(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.
Chú "bướng” Ba̭ch Xwân Hưng bi̭ TANZ tính twiên fa̭t 12 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 1, Diê̒w 227, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015

Thew hô̒ xơ vṷ ản năm 2016, Ba̭ch Xwân Hưng nhâ̭n thâ̒w la̭i dất tlôông lo̭ dác kuố 19 hô̭ zân thôn Lô̭ng, xa̭ Thanh Nông dớ kái ta̭w la̭i thee̒nh aw ruôi thwí xán. Twi nhiên  wiḙ̂c chiến dối mṷc dích xứ zṷng dất kuố Hưng chăng dủng kwi di̭nh. Ngă̒i 22/12/2017, UBND hwiḙ̂n La̭c Thwí tha kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m ha̒nh chỉnh dổi vởi Ba̭ch Xwân Hưng xổ thiê̒n 20 tliḙ̂w dôô̒ng va̒ buô̭c fái xan lấp tlá la̭i mă̭t bă̒ng nhơ ku. Tloong kwả chi̒nh xan lấp dát, Hưng mắt tloong khu vư̭c hang Kô̭t Kơ̒ thuô̭c thôn Lô̭ng, xa̭ Thanh Nông kỏ wa̒ng xa khwảng. Khwáng kuổi khảng 10/ 2018, Hưng liên la̭c, thwá thwâ̭n va̒ thê Kwách Kông Twa̭, Ba̭ch Ngo̭c Kwiê̒n, Fu̒ng Xwân Hu̒ng, Chương Kông Chảnh, Bu̒i Văn Thú khai thác wa̒ng ta̭i khu vư̭c hang Kô̭t Kơ̒, thiê̒n kôông la̒ 200.000 dôô̒ng/ ngươ̒i/ ngă̒i.
Khwáng 22h  ngă̒i 3/11/2018, khâw khi hết zơ̒ khai thác, Ba̭ch Xwân Hưng ku̒ng mo̭i ngươ̒i tha khói hang wê̒l nha̒. Dêểnh khwáng 2h30 ngă̒i 4/11/2018, Ba̭ch Xwân Hưng nhâ̭n ản tin bảw bế meḙch hô̒ dác tloong hang Kô̭t Kơ̒ ngâ̭p kỉn kướ hang la̒ cho Chương Kông Chảnh va̒ Bu̒i Văn Thủ vất tích. Ngăi khâw khi nhâ̭n ản tin bảw, Ba̭ch Xwân Hưng da̒ dêểnh hang Kô̭t Kơ̒ hwi dôô̭ng ngươ̒i thân, za di̒nh tố chức hút dác dớ thi̒m kiểm, kửw Chảnh,Thủ. Twi nhiên zo lươ̭ng dác va̒ bu̒n tloong hang kwả nhê̒w cho rêênh Hưng da̒ bảw dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương dớ zúp dơ̭, kửw hô̭, kửw na̭n. Khâw khi nhâ̭n ản tin bảw, UBND hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w dớ kửw hô̭ kửw na̭n khấn kấp. Khâw nhê̒w ngă̒i thi̒m kiểm, lư̭c lươ̭ng kửw hô̭ da̒ thi̒m ản thi thế , Chương Kông Chảnh, Bu̒i Văn Thú ớ tloong hang.
Ngă̒i 5/11/2018, Ba̭ch Xwân Hưng dêểnh kơ kwan Kôông an dâ̒w thủ va̒ khai bảw wê̒l ha̒nh vi kuố mêê̒nh. Vởi ha̒nh vi fa̭m thô̭i nêw tlêênh, Ba̭c Xwân Hưng da̒ bi̭ Viḙ̂n KXNZ tính chwi tổ wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán  2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.
Ta̭i fiên twa̒, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản ku̒ng nhơ xem xét dơn xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố da̭i ziḙ̂n kác na̭n nhân. Hô̭i dôô̒ng xét xứ da̒ twiên fa̭t Ba̭ch Xwân Hưng 12 khảng tu̒. Wê̒l chắch nhiḙ̂m zân xư̭, da̭i ziḙ̂n za di̒nh ngươ̒i bi̭ ha̭i va̒ bi̭ kảw da̒ tư̭ ngwiḙ̂n thwá thwâ̭n bô̒i thươ̒ng, Hô̭i dôô̒ng xét xứ chăng xem xét.

PV

KÁC TIN KHÁC


Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.