(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.


 

Iêw kâ̒w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương tiếp tṷc tăng kươ̒ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Kể hwă̭ch tăng kươ̒ng ửng fỏ khấn kấp pơ̭i ZTKCF. Dă̭c biḙ̂t, dổi vởi vu̒ng ngwi kơ kaw kâ̒n tăng kươ̒ng lư̭c lươ̭ng va̒ hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch ta̭m thơ̒i, kiếm xwát ngiêm ngă̭t kác fương tiḙ̂n vâ̭n chiến, mo̭l kwa la̭i. Kác diḙ̂ fương tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p liên ngă̒nh, chú dôô̭ng lâ̭p thêm chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t ta̭m thơ̒i nểw kâ̒n thiết...

Chí da̭w kuố UBND tính cho thẩi, wiḙ̂c zwi chi̒ ngiêm túc hwa̭t dôô̭ng kuố kác chố kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t kỏ vai tlo̒ hết khcứ kwan tloo̭ng dớ ửng fỏ pơ̭i zi̭ch bêḙ̂nh ngwi hiếm ni̒. Twi nhiên tloong thư̭c tể ta̭i kác chốt kiếm zi̭ch vẩn ziḙ̂n tha ti̒nh tla̭ng thiểw xư̭ fổi hơ̭p liên ngă̒nh dớ kấp rút chiến khai fương ản foo̒ng ngươ̒ xư̭ lâi lan kuố bi̭ zi̭ch.

13H30 ngă̒i 8/3, ta̭i chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t dă̭ch ta̭i xa̭ Iên Mông (TF Hwa̒ Bi̒nh), dâ̒n tôi chửng kiển xư̭ kỏ mă̭t, tinh thâ̒n la̒ wiḙ̂c ngiêm túc kuố lư̭c lươ̭ng liên ngă̒nh. Twi nhiên, thew tố tlướng Ngwiḙ̂n Tiển Kông , wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, lải xe kwa vâ̭n chiến ha̒ng hwả kwa chốt da̒ fớt lơ̒ hiḙ̂w lêḙ̂nh kuố lư̭c lươ̭ng chức năng, cho rêênh xót, lo̭t fương tiḙ̂n chớ za xúc, za kâ̒m, la̒ cho wiê̒coo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh za xúc, za kâ̒m chươ da̭t hiḙ̂w kwá như moong muổn. Dang tloong kaw diếm foo̒ng chổng ZTKCF, dê̒ ngi̭ Kôông an tính xem xét diê̒w chính thấm kwiê̒n dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kánh xát zaw thông (KXZT) kấp hwiḙ̂n dớ wiḙ̂c kiếm xwát za xúc, za kâ̒m kwa chốt dám báw chiḙ̂t dế hơn.

15h ngă̒i 8/3, dân tôi kỏ mă̭t ta̭i chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t ta̭i xa̭ Hơ̭p Thi̭nh (Ki̒ Xơn). Ta̭i ni chí kỏ 2 kản bô̭ thủ i hwiḙ̂n va̒ xa̭ chư̭c, chăng kỏ lư̭c lươ̭ng kôông an va̒ Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KLTT). Thew tố tlướng Ngwiḙ̂n Thi̭ Da̒w, chốt ản thă̒nh lâ̭p năm 2009 khi̒ xắi tha zi̭ch bêḙ̂nh H5N1. Ngă̒i 9/1/2019, Chú ti̭ch UBND Ki̒ Xơn da̒ ban hă̒nh kwiết di̭nh kiḙ̂n to̒n. Thew rỉ, tha̒nh fâ̒n chốt kỏ 6 kản bô̭ ản điê̒ dôô̭ng bớ Tla̭m Thủ i hwiḙ̂n, UBND xa̭ Hơ̭p Thi̭nh, Kôông an hwiḙ̂n va̒ Đô̭i KLTT xổ 2 lwân fiên túc chư̭c ta̭i chốt fổi hơ̭p chư̭c 24/24 zơ̒/ngă̒i. Mă̭c zu̒ fân kôông kṷ thế bă̒ng văn bán, bớ ngă̒i 1/3/2019 dêểnh ka̭ ni̒, nhửng kản bô̭ Kôông an hwiḙ̂n va̒ Đô̭i KLTT xổ 2 dê̒w vẳng mă̭t. Mă̭c zu̒ tloong kaw diếm foo̒ng, chôổng ZTKCF kản bô̭ thủ i bất lư̭c khi̒ kác fương tiḙ̂n vâ̭n chiến za xúc, za kâ̒m di kwa, tloong khi dươ̒ng tính 445 la̒ hwiết meḙch zaw thôông kwan tloo̭ng nỏl liê̒n hwiḙ̂ Ba Vi̒ (Ha̒ Nô̭i) pơ̭i kuốc lô̭ 6 di kwa diḙ̂ ba̒n kác xa̭: Hơ̭p Thi̭nh, Hơ̭p Tha̒nh, Zân Ha̭, thi̭ chẩn Ki̒ Xơn, la̒ nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w tlang tla̭i, hô̭ chăn ruôi kuố hwiḙ̂n.

9h30 ngă̒i 9/3, dâ̒n tôi kỏ mă̭t ta̭i chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t tlêênh kuốc lô̭ 6 dăch ta̭i tiếw khu 14, thi̭ chẩn Lương Xơn. Twi nhiên ká 3 lư̭c lươ̭ng liên ngă̒nh dê̒w ó kỏ mă̭t. Kwa thi̒m hiếw ản mắt, to̒n bô̭ kản bô̭ Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n da̒ ản hwi dôô̭ng thuổng xa̭ Thanh Lương dớ fổi hơ̭p ku̒ng chỉnh kwiê̒n xa̭ tiêw hwí 25 kon kủi mởi fát hiḙ̂n vắc ZTKCF. Kuốc lô̭ 6 la̒ hwiết meḙch zaw thôông kwan tloo̭ng, mâ̭t dô̭ fương tiḙ̂n tham za zaw thôông tha, baw tính ha va̒ vu̒ng Tâi Bắc rất nhê̒w. Tloong ri hal tính dâ̒w kuổi kuốc lô̭ 6 la̒ Ha̒ Nô̭i va̒ Diḙ̂n Biên dê̒w xắi tha ZTKCF. Dớ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch hă̒nh dôô̭ng ửng fỏ khấn kấp pơ̭i ZTKCF, kác ngă̒nh chức năng kâ̒n fổi hơ̭p chă̭t chḙ, dám báw hwa̭t dôô̭ng 24/24 zơ̒ ta̭i kác chốt kiếm zi̭ch dớ kiếm xwátngiêm ngă̭t kác fương tiḙ̂n vâ̭n chiến, mo̭l kwa la̭i chốt la̒ hết khức kâ̒n thiết.

Ta̭i hal xa̭ Thanh Lương va̒ Hơ̭p Thanh da̒ kỏ 4 hô̭ kỏ tôống xổ 40 kon kủi bi̭ tiêw hwí zo vắc ZTKCF, 2 xa̭ ni̒ dê̒w nă̒m tlêênh da̒ng Hô̒ Chỉ Minh, záp ranh pơ̭i kác xa̭ kuố hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ La̭ thwí. Ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ da̒ thă̒nh lâ̭p 9 chốt kiếm zi̭ch ta̭m htơ̒i zo UBND xa̭ bổ chỉ kác lư̭c lươ̭ng thủ i, Kư̭w chiển binh, fṷ nư̭, kôông an, zân kwân tham za, dám báw thươ̒ng chư̭c 24/24 zơ̒. Twi nhiên da̒ng Hô̒ Chỉ Minh la̒ hwiết ma̭ch zaw thôông kwan tloong, wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p va̒ zwi chi̒ kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t la̒ rất kâ̒n thiết.

Thư̭c tể cho thẩi, ku̒ng vởi wiḙ̂c bổ chỉ ki̭p thơ̒i kácnguô̒n lcư̭, kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương kâ̒n fổi hơ̭p chă̭t chḙ dớ chú dôô̭ng chú dôô̭ng hưởng zẩn wiḙ̂c báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, kiếm xwát chă̭t wiḙ̂c vâ̭n chiến va̒ thi̭ tlươ̒ng dươ̭c kỏ zi̭ch. Dôông thơ̒i la̒ tốt kôông tác thôông tin, chiê̒n thôông fu̒ hơ̭p vởi ti̒nh hi̒nh dớơ̒ chôổng zi̭ch bêḙ̂nh hiḙ̂w kwá.

Dức Fươ̭ng 

  

KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.