(HBDT) – Khởm 10/8 BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức "Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” diếm ta̭i thôn Chuô̒, xa̭ Fủ Tha̒nh. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n BCD 09, lảnh da̭w UBND, kác ban, nga̒nh wiḙ̂n La̭c thwí.


Da̭i ziḙ̂n kác thôn kỉ zaw ước hướng ửng foong tla̒w thi duô vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 - 2019

13 năm kwa, Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” da̒ lan twá meḙnh, thu hút dông dáw kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Tha̒nh tham za. Ngă̒i hô̭i liên tṷc ản dối mởi wê̒l nô̭i zung, hi̒nh thức va̒ ngă̒i ka̭ng nơng kaw chất lươ̭ng, ó chí la̒ zi̭p tâ̭p hơ̭p dôông dáw kwâ̒n chủng nhân zân ma̒ ko̒n la̒ zi̭p biếw zương lư̭c lươ̭ng tham za foo̒ng chôổng thô̭i fam va tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Bớ rỉ kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ kwản chiḙ̂t thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác Chí thi̭, Kể hwă̭ch kuố kấp tlêênh wê̒l dám báw an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zann tham za dám báw ANCT ản dấi meḙnh. Kôông tác fổi hơ̭ zươ̭ lư̭c lương Kôông an pơ̭i kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc ản zwi chi̒ kỏ hiḙ̂w kwá. Kác mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l ANCT ản xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng. Foong tla̒w to̒n zân BVAN Tố kuốc ản lôông gép ku̒ng nhê̒w foong tla̒w khác ta̭w khức hút, xư̭ lan twá zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Lư̭c lươ̭ng an ninh kơ xớ, báw vḙ̂ kơ kwan zwanh ngiḙ̂p ngă̒i ka̭ng kúng kổ wê̒l xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng, tích kư̭c fổi hơ̭p ku̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an tloong zư̭ zi̒n ANCT. Ha̒ng năm kwâ̒n chủng nhân zân da̒ kung kấp ha̒ng tlăm nguô̒n tin kỏ zả tli̭, zúp lư̭c lươ̭ng kôông an foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá kác lo̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n dám báw ANCT, fṷc vṷ dắc lư̭c nhiḙ̂m vṷ fát chiến KTXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, BCD 09 xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ fát dôô̭ng va̒ chửng chiển da̭i ziḙ̂ 12 thôn tloong xa̭ kỉ kết zaw ước, hướng ửng foong tla̒w thi duôi vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 – 2019. Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ UBND xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ tă̭ng ziẩi khen cho 2 tâ̭p thế, 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí tlaw tă̭ng Zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n cho 3 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


Lảnh da̭w UBND xa̭ Fủ Tha̒nh tlaw tă̭ng Zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc năm 2018

PV

KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.