒w.

Ngă̒i 23/2/2018, Foo̒ng fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng Kánh xát zaw thôông (KXZT) bắt Dinh Khắc Hiḙ̂p (deé năm 1980), Dinh Khắc Kwan (DN 1982) dê̒w ớ Thwí Ngwiên, Hái Foo̒ng, tlêênh dươ̒ng vâ̭n chiến 1 beẻnh heroin. Vớ rôô̭ng diê̒w tla bắt thêm Ngâ̒n Văn Bắi (DN 1980) Ngwiên Bỉ thư Chi dwa̒n ớ xa̭ Baw La (Mai châw) la̒ dổi tươ̭ng liên kwan. Ngă̒i 18/1/2018, fổi hơ̭p ku̒ng foo̒ng KXZT Kôông an tính bắt kwá tang 3 dổi tươ̭ng Ngwiển Hửw Tiển (DN 1981) Ớ Dông Anh, Ha̒ Nô̭i; Trâ̒n Văn Ha̒ (DN 1992) Ớ Zwi Tiên, Ha̒ Nam; Lương Ngo̭c Ha̒ (DN 1986) Ớ Chiê̒ng Ha̭, Mai Châw, thu zư̭ khânh 2 kg ma twỉ dả, 116,2g ma twỉ tôống hơ̭p. Ngă̒i 19/2/2018, fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng KXZT Kôông an tính fả Chwiên ản 18C, bắt zư̭ 2 dổi tươ̭ng Fa̒ng A Fa̒, Va̒ng A Bẩw ớ xa̭ Hang Kiê thu zư̭ 35 beẻnh heroin. Ngă̒i 19/4/2018 fả chwiên ản 218C, bắt zư̭ Fa̒ng A Nha̒ (DN 1973 ) ớ bán Xa̒ Linh, xa̭ Pa̒ Ko̒, Mai Châw, ngwiên Kôông an viên dang tlêênh dươ̒ng vâ̭n chiến 30kg ma twỉ dả. Khâw hơn 1 năm kiên chi̒, bảm xát kơ xớ, bảm xát diḙ̂ ba̒n, ngă̒i 3/5/2018, KB,CX Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m wơ̒l ma twỉ fổi hơ̭p ku̒ng Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c chiến khai tha̒nh kôông chwiên ản 0417H, bắt zư̭ Zương Thi̭ Hái (DN 1969), ớ ta̭i xỏm 3, xa̭ Tứ Nê, dổi tươ̭ng chwiên baảnh leé ma twỉ tleenh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c, gâi bức xúc zư lwâ̭n nhân zân. Kwả chi̒nh bắt zư̭ thu zư̭ 62,28g heroin va̒ 57tliḙ̂w dôô̒ng...

Năm 2017 tâ̭p thế Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ ản Bô̭ Kôông an tă̭ng Kơ̒ thi duô dơn vi̭ zẩn dâ̒w foong tla̒w thi duô kấp kơ xớ, vinh zư̭ ản Thú tưởng Chỉnh fú kới thơ khen. Nhê̒w kả nhân tiêw biếw nhơ Chung tả Ngwiển Tha̒nh Chung, Chung tả Fa̭m Hái Ha̒, Chung tả Ngwiển Tiển Zủng, Da̭i wỉ Mai Xwân Chươ̒ng ản Bô̭ Kôông an, UBND tính, Zảm dôôc Kôông an tính tă̭ng Bă̒ng khen, zẩi khen. Riêng Chi dwa̒n Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ da̭t zái nhi̒ tloong kuô̭c thi Hoo̭c tâ̭p, la̒ thew 6 dê̒w Bác Hô̒ ră̭i Kôông an nhân zân zo Dwa̒n Thanh niên Bô̭ Kôông an tố chức


                                                                        Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.