(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒iThươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm.

Zư̭ buối lḙ̂, khả Tlung ương kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Twỉ, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên UBTV Kuốc hô̭i, Fỏ Tlướng Ban Tố chức T.Ư, Chú ti̭ch Hô̭i hửw nghi̭ Viḙ̂t – La̒w; Fỏ dô dốc, Tlung tưởng Châ̒n Hwa̒i Chung, Bỉ thư Dáng wí, Chỉnh wí Binh chúng Hái kwân nhân zân Viḙ̂t Nam. Da̭i ziḙ̂n Bô̭ Tư lḙ̂nh Kwân khu 3. Khả tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính, kác dôô̒ng chỉ wí viên BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, lảnh da̭w UBND tính, Thươ̒ng chư̭c UBMTTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tloong 2 kuô̭c khảng chiển za̒nh dô̭c lâ̭p tư zo cho dất nước, kỏ ha̒ng tliḙ̂w ngươ̒i kon ưw tủ da̒ chiển dẩw hwi xinh, kôổng hiển xương mẩw, thuối thanh xwân cho Tố kuốc. Dớ thế hiḙ̂n da̭w lỉ "Ỏong dác nhở nguô̒n”, dấi mḙnh foong tla̒w "Dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂” nhân kí niḙ̂m 71 năm "Ngă̒i Thương binh, Liḙ̂t xi̭ 27/7” Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.

Thươ̒ wí kwiê̒n Chú ti̭ch nước, Thú tưởng Chỉnh fú, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UBND da̒ lâ̒n lươ̭t tlaw kác zanh hiḙ̂w: Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm, ngwiên Tlung dô̭i tlướng, Da̭i dô̭i dă̭c kôông 24, Tlung dwa̒n 866, Xư dwa̒n 31, Kwân dwa̒n 3 (ka̭ ni̒ dang ớ fươ̒ng Fương Lâm, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh); tlaw tă̭ng Hwân chương dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh ôông Bu̒i Văn Ă̒i va̒ ba̒ Bu̒i Thi̭ Niḙ̂w, xa̭ Di̭ch Zảw va̒ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Thươ̒, ba̒ Bu̒i Thi̭ Thi̭nh, xa̭ Fong Fủ, wiḙ̂n Tân La̭c kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭ va̒ tlaw 30 Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tlaw tă̭ng Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Thú tưởng Chỉnh fú dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i


Thwỉ Hăng


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.