(HBDT) - Tỉnh têểnh kuổi khảng 11/2022, tai na̭n zaw thôông (TNZT) ớ Hwa̒ Bi̒nh xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước tăng ớ ká 3 tiêw tlỉ: xổ bṷ, xổ mo̭l chít, xổ mo̭l bi̭ thương. Zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) xḙ ko̒n ziḙ̂n biển fức ta̭p, nhất la̒ thơ̒i diếm kuổi năm, ka̭ nhu kâ̒w ti la̭i, bâ̭n chwiến ha̒ng hwả kuố mo̭l zân, zwănh ngiḙ̂p tăng kaw. Cho dêênh, lư̭c lươ̭ng tlức năng i ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp, kóp fâ̒n dám báw an twa̒n cho mo̭l zân tloong khi tham za zaw thôông.Lư̭c lươ̭ng KXZT thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh twiên chwiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t wê̒l tlâ̭t tư̭ ATZT cho hoo̭c xinh.

Thew thiểw tả Tư̒ Minh Kươ̒ng, Fỏ Dô̭i tlướng Dô̭i xứ lỉ - twiên chwiê̒n - diê̒w tla zái kwiết TNZT, foo̒ng KXZT, pớ khảng 12/2021 têểnh hết khảng 10/2022, twa̒n tính xắi tha 67 bṷ TNZT, la̒ chít 51 mo̭l. bi̭ thương 52 mo̭l. Xo xắnh pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2021, tăng 4 bṷ; tăng 5 mo̭l chít pơ̭i tăng 7 mo̭l bi̭ thương. Tluổ tloong khảng 10, tlêênh diḙ̂ pa̒n xắi tha 4 bṷ TNZT la̒ chít 3 mo̭l, bi̭ thương 5 mo̭l.

Ta̒n khảng kuổi năm kôô̒ng pơ̭i tloong zi̭p Thết Ngwiên dản Kwỉ Ma̭w 2023, zo ản ngí za̒i ngă̒i cho dêênh xổ lươ̭ng mo̭l wê̒l kwêl, ti zu li̭ch, thăm ha̒ tăng lêênh. Kải khác, mô̭i zi̭p Thết têểnh, xwân wê̒l, tư̒ dơn bi̭, za di̒nh tố tlức ăn oỏng, liên hwan, pơ̭i khăw kuô̭c pui di̭, chăng ít mo̭l i kử lải xe tham za zaw thôông tloong khi ta̒ oỏng ha̭w, biê dêênh ka̒ng lởi fái ta̒n kác xư̭ kổ zaw thôông” - thiểw tả Tư̒ Minh Kươ̒ng ngỏ dwản.

Thâ̭t tể cho dố, kử khăw mô̭i dơ̭t lḙ̂ thết, nhất la̒ zi̭p ngí Thết Ngwiên dản, xổ bṷ, xổ mo̭l chít, mo̭l bi̭ thương zo TNZT gâi tha ka̭ no̒ i khiển tư̒ mo̭l fái tẳl chắc. TNZT chăng chí fâi tha nô̭i tăw, bất mát pơ̭i bán thân mo̭l kă̭p na̭n mo̒ ko̒nl a̒ keẻnh nă̭ng cho za di̒nh, xa̭ hô̭i.

Wa̒i ta̒n ngwiên nhân kheéch kwan nhơ xổ lươ̭ng fương tiḙ̂n kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tăng nhănh, kết kẩw ha̭ tơ̒ng zaw thôông chuô thew lâ̭p pơ̭i xư̭ fát tliến kuố xa̭ hô̭i, môô̭ch xổ fương tiḙ̂n chăng dám báw an twa̒n ki̭ thwâ̭t tloong khi lưw thôông thi̒ ngwiên nhân tlư̭c tiếp zoong têểnh kác bṷ TNZT chú iểw xwất fát pớ ỉ thức chấp hă̒nh fáp lwâ̭t kuố mo̭l tham za zaw thôông chuô kaw.

Thew thôổng kê kuố Foo̒ng KXZT, Kâng an tính, kác bṷ TNZT xắi tha fâ̒n tư̒ zo mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n tham za zaw thôông khăw khi ta̒ xứ zṷng ha̭w, biê kwả nôô̒ng dô̭ kwi di̭nh, foỏng nhănh bươ̭t ấw, lẩn la̒n, chwiến hưởng twi̒ tiḙ̂n; chăng puông mṷ báw hiếm ka̭ ngô̒i mô tô, xe mẳi; chăng dám báw khwáng kắch an twa̒n khươ̭ kác fương tiḙ̂n; thiểw tlủ ỉ kwan xát; diê̒w khiến fương tiḙ̂n mé chuô kỏ chẩi fép lải xe…
Mởi ni, Kâng an tính bớ dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m, báw dám ANTT, ATZT zi̭p Thết Ngwiên dản Kwỉ Ma̭w tloong thơ̒i zan pớ 15/11/2022 têểnh ngă̒i 15/2/2023. Kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tang tiển hă̒nh za̒ xwát, teẻnh zả la̭i ti̒nh hi̒nh ATZT tlêênh diḙ̂ pa̒n, nhất la̒ pơ̭i ta̒n kác diḙ̂ fương i ko̒n kỏ xổ bṷ TNZT kaw, nhă̒m lâ̭p fát hiḙ̂n ta̒n kác tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong kôông tác dám báw tlâ̭t tư̭ ATZT, zoong tha kác zái fáp kṷ thế, xát thư̭c tể tí kiê̒m chể TNZT, Kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương kôô̒ng pơ̭i lư̭c lươ̭ng KXZT tiếp tṷc tấi mă̭nh kôông tác twiên tliê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t wê̒l tlâ̭t tư̭ ATZT, wiḙ̂c twiên tliê̒n chăng chí da za̭ng hwả wê̒l hi̒nh thức mo̒ fái dủng dổi tươ̭ng, nô̭i zung fu̒ hơ̭p pơ̭i tơ̒ng lưở thuối. Lư̭c lương tlức năng tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, lâ̭p fát hiḙ̂n, xứ lỉ ngiêm hă̒nh bi bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭, dă̭c biḙ̂t kôô̒ng pơ̭i kác lô̭i la̒ ngwiên nhân chỉnh zoong têểnh TNZT; zwi tli̒ wiḙ̂c kiếm tla, xứ lỉ bi fa̭m kwi di̭nh nôô̒ng dô̭ kô̒n, chất ma twí…

Wiḙ̂c tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp, ki̒ boo̭ng ti̒nh hi̒nh tlâ̭t tư̭ ATZT tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xḙ ản dám báw tloong ta̒n khảng kuổi năm, kóp fâ̒n bi̒nh iên kuô̭c khôổng kuố Nhân zân.


KÁC TIN KHÁC


Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch tha kwân tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, báw vḙ̂ an twa̒n Thết Năm Mởi Kwỉ Ma̭w 2023. Thôông kwa kác biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, tloong ngă̒i 31/12/2022, Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ, 5 dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.