(HBDT) – Ngă̒i 25/12, UBND tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác Kuốc foo̒ng – Kwwan xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF) năm 2018 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ kwan kwân xư̭ tloong to̒n tính.

Năm 2018, kôông tác KF – KXDF kuố tính tiếp tṷc ản tăng kươ̒ng va̒ da̭t kết kwá to̒n ziḙ̂n tlênh kác mă̭t nhơ kwán lỉ nha̒ nước wê̒l kuốc foo̒ng, zảw zṷc KFAN; tiến kwân, hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hâ̭w fương kwân dô̭i, thư̭c hiḙ̂n hcỉnh xắch hwwa̭ fương kwân dô̭i... Lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC) tính ản kwan tâm xâi zư̭ng vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Fát chiến kinh tể - văn hwả ản kết hơ̭p chă̭t pơ̭i nhiḙ̂m vṷ kuốc foo̒ng, thể tlâ̭n kuốc foo̒ng to̒n zân (KFTZ) gẳn ku̒ng thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ), khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) tính ản kúng kổ, xâi zư̭ng ngă̒i ka̭ng vưng chắc, an ninh chỉnh tli̭ ốn di̭nh, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) ản zư̭ vưng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến KTXH.


Dôô̒ngchỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho kác tâ̭p thể kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn ku̒ng nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018

Tloong năm, zwi chi̒ thư̭c hiḙ̂n chể dô̭ chư̭c xă̭n xaa̒ng chiển dẩw (XXCD), chú dôô̭ng nẳm vưng ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá ti̒nh huổng xắi tha, zư̭ vưng ốn di̭nh chỉnh tli̭. Tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT tính da̭t mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha, chí da̭w 45/210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zư̭ng tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT da̭t 102% kể hwă̭ch năm. Lư̭c lươ̭ng zân kwân tư̭ vḙ̂ (ZKTV) ản xâi zư̭ng vưng meḙnh gẳn ku̒ng xâi zư̭ng kơ xớ chỉnh tli̭ vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kôông tác tiến cho̭n, go̭i kôông zân nhâ̭p ngṷ hwa̒n thă̒nh 100% chí tiêw ản zaw, chất lươ̭ng khức khwé kôông zân nhâ̭p ngṷ ngă̒i ka̭ng ản nơng kaw, chăng kỏ kôông zân tlổn, chôổng khảm ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭....

 


Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3tlaw bă̒ng khen kuố Kwân khu cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w Thi duô Kwiết thẳng LLVC Kwân khu

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 biếw zương nhửng kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018 ma̒ tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t ản. Dôô̒ng chỉ lưw ỉ tloong ti̒nh hi̒nh hiḙ̂n năi, tính kâ̒n kwan tâm thư̭c hiḙ̂n tốt báw vḙ̂ nô̭i bô̭, tăng kươ̒ng fổi hơ̭p va̒ chủ tloo̭ng nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác KF-KXDF.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018. Tloong rỉ nối bâ̭t la̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác kửw hô̭, kửw na̭n, foo̒ng chôổng thiên tai... Tló tha môô̭ch xổ ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i nhơ kôông tác fổi hơ̭p chươ chă̭t, nhâ̭n thức kác kấp, kác ngă̒nh wê̒l kôông tác KF-KXDF ko̒n ha̭n chể. Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ năm 2019 kác ngă̒nh, kác kấp diḙ̂ fương tloong tính kâ̒n tâ̭p chung khắc fṷc kác ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt 12 nhỏm nhiḙ̂m vṷ da̒ dê̒ tha.

Nhân zipj ni̒ Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc cho 1 tâ̭p thế, tlaw zanh hiḙ̂w dơn vi̭ kwiết thẳng cho 8 tâ̭p thế, zanh hiḙ̂w chiển xi̭ thi duô kơ xớ cho 5 kả nhân da̒ kỏ thă̒nh tích xwất xắc tl foong tla̒w thi duôi kwiết thẳng kuố LLVC Kwân khu. Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn pơ̭i nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018.

PV


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.