(HBDT) – Ngă̒i 25/12, UBND tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác Kuốc foo̒ng – Kwwan xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF) năm 2018 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ kwan kwân xư̭ tloong to̒n tính.

Năm 2018, kôông tác KF – KXDF kuố tính tiếp tṷc ản tăng kươ̒ng va̒ da̭t kết kwá to̒n ziḙ̂n tlênh kác mă̭t nhơ kwán lỉ nha̒ nước wê̒l kuốc foo̒ng, zảw zṷc KFAN; tiến kwân, hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hâ̭w fương kwân dô̭i, thư̭c hiḙ̂n hcỉnh xắch hwwa̭ fương kwân dô̭i... Lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC) tính ản kwan tâm xâi zư̭ng vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Fát chiến kinh tể - văn hwả ản kết hơ̭p chă̭t pơ̭i nhiḙ̂m vṷ kuốc foo̒ng, thể tlâ̭n kuốc foo̒ng to̒n zân (KFTZ) gẳn ku̒ng thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ), khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) tính ản kúng kổ, xâi zư̭ng ngă̒i ka̭ng vưng chắc, an ninh chỉnh tli̭ ốn di̭nh, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) ản zư̭ vưng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến KTXH.


Dôô̒ngchỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho kác tâ̭p thể kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn ku̒ng nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018

Tloong năm, zwi chi̒ thư̭c hiḙ̂n chể dô̭ chư̭c xă̭n xaa̒ng chiển dẩw (XXCD), chú dôô̭ng nẳm vưng ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá ti̒nh huổng xắi tha, zư̭ vưng ốn di̭nh chỉnh tli̭. Tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT tính da̭t mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha, chí da̭w 45/210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zư̭ng tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT da̭t 102% kể hwă̭ch năm. Lư̭c lươ̭ng zân kwân tư̭ vḙ̂ (ZKTV) ản xâi zư̭ng vưng meḙnh gẳn ku̒ng xâi zư̭ng kơ xớ chỉnh tli̭ vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kôông tác tiến cho̭n, go̭i kôông zân nhâ̭p ngṷ hwa̒n thă̒nh 100% chí tiêw ản zaw, chất lươ̭ng khức khwé kôông zân nhâ̭p ngṷ ngă̒i ka̭ng ản nơng kaw, chăng kỏ kôông zân tlổn, chôổng khảm ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭....

 


Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3tlaw bă̒ng khen kuố Kwân khu cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w Thi duô Kwiết thẳng LLVC Kwân khu

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 biếw zương nhửng kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018 ma̒ tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t ản. Dôô̒ng chỉ lưw ỉ tloong ti̒nh hi̒nh hiḙ̂n năi, tính kâ̒n kwan tâm thư̭c hiḙ̂n tốt báw vḙ̂ nô̭i bô̭, tăng kươ̒ng fổi hơ̭p va̒ chủ tloo̭ng nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác KF-KXDF.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018. Tloong rỉ nối bâ̭t la̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác kửw hô̭, kửw na̭n, foo̒ng chôổng thiên tai... Tló tha môô̭ch xổ ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i nhơ kôông tác fổi hơ̭p chươ chă̭t, nhâ̭n thức kác kấp, kác ngă̒nh wê̒l kôông tác KF-KXDF ko̒n ha̭n chể. Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ năm 2019 kác ngă̒nh, kác kấp diḙ̂ fương tloong tính kâ̒n tâ̭p chung khắc fṷc kác ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt 12 nhỏm nhiḙ̂m vṷ da̒ dê̒ tha.

Nhân zipj ni̒ Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc cho 1 tâ̭p thế, tlaw zanh hiḙ̂w dơn vi̭ kwiết thẳng cho 8 tâ̭p thế, zanh hiḙ̂w chiển xi̭ thi duô kơ xớ cho 5 kả nhân da̒ kỏ thă̒nh tích xwất xắc tl foong tla̒w thi duôi kwiết thẳng kuố LLVC Kwân khu. Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn pơ̭i nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018.

PV


KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t – do̒i hói bức thiết khi zi̭ch tá kủi châw Fi bu̒ng fát.

(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.

Zan lâ̭n thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh: Da̒ nhâ̭n thie̒n xướ diếm thi Kuốc za bớ nhê̒w năm tlước

Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.

Tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”

Chung thăi báw dám châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

(HBDT) – Diê̒w dă̭c biḙ̂t tloong Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2018 – 2019, dó la̒ tă̭ng mu báw hiém chi hoo̭c xinh lớp 1

Kaw diếm chôổng buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i zi̭p Thết Ngwiên dản

(HBDT) - Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i dang dêểnh. Ni la̒ thơ̒i diếm khức muô kuố nhân zân tăng meḙnh. Thew zư̭ bảw kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát Kinh tể (Kôông an tính), kác dổi tươ̭ng buôn lâ̭w, kinh zwanh, vâ̭n chiến, buôn baảnh ha̒ng kẩm, ha̒ng zá za tăng hwa̭t dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nhỏm ha̒ng thư̭c fấm, ha̒ng tiêw zu̒ng, diḙ̂n tứ, mi̭ fấm... Hwa̭t dôô̭ng khai thác vâ̭n chiến khwảng xán, lâm xán ziḙ̂n tha fức ta̭p, khỏ lươ̒ng.