(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.Kôông an xa̭ Mông Hwả tăng kươ̒ng kiếm tla hô̭ khấw ta̭m chủ, ta̭m vẳng nhă̒m nẳm vưng ti̒nh hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dâ̒w năm 2018, nhâ̭n ản tin bảw kuố nhân zân wê̒l wiḙ̂c kỏ 2 dổi tươ̭ng ớ tính Fủ Tho̭ kỏ biếw hiḙ̂n ngi vẩn thươ̒g xwiên di la̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭. Kôông an xa̭ da̒ bảw kảw Kôông an hwiḙ̂n Ki̒ Xơn va̒ lâ̭p chwiên ản thew ro̭i. Ngă̒i 10/1/2018. Kôông an xa̭ va̒ lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông Kôông an hwiḙ̂n da̒ lâ̭p chốt, tiển hă̒nh kiếm tla, kwa rỉ fát hiḙ̂n 2 dổi tươ̭ng ni̒ kỏ hă̒nh vi vâ̭n chiến tlải fép chất ma twỉ. Ku̒ng tloong thơ̒i zan rỉ, nhâ̭n ản tin bảw kuố nhân zân wê̒l môô̭ch nhỏm dổi tươ̭ng tố chức deẻnh ba̭c tlải fép ớ fổ Ba̭i Nai, lư̭c lương Kôông an xa̭ Mông Hwả da̒ bảw kảw Kôông an hwiḙ̂n va̒ tố chức vâi bắt, chiḙ̂t fả nhỏm 5 dổi tươ̭ng tham za dinhẻe ba̭c, thu zư̭ to̒n bô̭ tang vâ̭t.
Ni la̒ 2 tloong nhê̒w vṷ ản lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ Mông hwả da̒ hwa̒n thă̒nh tloong năm 2018, kóp fâ̒n báw vḙ̂ ANCT ta̭i diḙ̂ ba̒n. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒, Tlướng Kôông an xa̭ cho mắt: Chiḙ̂t fả thă̒nh kôông nhửng vṷ ản tlêênh nhơ̒ rất nhê̒w baw nguô̒n tin kuố nhân zân. Môông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n fức ta̭p, zân xổ dôông, vỉ thể xa̭ luôn xác di̭nh dấi meḙnh foong tla̒w Twa̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, zươ̭ baw kwâ̒n chủng nhân zân dớ zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ
Ha̒ng năm lư̭c lươ̭ng Kông an xa̭ tham mưw cho kấp wí xâi zư̭ng ngi̭ kwiết chwiên dê̒ wê̒l kôông tác ANCT. Bớ ri, UBND xa̭ xâi zư̭ng va̒ chiến khai chương chi̒nh, kể hwă̭ch kṷ thế dớ thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết. Ta̭i hô̭i ngi̭ ANCT ha̒ng năm, xa̭ tố chức kỉ kết  zaw ước, kể hwă̭ch kṷ thế thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết. Ha̒ng khảng, xa̭ tố chức zaw ban kôông an viên kác xỏm dớ nẳm bắt ti̒nh hi̒nh.
"Bên keḙnh rỉ, xa̭ kwan tâm la̒ tốt kôông tác fổi hơ̭p dám báw ANCT vởi kác zwanh ngiḙ̂p ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Mông Hwả. Ha̒ng khảng ra̒ xwát, iêw kâ̒w bố xung nẳm ti̒nh hi̒nh lư̭c lươ̭ng kôông nhân ta̭m chủ tlêênh diḙ̂ ba̒n la̒ wiḙ̂c tloong kác nhă̒mỉ ta̭i khu kôông ngiḙ̂p, nhất kác law dôô̭ng nước wa̒i. Xa̭ kắch kứ kôông an viên kác xỏm thươ̒ng xwiên fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng báw vḙ̂ ta̭i kác kôông ti dớ năme bắt ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i xứ lỉ nhửng fát xinh wê̒l châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i” – dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt thêm.
Vởi wiḙ̂c chú dôô̭ng nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng nhân zân nơng kaw nhâ̭n thức, diḙ̂ ba̒n xa̭ Mông Hwả nhê̒w năm ó fát xinh tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Nhê̒w vṷ wiḙ̂c ản lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ fổi hơ̭p zái kwiết ki̭p thơ̒i. Năm 2018, Kôông an xa̭ da̒ fát hiḙ̂n, xứ lỉ 13 vṷ wiḙ̂c liên kwan dêểnh ANCT, tloong rỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c fức ta̭p như fát hiḙ̂n, diê̒w tla 3 vṷ liên kwan dêểnh lô̭m kắp ta̒i xán; ngăn chă̭n 1 vṷ dneẻh kha̒ gâi rổi; ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n diê̒w tla 3 vṷ liên kwan dêểnh lô̭m kắp ta̒i xán; vâ̭ dôô̭ng 2 dổi tươ̭ng kỏ biếw hiḙ̂n chiê̒n da̭w tlải fép. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ xắi tha 2 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i. Twi nhiên vẩn dê̒ noỏng ka̭ ni̒ la̒ ti̒nh tla̭ng vất an twa̒n zaw thôông, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kỏ 3 tiển dươ̒ng di kwa. Tlước thư̭c tể rỉ, xa̭ xác di̭nh tiếp tṷc tien chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân cháp hă̒nh Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭, dă̭c biḙ̂t thươ̒ng xwiên twâ̒n tla, nhắc nhớ kác hô̭ kinh zwanh khu vư̭c chơ̭ Ba̭i Nai dớ dám báw an twa̒n zaw thôông.

Fương Linh


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ