(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Dáng wí, Ban CHKX hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭, hiḙ̂w kwá kác mă̭t kôông tác hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, xâi zưư̭ng lư̭c lươ̭ng vưưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kwa rỉ kóp fâ̒n nơơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) cho kản bô̭, chiển xi̭ (KB, CX) tloong to̒n lư̭c lươ̭ng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ kwuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF).


Kác chiển xi̭ Tluung dô̭i zân kwân kơ dôô̭ng hwiḙ̂n Iên Thwí zwiḙ̂t dô̭i hi̒nh dô̭i ngṷ kấp tluung dô̭i ta̭i hô̭i thaw Tluung dô̭i zân kwân kơ dôô̭ng kấp tính năm 2022.

Kơ kwan kwân xư̭ kác kấp tloong hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên zwi chi̒, thư̭c hiḙ̂n ngiêm chể dô̭ chư̭c XXCD, twâ̒n tla kănh kác, fổi hơ̭p kác lư̭c tlươ̭ng bảm xát kơ xớ, nẳm vưưng ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i tham mưw, xứ lỉ zứt diếm mo̭i ti̒nh huổng. Kôông tác hwẩn liḙ̂n tiếp tṷc da̭t hiḙ̂w kwá kaw, tloong năm 2022, Ban CHKX hwiḙ̂n da̒ vớ 2 lớp tâ̭p hwẩn cho 85 kản bô̭ kwân xư̭ kết kwá chuung da̭t khả. Hwa̒n thă̒nh nô̭i zuung hwẩn liḙ̂n cho 100% dâ̒w mổl zân kwân tư̭ vḙ̂ (ZKTV) kỏ xổ kwân da̭t tlêênh 86%. Hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng zư̭ bi̭ dôô̭ng viên (ZBDV) dám báw kwân xổ da̭t tlêênh 86%. Hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng zư̭ bi̭ dôô̭ng viên (ZBDV) dám báw kwân xổ 100% chí tiêw ản zaw tham za hwẩn liḙ̂n ta̭i tluung tâm hwẩn liḙ̂n ZBDV kuố tính.

Nhă̒m xâi zưư̭ng kác lư̭c lươ̭ngq chiển dẩw kuố diḙ̂ fương vưưng meḙnh wê̒l tư tướng, dám báw xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng, Ban CHKX hwiḙ̂n Iên Thwí va̒ Ban CHKX kác xa̭, thi̭ chẩn luôn ản kiḙ̂n to̒n wê̒l tố chức, biên chể thew kwi di̭nh. BCHKX hwiḙ̂n la̒ tốt wiḙ̂c dăng kỉ, kwán lỉ nẳm vưưng xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng lư̭c lươ̭ng dôô̭ng viên va̒ fương tiḙ̂n ki̭ thwâ̭t zư̭ bi̭. Dôô̒ng thơ̒i kỏ fúc tla, ra̒ xwát, ki̭p thơ̒i miḙ̂n nhiḙ̂m, bố nhiḙ̂m, xắp xếp ốn di̭nh tố chức biên chể kuố kác dơn vi̭ ZBDV. Xâi zưư̭ng kể hwă̭ch hwi dôô̭ng, tiêp nhâ̭n lư̭c lươ̭ng ZBDV duủng lwâ̭t, chất lươ̭ng chỉnh tli̭ dám báw.

Dáng wí Kwân xư̭ hwiḙ̂n chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá k tác zaw zṷc chỉnh tli̭ cho kác dổi tươ̭ng. Năm 2022, Dáng wí, Ban CHKX hwiḙ̂n da̒ hwa̒n thă̒nh kể hwă̭ch zảw zṷc chỉnh tli̭ 100% da̭t iêw kâ̒w, tloong rỉ 80% da̭t khả, zói. Ni la̒ nê̒n taáng dớ nơơng kaw bán linh chỉnh tli̭ vưưng va̒ng, ti̒nh thâ̒n chắch nhiḙ̂m kaw co KB, CX LLVT hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Thươ̭ng tả Bu̒i Di̒nh Văn, Chí hwi tlướng Ban CHKX hwiḙ̂n Iên Thwí cho mắt: "Thơ̒i zan dêểnh, Dáng wí, chí hwi dơn vi̭ dê̒ tha kác zái fáp dôô̒ng bô̭ nhă̒m thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác KF-KXDF năm 2023. Chủ tloo̭ng nơơng kaw nhâ̭n thức, bán li̭nh chỉnh tli̭ cho KB, CX; zwi chi̒ hwẩn liḙ̂n thươ̒ng xwiên cho kác lư̭c lươ̭ng kôô̒ng nô̭i zuung, kwân xổ dám báw. Dôô̒ng thơ̒i, dám báw kác diê̒w kiḙ̂n cho mo̭i nhiḙ̂m vṷ thươ̒ng xwiên, dô̭t xwất kuố dơn vi̭; tố chức tốt kác kuô̭c ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw, foo̒ng thú kuố 4 xa̭, thi̭ chẩn ziḙ̂n tha an twa̒n, da̭t chất lươ̭ng kaw".KÁC TIN KHÁC


Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch tha kwân tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, báw vḙ̂ an twa̒n Thết Năm Mởi Kwỉ Ma̭w 2023. Thôông kwa kác biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, tloong ngă̒i 31/12/2022, Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ, 5 dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.