(HBDT) - Mông Hwả la̒ xa̭ tlung tâm kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kỏ kuốc lô̭ 6, tính lô̭ 446 va̒ dươ̒ng Hwa̒ La̭c – TF Hwa̒ Bi̒nh chă̭l kwa, xa̭ ản kwi hwă̭ch la̒ khu kôông ngiḙ̂p kuố tính. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ Môông Hwả fát chiến KT-XH, twi nhiên kẻw thew rỉ la̒ xư̭ fức ta̭p tloong báw dám an ninh châ̭t tư̭ (ANCT) tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, fát hwi vai tlo̒ noo̒ng kốt, lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ da̒ tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh, nhă̒m dâ̒w chănh hiḙ̂w kwá pơ̭i kác lo̭i thô̭i fa̭m.


Kôông an xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) zi chi̒ chể dô̭ chư̭c 24/24 ki̭p thơ̒i tiếp nhâ̭n nguô̒n tin bảw pớ kwâ̒n chủng nhân zân, kwa rỉ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác dâwt chănh foo̒ng – chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m

Tiêw biếw tloong rỉ la̒ mô hi̒nh camera an ninh vươ̒ ản chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n bớ khảng 6/2108. Dôô̒ng chỉ Tlướng Kôông an xa̭ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt: Mông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n tương dổi rôô̭ng, 5 kơ kwan, dơn vi̭, 21 zwanh ngiḙ̂p dửng chân, wiḙ̂c xâi zư̭ng mô hi̒nh nhă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá dẩw chănh, ngăn chă̭n kác lo̭i thô̭i fa̭m la̒ kâ̒n thiết. Mô hi̒nh ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ deẻnh zả kaw va̒ nhâ̭n di̭nh kâ̒n khởm chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Kwả chỉnh thư̭c hiḙ̂n kă̭p khỏ khăn vi̒ chăng kỏ kinh fỉ. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n kung lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ vâ̭n dôô̭ng nhân zân lắp dă̭ch camera an ninh, tloong rỉ tâ̭p chung paw kác hô̭ kinh zwanh, nhửng diếm fức ta̭p ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Khâw 4 khảng chiến khai, da̒ kỏ 13 hô̭ zân thuô̭c 6 xỏm hướng ửng mô hi̒nh, dôô̒ng thơ̒i tham za kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p dẩw chănh foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m pơ̭i Kôông an xa̭. Thôông kwa rỉ zúp lư̭c lươ̭ng chức năng leenh choỏng xác di̭nh thú fa̭m, fát hiḙ̂n nhê̒w vṷ vi fa̭m wê̒l môi tlươ̒ng va̒ châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông. Kṷ thế, baw hô̒i 6h30 ngă̒i 31/8, kôông an xa̭ da̒ nhâ̭n ản tin bảw kuố eenh Ngwiḙ̂n Hư̭w Kwân ớ fổ Ba̭i Nai bi̭ dươt tlô̭m dô̭t nhâ̭p lể di 2 kẳi diḙ̂n thwa̭i zi dôô̒ng va̒ 5 tliḙ̂w dôô̒ng. Chích xwất camera zảm xát, Kôông an xa̭ fát hiḙ̂ thú fa̭m la̒ Ngwiḙ̂n Hô̒ng Fúc, dé năm 1992, ớ ta̭i Ba̭i Nai. Ta̭i kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla dổi tươ̭ng Fúc khai nhâ̭n da̒ tiển ha̒nh 6 vṷ lô̭m kắp tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tloong rỉ riêng xa̭ Mông Hwả 2 vṷ.

Dôô̒ng chỉ Tlướng Kôông an xa̭ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt thêm: Tloong nhê̒w năm Mông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n thươ̒ng xwiên bi̭ kác dổi tươ̭ng lô̭ zṷng lô̭m kắp ta̒i xán, vâ̭n chiến, tiêw thṷ ta̒i xán lô̭m. Vi̒ thiể Kôông an xa̭ chiến khai, nhân rôô̭ng mô hi̒nh camera an ninh. Tăng kươ̒ng twâ̒n tla, zwi chi̒ chư̭c 24/24, di̭nh ki̒ 2 lâ̒n / twâ̒n tiên chiê̒n wê̒l thú dwa̭n kuố kác lo̭i thô̭i fa̭m tlêênh lwa fát thanh kuố xa̭ dớ nhân zân kánh zác. Dấi meḙn fổi hơ̭p ku̒ng kác hô̭i dwa̒n thế, Tlung tâm ho̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ fố biển fáp lwâ̭t dêểnh nhân zân. Chú dôô̭ng nẳm ti̒nh hi̒nh kơ xớ, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá kuố 16 tố hwa̒ zái, kâw la̭c bô̭ foo̒ng – chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, foo̒ng – chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong xa̭. Chănh thú xư̭ hổ chơ̭ zúp dơ̭ kuố Kôông an hwiḙ̂n dớ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ngiḙ̂p vṷ va̒ chi̒nh dô̭ kuố kôông an viên.

Nă̒ng nhê̒w zái fáp hiḙ̂w kwá, ti̒nh hi̒nh ANCT, châ̭t tư̭ ATXH tlêênh diḙ̂ ba̭n xa̭ Môông Hwả luôn dám báw. Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ xắi tha 24 vṷ, tloong rỉ chú iểw la̒ va cha̭m zaw thông, lô̭m kắp ta̒i xán. Tloong thơ̒i zan dêểnh, xa̭ tiếp tṷc kúng kổ va̒ nhân rôô̭ng kác nhân tổ, mô hi̒nh diến hi̒nh tiên tiển tloong foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Tlước mă̭t xḙ ra̒ xwát diḙ̂ ba̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân lắp că̭ch camera an ninh ớ môô̭ch xổ diḙ̂ diếm fức ta̭p wê̒l ANCT, nơng kaw chất lươ̭ng foo̒ng – chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i.

      Xem bản dịch

                                                                                     Hái Iển


KÁC TIN KHÁC


Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.