(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.Kôông an xa̭ Mông Hwả tăng kươ̒ng kiếm tla hô̭ khấw ta̭m chủ, ta̭m vẳng nhă̒m nẳm vưng ti̒nh hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dâ̒w năm 2018, nhâ̭n ản tin bảw kuố nhân zân wê̒l wiḙ̂c kỏ 2 dổi tươ̭ng ớ tính Fủ Tho̭ kỏ biếw hiḙ̂n ngi vẩn thươ̒g xwiên di la̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭. Kôông an xa̭ da̒ bảw kảw Kôông an hwiḙ̂n Ki̒ Xơn va̒ lâ̭p chwiên ản thew ro̭i. Ngă̒i 10/1/2018. Kôông an xa̭ va̒ lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông Kôông an hwiḙ̂n da̒ lâ̭p chốt, tiển hă̒nh kiếm tla, kwa rỉ fát hiḙ̂n 2 dổi tươ̭ng ni̒ kỏ hă̒nh vi vâ̭n chiến tlải fép chất ma twỉ. Ku̒ng tloong thơ̒i zan rỉ, nhâ̭n ản tin bảw kuố nhân zân wê̒l môô̭ch nhỏm dổi tươ̭ng tố chức deẻnh ba̭c tlải fép ớ fổ Ba̭i Nai, lư̭c lương Kôông an xa̭ Mông Hwả da̒ bảw kảw Kôông an hwiḙ̂n va̒ tố chức vâi bắt, chiḙ̂t fả nhỏm 5 dổi tươ̭ng tham za dinhẻe ba̭c, thu zư̭ to̒n bô̭ tang vâ̭t.
Ni la̒ 2 tloong nhê̒w vṷ ản lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ Mông hwả da̒ hwa̒n thă̒nh tloong năm 2018, kóp fâ̒n báw vḙ̂ ANCT ta̭i diḙ̂ ba̒n. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒, Tlướng Kôông an xa̭ cho mắt: Chiḙ̂t fả thă̒nh kôông nhửng vṷ ản tlêênh nhơ̒ rất nhê̒w baw nguô̒n tin kuố nhân zân. Môông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n fức ta̭p, zân xổ dôông, vỉ thể xa̭ luôn xác di̭nh dấi meḙnh foong tla̒w Twa̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, zươ̭ baw kwâ̒n chủng nhân zân dớ zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ
Ha̒ng năm lư̭c lươ̭ng Kông an xa̭ tham mưw cho kấp wí xâi zư̭ng ngi̭ kwiết chwiên dê̒ wê̒l kôông tác ANCT. Bớ ri, UBND xa̭ xâi zư̭ng va̒ chiến khai chương chi̒nh, kể hwă̭ch kṷ thế dớ thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết. Ta̭i hô̭i ngi̭ ANCT ha̒ng năm, xa̭ tố chức kỉ kết  zaw ước, kể hwă̭ch kṷ thế thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết. Ha̒ng khảng, xa̭ tố chức zaw ban kôông an viên kác xỏm dớ nẳm bắt ti̒nh hi̒nh.
"Bên keḙnh rỉ, xa̭ kwan tâm la̒ tốt kôông tác fổi hơ̭p dám báw ANCT vởi kác zwanh ngiḙ̂p ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Mông Hwả. Ha̒ng khảng ra̒ xwát, iêw kâ̒w bố xung nẳm ti̒nh hi̒nh lư̭c lươ̭ng kôông nhân ta̭m chủ tlêênh diḙ̂ ba̒n la̒ wiḙ̂c tloong kác nhă̒mỉ ta̭i khu kôông ngiḙ̂p, nhất kác law dôô̭ng nước wa̒i. Xa̭ kắch kứ kôông an viên kác xỏm thươ̒ng xwiên fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng báw vḙ̂ ta̭i kác kôông ti dớ năme bắt ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i xứ lỉ nhửng fát xinh wê̒l châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i” – dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt thêm.
Vởi wiḙ̂c chú dôô̭ng nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng nhân zân nơng kaw nhâ̭n thức, diḙ̂ ba̒n xa̭ Mông Hwả nhê̒w năm ó fát xinh tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Nhê̒w vṷ wiḙ̂c ản lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ fổi hơ̭p zái kwiết ki̭p thơ̒i. Năm 2018, Kôông an xa̭ da̒ fát hiḙ̂n, xứ lỉ 13 vṷ wiḙ̂c liên kwan dêểnh ANCT, tloong rỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c fức ta̭p như fát hiḙ̂n, diê̒w tla 3 vṷ liên kwan dêểnh lô̭m kắp ta̒i xán; ngăn chă̭n 1 vṷ dneẻh kha̒ gâi rổi; ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n diê̒w tla 3 vṷ liên kwan dêểnh lô̭m kắp ta̒i xán; vâ̭ dôô̭ng 2 dổi tươ̭ng kỏ biếw hiḙ̂n chiê̒n da̭w tlải fép. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ xắi tha 2 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i. Twi nhiên vẩn dê̒ noỏng ka̭ ni̒ la̒ ti̒nh tla̭ng vất an twa̒n zaw thôông, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kỏ 3 tiển dươ̒ng di kwa. Tlước thư̭c tể rỉ, xa̭ xác di̭nh tiếp tṷc tien chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân cháp hă̒nh Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭, dă̭c biḙ̂t thươ̒ng xwiên twâ̒n tla, nhắc nhớ kác hô̭ kinh zwanh khu vư̭c chơ̭ Ba̭i Nai dớ dám báw an twa̒n zaw thôông.

Fương Linh


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.