(HBDT) – Khởm 10/8 BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức "Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” diếm ta̭i thôn Chuô̒, xa̭ Fủ Tha̒nh. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n BCD 09, lảnh da̭w UBND, kác ban, nga̒nh wiḙ̂n La̭c thwí.


Da̭i ziḙ̂n kác thôn kỉ zaw ước hướng ửng foong tla̒w thi duô vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 - 2019

13 năm kwa, Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” da̒ lan twá meḙnh, thu hút dông dáw kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Tha̒nh tham za. Ngă̒i hô̭i liên tṷc ản dối mởi wê̒l nô̭i zung, hi̒nh thức va̒ ngă̒i ka̭ng nơng kaw chất lươ̭ng, ó chí la̒ zi̭p tâ̭p hơ̭p dôông dáw kwâ̒n chủng nhân zân ma̒ ko̒n la̒ zi̭p biếw zương lư̭c lươ̭ng tham za foo̒ng chôổng thô̭i fam va tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Bớ rỉ kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ kwản chiḙ̂t thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác Chí thi̭, Kể hwă̭ch kuố kấp tlêênh wê̒l dám báw an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zann tham za dám báw ANCT ản dấi meḙnh. Kôông tác fổi hơ̭ zươ̭ lư̭c lương Kôông an pơ̭i kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc ản zwi chi̒ kỏ hiḙ̂w kwá. Kác mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l ANCT ản xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng. Foong tla̒w to̒n zân BVAN Tố kuốc ản lôông gép ku̒ng nhê̒w foong tla̒w khác ta̭w khức hút, xư̭ lan twá zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Lư̭c lươ̭ng an ninh kơ xớ, báw vḙ̂ kơ kwan zwanh ngiḙ̂p ngă̒i ka̭ng kúng kổ wê̒l xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng, tích kư̭c fổi hơ̭p ku̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an tloong zư̭ zi̒n ANCT. Ha̒ng năm kwâ̒n chủng nhân zân da̒ kung kấp ha̒ng tlăm nguô̒n tin kỏ zả tli̭, zúp lư̭c lươ̭ng kôông an foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá kác lo̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n dám báw ANCT, fṷc vṷ dắc lư̭c nhiḙ̂m vṷ fát chiến KTXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, BCD 09 xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ fát dôô̭ng va̒ chửng chiển da̭i ziḙ̂ 12 thôn tloong xa̭ kỉ kết zaw ước, hướng ửng foong tla̒w thi duôi vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 – 2019. Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ UBND xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ tă̭ng ziẩi khen cho 2 tâ̭p thế, 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí tlaw tă̭ng Zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n cho 3 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


Lảnh da̭w UBND xa̭ Fủ Tha̒nh tlaw tă̭ng Zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc năm 2018

PV

KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t – do̒i hói bức thiết khi zi̭ch tá kủi châw Fi bu̒ng fát.

(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.

Zan lâ̭n thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh: Da̒ nhâ̭n thie̒n xướ diếm thi Kuốc za bớ nhê̒w năm tlước

Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.

Tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”

Chung thăi báw dám châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

(HBDT) – Diê̒w dă̭c biḙ̂t tloong Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2018 – 2019, dó la̒ tă̭ng mu báw hiém chi hoo̭c xinh lớp 1

Kaw diếm chôổng buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i zi̭p Thết Ngwiên dản

(HBDT) - Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i dang dêểnh. Ni la̒ thơ̒i diếm khức muô kuố nhân zân tăng meḙnh. Thew zư̭ bảw kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát Kinh tể (Kôông an tính), kác dổi tươ̭ng buôn lâ̭w, kinh zwanh, vâ̭n chiến, buôn baảnh ha̒ng kẩm, ha̒ng zá za tăng hwa̭t dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nhỏm ha̒ng thư̭c fấm, ha̒ng tiêw zu̒ng, diḙ̂n tứ, mi̭ fấm... Hwa̭t dôô̭ng khai thác vâ̭n chiến khwảng xán, lâm xán ziḙ̂n tha fức ta̭p, khỏ lươ̒ng.