(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


 

Hô̭i ngi̭ nhă̒m mṷc dích nơng kaw kiển thức, ki̭ năng chiê̒n thôông, vâ̭n dôô̭ng, tư vẩn wê̒l foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho dô̭i ngṷ kản bô̭, ti̒nh ngwiḙ̂n viên, kôông tác viên, kản bô̭ dwa̒n thế ta̭i kác thôn, xỏm, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông tác ni̒ ta̭i diḙ̂ fương.

 


To̒n kắnh hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông

Ta̭i hô̭i gi̭, kác da̭i biếw da̒ ản tiên chiê̒n, nơgn kaw nhâ̭n hức wê̒l tác ha̭i kuố ma̭i zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em, foo̒ng ngươ̒ năn chă̭n fát xinh mỉ tḙ̂ nan ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n zân kư. Tiên chiê̒n wê̒l chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước wê̒l kôông tác foo̒ng chôổng ma twỉ ma̭i zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em, kác biḙ̂n fáp kai ngiḙ̂m ma twỉ ta̭i kơ xớ kai ngiḙ̂n, za di̒nh, kôô̭ng dôô̒ng, chỉnh xách hổ chơ̭ ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ kai ngiḙ̂n tư̭ ngwiḙ̂n. Hwa̭t dôô̭ng zúp dơ̭ ngươ̒i ngiḙ̂n kuố kản bô̭ chú chốt thôn, xỏm, tố zân fổ tloong wiḙ̂c kwán lỉ, zúp dơ̭ kai ngiḙ̂n ta̭i za di̒nh. Kác nô̭i zung hwa̭t dôô̭ng kôông tác xâi zư̭ng xa̭, fươ̒ng lee̒nh meḙnh chăng kỏ tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

D.T 

KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ