(HBDT) – Khởm 10/8 BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức "Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” diếm ta̭i thôn Chuô̒, xa̭ Fủ Tha̒nh. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n BCD 09, lảnh da̭w UBND, kác ban, nga̒nh wiḙ̂n La̭c thwí.


Da̭i ziḙ̂n kác thôn kỉ zaw ước hướng ửng foong tla̒w thi duô vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 - 2019

13 năm kwa, Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” da̒ lan twá meḙnh, thu hút dông dáw kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Tha̒nh tham za. Ngă̒i hô̭i liên tṷc ản dối mởi wê̒l nô̭i zung, hi̒nh thức va̒ ngă̒i ka̭ng nơng kaw chất lươ̭ng, ó chí la̒ zi̭p tâ̭p hơ̭p dôông dáw kwâ̒n chủng nhân zân ma̒ ko̒n la̒ zi̭p biếw zương lư̭c lươ̭ng tham za foo̒ng chôổng thô̭i fam va tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Bớ rỉ kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ kwản chiḙ̂t thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác Chí thi̭, Kể hwă̭ch kuố kấp tlêênh wê̒l dám báw an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zann tham za dám báw ANCT ản dấi meḙnh. Kôông tác fổi hơ̭ zươ̭ lư̭c lương Kôông an pơ̭i kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc ản zwi chi̒ kỏ hiḙ̂w kwá. Kác mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l ANCT ản xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng. Foong tla̒w to̒n zân BVAN Tố kuốc ản lôông gép ku̒ng nhê̒w foong tla̒w khác ta̭w khức hút, xư̭ lan twá zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Lư̭c lươ̭ng an ninh kơ xớ, báw vḙ̂ kơ kwan zwanh ngiḙ̂p ngă̒i ka̭ng kúng kổ wê̒l xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng, tích kư̭c fổi hơ̭p ku̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an tloong zư̭ zi̒n ANCT. Ha̒ng năm kwâ̒n chủng nhân zân da̒ kung kấp ha̒ng tlăm nguô̒n tin kỏ zả tli̭, zúp lư̭c lươ̭ng kôông an foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá kác lo̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n dám báw ANCT, fṷc vṷ dắc lư̭c nhiḙ̂m vṷ fát chiến KTXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, BCD 09 xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ fát dôô̭ng va̒ chửng chiển da̭i ziḙ̂ 12 thôn tloong xa̭ kỉ kết zaw ước, hướng ửng foong tla̒w thi duôi vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 – 2019. Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ UBND xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ tă̭ng ziẩi khen cho 2 tâ̭p thế, 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí tlaw tă̭ng Zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n cho 3 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


Lảnh da̭w UBND xa̭ Fủ Tha̒nh tlaw tă̭ng Zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc năm 2018

PV

KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ