(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Chiến la̭m tlưng bă̒i̒ nhê̒w văn bán, hiḙ̂n vâ̭t, ẩn fấm va̒ 1717 bán dô̒ ản tâ̭p hơ̭p bớ kác nguô̒n tư liḙ̂w da̒ ản kôông bổ bớ tlước dêểnh năi kuố kác nha̒ nhiên kửw, ho̭c zá tloong nước va̒ kuốc tể nhơ: Fiên bán kác văn bán Hản – Nôm, văn bán thiểng Viḙ̂t, thiểng Fáp zo Tliê̒w di̒nh Viḙ̂t Nam, chỉnh kwiê̒n Fáp ớ Dông Zương ban ha̒nh bớ thể kí XVI dêểnh dâ̒w thể kí XX, fiên bán kuố kác văn bán ha̒nh chỉnh kuố chính kwiê̒n Viḙ̂t Nam kôô̭ng hwa̒ ku̒ng mô̭c xổ hi̒nh ánh kuố kản bô̭, nhân zân Hwa̒ Bi̒nh vởi Trươ̒ng Sa…. Nhửng bán dô̒, tư liḙ̂w an tlưng bă̒i ta̭i chiến la̭m la̒ mô̭ch fâ̒n bă̒ng chửng li̭ch xứ, kơ xớ fáp lỉ chửng minh chú kwiê̒n kuố Viḙ̂t Nam dổi vởi hal kwâ̒n da̭w Hwa̒ng Sa va̒ Trương Sa. Kác tư liḙ̂w cho thẩi kác Nha̒ nước Viḙ̂t Nam bớ thơ̒i ki̒ foong kiển dêểnh thơ̒i ki̒ xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂ ka̭ ni̒, da̒ khai fả, xác lâ̭p, thư̭c thi va̒ báw vḙ̂ chú kwiê̒n luốc za dổi vởi hal kwâ̒n dáw tlêênh va̒ nhê̒w vu̒ng biến dáw khác thuô̭c lảnh thố Viḙ̂t Nam.

Wa̒I tlưng bă̒i bán dô̒ va̒ hiḙ̂n vâ̭t, ban tố chức ko̒n nỏi chiḙ̂n chwiên dê̒ wơ̒l chú kwiê̒n biến dáw zo kác kwân nhân kỏ kinh ngiḙ̂m tlư̭c tiếp báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw chi̒nh bă̒i. Zư̭ kiển chiến la̭m kẻw za̒i dêểnh ngăi 27/4


Lảnh da̭w Xớ, ban, nga̒nh, UBND wiḙ̂n Iên Thwí tham kwan chiến la̭mDwa̒n viên, thanh niên va̒ hoo̭c xinh kác tlươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Iên Thwí tham kwan chiến la̭m


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t – do̒i hói bức thiết khi zi̭ch tá kủi châw Fi bu̒ng fát.

(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.

Zan lâ̭n thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh: Da̒ nhâ̭n thie̒n xướ diếm thi Kuốc za bớ nhê̒w năm tlước

Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.

Tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”

Chung thăi báw dám châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

(HBDT) – Diê̒w dă̭c biḙ̂t tloong Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2018 – 2019, dó la̒ tă̭ng mu báw hiém chi hoo̭c xinh lớp 1

Kaw diếm chôổng buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i zi̭p Thết Ngwiên dản

(HBDT) - Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i dang dêểnh. Ni la̒ thơ̒i diếm khức muô kuố nhân zân tăng meḙnh. Thew zư̭ bảw kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát Kinh tể (Kôông an tính), kác dổi tươ̭ng buôn lâ̭w, kinh zwanh, vâ̭n chiến, buôn baảnh ha̒ng kẩm, ha̒ng zá za tăng hwa̭t dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nhỏm ha̒ng thư̭c fấm, ha̒ng tiêw zu̒ng, diḙ̂n tứ, mi̭ fấm... Hwa̭t dôô̭ng khai thác vâ̭n chiến khwảng xán, lâm xán ziḙ̂n tha fức ta̭p, khỏ lươ̒ng.