(HBDT) - Ngă̒i 17/11, ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, Kṷc Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twí, Bô̭ Kâng an fổi hơ̭p Kâng an tính tố tlức fát dôô̭ng foong tla̒w "twa̒n zân tham za foo̒ng, chẩng ma twí” pơ̭i tha kwân twiên chwiê̒n foo̒ng chẩng ma twí.


Da̭i ziḙ̂n 16 kơ xớ dwa̒n tlư̭c thuô̭c Dwa̒n Thănh niên hwiḙ̂n Tân La̭c kỉ kam kết thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Twa̒n zân tham za foo̒ng, chẩng ma twí”.

Thơ̒i zan kwa, ti̒nh hi̒nh tố tlức pơ̭i chưở chấp xứ zṷng tlải fép chất ma twsi ớ nước ha ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ chiê̒w hưởng za tăng ớ tư̒ tính, thă̒nh fổ ká. Thew thôổng kê, ká nước kỏ hơn 254.500 mo̭l ngiḙ̂n kỏ hô̒ xơ kwán lỉ, xoong thư̭c tể, xổ lươ̭ng mo̭l ngiḙ̂n, mo̭l xứ zṷng tlải fép chất ma twí ko̒n kaw. Mă̭c zu̒ Dáng, Nha̒ nước ka̭ no̒ i ngỏ kôông tác foo̒ng, chẩng ma twí la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm, kâ̒n kwiết liḙ̂t thư̭c hiḙ̂n, mé tí kôông tác foo̒ng, chẩng ma twí da̭t ản kết kwá kaw hơn zất kâ̒n hwi dôô̭ng khức mă̭nh tôống hơ̭p kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kôô̒ng pơ̭i xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố twa̒n xa̭ hô̭i.

Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ pa̒n kác dổi tươ̭ng thô̭i fa̭m ma twí lơ̭i zṷng tí tlung chwiến ma twí pớ ta̒n kác tính Tâi Bắc wê̒l Thú dô Ha̒ Nô̭i, kác tính bu̒ng dôô̒ng bă̒ng pơ̭i zoong tha nước wa̒i tiêw thṷ i tang kỏ ta̒n ziḙ̂n biển fức ta̭p; ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twí tlêênh diḙ̂ pa̒n tính chuô ản zái kwiết tliḙ̂t dế, xổ mo̭l xứ zṷng ma twí ko̒n kaw, tiê̒m ấn tư̒ ngwi kơ gâi bất ANTT-TTATXH. Xwất fát pớ diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể di̭, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác twiên chwiê̒n, nơng kaw hiḙ̂w kwá foo̒ng ngươ̒, zái kwiết thô̭i fa̭m kôô̒ng pơ̭i tḙ̂ na̭n ma twí fái ản koi la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác mnhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kôô̒ng pơ̭i tác tâ̒ng lớp nhân zân.

Ta̭i puối lḙ̂m, da̭i ziḙ̂n 16 kơ xớ dwa̒n tlư̭c thuô̭c Dwa̒n Thănh niên hwiḙ̂n Tân La̭c i ta̒ kỉ kam kết thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Twa̒n zân tham za foo̒ng, chẩng ma twí”. Th kwa lḙ̂ fát dôô̭ng nhă̒m tăng kươ̒ng tlắch nhiḙ̂m, bai tlo̒ kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, fát hwi khức mă̭nh kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kôô̒ng twa̒n zân, nơng kaw nhâ̭n thức kuố Nhân zân tloong foo̒ng, chẩng tḙ̂ na̭n ma twí, tham za tích kư̭c kôô̒ng kác kơ kwan tlức năng foo̒ng chẩng, tấi lu̒i tḙ̂ na̭n pơ̭i thô̭i fa̭m ma twí, kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ANTT-TTATXH tloong twa̒n hwiḙ̂n.

Khăw lḙ̂ fát dôô̭ng, kỏ kho̭m kản bô̭, chiển xi̭, dwa̒n biên thănh niên i ta̒ tha kwân twiên chwiê̒n foo̒ng, chẩng ma twí tlêênh ta̒n kác tlṷc ta̭ng khả chỉnh kuố kác xa̭, thi̭ tlẩn tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n.

KÁC TIN KHÁC


Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch tha kwân tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, báw vḙ̂ an twa̒n Thết Năm Mởi Kwỉ Ma̭w 2023. Thôông kwa kác biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, tloong ngă̒i 31/12/2022, Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ, 5 dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.