(HBDT) - Mông Hwả la̒ xa̭ tlung tâm kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kỏ kuốc lô̭ 6, tính lô̭ 446 va̒ dươ̒ng Hwa̒ La̭c – TF Hwa̒ Bi̒nh chă̭l kwa, xa̭ ản kwi hwă̭ch la̒ khu kôông ngiḙ̂p kuố tính. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ Môông Hwả fát chiến KT-XH, twi nhiên kẻw thew rỉ la̒ xư̭ fức ta̭p tloong báw dám an ninh châ̭t tư̭ (ANCT) tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, fát hwi vai tlo̒ noo̒ng kốt, lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ da̒ tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh, nhă̒m dâ̒w chănh hiḙ̂w kwá pơ̭i kác lo̭i thô̭i fa̭m.


Kôông an xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) zi chi̒ chể dô̭ chư̭c 24/24 ki̭p thơ̒i tiếp nhâ̭n nguô̒n tin bảw pớ kwâ̒n chủng nhân zân, kwa rỉ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác dâwt chănh foo̒ng – chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m

Tiêw biếw tloong rỉ la̒ mô hi̒nh camera an ninh vươ̒ ản chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n bớ khảng 6/2108. Dôô̒ng chỉ Tlướng Kôông an xa̭ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt: Mông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n tương dổi rôô̭ng, 5 kơ kwan, dơn vi̭, 21 zwanh ngiḙ̂p dửng chân, wiḙ̂c xâi zư̭ng mô hi̒nh nhă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá dẩw chănh, ngăn chă̭n kác lo̭i thô̭i fa̭m la̒ kâ̒n thiết. Mô hi̒nh ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ deẻnh zả kaw va̒ nhâ̭n di̭nh kâ̒n khởm chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Kwả chỉnh thư̭c hiḙ̂n kă̭p khỏ khăn vi̒ chăng kỏ kinh fỉ. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n kung lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ vâ̭n dôô̭ng nhân zân lắp dă̭ch camera an ninh, tloong rỉ tâ̭p chung paw kác hô̭ kinh zwanh, nhửng diếm fức ta̭p ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Khâw 4 khảng chiến khai, da̒ kỏ 13 hô̭ zân thuô̭c 6 xỏm hướng ửng mô hi̒nh, dôô̒ng thơ̒i tham za kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p dẩw chănh foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m pơ̭i Kôông an xa̭. Thôông kwa rỉ zúp lư̭c lươ̭ng chức năng leenh choỏng xác di̭nh thú fa̭m, fát hiḙ̂n nhê̒w vṷ vi fa̭m wê̒l môi tlươ̒ng va̒ châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông. Kṷ thế, baw hô̒i 6h30 ngă̒i 31/8, kôông an xa̭ da̒ nhâ̭n ản tin bảw kuố eenh Ngwiḙ̂n Hư̭w Kwân ớ fổ Ba̭i Nai bi̭ dươt tlô̭m dô̭t nhâ̭p lể di 2 kẳi diḙ̂n thwa̭i zi dôô̒ng va̒ 5 tliḙ̂w dôô̒ng. Chích xwất camera zảm xát, Kôông an xa̭ fát hiḙ̂ thú fa̭m la̒ Ngwiḙ̂n Hô̒ng Fúc, dé năm 1992, ớ ta̭i Ba̭i Nai. Ta̭i kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla dổi tươ̭ng Fúc khai nhâ̭n da̒ tiển ha̒nh 6 vṷ lô̭m kắp tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tloong rỉ riêng xa̭ Mông Hwả 2 vṷ.

Dôô̒ng chỉ Tlướng Kôông an xa̭ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt thêm: Tloong nhê̒w năm Mông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n thươ̒ng xwiên bi̭ kác dổi tươ̭ng lô̭ zṷng lô̭m kắp ta̒i xán, vâ̭n chiến, tiêw thṷ ta̒i xán lô̭m. Vi̒ thiể Kôông an xa̭ chiến khai, nhân rôô̭ng mô hi̒nh camera an ninh. Tăng kươ̒ng twâ̒n tla, zwi chi̒ chư̭c 24/24, di̭nh ki̒ 2 lâ̒n / twâ̒n tiên chiê̒n wê̒l thú dwa̭n kuố kác lo̭i thô̭i fa̭m tlêênh lwa fát thanh kuố xa̭ dớ nhân zân kánh zác. Dấi meḙn fổi hơ̭p ku̒ng kác hô̭i dwa̒n thế, Tlung tâm ho̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ fố biển fáp lwâ̭t dêểnh nhân zân. Chú dôô̭ng nẳm ti̒nh hi̒nh kơ xớ, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá kuố 16 tố hwa̒ zái, kâw la̭c bô̭ foo̒ng – chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, foo̒ng – chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong xa̭. Chănh thú xư̭ hổ chơ̭ zúp dơ̭ kuố Kôông an hwiḙ̂n dớ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ngiḙ̂p vṷ va̒ chi̒nh dô̭ kuố kôông an viên.

Nă̒ng nhê̒w zái fáp hiḙ̂w kwá, ti̒nh hi̒nh ANCT, châ̭t tư̭ ATXH tlêênh diḙ̂ ba̭n xa̭ Môông Hwả luôn dám báw. Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ xắi tha 24 vṷ, tloong rỉ chú iểw la̒ va cha̭m zaw thông, lô̭m kắp ta̒i xán. Tloong thơ̒i zan dêểnh, xa̭ tiếp tṷc kúng kổ va̒ nhân rôô̭ng kác nhân tổ, mô hi̒nh diến hi̒nh tiên tiển tloong foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Tlước mă̭t xḙ ra̒ xwát diḙ̂ ba̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân lắp că̭ch camera an ninh ớ môô̭ch xổ diḙ̂ diếm fức ta̭p wê̒l ANCT, nơng kaw chất lươ̭ng foo̒ng – chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i.

      Xem bản dịch

                                                                                     Hái Iển


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ