(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”Lẳnh da̭w Bô̭ CHQS tính kiếm tla mô hi̒nh hoo̭c kṷ kôông tác hwẩn liḙ̂n kuố LLVC tính

Chấp hă̒nh mêḙ̂nh lêḙ̂nh va̒ kể hwă̭ch hwẩn liḙ̂n chiển dẩw năm 2019, LLVC tính tâ̭p chung baw wiḙ̂c kwản chiḙ̂t, thư̭c hiḙ̂n tốt ngi̭ kwiết kuố Kwân wí tlung ương va̒ kác kấp tlênh wê̒l nơng kaw chất lươ̭g hwẩn liḙ̂n zai dwa̭n 2013 – 2020. Zi chi̒ ngiḙ̂m chể dô̭ chư̭c xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ớ kác kấp, chú dôô̭ng foo̒ng chổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw hô̭ va̒ Foo̒ng chôổng chẳl rố – chẳl rư̒ng. Nơng kaw chất lươ̭ng fổi hơ̭p zươ̭ Quân dô̭i, Kôông an tloong kôông tác zư̭ zi̒n, dám báw ANCT – CTATXH, tham mưw cho Tính wí, UBND tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n tốt Dê̒ ản Dám báw Kuốc foo̒ng thew lô̭ chi̒nh da̒ xác di̭nh. Thư̭c hiḙ̂n tốt, kỏ hiḙ̂w kwá nhiḙ̂m vṷ FTKV ớ kác kấp... Tố chức zảw zṷc, bô̒i zươ̭ng kiển thức Kuốc foo̒ng - an ninh cho kác dổi tươ̭ng thew kwi di̭nh. Nẳm vưng xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng lư̭c lươ̭ng kwân nhân zư̭ bi̭, tố chưc skiếm tla xă̭n xa̒ng cdôô̭ng viên, hwẩn liḙ̂n XXCD kwân nhân zư̭ bi̭ va̒ fương tiḙ̂n ki̭ thwâ̭t kuố nê̒n kinh tể kuốc zân, hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ chí tiêw zaw kwân.

Nhân zịp nì Bộ CHQS tính dà fát dôngqj dợt thi duô kă diếm kỏ chú dề "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất” tloong to̒n thế KBCX LLVC tính. Thew rỉ, foong tla̒w thi duô tâ̭p chung baw xâi zư̭ng 100% kơ kwan, dơn vi̭ vưng meḙnh wê̒l chỉnh tli̭, tư tướng va̒ tố chức. 100% KBCX kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ vưng va̒ng, tư tướng, dôô̭ng kơ kwiết tâm thi duô dủng dẳn, chắch nhiḙ̂m kaw nhất. Luôn xă̭n xa̒ng nhâ̭n va̒ hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Luôn nêw kaw tinh thâ̒n XXCD kaw, ó dớ bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒, fổi hơ̭p ku̒ng kác lư̭c lươ̭ng báw vḙ̂ vưng chắc ANCT – TTANXH ớ diḙ̂ fương. Ó ngư̒ng nơng kaw chất lươ̭ng hwẩn liḙ̂n kết hơ̭p ku̒ng xâi zư̭ng chỉnh kwi, re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t ngiêm nhất. Thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá 3 khâw dô̭t fả, zmá dêểnh mức thấp nhất kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t thôông thươ̒ng, ó dớ xăi tha kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t ngiêm tloo̭ng hwă̭c vất an twa̒n zaw thôông zo lô̭i chsu kwan. Xâi zư̭ng ản nhê̒w diến hi̒nh tiên tiển wê̒l re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t, xâi zư̭ng nê̒ nếp chỉnh kwi. Thơ̒i zan thi duô tỉnh dểnh hết ngă̒i 07/5. Ngăi khâw fát dôô̭ng, kác dơn vi̭ da̒ kỉ kết zaw ước bắt thăi thi duô.

Cũng trong ngày 01/3, cùng với Bộ CHQS tỉnh, LLVT 11 huyện, thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức Lế ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất”.

Ku̒ng ngă̒i 1/3, ki̒nh Bô̭ CHQS tính, LLVC 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ dê̒w da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng thi duô kaw diếm "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.