(HBDT) – Khởm 10/8 BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức "Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” diếm ta̭i thôn Chuô̒, xa̭ Fủ Tha̒nh. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n BCD 09, lảnh da̭w UBND, kác ban, nga̒nh wiḙ̂n La̭c thwí.


Da̭i ziḙ̂n kác thôn kỉ zaw ước hướng ửng foong tla̒w thi duô vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 - 2019

13 năm kwa, Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” da̒ lan twá meḙnh, thu hút dông dáw kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Tha̒nh tham za. Ngă̒i hô̭i liên tṷc ản dối mởi wê̒l nô̭i zung, hi̒nh thức va̒ ngă̒i ka̭ng nơng kaw chất lươ̭ng, ó chí la̒ zi̭p tâ̭p hơ̭p dôông dáw kwâ̒n chủng nhân zân ma̒ ko̒n la̒ zi̭p biếw zương lư̭c lươ̭ng tham za foo̒ng chôổng thô̭i fam va tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Bớ rỉ kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ kwản chiḙ̂t thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác Chí thi̭, Kể hwă̭ch kuố kấp tlêênh wê̒l dám báw an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zann tham za dám báw ANCT ản dấi meḙnh. Kôông tác fổi hơ̭ zươ̭ lư̭c lương Kôông an pơ̭i kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc ản zwi chi̒ kỏ hiḙ̂w kwá. Kác mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l ANCT ản xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng. Foong tla̒w to̒n zân BVAN Tố kuốc ản lôông gép ku̒ng nhê̒w foong tla̒w khác ta̭w khức hút, xư̭ lan twá zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Lư̭c lươ̭ng an ninh kơ xớ, báw vḙ̂ kơ kwan zwanh ngiḙ̂p ngă̒i ka̭ng kúng kổ wê̒l xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng, tích kư̭c fổi hơ̭p ku̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an tloong zư̭ zi̒n ANCT. Ha̒ng năm kwâ̒n chủng nhân zân da̒ kung kấp ha̒ng tlăm nguô̒n tin kỏ zả tli̭, zúp lư̭c lươ̭ng kôông an foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá kác lo̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n dám báw ANCT, fṷc vṷ dắc lư̭c nhiḙ̂m vṷ fát chiến KTXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, BCD 09 xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ fát dôô̭ng va̒ chửng chiển da̭i ziḙ̂ 12 thôn tloong xa̭ kỉ kết zaw ước, hướng ửng foong tla̒w thi duôi vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 – 2019. Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ UBND xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ tă̭ng ziẩi khen cho 2 tâ̭p thế, 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí tlaw tă̭ng Zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n cho 3 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


Lảnh da̭w UBND xa̭ Fủ Tha̒nh tlaw tă̭ng Zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc năm 2018

PV

KÁC TIN KHÁC


Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.